PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

İLERİ ENDÜSTRİYEL TOPLUMLAR VE KENTSEL YOKSULLUK

Yıl 2015, Cilt 25, Sayı 2, 215 - 228, 31.07.2015
https://doi.org/10.18069/fusbed.70657

Öz

Küresel dünyada üretim, verimlilik ve kalkınma açısından muazzam zenginlikler yaşanmasına karşın yoksulluk da aynı derecede yaygınlaşmaktadır. Birinci-üçüncü dünya, gelişmiş- gelişmemiş, kuzey-güney, varsıl - yoksul gibi dikotomiler sosyo-ekonomik, politik kutuplaşmaların önemli bir görüngüsü olarak değerlendirilebilmektedir. Küresel kapitalist sistem, neoliberal politikalar vasıtasıyla eşitsizliği, yoksulluğu, işsizliği, dışlanmayı derinleştirmekte ve varsıl-yoksul arasındaki farkı şiddetlendirmektedir. Kentsel bölgeler bu durumun görünür hale geldiği önemli mekânlardır. Bu süreçte yoksul, evsiz, sınıf-altı, marjinal, dışlanmış, suçlulaştırılmış kitleler ileri endüstriyel toplumların kentsel bölgelerinin önemli bir sorunu haline dönüşmektedir. Bu çalışmada varsıl dünyada gelişmişlik açısından muazzam seviyelere ulaşmış ülke ve toplumların kentsel bölgelerinde paradoksal olarak yaşanan yoksulluk ve bağlantılı toplumsal gerçekliklerin sosyolojik bir analizi sunulmaya çalışılmaktadır. Burada yoksulluğun özellikle de kentsel yoksulluğun sadece gelişmemiş ya da gelişmekte olan toplumların bir sorunu olmaktan öte küresel süreçlerle paralel işleyen ve ileri endüstriyel toplumların da kaçınılmaz bir gerçekliği olduğu vurgulanmaktadır.

Kaynakça

 • Aytaç, Ömer (2013) “Yoksulluk, Kentsel Sınıf Altı Ve Sosyal Dışlanma: Modern Kentlerde Sınıfsal/Mekânsal Yarılma Ve Suçlaştırılma Mekanizmaları”, İç. Kentsel Yoksulluğu Yeniden Düşünmek, Ed. Ömer Aytaç Ve Süleyman İlhan, Birleşik Yay. Ankara, Ss: 65-124.
 • Ala, Melahat (2009) “Yoksulluk Ve Küresel Çözümsüzlük” Paradoks, Ekonomi, Sosyoloji Ve Politika Dergisi, (E-Dergi), Http://Www.Paradoks.Org, Issn 1305-7979, Yıl:5 Sayı:2 (Temmuz) , Ss:1-8.
 • Alada, Adalet B. - Usta Sayıta, Sevgi - Temelli, Sezai (2002), “ Küreselleşme, Yoksulluk Ve Şiddet Bağlamında Sokak Çocukları ” Yoksulluk, Şiddet Ve İnsan Hakları, (Editör: Yasemin Özdek), Todaie Yayınları,(Mayıs 2002). Ss: 235-269.
 • Bıçkı, Doğan, (2005), “Kentsel Yoksulluğun Yapısal Faktörlerle Analizi: Ekonomik Ve Politik Yapının Yeniden Örgütlenmesi; Karşılaştırmalı Bir Analiz”, “İş, Güç” Endüstri İlişkileri Ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt:7 Sayı:1.
 • Çiğdem, Ahmet (2007) “Yoksulluk Ve Dinsellik”, İç. Yoksulluk Halleri, Türkiye’de Kent Yoksulluğunun Toplumsal Görünümleri, Ed. Necmi Erdoğan, İstanbul: Demokrasi Kitaplığı Yayınevi, Ss: 203-247.
 • Davis, Mike (2010), Gecekondu Gezegeni, (Çev. Gürol Koca), Metis Yay. İstanbul.
 • Ersoy, Melih Ve Şengül, Tarık (2002), Kente Göç Ve Diyarbakır, ODTÜ Kentsel Politika Planlaması Ve Yerel Yönetimler ABD Yay. No: 6, Ankara.
 • Eş, Muharrem - Güloğlu, Tuncay. (2007), “Bilgi Toplumuna Geçişte Kentlileşme Ve Kentsel Yoksulluk: İstanbul Örneği, Www.Bilgiyönetimi.Org (Erişim: 06.02.2009).
 • Giddens, Anthony (2000), Sosyoloji, (Yay. Haz. Hüseyin Özel ve Cemal Güzel), Ayraç Yay. Ankara.
 • Giddens, Anthony (2008), Sosyoloji, (Yay.Haz. Cemal Güzel), Kırmızı Yay. İstanbul.
 • Harvey, David (2003), Sosyal Adalet Ve Şehir, İstanbul: Metis Yayınları.
 • Hartmann, Kathrin (2014), Küresel Çarkın Dışında Kalanlar, (Çev. Etem Levent Bakaç), Ayrıntı Yay. İstanbul.
 • Haussermann, Hartmut ve Kazepov, Yuri (1996) “Urban Poverty in Germany: A Comparative Analysis of the Profile of the Poor in Stuttgart and Berlin”, iç. The New Urban Poverty And The Underclass: A Reader (Edt. Enzo Mingione), Blackwell Publishers, Cambridge-Massachusetts, Usa, pp.343-369.
 • Işık, Oğuz – Pınarcıoğlu, Melih M. (2005), “Nöbetleşe Yoksulluk: Sultanbeyli Örneği”, İstanbul:

