PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

II. ABDÜLHAMİD DEVRİ PEDAGOJİK ESERLERDE EĞİTİMCİLERE YAPILAN TAVSİYELER

Yıl 2014, Cilt 24, Sayı 1, 239 - 254, 31.01.2016
https://doi.org/10.18069/fusbed.21339

Öz

Bu çalışmada II. Abdülhamid Devri’nde yazılan pedagojik eserler incelenmiştir. Söz konusu devirde Ayşe Sıdıka, Musa Kazım, Abdullah Vehbi ve Melekzade Fuad gibi isimler eğitim ve öğretim yöntemi konusunda eser kaleme almışlardır. Bahsi geçen yazarlar, eserlerinde birçok konuda eğitimcilere tavsiyelerde bulunmuşlardır. Bir öğretmenin birçok bilim dalı konusunda bilgi sahibi olması gerektiğini savunan Ayşe Sıdıka Hanım, buna gerekçe olarak da eğitimcilerin muhatabı insan olan bir işle uğraşmalarını göstermekteydi. Bu sebepten dolayı öğretmen, koruyucu sağlık hizmetleri, psikoloji, terbiye-i cismaniye ve ruhaniye gibi ilimlere tam hâkim olamazsa bile kendisine yetecek kadar bilgi sahibi olmalıdır. Musa Kazım Bey, öğretmenliğin kolay bir meslek olmadığını, öğretmenlerin görevlerinde başarılı olmaları için devamlı çalışmaları gerektiğini düşünmekteydi. Öğretmen okulunda öğrenilenler zaman geçtikçe unutulmaya mahkûmdurlar bu sebeple öğretmen eski bilgilerini sürekli hatırlamak zorundadır

Kaynakça

 • Abdullah Vehbi. ( 1315). Usûl-i İbtidaî Yahut Muallimlere Rehnüma, Trabzon.
 • AKYÜZ, Y. (2009). Türk Eğitim Tarihi, Pegem Akademi Yayınları, Ankara.
 • AKYÜZ, Y. (2000). “Osmanlı’da Kadın Öğretmen Yetiştirilmesi”, Tarih ve Toplum, Mart, S.195, s. 31- 44.
 • ALTIN, H. (2005). “Osmanlı Eğitimcisi Mustafa Sâtı Bey ve Öğretmen Yetiştirme Hakkındaki Görüşleri ve Faaliyetleri”, Türk Kültürü, Yıl: XLIII, S. 509-510, Eylül-Ekim, s. 271-287.
 • ALTIN, H. (2014). “Kilisli Rıfat’ın Hocalarından Selim Sabit Efendi ve Meslektaşlarına Öğütleri”, I. Uluslararası Muallim Rıfat Kilis ve Çevresi Sempozyumu, 16-17 Mayıs 2013, Kilis, s. 199-214.
 • Ayşe Sıdıka. (1313). Usul-i Talim ve Terbiye Dersleri, İstanbul.
 • Ethem İbrahim Paşa. (1868). Terbiye ve Talim-i Adab ve Nesâyihü’l Etfal, İstanbul, (Haz: Raşit Öymen) (1993), Kültür Bakanlığı, Ankara.
 • Halide Edip. (1327). Talim ve Terbiye, Tanin Matbaası, İstanbul.
 • KAFADAR, O. (1997). Türk Eğitim Düşüncesinde Batılılaşma, Vadi Yayınları, Ankara.
 • KOÇER, H. Ali. (1970). Türkiye’de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi, MEB Yayınları, İstanbul.
 • Melekzade Fuad. (1315). Usûl-i Tedris ve Tederrüs, Matbaa-yı Osmaniye, Dersaadet.
 • Musa Kazım. (1310). Rehber-i Tedris ve Terbiye, Kasbar Matbaası, İstanbul.
 • Mustafa Satı. (1325). Fenn-i Terbiye, (c. I, II), İstanbul.
 • Selim Sabit Efendi.( 1290). Rehnüma-i Muallimin, Matbaa-yı Osmaniye İstanbul.
 • Süleyman Paşazade Sami. (1328). İlm-İ Terbiye-İ Etfal, Dersaâdet, İkdam Matbaası, İstanbul, 1328.
 • ŞANAL, M., GÜÇLÜ M. (2005). “Yenileşme Dönemi Eğitimcilerinin Öğretmenlik Mesleğine Bakışları”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S: 18, s.137-154.
 • ÜLKEN, H. Ziya. (1998). Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yayınları, İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Tarih
Yazarlar

