PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

The Concept of Wisdom in Islamic Thought

Yıl 2007, Cilt , Sayı 4, 113 - 122, 01.12.2007

Öz

This paper aims at examining the place of the concept of wisdom as a way of prophets in Islamic thought. From his sayings and actions, Prophet Muhammad’s wisdom has been presented here as the dynamic model of Islamic teachings rather than its strict imitation. The paper also indicates the differences between wisdom and philosophy in Islam. In this paper one can see, at the same time, the main reference of Islamic philosophy

Kaynakça

 • Büyük Türkçe Sözlüğü, Hayat Yayınları: İstanbul- Tarih yok.
 • CORBİN, Henry, History of Islamic Philosophy, Islamic Publications Ltd.: London, 1993.
 • Encyclopedia Of Religion And Ethics, Hosting, James, T. and Clark: Edinburgh, 1921.
 • Encyclopedia Britannic: London, 1949.
 • Encyclopedia Of Islam, (New Edition), Luzac and Co.: London, 1971.
 • HANÇERLİOĞLU, Orhan. İslam İnançları Sözlüğü, Remzi Kitapevi: İstanbul, 1994.
 • İslam Ansiklopedisi, 5/1. cilt, MEB, 1993.
 • KAMALİ, Muhammad Hashim, Principles of Islamic Jurisprudence, The Islamic Texts Sociaty: Cambiridge,1991.
 • Kurân-ı Kerim ve Yüce Meali, Süleyman Ateş, Kılıç Yayınları: İstanbul.
 • NADWI, Abul Hasan Ali, A Guidebook for Muslims, p. 151. (İng. Çev. Mohiuddin Ahmad), İslamic Resarch ve Publication: Hindistan, 1985.
 • NASR, Seyyed Hossein , Islamic Cosmological Doctrine, Bath, 1978.
 • Örnekleri ile Türkçe Sözlük, MEB, Ankara, 1995.
 • SARDAR, Ziauddin, The Future of Muslim Civilization, Mansell Publishing Limited,: London, 1987.
 • Türkçe Sözlük, TDK, Ankara, 1974.
 • ULUDAĞ, Süleyman, İslam’da Emir ve Yasakların Hikmeti, Diyanet Vakfı Yayınları: Ankara, 1997.

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE ‘HİKMET’ KAVRAMLARI

Yıl 2007, Cilt , Sayı 4, 113 - 122, 01.12.2007

Öz

Bu makalede amaç, İslâm düşüncesinde bir peygamber yolu olarak ‘hikmet’ kavramı araştırılmaktadır. Burada Peygamber Hz. Muhammed’in hikmet anlayışı, İslam öğretisinin statik şeklî yönü olarak değil dinamik yönü olarak yine Onun (Hz. Muhammed) kendi sözleri ve davranışlarından ortaya konmaktadır. Makale aynı zamanda İslâm’da, hikmet ve felsefe arasındaki farkı da göstermektedir. Son olarak makalede, bir kimsenin İslâm felsefesinin temel referansının ne olduğunu görmesi de mümkündür

Kaynakça

 • Büyük Türkçe Sözlüğü, Hayat Yayınları: İstanbul- Tarih yok.
 • CORBİN, Henry, History of Islamic Philosophy, Islamic Publications Ltd.: London, 1993.
 • Encyclopedia Of Religion And Ethics, Hosting, James, T. and Clark: Edinburgh, 1921.
 • Encyclopedia Britannic: London, 1949.
 • Encyclopedia Of Islam, (New Edition), Luzac and Co.: London, 1971.
 • HANÇERLİOĞLU, Orhan. İslam İnançları Sözlüğü, Remzi Kitapevi: İstanbul, 1994.
 • İslam Ansiklopedisi, 5/1. cilt, MEB, 1993.
 • KAMALİ, Muhammad Hashim, Principles of Islamic Jurisprudence, The Islamic Texts Sociaty: Cambiridge,1991.
 • Kurân-ı Kerim ve Yüce Meali, Süleyman Ateş, Kılıç Yayınları: İstanbul.
 • NADWI, Abul Hasan Ali, A Guidebook for Muslims, p. 151. (İng. Çev. Mohiuddin Ahmad), İslamic Resarch ve Publication: Hindistan, 1985.
 • NASR, Seyyed Hossein , Islamic Cosmological Doctrine, Bath, 1978.
 • Örnekleri ile Türkçe Sözlük, MEB, Ankara, 1995.
 • SARDAR, Ziauddin, The Future of Muslim Civilization, Mansell Publishing Limited,: London, 1987.
 • Türkçe Sözlük, TDK, Ankara, 1974.
 • ULUDAĞ, Süleyman, İslam’da Emir ve Yasakların Hikmeti, Diyanet Vakfı Yayınları: Ankara, 1997.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Mehmet ÖNAL Bu kişi benim
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Aydın.

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2007
Başvuru Tarihi
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2007, Cilt , Sayı 4

Kaynak Göster

Chicago Önal, M. "İSLAM DÜŞÜNCESİNDE ‘HİKMET’ KAVRAMLARI". FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi (2007 ): 113-122