Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Fragments of Everyday Life in a Pandemic: Autoethnographic Reflections of Young Women from Eastern and Southeastern Turkey

Yıl 2022, Cilt: 14 Sayı: 1, 50 - 63, 10.06.2022
https://doi.org/10.46655/federgi.1050366

Öz

This article consists of autoethnographic texts written by six young women from Eastern and Southeastern Turkey, studying Sociology at Harran University and was edited and supervised by Dr. F. Güzin Ağca-Varoğlu. The contributions are reflections in their lived spaces after March 16, 2020. The students became involved as social scientists in their communities, and at the same time, experienced the liminal status of being members of their family homes in the pandemic. This ambiguous position tactically strengthened them in their everyday lives and enabled them to analyze their layered, intertwined, and multidimensional social environment. In this article, these young women gave a voice by expressing the deep-rooted power relations, spatial interactions, traditions and experiences in which they switched between the self and society as "boundary crossers".

Kaynakça

 • Ağca-Varoğlu, F. Güzin. “Staying at home”: A rhythmanalysis of self-quarantine,” The societal impacts of COVID-19: A transnational perspective eds. Veysel Bozkurt, Glenn Dawes, Hakan Gulerce, & Patricia Westenbroek (Istanbul, Turkey: Istanbul University Press, (2021): 45-62.
 • Alexander, Bryant Keith. “Performing culture in the classroom: An instructional (auto) ethnography.” Text and Performance Quarterly 19 (4), (1999): 307-331.
 • Bhattacharya Kakali. “Coloring Memories and Imaginations of “Home”: Crafting a De/Colonizing Autoethnography.” Cultural Studies ↔ Critical Methodologies. 18 (1) (2018): 9-15.
 • Bektaş Ata, Leyla. “Anneler Ne Yapar, Kızları Ne İster? İki Nesil Kadın Anlatılarında Bir Gecekondu Mahallesi” Fe Dergi, 12 ( 2), (2020): 74-87.
 • Chang, Heewon. “Individual and Collaborative Autoethnography as Method: A Social Scientist’s Perspective,” Handbook of Autoethnography eds. Stacy Holman Jones& Tony E. Adams & Carolyn Ellis (Walnut Creek, California: Left Coast Press, 2013) 107- 120.
 • Certeau, Michel de. The Practice of Everyday Life (Berkeley: University of California Press, 1984).
 • Delamont, Sara. “The only honest thing: autoethnography, reflexivity and small crises in fieldwork.” Ethnography and Education 4 (1), (2009): 51-63.
 • Door, Victoria. "Critical pedagogy and reflexivity: The issue of ethical consistency". International Journal of Critical Pedagogy 5(2), (2014): 88‒99.
 • Ellis, Carolyn & Bochner, P. Art. “Autoethnography, personal narrative, reflexivity,” Handbook of Qualitative Research eds. Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln (Los Angeles, USA: Sage, 2000) 733-768.
 • Erciyes, Cemre & Yıldırım, Aleyna & Erol, Meryem. “New Normal Beyond The Pandemic: Pandemiyle Birlikte Yerelden Küresele Yabancılaşmayı Yeniden Düşünmek”, Riskler ve Belirsizlikler Kıskacında Pandemide Araştırmacı Olmak: Otoetnografik Bir Çalışma ed. Zeynep Banu Dalaman, Transnational Press London, (2021): 75-93.
 • Foucault, Michel. “Of other spaces.” Diacritics, 16 (1), (1986): 22-27.
