Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Skyly Verses: Guardian Women and Conditional Acceptance in Plato

Yıl 2022, Cilt: 14 Sayı: 1, 1 - 11, 10.06.2022
https://doi.org/10.46655/federgi.957331

Öz

There are theses on Plato's pro-feminism or egalitarian signs that there was an example of women's emancipation in the Republic in the opposite of the traditions of Ancient Greece with the inclusion of women in the protective class. However, Plato is the same one who adds a position for women below the man and even between human and animal from his Meno to his Laws. This research will examine whether Plato thinks about the survival of the state or the position of women while talking about female protectors in the Republic. Thus, an analysis will be made on how Plato is involved in the works of women and how academic channels influenced by Plato approach women protectors. In turn, the contents of the prerequisites for the acceptance of women protectors in Plato will be discussed.

Kaynakça

 • Akalın, Ayşe Gül. "Eskiçağda Grek Kadının Toplumsal Yaşantısı," Tarih Araştırmaları Dergisi 22, no. 33 (2003): 17-47. https://dergipark.org.tr/en/pub/tariharastirmalari/issue/47812/603948
 • Annas, Julia. "Plato’s Republic and Feminism," Philosophy 51, no. 197 (1976): 307–321. doi:10.1017/s0031819100019355
 • Arıtürk, Mete Han. "Platon’un Toplum İdeali İçerisinde Kadının Yeri," Düşünme Dergisi, no. 10 (2017): 28-38. http://www.posseible.com/makale-77/platonun-toplum-ideali-icerisinde-kadinin-yeri.php
 • Atkison, Larissa M. ve Ryan K. Balot. "Women and Slaves in Greek Democracy," A Companion to Greek Democracy and the Roman Republic ed. Dean Hammer (Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons, 2015), 387-404.
 • Bluestone, Natalie Harris. "Why Women Cannot Rule: Sexism in Plato Scholarship," Philosophy of the Social Sciences 18, no. 1 (1998): 41-60. doi:10.1177/004839318801800103
 • Boyacı, Nihal Petek. "Platon’da Kadın Sorunu Üzerine Bir Tartışma," Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, no. 18, (2014): 205-230. https://dergipark.org.tr/tr/pub/flsf/issue/48623/617763
 • Brandmaier, Grace Varada. "Patriarchy and the Power of Myth: Exploring the Significance of a Matriarchal Prehistory," Senior Projects Spring 2015, (2015): 119. http://digitalcommons.bard.edu/senproj_s2015/119
 • Brill, Sarah. "Plato’s Critical Theory," Epoché 17, no. 2 (2013): 233–248. doi:10.5840/epoche20131726
 • Brisson, Luc. "Women in Plato’s Republic," Études platoniciennes 9, (2012): 129-136. doi: 10.4000/etudesplatoniciennes.277
 • Buchan, Morag. Women in Plato's Political Theory. (Londra: Palgrave Macmillian, 1999).
 • Butler, Judith. Cinsiyet Belası. (B. Ertür, Çev.) (İstanbul: Metis Yayıncılık, 2008).
 • Cavarero, Adriana. "Feminism and Ancient Greek Philosophy," The Routledge Companion to Feminist Philosophy ed. Ann Garry, Serene J. Khader ve Alison Stone (New York: Routledge, 2019), 42-54
 • Calvert, Brian. "Plato and the Equality of Women," Phoenix 29, no. 3 (1975): 231-243. doi:10.2307/1087616
 • Coole, Diana Hilary. Women in Political Theory: From Ancient Misogyny to Contemporary Feminism. (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1988).
 • Coplan, Amy. "Inchoate Feminism in Plato's Republic V," Episteme 7, no. 6 (1996): 64-78. https://digitalcommons.denison.edu/episteme/vol7/iss1/6/
 • Darling, John. "Are Women Good Enough? Plato’s feminism re-examined," Journal of Philosophy of Education 20, no. 1 (1986): 123-128. doi:10.1111/j.1467-9752.1986.tb00118.x
 • Deene, Marloes. "Naturalized Citizens and Social Mobility in Classical Athens: The Case of Apollodorus," Greece & Rome 58, no. 2 (2011): 159-175. doi:10.1017/S001738351100003
 • Ferruhzad, Füruğ. Yeryüzü Ayetleri / Seçme Şiirler. (M. Aras, Çev.) (İstanbul: Can Yayınları, 2008)
 • Gabriel, Katherine Anne. "Performing Femininity: Gender in Ancient Greek Myth," Senior Projects Spring 2016, (2016): 259. http://digitalcommons.bard.edu/senproj_s2016/259 adresinden alındı
 • Harry, Chelsea ve Ron, Polanski. "Plato on Women’s Natural Ability: Revisiting Republic V and Timaeus 41e3–44d2 and 86b1–92c3," Apeiron 49, no. 3 (2016): 261-280. doi:10.1515/apeiron-2015-0035