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Sosyoloji
Yazarlar

Mevlüt YILMAZ
0000-0002-8982-6778

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 25, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { firatsbed177718, journal = {Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9702}, eissn = {2149-3243}, address = {}, publisher = {Fırat Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {25}, pages = {215 - 228}, doi = {10.18069/fusbed.70657}, title = {İLERİ ENDÜSTRİYEL TOPLUMLAR VE KENTSEL YOKSULLUK}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Mevlüt} }
APA Yılmaz, M. (2015). İLERİ ENDÜSTRİYEL TOPLUMLAR VE KENTSEL YOKSULLUK . Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 25 (2) , 215-228 . DOI: 10.18069/fusbed.70657
MLA Yılmaz, M. "İLERİ ENDÜSTRİYEL TOPLUMLAR VE KENTSEL YOKSULLUK" . Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 25 (2015 ): 215-228 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/firatsbed/issue/17006/177718>
Chicago Yılmaz, M. "İLERİ ENDÜSTRİYEL TOPLUMLAR VE KENTSEL YOKSULLUK". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 25 (2015 ): 215-228
RIS TY - JOUR T1 - İLERİ ENDÜSTRİYEL TOPLUMLAR VE KENTSEL YOKSULLUK AU - Mevlüt Yılmaz Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.18069/fusbed.70657 DO - 10.18069/fusbed.70657 T2 - Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 215 EP - 228 VL - 25 IS - 2 SN - 1300-9702-2149-3243 M3 - doi: 10.18069/fusbed.70657 UR - https://doi.org/10.18069/fusbed.70657 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi İLERİ ENDÜSTRİYEL TOPLUMLAR VE KENTSEL YOKSULLUK %A Mevlüt Yılmaz %T İLERİ ENDÜSTRİYEL TOPLUMLAR VE KENTSEL YOKSULLUK %D 2015 %J Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9702-2149-3243 %V 25 %N 2 %R doi: 10.18069/fusbed.70657 %U 10.18069/fusbed.70657
ISNAD Yılmaz, Mevlüt . "İLERİ ENDÜSTRİYEL TOPLUMLAR VE KENTSEL YOKSULLUK". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 25 / 2 (Temmuz 2015): 215-228 . https://doi.org/10.18069/fusbed.70657
AMA Yılmaz M. İLERİ ENDÜSTRİYEL TOPLUMLAR VE KENTSEL YOKSULLUK. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; 25(2): 215-228.
Vancouver Yılmaz M. İLERİ ENDÜSTRİYEL TOPLUMLAR VE KENTSEL YOKSULLUK. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; 25(2): 215-228.
IEEE M. Yılmaz , "İLERİ ENDÜSTRİYEL TOPLUMLAR VE KENTSEL YOKSULLUK", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 25, sayı. 2, ss. 215-228, Tem. 2015, doi:10.18069/fusbed.70657

Cited By