ISSN: 1301-0875
e-ISSN: 2822-2970
Başlangıç: 1990
Yayıncı: Türk Felsefe Derneği
Kapak Resmi
       

Felsefe Dünyası, Türkiye’de felsefi düşüncenin gelişmesi ve anlaşılması için yayın yapan akademik bir dergidir. Dergi, felsefi düşüncenin yayılması ve yaygınlaşması için akademik, yarı akademik makaleler yanında önemli makalelerin çevirileri ve felsefi yorumlar içeren yazıları da yayımlar. Ayrıca felsefe eğitiminin gelişmesine yönelik çalışmalara da yer verir. Yayın politikası olarak ulusal ve uluslar arası düzeyde ortak kabul görmüş akademik standartları esas alır. 

Felsefe Dünyası ontoloji, epistemoloji, aksiyoloji ve estetik başta olmak üzere felsefenin tüm disiplinlerini kapsayan özgün makale, araştırma, yorum, kitap tanıtımı, kritiği ve çevirilere yer verir. 

Dergi, TR DİZİN ve Philosopher's Index tarafından taranmaktadır.

Makale Gönderimine Açılacak Tarih: 1 Ocak 2024

2023 - Sayı: 77

Araştırma Makalesi

DÜŞÜNCE DENEYLERİNİN EPİSTEMOLOJİK STATÜSÜ: GALILEO’NUN PİSA DENEYİNE İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA

Araştırma Makalesi

DÜŞÜNCE DENEYLERİNİN DOĞASI VE İŞLEVİ

Araştırma Makalesi

Gettier Sonrası Epistemolojiye Eleştirel Bir Katkı: İnancın Refleksif Niteliği

Araştırma Makalesi

Apriori Bilginin Olanağı Üzerine Bir İnceleme

Araştırma Makalesi

PLATON’UN THEAİTETOS’UNDA 201A-C’DE MAHKEME ÖRNEĞİNE DAİR BAZI İHTİLAFLAR VE ÇAĞDAŞ EPİSTEMOLOJİYE DAİR İZLERİ ÜZERİNE

Araştırma Makalesi

Hans Reichenbach’ın Bilimsel Felsefesi: Bulma ve Doğrulama Bağlamları Üzerinden Bir Değerlendirme

Araştırma Makalesi

İDEALDEN REALİTEYE BİLGİ: BİLGİYE SOSYAL EPİSTEMOLOJİK YAKLAŞIMLARA DAİR

Söyleşi

Some Basic questions in the Epistemology of Artificial Intelligence: An Interview with Robert Audi.

Teorik Makale

Poppercı Epistemolojinin Esasları ve Bilginin Tanımı Sorunu

Araştırma Makalesi

Çağdaş Epistemolojide Cehalet Problemi


Felsefe Dünyası Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.