 • Kafka, Franz. Hikâyeler. (K. Şipal, Çev.) (İstanbul: Cem Yayınevi, 2002).
 • Kaplan, Merve. "Platon’un Timaios ve Şölen Diyaloglarındaki Kavramlarına Farklı Yaklaşımlar," Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 3, no. 2 (2019): 116-123. https://dergipark.org.tr/tr/pub/farabi/issue/46925/549165
 • Karaaslan, Derya. "Antik Yunan’da Kadın Olmak," Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1, no.2 (2016): 159-174. https://dergipark.org.tr/tr/pub/siirtilahiyat/issue/17279/180513
 • Land, Chris. "Becoming-Cyborg: Changing the Subject of the Social?" Deleuze and the Social ed. Martin Fuglsang ve Bent Meier Sørensen (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006), 112-132. doi:10.3366/edinburgh/9780748620920.003.0006
 • Lesser, Harry. "Plato's Feminism," Philosophy 54, no. 207 (1979): 113-117. doi:10.1017/S0031819100024955
 • McKeen, Catherine. "Why Women Must Guard and Rule in Plato’s Kallipolis," Pacific Philosophical Quarterly 87, no. 4, (2016): 527-548. doi:10.1111/j.1468-0114.2006.00276.x
 • Okin, Susan Moller. "Philosopher Queens and Private Wives," Philosophy & Public Affairs 6, no. 4 (1977): 345-369.
 • Plato. The Collected Dialogues of Plato: Including the Letters (Bollingen Series LXXI). (New Jersey: Princeton University Press, 1980).
 • Robinson, Thomas ve Roman V. Svetlov. "Woman, Education and Politics in Plato," Philosophy and Conflict Studies 33, no. 1 (2017): 64-72. doi:10.21638/11701/spbu17.2017.107
 • Sahinidou, Ioanna. "Women in the Ancient Athenian Context: From an Ecofeminist Perspective," Feminist Theology 27, no. 2 (2019): 141–148. doi:10.1177/0966735018814676
 • Saxonhouse, Arlene W. "The Philosopher and the Female in the Political Thought of Plato," Feminist Interpretations of Plato ed. Nancy Tuana (University Park: Pennsylvania State University Press, 1994), 67-85.
 • Schultz, Jana. "Conceptualizing the 'female' soul – a study in Plato and Proclus," British Journal for the History of Philosophy 27, no. 5 (2019): 883-901. doi:10.1080/09608788.2018.1551779
 • Smith, Dorothy E. "Report and repression: textual hazards for feminists in the academy," Dangerous Territories: struggles for difference and equality in education ed. Leslie G. Roman ve Linda Eyre (New York: Routledge, 1997), 161-177.
 • Spelman, Elizabeth V. "Hairy Cobblers and Philosopher-Queens," Engendering Origins: Critical Feminist Readings in Plato And Aristotle ed. Bat-Ami Bar On (s. 1-25). (New York: State University of New York Press, 1994), 1-25.
 • Tatlı, F. Betül. "Antik Yunan Düşüncesindeki Temel Karşıtlıkların Eril Karakteri: Platon," FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, no. 25 (2018): 289-306. https://dergipark.org.tr/tr/pub/flsf/issue/48633/618078
 • Threadgold, Terry. "Language and Gender," Australian Feminist Studies 3, no. 6, (1988): 41-70. doi:10.1080/08164649.1988.9961586
 • Turgut, İhsan. Platon'un son dönem felsefesinde bilgi sorunu: Theaitetos'un yeni bir yorumu. (İzmir: Bilgehan Matbaası, 1992).
 • Vergès, Françoise. "Capitalocene, Waste, Race, and Gender," e-flux (2019, Mayıs). https://www.e-flux.com/journal/100/269165/capitalocene-waste-race-and-gender/
 • Vlassopoulos, Kostas. "Slavery, freedom and citizenship in classical Athens: beyond a legalistic approach," European Review of History: Revue Europeenne D’histoire 16, no. 3 (2019): 347–363. doi:10.1080/13507480902916852
 • Vlastos, Gregory. "Was Plato a Feminist?" Feminist Interpretations of Plato ed. Nancy Tuana (University Park: Pennsylvania State University Press, 1994), 11-23.
 • Witt, Charlotte. How Feminism Is Re-writing the Philosophical Canon. The Alfred P. Stiernotte Memorial Lecture (1996, 2 Ekim): https://uh.edu/~cfreelan/SWIP/Witt.html adresinden alındı
 • Woolf, Virginia. Kendine Ait Bir Oda. (S. Öncü, Çev.) (İstanbul: İletişim Yayınları, 2015).
 • Zoller, Coleen Patricia. "Plato and Equality for Women across Social Class," Journal of Ancient Philosophy 15, no. 1 (2021): 35-62. doi:10.11606/issn.1981-9471.v15i1p35-62

