Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

ANTİKÇAĞ’DA VARLIK VE BİLGİ PROBLEMLERİ ÜSTÜNE

Yıl 2007, Cilt , Sayı 4, 43 - 58, 01.12.2007

Öz

Antikçağ Yunan felsefesinin en önemli inceleme konuları olan varlık ve bilgi problemleri, her filozofta birlikte ele alınmıştır. Eski Yunan filozofları en fazla varlık ve bilgi felsefeleriyle ilgilenmişlerdir. Bunlardan başka disiplinlerin sorunlarına yanıt ararken bile varlık ve bilgi felsefesini hesaba katmışlardır. Bu tür çalışmaların ana ıralayıcısı, bildiğimizin hep bir varolan olduğu kabulüdür. Bu nedenle varolanın neliğinin ve yapısı ile türlerinin ele alınması demek, aslında neleri bilebileceğimizin ortaya konması demektir. Bu çalışmanın amacı, bu iki disipline ait sorunların Antikçağ Yunan filozoflarında geçirdiği serüveni ve varlık felsefesi sorunları ile bilgi felsefesi sorunlarının aslında birlikte ele alınması gereğini ortaya koymaktır

Kaynakça

 • ARİSTOTELES. (1985). Metafizik I. (Çev. Ahmet Arslan). Ege Üniv. İzmir, 1985, s. 82-83. Ed. Fak. Yayınları, İzmir.
 • ARİSTOTELES. (1993). Metafizik II. (Çev. Ahmet Arslan). Ege Üniv. Ed. Fak. Yayınları, İzmir.
 • COLLİNGWOOD, R.G. (1999). Doğa Tasarımı. (Çev. Kurtuluş Dinçer). İmge Kitabevi, Ankara.
 • CEVİZCİ, Ahmet. (2001) İlkçağ Felsefesi Tarihi. Asa Kitabevi, Bursa.
 • GÖKBERK, Macit. (1990). Felsefe Tarihi. Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • GUTHRİE, W.K.C. (1962). A History of Greek Philosophy Vol.1. Cambridge Univ. Press, Cambridge.
 • KRANZ, Walter. (1984). Antik Felsefe. (Çev. Suat Baydur). Sosyal Yayınları, İstanbul.
 • KUÇURADİ, İoanna. (1997). Çağın Olayları Arasında. Ayraç Yayınevi, Ankara.
 • PLATON. (1992). Devlet. (Çev. Selahattin Eyüboğlu-M.Ali Cimcoz). Remzi Kitabevi, İstanbul.

On the Problems of Ontology and Epistemology in the Ancient Age

Yıl 2007, Cilt , Sayı 4, 43 - 58, 01.12.2007

Öz

The problems of ontology and epistemolgy are the most important discussion issues and these are always taken into consideration together. Ancient Greek philosophers mostly dealt with the problems that belong to ontology and epistemology. Even when they were searching answers for other disciplines, they took ontology and epistemology into consideration. The main characteristic of such discussion is the assumption that we can only know the thing that has being. Accordingly, to talk on the whatness and structure of the being is to expose the things that we can know. This paper focuses on Ancient philosophers who philosophize on both these issues. The aim of this paper is to expose the adventure of these problems along the philosophers of Ancient Greek and to show that the problems of ontology and epistemology should be taken together into consideration

Kaynakça

 • ARİSTOTELES. (1985). Metafizik I. (Çev. Ahmet Arslan). Ege Üniv. İzmir, 1985, s. 82-83. Ed. Fak. Yayınları, İzmir.
 • ARİSTOTELES. (1993). Metafizik II. (Çev. Ahmet Arslan). Ege Üniv. Ed. Fak. Yayınları, İzmir.
 • COLLİNGWOOD, R.G. (1999). Doğa Tasarımı. (Çev. Kurtuluş Dinçer). İmge Kitabevi, Ankara.
 • CEVİZCİ, Ahmet. (2001) İlkçağ Felsefesi Tarihi. Asa Kitabevi, Bursa.
 • GÖKBERK, Macit. (1990). Felsefe Tarihi. Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • GUTHRİE, W.K.C. (1962). A History of Greek Philosophy Vol.1. Cambridge Univ. Press, Cambridge.
 • KRANZ, Walter. (1984). Antik Felsefe. (Çev. Suat Baydur). Sosyal Yayınları, İstanbul.
 • KUÇURADİ, İoanna. (1997). Çağın Olayları Arasında. Ayraç Yayınevi, Ankara.
 • PLATON. (1992). Devlet. (Çev. Selahattin Eyüboğlu-M.Ali Cimcoz). Remzi Kitabevi, İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Felsefe
Bölüm Research Article
Yazarlar

İşıl Bayar BRAVO Bu kişi benim
Süleyman Demirel Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi.

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2007
Başvuru Tarihi 1 Ağustos 2007
Kabul Tarihi 1 Ekim 2007
Yayınlandığı Sayı Yıl 2007, Cilt , Sayı 4

Kaynak Göster

Chicago Bravo, İ. B. "ANTİKÇAĞ’DA VARLIK VE BİLGİ PROBLEMLERİ ÜSTÜNE". FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi (2007 ): 43-58