 • İnce, Şengül. “İki Kadın Bir Mutfak: Kadınlararası İktidar İlişkileri”. Moment Dergi, 2 (2), (2015): 135-156.
 • Kandiyoti, Deniz. “Bargaining with Patriarchy”. Gender& Society, 2(3), (1988): 274-290.
 • Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar- Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler, (İstanbul: Metis Yayınları, 2019).
 • Kara, Zülküf & Gürhan, Nazife. “Eşit/sizliğin Tarafı Olmak: Mardin’de Toplumsal Cinsiyet Algısı”, Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 3( 1), (2013): 65-92.
 • Lefebvre, Henri. Rhythmanalysis: Space, Time and Everyday Life. (Continuum, 2004).
 • Lupton, Deborah (Ed.). Doıng Fieldwork in a Pandemic. (2020).
 • Norton, Lynn& Sliep, Yvonne. “A Critical Reflexive Model: Working with Life Stories in Health Promotion Education”. South African Journal of Higher Education, 32(3), (2018): 45-63.
 • Ozdemir-Sarigil, Burcu & Sarigil, Zeki. “Who Is Patriarchal? The Correlates of Patriarchy in Turkey”, South European Society and Politics, 26(1), (2021): 27-53.
 • Ploder, Andrea & Stadlbauer, Johanna. „Autoethnographie und Volkskunde? Zum Potenzial wissenschaftlicher Selbsterzählungen für die volkskundlich-kulturanthropologische Forschungspraxis.“ [Autoethnography and Volkskunde? On the relevance of academic self narratives for cultural antropological research practice]. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde, LXVII /116, Heft 3+4, (2013): 373-404.
 • Reed-Danahay, Deborah. (Ed.) Auto/ethnography: Rewriting the Self and the Social. (Oxford, UK: Berg, 1997). Sancar, Serpil. Erkeklik: İmkansız İktidar: Ailede, Piyasada, Sokakta Erkekler. (Metis, 2020).
 • Schütz, Alfred. „Der Heimkehrer,“ [Homecomer] Gesammelte Aufsätze II ed. Arvid Brodersen (Den Haag: Martinus Nijhoff, 1972), 70-85.
 • Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, “Salgında Sosyolojik Araştırma” (2022, 25:1).
 • Şenol, Dolunay & Çalar, Veysel. “Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Batman’da Erkek Olmak”, Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi, Vol. 1, (2018): 1- 16.
 • Tedlock, Barbara. “The Observation of Participation and the Emergence of Public Ethnography,” The Sage Handbook of Qualitative Research eds. Norman K. Denzin, & Yvonne S. Lincoln (Los Angeles, USA: Sage, 2005), 467-483.
 • Turner, Victor. "Liminal to Liminoid, in Play, Flow, and Ritual: An Essay in Comparative Symbology." Rice Institute Pamphlet - Rice University Studies, 60 (3), (1974).
 • Ünlü, Çiğdem Yasemin. “Yarı-Kamusal Alanda Kadın Deneyimlerine Etnografik Bakış“ Fe Dergi, 11(2), (2019): 38-50.
 • Warren T. John. “Reflexive Teaching: Toward Critical Autoethnographic Practices of/in/on Pedagogy.” Cultural Studies ↔ Critical Methodologies, 11(2), (2011), 139-144.
 • Yıldız, Gıyasettin. “Geleneksel Bağlamda Erkeklerin Dönüşen Kadınlık Algısı- Şanlıurfa İli Örneği”, Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi, Vol. 3, (2019): 1- 29.

Pandemide Gündelik Hayat Fragmanları: Doğu ve Güneydoğu’dan Genç Kadınların Otoetnografik Dışavurumları

Yıl 2022, Cilt: 14 Sayı: 1, 50 - 63, 10.06.2022
https://doi.org/10.46655/federgi.1050366