Gökyüzünün Ayetleri: Platon’da Koruyucu Kadınlar ve Koşullu Kabul

Yıl 2022, Cilt: 14 Sayı: 1, 1 - 11, 10.06.2022
https://doi.org/10.46655/federgi.957331

Öz

Platon’un Devlet’inde kadınların koruyucu sınıfa dahil edilmeleri ile Antik Yunan’ın geleneklerinin aksi yönünde bir kadın özgürleşmesinin örneğinin ortaya çıktığı dolayısıyla Platon’da feminizm yanlısı yahut eşitlikçi emareler olduğuna dair tezler mevcuttur. Oysa Platon’un Meno’sundan Yasalar’ına kadar kadına erkeğin aşağısında hatta insan ile hayvan arasında bir konum addeden de yine Platon’dur. Bu araştırmada Platon’un Devlet’te kadın koruyuculardan söz ederken Devlet’in bekasını mı kadınların konumunu mu düşündüğünü, Platon’da kadının nasıl yer aldığını ve Platon’un etkilediği akademik mecraların kadın koruyuculara nasıl yaklaştığına dair bir analiz yapılacak, bunun sonucu olarak Platon’da kadın koruyucuların ön koşullarının içerikleri tartışılacaktır.

Kaynakça

 • Akalın, Ayşe Gül. "Eskiçağda Grek Kadının Toplumsal Yaşantısı," Tarih Araştırmaları Dergisi 22, no. 33 (2003): 17-47. https://dergipark.org.tr/en/pub/tariharastirmalari/issue/47812/603948
 • Annas, Julia. "Plato’s Republic and Feminism," Philosophy 51, no. 197 (1976): 307–321. doi:10.1017/s0031819100019355
 • Arıtürk, Mete Han. "Platon’un Toplum İdeali İçerisinde Kadının Yeri," Düşünme Dergisi, no. 10 (2017): 28-38. http://www.posseible.com/makale-77/platonun-toplum-ideali-icerisinde-kadinin-yeri.php
 • Atkison, Larissa M. ve Ryan K. Balot. "Women and Slaves in Greek Democracy," A Companion to Greek Democracy and the Roman Republic ed. Dean Hammer (Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons, 2015), 387-404.
 • Bluestone, Natalie Harris. "Why Women Cannot Rule: Sexism in Plato Scholarship," Philosophy of the Social Sciences 18, no. 1 (1998): 41-60. doi:10.1177/004839318801800103
 • Boyacı, Nihal Petek. "Platon’da Kadın Sorunu Üzerine Bir Tartışma," Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, no. 18, (2014): 205-230. https://dergipark.org.tr/tr/pub/flsf/issue/48623/617763
 • Brandmaier, Grace Varada. "Patriarchy and the Power of Myth: Exploring the Significance of a Matriarchal Prehistory," Senior Projects Spring 2015, (2015): 119. http://digitalcommons.bard.edu/senproj_s2015/119
 • Brill, Sarah. "Plato’s Critical Theory," Epoché 17, no. 2 (2013): 233–248. doi:10.5840/epoche20131726
 • Brisson, Luc. "Women in Plato’s Republic," Études platoniciennes 9, (2012): 129-136. doi: 10.4000/etudesplatoniciennes.277
 • Buchan, Morag. Women in Plato's Political Theory. (Londra: Palgrave Macmillian, 1999).
 • Butler, Judith. Cinsiyet Belası. (B. Ertür, Çev.) (İstanbul: Metis Yayıncılık, 2008).
 • Cavarero, Adriana. "Feminism and Ancient Greek Philosophy," The Routledge Companion to Feminist Philosophy ed. Ann Garry, Serene J. Khader ve Alison Stone (New York: Routledge, 2019), 42-54
