Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Emrullah Efendi, Minister Of Education in the Period of the Constituonal Monarchy U. and His Contributions to the Teacher Training History

Yıl 2010, Cilt 15, Sayı 2, 0 - 0, 30.12.2010

Öz

Kaynakça

 • ATAÜNAL, Aydoğan, ÖZALP, Reşat, Türk Milli Eğitim Sisteminde Düzenleme Teşkilat, İstanbul, 1977
 • AKYÜZ, Yahya, TürkEğitim Tarihi, İstanbul, 2001
 • ALTIN, Hamza, "Osmanlı Eğitimeisi Mustafa Satı Bey ve Öğretmen Yetiştirme Hakkındaki Görüşleri ve Faaliyetleri", Türk Kültüni, S. 509-510, Yıl: XLIII, Eylül-Ekim, 2005.
 • BERKES, Niyazi, Türkiye 'de Çağdaş/aşma, (Yay. Hazırlayan: Ahmet Kuyaş), İstanbul, 2002.
 • BİNBAŞIOGLU, Cavit, 'I_'iirkiye 'de Eğitim Düşünceleri, Ankara, 1982 .
 • ... ... ... ... ... ,Türk Eğitim Düşüncesi Tarihi, Ankara, 2005 .
 • .. . . . . .. . . . . . .. , Türkiye 'de Eğitim Bilimleri Tarihi, İstanbul, 1995
 • Emrullah, Osmanlı İttihat ve Terak/d Cemiyetinin 1327 Senesi Dördüncü Kongresinde Tanzim Olunan Siyasi Programına Dair İzalıname, Kostantiniye, 1330 .
 • ............... ,"Terbiye ve Esasları" Sıratı Müstaldm, No: 16, 1324 .
 • . . . . . . . . . . . . . . . , "Terbiyeye Dair'' Sırat-ı Müstakim, No: 17, 1324 .
 • ... .. . ... . . . . . . , "İlın-i Terbiye-ye Dair'', Sırat-ı Müstaldm, No: 25, 1324 .
 • . .. . .. . .. . . . .. . , "İlın-i Terbiye ve Tedris", Ümmet, c. I, S. 6, 1326 .
 • ... ... ... ...... , "Tedrisat-ı İbtidaiye", Mülkiye, No: 23, 1326.
 • ERGİN, Osman, Türkiye MaarifTarihi, c. III-IV, İstanbul, 1977.
 • ERGÜN, Mustafa, Il. Meşrutiyet Devrinde Eğitim Hareketleri, Ankara 1996 .
 • ... ... ... ...... , "Emrullah Efendi Hayatı-Görüşleri-Çalışmaları", A. Ü.Dergisi, 1979- 1982 c. XXX, S. 1-2 .
 • .. . ... ... . . . ... , "Türk Eğitiminin Batılılaşmasını Belirleyen Dinamikler'', Atatürk Araştırma.Merkezi Dergisi, c. VI, S. 17, Mart 1990.
 • HÜSEYiN, Cahit, Tanıdıklarını, İstanbul, 2002.
 • İPEK, Muammer, Emrullah Efendi 'nin Eğitim Anlayışı, (Basılmamış Doktora Tezi) Ankara, 2001.
 • KAFADAR, Osman, TürkEğitim Düşüncesinde Batılılaşma, Ankara,1997.
 • KARDAŞ, Rıza, "Milli Eğitimimizde Öğretmen Yetiştirme Davası ve Tuba Ağacı Nazariyesi", Türk Kültiini, S.l91, S.l94, Eylül, 1978.

ll. MEŞRUTiYET DÖNEMi MAARiF NAZIRLARINDAN EMRULLAH EFENDi VE ÖGRETMEN YETiŞTiRME TARiHiMiZE KATKILARI

Yıl 2010, Cilt 15, Sayı 2, 0 - 0, 30.12.2010

Öz

Emrullah Efendi, Lüleburgaz'da, 1858 yılında dünyaya geldi. Avrupa'ya giderek orada Hizmet adlı bir gazete kurdu ve II. Abdülhamid yönetimine karşı mücadele etti. Meşrutiyet ilan edildikten sonra, Mekteb-i Sultani müdürlüğünde bulundu, ardından da Meclis-i Maarif İlıni Daire başkanlığı yaptı. Darülfiinun'da felsefe dersleri verdi.Emrullah Efendi, gerek yazdıkları ile gerekse maarif nazırlığı sırasında yaptığı çalışmalar ile öğretmen yetiştirme tarihimizde önemli bir yere sahiptir. Emrullah Efendi'nin Maarif Nazırı ve bir eğitim insanı olarak öğretmen yetiştirme ve öğretmenlik kurumu ile yaptığı yeniJikler aynı zamanda II. Meşrutiyet Dönemi'nde eğitim alanında yapılan ıslahatların en önemli ve en kapsamlılarını teşkil etmekteydi.

