Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

GÜNÜMÜZ FELSEFESİNDE BİLGİ İLE NESNESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİRKAÇ ÖRNEK

Yıl 2007, Cilt , Sayı 4, 21 - 41, 01.12.2007

Öz

Bilginin olanağı sorunu, araştırmayı, bilginin üretilmesinin uygun bir yönteminin olup olmamasından çok, bilgi adı altında dile getirilmiş yargıların karşılık geldiği bir nesnenin olup olmadığı sorusuna yönlendirir. Çağımızı ıralayan epistemolojik varsayım, bilginin nesnesi olmadığıdır; bu yüzden de Aristoteles’in ontolojik yaklaşımında dile getirildiği biçimiyle klasik anlamda bilgi söz konusu değildir.Bu makalede amaçlanan şey, çağımızda egemen olan ve bilgi ile nesnesi arasındaki ilişkiyi değişik açılardan ele alan kimi yaklaşımları serimlemek; Foucault’nun -Bilginin Arkeolojisi başlıklı eseri özelinde- bilgiye yaklaşımını diğerlerinden ayıran özellikleri tartışmaktır

Kaynakça

 • ARENDT, Hannah. Geçmişle Gelecek Arasında. (çev. Bahadır Sina Şener). İletişim Yayınları, İstanbul, 1996.
 • BRAVO, Hamdi. Hegel ve Nietzsche’de Birey, Toplum ve Devlet İlişkileri (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2005.
 • FOUCAULT, Michel. Bilginin Arkeolojisi. (çev. Veli urhan) Birey Yayıncılık, İstanbul, 1999.
 • GRÜNBERG, Teo. “Long-run Consistency of Beliefs as a Criterion of Empiric Knowledge”, Concept of Knowledge. Ed. Ioanna Kuçuradi and Robert S. Cohen. Kluwer Academic Publishers, Boston, 1995.
 • JAMES, William. Pragmacılık. (çev. Muzaffer Aşkın) İstanbuli Milli Eğitim Basımevi, 1948.
 • LYOTARD, Jean-François. The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. (trans. by Geoff Bennington and Brian Massumi) Manchester University Press, Manchester, 1984.
 • MEGİLL, Allan. Aşırılığın Peygamberleri. (Çev. Tuncay Birkan) Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 1998.
 • SAUSSURE, Ferdinand de. Genel Dilbilim Dersleri. (çev. Berke Vardar) Birey ve Toplum Yayınları, Ankara, 1985.
 • SAVRAN, Gülnur. “Postmodernizm: Yepyeni Bir Evre mi, Bir Eğilimin Mutlaklaştırılması mı?” Defter Dergisi, sayı: 38, s. 158-190.
 • WİTTGENSTEİN, Ludwig. Tractatus. (çev. Oruç Aruoba) Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1996.
 • WİTTGENSTEİN, Ludwig. Philosophical Investigations. (trans. by G.E.M. Anscombe) Oxford: Malden, Mass.: Blackwell, 1999.
 • WİREDU, Kwasi. “Knowledge, Truth and Fallibility”, Concept of Knowledge. Ed. Ioanna Kuçuradi and Robert S. Cohen. Kluwer Academic Publishers, Boston, 1995.

Some Sample Approaches of Our Age on the Relation Between Knowledge and Its Object

Yıl 2007, Cilt , Sayı 4, 21 - 41, 01.12.2007

Öz

The problem of the possibility of knowledge directs the investigation to the question whether there is any object that corresponds to sentences expressed as to be knowledge more than the methods which adequately produces knowledge. Epistemological assumption that characterizes our age is that the knowledge has no object; so there is no knowledge in the classical sense as it is expressed by Aristotle in his ontological approach. The aim of this article is to expose some approaches that are dominant in our age and that inquire the relation between knowledge and its object from different perspectives; and also discuss the distinctive properties of the Foucault’s approach to knowledge by focusing especially on his book Archeology of Knowledge

Kaynakça

 • ARENDT, Hannah. Geçmişle Gelecek Arasında. (çev. Bahadır Sina Şener). İletişim Yayınları, İstanbul, 1996.
 • BRAVO, Hamdi. Hegel ve Nietzsche’de Birey, Toplum ve Devlet İlişkileri (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2005.
 • FOUCAULT, Michel. Bilginin Arkeolojisi. (çev. Veli urhan) Birey Yayıncılık, İstanbul, 1999.
 • GRÜNBERG, Teo. “Long-run Consistency of Beliefs as a Criterion of Empiric Knowledge”, Concept of Knowledge. Ed. Ioanna Kuçuradi and Robert S. Cohen. Kluwer Academic Publishers, Boston, 1995.
 • JAMES, William. Pragmacılık. (çev. Muzaffer Aşkın) İstanbuli Milli Eğitim Basımevi, 1948.
 • LYOTARD, Jean-François. The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. (trans. by Geoff Bennington and Brian Massumi) Manchester University Press, Manchester, 1984.
 • MEGİLL, Allan. Aşırılığın Peygamberleri. (Çev. Tuncay Birkan) Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 1998.
 • SAUSSURE, Ferdinand de. Genel Dilbilim Dersleri. (çev. Berke Vardar) Birey ve Toplum Yayınları, Ankara, 1985.
 • SAVRAN, Gülnur. “Postmodernizm: Yepyeni Bir Evre mi, Bir Eğilimin Mutlaklaştırılması mı?” Defter Dergisi, sayı: 38, s. 158-190.
 • WİTTGENSTEİN, Ludwig. Tractatus. (çev. Oruç Aruoba) Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1996.
 • WİTTGENSTEİN, Ludwig. Philosophical Investigations. (trans. by G.E.M. Anscombe) Oxford: Malden, Mass.: Blackwell, 1999.
 • WİREDU, Kwasi. “Knowledge, Truth and Fallibility”, Concept of Knowledge. Ed. Ioanna Kuçuradi and Robert S. Cohen. Kluwer Academic Publishers, Boston, 1995.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Felsefe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Hamdi BRAVO Bu kişi benim
Süleyman Demirel Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2007
Başvuru Tarihi 1 Ağustos 2007
Kabul Tarihi 1 Ekim 2007
Yayınlandığı Sayı Yıl 2007, Cilt , Sayı 4

Kaynak Göster

Chicago Bravo, H. "GÜNÜMÜZ FELSEFESİNDE BİLGİ İLE NESNESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİRKAÇ ÖRNEK". FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi (2007 ): 21-41