 • Calvert, Brian. "Plato and the Equality of Women," Phoenix 29, no. 3 (1975): 231-243. doi:10.2307/1087616
 • Coole, Diana Hilary. Women in Political Theory: From Ancient Misogyny to Contemporary Feminism. (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1988).
 • Coplan, Amy. "Inchoate Feminism in Plato's Republic V," Episteme 7, no. 6 (1996): 64-78. https://digitalcommons.denison.edu/episteme/vol7/iss1/6/
 • Darling, John. "Are Women Good Enough? Plato’s feminism re-examined," Journal of Philosophy of Education 20, no. 1 (1986): 123-128. doi:10.1111/j.1467-9752.1986.tb00118.x
 • Deene, Marloes. "Naturalized Citizens and Social Mobility in Classical Athens: The Case of Apollodorus," Greece & Rome 58, no. 2 (2011): 159-175. doi:10.1017/S001738351100003
 • Ferruhzad, Füruğ. Yeryüzü Ayetleri / Seçme Şiirler. (M. Aras, Çev.) (İstanbul: Can Yayınları, 2008)
 • Gabriel, Katherine Anne. "Performing Femininity: Gender in Ancient Greek Myth," Senior Projects Spring 2016, (2016): 259. http://digitalcommons.bard.edu/senproj_s2016/259 adresinden alındı
 • Harry, Chelsea ve Ron, Polanski. "Plato on Women’s Natural Ability: Revisiting Republic V and Timaeus 41e3–44d2 and 86b1–92c3," Apeiron 49, no. 3 (2016): 261-280. doi:10.1515/apeiron-2015-0035
 • Kafka, Franz. Hikâyeler. (K. Şipal, Çev.) (İstanbul: Cem Yayınevi, 2002).
 • Kaplan, Merve. "Platon’un Timaios ve Şölen Diyaloglarındaki Kavramlarına Farklı Yaklaşımlar," Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 3, no. 2 (2019): 116-123. https://dergipark.org.tr/tr/pub/farabi/issue/46925/549165
 • Karaaslan, Derya. "Antik Yunan’da Kadın Olmak," Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1, no.2 (2016): 159-174. https://dergipark.org.tr/tr/pub/siirtilahiyat/issue/17279/180513
 • Land, Chris. "Becoming-Cyborg: Changing the Subject of the Social?" Deleuze and the Social ed. Martin Fuglsang ve Bent Meier Sørensen (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006), 112-132. doi:10.3366/edinburgh/9780748620920.003.0006
 • Lesser, Harry. "Plato's Feminism," Philosophy 54, no. 207 (1979): 113-117. doi:10.1017/S0031819100024955
 • McKeen, Catherine. "Why Women Must Guard and Rule in Plato’s Kallipolis," Pacific Philosophical Quarterly 87, no. 4, (2016): 527-548. doi:10.1111/j.1468-0114.2006.00276.x
 • Okin, Susan Moller. "Philosopher Queens and Private Wives," Philosophy & Public Affairs 6, no. 4 (1977): 345-369.
 • Plato. The Collected Dialogues of Plato: Including the Letters (Bollingen Series LXXI). (New Jersey: Princeton University Press, 1980).
 • Robinson, Thomas ve Roman V. Svetlov. "Woman, Education and Politics in Plato," Philosophy and Conflict Studies 33, no. 1 (2017): 64-72. doi:10.21638/11701/spbu17.2017.107
 • Sahinidou, Ioanna. "Women in the Ancient Athenian Context: From an Ecofeminist Perspective," Feminist Theology 27, no. 2 (2019): 141–148. doi:10.1177/0966735018814676