Hamza ALTIN>

Yayımlanma Tarihi 31 Ocak 2016
Başvuru Tarihi 31 Ocak 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 24, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { firatsbed177657, journal = {Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9702}, eissn = {2149-3243}, address = {}, publisher = {Fırat Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {24}, number = {1}, pages = {239 - 254}, doi = {10.18069/fusbed.21339}, title = {II. ABDÜLHAMİD DEVRİ PEDAGOJİK ESERLERDE EĞİTİMCİLERE YAPILAN TAVSİYELER}, key = {cite}, author = {Altın, Hamza} }
APA Altın, H. (2016). II. ABDÜLHAMİD DEVRİ PEDAGOJİK ESERLERDE EĞİTİMCİLERE YAPILAN TAVSİYELER . Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 24 (1) , 239-254 . DOI: 10.18069/fusbed.21339
MLA Altın, H. "II. ABDÜLHAMİD DEVRİ PEDAGOJİK ESERLERDE EĞİTİMCİLERE YAPILAN TAVSİYELER" . Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 24 (2016 ): 239-254 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/firatsbed/issue/17003/177657>
Chicago Altın, H. "II. ABDÜLHAMİD DEVRİ PEDAGOJİK ESERLERDE EĞİTİMCİLERE YAPILAN TAVSİYELER". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 24 (2016 ): 239-254
RIS TY - JOUR T1 - II. ABDÜLHAMİD DEVRİ PEDAGOJİK ESERLERDE EĞİTİMCİLERE YAPILAN TAVSİYELER AU - HamzaAltın Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.18069/fusbed.21339 DO - 10.18069/fusbed.21339 T2 - Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 239 EP - 254 VL - 24 IS - 1 SN - 1300-9702-2149-3243 M3 - doi: 10.18069/fusbed.21339 UR - https://doi.org/10.18069/fusbed.21339 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi II. ABDÜLHAMİD DEVRİ PEDAGOJİK ESERLERDE EĞİTİMCİLERE YAPILAN TAVSİYELER %A Hamza Altın %T II. ABDÜLHAMİD DEVRİ PEDAGOJİK ESERLERDE EĞİTİMCİLERE YAPILAN TAVSİYELER %D 2016 %J Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9702-2149-3243 %V 24 %N 1 %R doi: 10.18069/fusbed.21339 %U 10.18069/fusbed.21339
ISNAD Altın, Hamza . "II. ABDÜLHAMİD DEVRİ PEDAGOJİK ESERLERDE EĞİTİMCİLERE YAPILAN TAVSİYELER". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 24 / 1 (Ocak 2016): 239-254 . https://doi.org/10.18069/fusbed.21339
AMA Altın H. II. ABDÜLHAMİD DEVRİ PEDAGOJİK ESERLERDE EĞİTİMCİLERE YAPILAN TAVSİYELER. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 24(1): 239-254.
Vancouver Altın H. II. ABDÜLHAMİD DEVRİ PEDAGOJİK ESERLERDE EĞİTİMCİLERE YAPILAN TAVSİYELER. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 24(1): 239-254.
IEEE H. Altın , "II. ABDÜLHAMİD DEVRİ PEDAGOJİK ESERLERDE EĞİTİMCİLERE YAPILAN TAVSİYELER", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 24, sayı. 1, ss. 239-254, Oca. 2016, doi:10.18069/fusbed.21339