Öz

Bu makale, Harran Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölümü’nde okumuş, Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinden altı genç kadın tarafından yazılan, Dr. F. Güzin Ağca-Varoğlu’nun editörlüğünü ve danışmanlığını yaptığı otoetnografik metinlerden oluşmaktadır. Katkılar, 16 Mart 2020'den sonra yaşanan mekânlarından yansıttıklarıdır. Öğrenciler, toplumlarına sosyal bilimciler olarak katılmış ve aynı zamanda pandemide aile evinin birer üyesi olmalarının getirdiği liminal konumunu deneyimlemişlerdir. Bu muğlak konum, onları günlük yaşamlarında taktiksel olarak güçlendirmiş ve katmanlı, iç içe ve çok boyutlu sosyal çevrelerini analiz etmelerini sağlamıştır. Makalede, bu genç kadınlar, köklü iktidar ilişkileri, mekânsal etkileşimleri, benlik ve toplum arasında birer “sınır aşıcılar” olarak geçiş yaptıkları gelenekleri ve deneyimleri dile getirerek ‘ses’ verdiler.

Kaynakça

 • Ağca-Varoğlu, F. Güzin. “Staying at home”: A rhythmanalysis of self-quarantine,” The societal impacts of COVID-19: A transnational perspective eds. Veysel Bozkurt, Glenn Dawes, Hakan Gulerce, & Patricia Westenbroek (Istanbul, Turkey: Istanbul University Press, (2021): 45-62.
 • Alexander, Bryant Keith. “Performing culture in the classroom: An instructional (auto) ethnography.” Text and Performance Quarterly 19 (4), (1999): 307-331.
 • Bhattacharya Kakali. “Coloring Memories and Imaginations of “Home”: Crafting a De/Colonizing Autoethnography.” Cultural Studies ↔ Critical Methodologies. 18 (1) (2018): 9-15.
 • Bektaş Ata, Leyla. “Anneler Ne Yapar, Kızları Ne İster? İki Nesil Kadın Anlatılarında Bir Gecekondu Mahallesi” Fe Dergi, 12 ( 2), (2020): 74-87.
 • Chang, Heewon. “Individual and Collaborative Autoethnography as Method: A Social Scientist’s Perspective,” Handbook of Autoethnography eds. Stacy Holman Jones& Tony E. Adams & Carolyn Ellis (Walnut Creek, California: Left Coast Press, 2013) 107- 120.
 • Certeau, Michel de. The Practice of Everyday Life (Berkeley: University of California Press, 1984).
 • Delamont, Sara. “The only honest thing: autoethnography, reflexivity and small crises in fieldwork.” Ethnography and Education 4 (1), (2009): 51-63.
 • Door, Victoria. "Critical pedagogy and reflexivity: The issue of ethical consistency". International Journal of Critical Pedagogy 5(2), (2014): 88‒99.
 • Ellis, Carolyn & Bochner, P. Art. “Autoethnography, personal narrative, reflexivity,” Handbook of Qualitative Research eds. Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln (Los Angeles, USA: Sage, 2000) 733-768.
 • Erciyes, Cemre & Yıldırım, Aleyna & Erol, Meryem. “New Normal Beyond The Pandemic: Pandemiyle Birlikte Yerelden Küresele Yabancılaşmayı Yeniden Düşünmek”, Riskler ve Belirsizlikler Kıskacında Pandemide Araştırmacı Olmak: Otoetnografik Bir Çalışma ed. Zeynep Banu Dalaman, Transnational Press London, (2021): 75-93.
 • Foucault, Michel. “Of other spaces.” Diacritics, 16 (1), (1986): 22-27.
 • İnce, Şengül. “İki Kadın Bir Mutfak: Kadınlararası İktidar İlişkileri”. Moment Dergi, 2 (2), (2015): 135-156.
 • Kandiyoti, Deniz. “Bargaining with Patriarchy”. Gender& Society, 2(3), (1988): 274-290.
 • Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar- Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler, (İstanbul: Metis Yayınları, 2019).