 • Saxonhouse, Arlene W. "The Philosopher and the Female in the Political Thought of Plato," Feminist Interpretations of Plato ed. Nancy Tuana (University Park: Pennsylvania State University Press, 1994), 67-85.
 • Schultz, Jana. "Conceptualizing the 'female' soul – a study in Plato and Proclus," British Journal for the History of Philosophy 27, no. 5 (2019): 883-901. doi:10.1080/09608788.2018.1551779
 • Smith, Dorothy E. "Report and repression: textual hazards for feminists in the academy," Dangerous Territories: struggles for difference and equality in education ed. Leslie G. Roman ve Linda Eyre (New York: Routledge, 1997), 161-177.
 • Spelman, Elizabeth V. "Hairy Cobblers and Philosopher-Queens," Engendering Origins: Critical Feminist Readings in Plato And Aristotle ed. Bat-Ami Bar On (s. 1-25). (New York: State University of New York Press, 1994), 1-25.
 • Tatlı, F. Betül. "Antik Yunan Düşüncesindeki Temel Karşıtlıkların Eril Karakteri: Platon," FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, no. 25 (2018): 289-306. https://dergipark.org.tr/tr/pub/flsf/issue/48633/618078
 • Threadgold, Terry. "Language and Gender," Australian Feminist Studies 3, no. 6, (1988): 41-70. doi:10.1080/08164649.1988.9961586
 • Turgut, İhsan. Platon'un son dönem felsefesinde bilgi sorunu: Theaitetos'un yeni bir yorumu. (İzmir: Bilgehan Matbaası, 1992).
 • Vergès, Françoise. "Capitalocene, Waste, Race, and Gender," e-flux (2019, Mayıs). https://www.e-flux.com/journal/100/269165/capitalocene-waste-race-and-gender/
 • Vlassopoulos, Kostas. "Slavery, freedom and citizenship in classical Athens: beyond a legalistic approach," European Review of History: Revue Europeenne D’histoire 16, no. 3 (2019): 347–363. doi:10.1080/13507480902916852
 • Vlastos, Gregory. "Was Plato a Feminist?" Feminist Interpretations of Plato ed. Nancy Tuana (University Park: Pennsylvania State University Press, 1994), 11-23.
 • Witt, Charlotte. How Feminism Is Re-writing the Philosophical Canon. The Alfred P. Stiernotte Memorial Lecture (1996, 2 Ekim): https://uh.edu/~cfreelan/SWIP/Witt.html adresinden alındı
 • Woolf, Virginia. Kendine Ait Bir Oda. (S. Öncü, Çev.) (İstanbul: İletişim Yayınları, 2015).
 • Zoller, Coleen Patricia. "Plato and Equality for Women across Social Class," Journal of Ancient Philosophy 15, no. 1 (2021): 35-62. doi:10.11606/issn.1981-9471.v15i1p35-62

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kadın Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Haktan KALIR
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7595-8000
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 10 Haziran 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 14 Sayı: 1

Kaynak Göster

Chicago
KALIR, Haktan. “Gökyüzünün Ayetleri: Platon’da Koruyucu Kadınlar Ve Koşullu Kabul”. Fe Dergi 14, sy. 1 (Haziran 2022): 1-11. https://doi.org/10.46655/federgi.957331.