." />
Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

HASSAS AYAR ARGÜMANI VE YAPAY ZEKA İTİRAZI

Yıl 2021, Sayı: 31, 1 - 13, 12.05.2021

Öz

Bu çalışmada, yapay zekanın ortaya çıkışının hassas ayar argümanı ve genel olarak Tanrı’nın varlığına dair tasarım argümanları için yeni bir sorun oluşturduğu görüşünü savunuyorum. Hassas ayar argümanına karşı yapay zeka itirazı olarak adlandırabileceğimiz bu itiraz, kısaca şu şekilde ifade edilebilir: Bilinçsiz yapay zeka sistemlerinden modellenerek kavramsallaştırılabilecek, şahıs olmayan mükemmel bir tasarımcı, evrenin tasarımcısı olarak mükemmel bir şahıs olan Tanrı’ya bir alternatif teşkil eder ve bu yüzden de evrenin bir tasarımcısı olduğu iddiasından Tanrı’nın varlığına dair geçerli bir çıkarım yapmamıza izin vermez. Bu itirazın bertaraf edilmesi ancak töz ikiciliği doğru ise, yani insanların ruhları var ise mümkündür, ve bu da hassas ayar argümanının sonucunu ruhun varlığına koşullu kılacağından argümanın etkisini önemli ölçüde zedeler.

Kaynakça

 • Behe, Michael J. Darwin's Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution. New York: Free Press, 1996.
 • Bostrom, Nick. “Are We Living in a Computer Simulation?” Philosophical Quarterly. Vol. 53, No. 211, pp. 243-255, 2003
 • Bourget, David & Chalmers, David J. “What do philosophers Believe?” Philosophical Studies,170 (3), 465-500, 2014
 • Collins, R. “The teleological argument: an exploration of the fine-tuning of the cosmos.” In W. L. Craig and J.P. Moreland (eds.) The Blackwell Companion to NaturalTheology. Oxford: Blackwell, pp. 202–281, 2009
 • Hartree, Douglas R. Calculating instruments and machines. Urbana, IL: University of Illinois Press, 1949
 • Hawking, S. W. The illustrated a brief history of time. Random House, 1996
 • Manson, Neil A. “The fine-tuning argument.” Philosophy Compass 4 (1), 271-286, 2009
 • Montag, Ali. “A portrait created by A.I. is being auctioned for the first time at Christie's — here's how much it's worth”, 2018 <https://www.cnbc.com/2018/08/24/obvious-ai-created-portrait-being-auctioned-at-christies.html>
 • Paley, W. Natural Theology: or, Evidences of the Existence and Attributes of the Deity. 12th edition, London: Printed for J. Faulder by Wilks and Taylor, 1809
 • Plantinga, A. Does God Have a Nature? Milwaukee: Marquette University Press, 1980
 • Quick, Donya. “Kulitta.” <http://www.donyaquick.com/kulitta>, 2018
 • Swinburne, Richard. The Existence of God. Oxford: Clarendon Press, 1991
 • Turing, Alan M. “Computing machinery and intelligence.” Mind, 59, 433-460, 1950
 • Wainwright, William. "Concepts of God", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2017 Edition), Edward N. Zalta (ed.), 2017 <https://plato.stanford.edu/archives/spr2017/entries/concepts-god/>.
 • Weinberg, S. “Life in the Universe”. Scientific American, Oct., 1994

THE FINE-TUNING ARGUMENT AND THE OBJECTION FROM ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Yıl 2021, Sayı: 31, 1 - 13, 12.05.2021

Öz

I argue that the advent of artificial intelligence poses a new problem for the fine-tuning argument and design arguments for God in general, since an impersonal supreme designer, conceptually based on artificial intelligence, is a relevant alternative to God as the designer of the universe (or the designer of allegedly irreducibly complex biological structures, etc.) There are of course differences between a personal designer, like a human being, and an impersonal designer, like a narrow-AI system, but, as I argue, only if humans have souls would it be more reasonable to regard God as the supreme designer rather than an impersonal designer modeled on soulless artificial intelligence. In other words, the fine-tuning argument for God can only be successful if something like substance dualism is demonstrated to be true. Dialectically speaking, this makes the fine-tuning argument considerably less effective.

Kaynakça

 • Behe, Michael J. Darwin's Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution. New York: Free Press, 1996.
 • Bostrom, Nick. “Are We Living in a Computer Simulation?” Philosophical Quarterly. Vol. 53, No. 211, pp. 243-255, 2003
 • Bourget, David & Chalmers, David J. “What do philosophers Believe?” Philosophical Studies,170 (3), 465-500, 2014
 • Collins, R. “The teleological argument: an exploration of the fine-tuning of the cosmos.” In W. L. Craig and J.P. Moreland (eds.) The Blackwell Companion to NaturalTheology. Oxford: Blackwell, pp. 202–281, 2009
 • Hartree, Douglas R. Calculating instruments and machines. Urbana, IL: University of Illinois Press, 1949
 • Hawking, S. W. The illustrated a brief history of time. Random House, 1996
 • Manson, Neil A. “The fine-tuning argument.” Philosophy Compass 4 (1), 271-286, 2009
 • Montag, Ali. “A portrait created by A.I. is being auctioned for the first time at Christie's — here's how much it's worth”, 2018 <https://www.cnbc.com/2018/08/24/obvious-ai-created-portrait-being-auctioned-at-christies.html>
 • Paley, W. Natural Theology: or, Evidences of the Existence and Attributes of the Deity. 12th edition, London: Printed for J. Faulder by Wilks and Taylor, 1809
 • Plantinga, A. Does God Have a Nature? Milwaukee: Marquette University Press, 1980
 • Quick, Donya. “Kulitta.” <http://www.donyaquick.com/kulitta>, 2018
 • Swinburne, Richard. The Existence of God. Oxford: Clarendon Press, 1991
 • Turing, Alan M. “Computing machinery and intelligence.” Mind, 59, 433-460, 1950
 • Wainwright, William. "Concepts of God", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2017 Edition), Edward N. Zalta (ed.), 2017 <https://plato.stanford.edu/archives/spr2017/entries/concepts-god/>.
 • Weinberg, S. “Life in the Universe”. Scientific American, Oct., 1994
Toplam 15 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Felsefe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Tufan Kıymaz

Yayımlanma Tarihi 12 Mayıs 2021
Gönderilme Tarihi 5 Ocak 2021
Kabul Tarihi 16 Mart 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Sayı: 31

Kaynak Göster

Chicago Kıymaz, Tufan. “THE FINE-TUNING ARGUMENT AND THE OBJECTION FROM ARTIFICIAL INTELLIGENCE”. FLSF Felsefe Ve Sosyal Bilimler Dergisi, sy. 31 (Mayıs 2021): 1-13.

Dergimiz 2024 yılından itibaren ikisi olağan biri dosya konulu özel sayı olmak üzere 3 sayı olarak, Mayıs (olağan sayı) Eylül (özel sayı) ve Aralık (olağan sayı) aylarında yayınlanacaktır. 

Hem özel sayımız hem de Aralık ayındaki olağan sayımız için makale kabulü 15 Mart'ta başlayacaktır.

Özel sayımızda yalnızca dosya kapsamında yer alan makalelere yer verilecektir. Makalenizi gönderirken hangi sayıda değerlendirilmesini istediğinizi bir notla bildirmeniz karışıklıkları önleyecektir.

İlginiz için teşekkür ederiz.