Kaynakça

 • ATAÜNAL, Aydoğan, ÖZALP, Reşat, Türk Milli Eğitim Sisteminde Düzenleme Teşkilat, İstanbul, 1977
 • AKYÜZ, Yahya, TürkEğitim Tarihi, İstanbul, 2001
 • ALTIN, Hamza, "Osmanlı Eğitimeisi Mustafa Satı Bey ve Öğretmen Yetiştirme Hakkındaki Görüşleri ve Faaliyetleri", Türk Kültüni, S. 509-510, Yıl: XLIII, Eylül-Ekim, 2005.
 • BERKES, Niyazi, Türkiye 'de Çağdaş/aşma, (Yay. Hazırlayan: Ahmet Kuyaş), İstanbul, 2002.
 • BİNBAŞIOGLU, Cavit, 'I_'iirkiye 'de Eğitim Düşünceleri, Ankara, 1982 .
 • ... ... ... ... ... ,Türk Eğitim Düşüncesi Tarihi, Ankara, 2005 .
 • .. . . . . .. . . . . . .. , Türkiye 'de Eğitim Bilimleri Tarihi, İstanbul, 1995
 • Emrullah, Osmanlı İttihat ve Terak/d Cemiyetinin 1327 Senesi Dördüncü Kongresinde Tanzim Olunan Siyasi Programına Dair İzalıname, Kostantiniye, 1330 .
 • ............... ,"Terbiye ve Esasları" Sıratı Müstaldm, No: 16, 1324 .
 • . . . . . . . . . . . . . . . , "Terbiyeye Dair'' Sırat-ı Müstakim, No: 17, 1324 .
 • ... .. . ... . . . . . . , "İlın-i Terbiye-ye Dair'', Sırat-ı Müstaldm, No: 25, 1324 .
 • . .. . .. . .. . . . .. . , "İlın-i Terbiye ve Tedris", Ümmet, c. I, S. 6, 1326 .
 • ... ... ... ...... , "Tedrisat-ı İbtidaiye", Mülkiye, No: 23, 1326.
 • ERGİN, Osman, Türkiye MaarifTarihi, c. III-IV, İstanbul, 1977.
 • ERGÜN, Mustafa, Il. Meşrutiyet Devrinde Eğitim Hareketleri, Ankara 1996 .
 • ... ... ... ...... , "Emrullah Efendi Hayatı-Görüşleri-Çalışmaları", A. Ü.Dergisi, 1979- 1982 c. XXX, S. 1-2 .
 • .. . ... ... . . . ... , "Türk Eğitiminin Batılılaşmasını Belirleyen Dinamikler'', Atatürk Araştırma.Merkezi Dergisi, c. VI, S. 17, Mart 1990.
 • HÜSEYiN, Cahit, Tanıdıklarını, İstanbul, 2002.
 • İPEK, Muammer, Emrullah Efendi 'nin Eğitim Anlayışı, (Basılmamış Doktora Tezi) Ankara, 2001.
 • KAFADAR, Osman, TürkEğitim Düşüncesinde Batılılaşma, Ankara,1997.
 • KARDAŞ, Rıza, "Milli Eğitimimizde Öğretmen Yetiştirme Davası ve Tuba Ağacı Nazariyesi", Türk Kültiini, S.l91, S.l94, Eylül, 1978.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Din Bilimi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Hamza ALTIN>
Bir kuruma bağlı değildir
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2010
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010, Cilt 15, Sayı 2

Kaynak Göster

ISNAD Altın, Hamza . "ll. MEŞRUTiYET DÖNEMi MAARiF NAZIRLARINDAN EMRULLAH EFENDi VE ÖGRETMEN YETiŞTiRME TARiHiMiZE KATKILARI". Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 15 / 2 (Aralık 2010): 0-0 .

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.