Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Toplumsal Cinsiyet, Savaş ve Hukuk: Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Cinsel Şiddet Suçları

Yıl 2021, Cilt: 13 Sayı: 1, 57 - 70, 10.06.2021
https://doi.org/10.46655/federgi.946936

Öz

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde cinsel şiddet suçları sistematik ve yaygın bir şekilde
işlenmektedir. Bu suçlarla mücadele etmek için uluslararası örgütler ve hükümet dışı kuruluşlar
Kongo’da hukuk sistemine yardımda bulunmaktadırlar. Bunun için uluslararası aktörler Kongo
hukuk sisteminin cinsel şiddet suçları alanında güçlendirilmesine, cinsel şiddet suçlarına maruz
kalan kadınların adalete erişmelerine ve bu suçları işleyen kişilerin cezalandırılmasına
odaklanmaktadır. Cinsel şiddet suçları barış zamanı kadınlara yönelik şiddetin savaştaki bir uzantısı
olarak ortaya çıkmasına rağmen, uluslararası alanda bu suçlar ele alınırken toplumsal cinsiyet göz
ardı edilmiştir. Cinsel şiddet suçlarının hukuki çerçevede ele alınması önemli olmakla birlikte, bu
suçların tanımında ve çözüm sürecinde toplumsal cinsiyetin göz ardı edilmesi, bu suçların ortadan
kaldırılması için büyük engel teşkil etmektedir. Cinsel şiddet suçlarıyla mücadele için sadece hukukla
sınırlı kalmayarak iktidarın kadına hem fiziksel hem de sistematik şiddeti meşru kıldığı ekonomik,
siyasi ve sosyal alanları da kapsayacak şekilde mücadele vermek gerekmektedir.

Kaynakça

  • ASF. “In the Democratic Republic of the Congo, the fight against impunity continues" 3 Haziran 2019. https://www.asf.be/blog/2019/06/03/in-the-democratic-republic-of-the-congo-the-fight-againstimpunity-continues/ Autesserre, Severine. The trouble with the Congo: local violence and the failure of international peacebuilding (New York: Cambridge University Press, 2010). Ayiera, Eve. “Sexual violence in conflict: a problematic international discourse” Feminist Africa 14 (2010): 7– 18. ...
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kadın Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Bilge Şahin Bu kişi benim 0000-0003-2101-7074

Yayımlanma Tarihi 10 Haziran 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 13 Sayı: 1

Kaynak Göster

Chicago Şahin, Bilge. “Toplumsal Cinsiyet, Savaş Ve Hukuk: Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Cinsel Şiddet Suçları”. Fe Dergi 13, sy. 1 (Haziran 2021): 57-70. https://doi.org/10.46655/federgi.946936.