 • Kara, Zülküf & Gürhan, Nazife. “Eşit/sizliğin Tarafı Olmak: Mardin’de Toplumsal Cinsiyet Algısı”, Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 3( 1), (2013): 65-92.
 • Lefebvre, Henri. Rhythmanalysis: Space, Time and Everyday Life. (Continuum, 2004).
 • Lupton, Deborah (Ed.). Doıng Fieldwork in a Pandemic. (2020).
 • Norton, Lynn& Sliep, Yvonne. “A Critical Reflexive Model: Working with Life Stories in Health Promotion Education”. South African Journal of Higher Education, 32(3), (2018): 45-63.
 • Ozdemir-Sarigil, Burcu & Sarigil, Zeki. “Who Is Patriarchal? The Correlates of Patriarchy in Turkey”, South European Society and Politics, 26(1), (2021): 27-53.
 • Ploder, Andrea & Stadlbauer, Johanna. „Autoethnographie und Volkskunde? Zum Potenzial wissenschaftlicher Selbsterzählungen für die volkskundlich-kulturanthropologische Forschungspraxis.“ [Autoethnography and Volkskunde? On the relevance of academic self narratives for cultural antropological research practice]. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde, LXVII /116, Heft 3+4, (2013): 373-404.
 • Reed-Danahay, Deborah. (Ed.) Auto/ethnography: Rewriting the Self and the Social. (Oxford, UK: Berg, 1997). Sancar, Serpil. Erkeklik: İmkansız İktidar: Ailede, Piyasada, Sokakta Erkekler. (Metis, 2020).
 • Schütz, Alfred. „Der Heimkehrer,“ [Homecomer] Gesammelte Aufsätze II ed. Arvid Brodersen (Den Haag: Martinus Nijhoff, 1972), 70-85.
 • Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, “Salgında Sosyolojik Araştırma” (2022, 25:1).
 • Şenol, Dolunay & Çalar, Veysel. “Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Batman’da Erkek Olmak”, Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi, Vol. 1, (2018): 1- 16.
 • Tedlock, Barbara. “The Observation of Participation and the Emergence of Public Ethnography,” The Sage Handbook of Qualitative Research eds. Norman K. Denzin, & Yvonne S. Lincoln (Los Angeles, USA: Sage, 2005), 467-483.
 • Turner, Victor. "Liminal to Liminoid, in Play, Flow, and Ritual: An Essay in Comparative Symbology." Rice Institute Pamphlet - Rice University Studies, 60 (3), (1974).
 • Ünlü, Çiğdem Yasemin. “Yarı-Kamusal Alanda Kadın Deneyimlerine Etnografik Bakış“ Fe Dergi, 11(2), (2019): 38-50.
 • Warren T. John. “Reflexive Teaching: Toward Critical Autoethnographic Practices of/in/on Pedagogy.” Cultural Studies ↔ Critical Methodologies, 11(2), (2011), 139-144.
 • Yıldız, Gıyasettin. “Geleneksel Bağlamda Erkeklerin Dönüşen Kadınlık Algısı- Şanlıurfa İli Örneği”, Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi, Vol. 3, (2019): 1- 29.
Toplam 29 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Kadın Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

F. Güzin Ağca-varoğlu

Berrin Çoban Bu kişi benim 0000-0001-7322-7298

Melek Bingöl Bu kişi benim 0000-0002-3990-4045

Zeynep Karakurt Bu kişi benim 0000-0001-8925-1049

Gülbahar Kılıç Bu kişi benim 0000-0002-7910-9046

Nazime Kaplaner Bu kişi benim 0000-0002-2968-8369

Sümeyya Zengin 0000-0001-5606-1388

Yayımlanma Tarihi 10 Haziran 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 14 Sayı: 1

Kaynak Göster

Chicago Ağca-varoğlu, F. Güzin, Berrin Çoban, Melek Bingöl, Zeynep Karakurt, Gülbahar Kılıç, Nazime Kaplaner, ve Sümeyya Zengin. “Fragments of Everyday Life in a Pandemic: Autoethnographic Reflections of Young Women from Eastern and Southeastern Turkey”. Fe Dergi 14, sy. 1 (Haziran 2022): 50-63. https://doi.org/10.46655/federgi.1050366.