Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

NİETZSCHE’NİN SANAT ANLAYIŞI BAĞLAMINDA APOLLON VE DİONYSOS

Yıl 2011, Sayı: 53, 237 - 252, 15.07.2011

Öz

Nietzsche’nin Apollon ve Dionysos’a ilişkin görüşlerini ele almayı deneyen
bu çalışma öncelikle, onun “yaşam” ve “insan” üzerine düşüncelerini
ana hatlarıyla görmeyi amaçlamaktadır. Sanatın yaşamla ilgisi bağlamında ele
alınan bu iki kavramın önemi, temsil ettikleri düşüncelerle Nietzsche felsefesinin
temellerine işaret etmesine dayanmaktadır. Bu doğrultuda ele alınacak
olan Apollon ve Dionysos’la, Nietzsche’nin insana, insanın içinde bulunduğu
yaşama, eylemlere ve değerlendirmelere ilişkin görüşlerinin sanat anlayışıyla
birlikte ortaya konması amaçlanmaktadır.

Kaynakça

 • Berkowitz, Peter, (2003), Nietzsche: Bir Ahlak Karşıtının Etiği, çev. Ertürk Demirel, Ayrıntı Yayınları.
 • Clark, Maudemarie, (1990), Nietzsche on Truth and Philosophy, Cambridge University Press.
 • Cooledge, Mary L., (1941), Ethics--Apollonian and Dionysian, The Journal of Philosophy, Vol.38, No.17.
 • Deleuze, Gilles, (1998), Nietzsche and Philosophy, trans.by Hugh Tomlinson, Colombia University Press.
 • Megill, Alan, (1998), Aşırılığın Peygamberleri, çev. Tuncay Birkan, Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Nietzsche, Friedrich, (2002), Tragedyanın Doğuşu, çev. İsmet Zeki Eyüboğlu, Say Yayınları.
 • Nietzsche, Friedrich, (2002), Zerdüşt Böyle Diyordu, çev. Osman Derinsu, Varlık Yayınları.
 • Nietzsche, Friedrich, (2000), Putların Alacakaranlığı, çev. Hüseyin Kaytan, Tümzamanlar Yayıncılık.
 • Nietzsche, Friedrich, (2003), Ecce Homo, çev. Can Alkor, İthaki Yayınları.
 • Nietzsche, Friedrich, (2005) Yunan Tragedyası Üzerine İki Konferans, çev. Mahmure Kahraman, Say Yayınları.
 • Nietzsche, Friedrich, (2003), Şen Bilim, çev.Levent Özşar, Asa Kitabevi.
 • Nietzsche, Friedrich, (2002), Güç İstenci, çev. Sedat Umran, Birey Yayıncılık.
 • Pearson, Keith Ansell, (1998), Kusursuz Nihilist, çev. Cem Soydemir, Ayrıntı Yayınları.
 • Schaffer, Jean-Marie, (2000), Art of the Modern Age Philosophy of Art from Kant to Heidegger, ing. çev. Steven Rendall, Princeton University Press.
 • Scott, Jacqueline, (1998), Nietzsche and Decadence: The Revaluation of Morality.
 • Continental Philosophy Review 31:, Kluwer Academic Publishers.
 • Sedgwick, Peter R. (2009), Nietzsche: The Key Concepts, Routledge.
 • Sefler, George F., (1974), The Existential vs.The Absurd: The Aesthetics of Nietzsche and Camus, The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol.32, No.3.
 • Stolnitz, Jerome, (1998), The Aesthetic Attitude, Aesthetics: The Big Questions,(ed) Carolyn Korsmeyer, Blackwell Publishers.
 • Young, Julian, (1992), Nietzsche’s Philosophy of Art, Cambridge University Press.

APOLLO AND DİONYSOS İN THE CONTEXT OF NİETZSCHE’S CONCEPTİON OF ART

Yıl 2011, Sayı: 53, 237 - 252, 15.07.2011

Öz

This study, which aims to discuss Nietzsche’s remarks on Apollo and
Dionysus, primarily intends to consider his approach to “life” and “man”. The
importance of these concepts which we deal within the context of the relation
between art and life, is based on the representative thoughts indicating the fundamentals
of Nietzsche’s philosophy. While focusing on Apollo and Dionysus
accordingly, we aim to reveal Nietzsche’s contentions on man, life, actions and
evaluations along with his sense of art.

Kaynakça

 • Berkowitz, Peter, (2003), Nietzsche: Bir Ahlak Karşıtının Etiği, çev. Ertürk Demirel, Ayrıntı Yayınları.
 • Clark, Maudemarie, (1990), Nietzsche on Truth and Philosophy, Cambridge University Press.
 • Cooledge, Mary L., (1941), Ethics--Apollonian and Dionysian, The Journal of Philosophy, Vol.38, No.17.
 • Deleuze, Gilles, (1998), Nietzsche and Philosophy, trans.by Hugh Tomlinson, Colombia University Press.
 • Megill, Alan, (1998), Aşırılığın Peygamberleri, çev. Tuncay Birkan, Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Nietzsche, Friedrich, (2002), Tragedyanın Doğuşu, çev. İsmet Zeki Eyüboğlu, Say Yayınları.
 • Nietzsche, Friedrich, (2002), Zerdüşt Böyle Diyordu, çev. Osman Derinsu, Varlık Yayınları.
 • Nietzsche, Friedrich, (2000), Putların Alacakaranlığı, çev. Hüseyin Kaytan, Tümzamanlar Yayıncılık.
 • Nietzsche, Friedrich, (2003), Ecce Homo, çev. Can Alkor, İthaki Yayınları.
 • Nietzsche, Friedrich, (2005) Yunan Tragedyası Üzerine İki Konferans, çev. Mahmure Kahraman, Say Yayınları.
 • Nietzsche, Friedrich, (2003), Şen Bilim, çev.Levent Özşar, Asa Kitabevi.
 • Nietzsche, Friedrich, (2002), Güç İstenci, çev. Sedat Umran, Birey Yayıncılık.
 • Pearson, Keith Ansell, (1998), Kusursuz Nihilist, çev. Cem Soydemir, Ayrıntı Yayınları.
 • Schaffer, Jean-Marie, (2000), Art of the Modern Age Philosophy of Art from Kant to Heidegger, ing. çev. Steven Rendall, Princeton University Press.
 • Scott, Jacqueline, (1998), Nietzsche and Decadence: The Revaluation of Morality.
 • Continental Philosophy Review 31:, Kluwer Academic Publishers.
 • Sedgwick, Peter R. (2009), Nietzsche: The Key Concepts, Routledge.
 • Sefler, George F., (1974), The Existential vs.The Absurd: The Aesthetics of Nietzsche and Camus, The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol.32, No.3.
 • Stolnitz, Jerome, (1998), The Aesthetic Attitude, Aesthetics: The Big Questions,(ed) Carolyn Korsmeyer, Blackwell Publishers.
 • Young, Julian, (1992), Nietzsche’s Philosophy of Art, Cambridge University Press.
Toplam 20 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Felsefe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Sengün M. Acar Vanleene Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 15 Temmuz 2011
Gönderilme Tarihi 12 Mayıs 2011
Yayımlandığı Sayı Yıl 2011 Sayı: 53

Kaynak Göster

APA Vanleene, S. M. A. (2011). NİETZSCHE’NİN SANAT ANLAYIŞI BAĞLAMINDA APOLLON VE DİONYSOS. Felsefe Dünyası(53), 237-252.


Felsefe Dünyası Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.