ISSN: 1301-0875
Başlangıç: 1990
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Türk Felsefe Derneği
Kapak Resmi
       

Felsefe Dünyası, Türkiye’de felsefi düşüncenin gelişmesi ve anlaşılması için yayın yapan akademik bir dergidir. Dergi, felsefi düşüncenin yayılması ve yaygınlaşması için akademik, yarı akademik makaleler yanında önemli makalelerin çevirileri ve felsefi yorumlar içeren yazıları da yayımlar. Ayrıca felsefe eğitiminin gelişmesine yönelik çalışmalara da yer verir. Yayın politikası olarak ulusal ve uluslar arası düzeyde ortak kabul görmüş akademik standartları esas alır. 

Felsefe Dünyası ontoloji, epistemoloji, aksiyoloji ve estetik başta olmak üzere felsefenin tüm disiplinlerini kapsayan özgün makale, araştırma, yorum, kitap tanıtımı, kritiği ve çevirilere yer verir. 

Dergi, TR DİZİN ve Philosopher's Index tarafından taranmaktadır.

Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 3 Ocak 2022 Bitiş: 2 Haziran 2022

2021 - Cilt: 2 Sayı: 74

Araştırma Makalesi

6. BİLİNCİN ZOR PROBLEMİ

Araştırma Makalesi

10. HUME'UN MAVİSİ

Araştırma Makalesi

11. DERRIDA VE TÜRK HARF İNKILABI

Çeviri

13. NİCOLAUS CUSANUS

Araştırma Makalesi

Trendelenburg’un Kant’ı: İhmal Edilmiş Alternatif

Araştırma Makalesi

Konfuçyüs Öğretisinde Nepotizm Sorunu

Teorik Makale

SANKİ FELSEFESİ’NİN KANTÇI TEMELLERİ

Araştırma Makalesi

17. VE 18. YÜZYILLARDA OSMANLI (B)İLİM-FELSEFE DÜNYASI: Yeni Anlayış Karşısında Duraksamanın Bazı Nedenleri Üzerine

Araştırma Makalesi

DEWEY’İN DÜŞÜNCELERİNİN DARWİNCİ TEMELLERİ

Araştırma Makalesi

HAYVANLARIN ACILARI PROBLEMİ

Araştırma Makalesi

Doğa Bilimleri ve Hermeneutik Yorum

Çeviri

BOETHİUS

Araştırma Makalesi

Kant on Justice

Araştırma Makalesi

St. Augustinus’ta Tanrı’ya Duyulan Aşk ile Mutluluk İlişkisi

Araştırma Makalesi

On the Subversive Role of Intuitions in Contemporary Mainstream Analytic Philosophy

Araştırma Makalesi

SPİNOZA AÇISINDAN EVRENSEL DÜŞÜNCEDEN EVRENSEL DEMOKRASİYE

Araştırma Makalesi

İslam Ahlak Felsefesi Bakımından Adalet-Muhabbet İlişkisi: Mülk Merkezli Bir İnceleme

Araştırma Makalesi

Kriz Dönemi Felsefelerinde Antroposantrik Yaklaşım: İbn Bācce ve Levinas Örnekleri

Araştırma Makalesi

POPPER VE KUHN’DA BİLİMİN YAPISI, GELİŞİMİ VE YÖNTEMİ ÜZERİNE BİR TARTIŞMA