Amaç

Disiplinlerin entegrasyonuna uygun olarak Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji eğitimini bir arada düşünen çalışmaları yaygınlaştırmak ve bu yolla 21. yüzyıl gerektirdiği mesleklerin becerilerinin alt yapılarının oluşmasına katkı sağlamaktır.

Kapsam

Bilimsel faaliyetlerin tek bir disipline ait olan alan bilgi ve becerileri ile yapılamayacağını savunan anlayışlar, son yıllarda eğitim dünyasına hâkim olan bir paradigmaya dönüşmüştür. Bu paradigmanın arkasındaki gerekçeler irdelendiğinde; fen bilimleri eğitiminde tek disiplinli çalışmaların pratikte büyük sorunları çözemediği ve bu sorunun üstesinden gelmek içinokullarda öğrencilere kazandırılması düşünülen becerilere her geçen yıl bir yenisi daha eklendiği görülmektedir. Bu anlayışın tüm ülkelerin dikkatini çekme sebeplerinden biri geleceğe dönük ekonomik kalkınma yönündeki kaygılarıdır. Mühendisleri iyi olan toplumlar, teknolojik gelişmişliklerinin ve ekonomik kalkınmaların da iyi olduklarının farkındadırlar. Bu süreçte ana kaygı akademik bilgileri oturmamış ve gerçek hayat becerileri gelişmemiş lise mezunlarının üniversitelerde de kendilerini geliştiremedikleri; bu durumun ülkeler için teknolojik ve ekonomik kalkınmada gelecekte büyük riskler oluşturacağıdır.

Okullardaki mevcut eğitim durumumuzu irdelediğimizde; programdaki derslerin tamamına yakınının tek bir disipline konsantre olduğu ve algoritmik öğretim anlayışı ile derslerin işlendiği, okullarda sunulan bilgilerin toplumun ciddi sorunlarını çözmeye veya çözebilecek becerili bireyler yetiştirmeye yönelmediği anlaşılmaktadır. Bu sorunun üstesinden gelmek için modern dünyanın eğitim politikalarına vurgu yaptığı; okul bilgisine olan ilgi, merak ve konsantrasyon arttırılması, öğrencilerin hayal güçlerinin ve yaratıcılıklarının ön plana çıkarılması, öğrenme ortamlarında aktif olması, okul konularının yaşam ile ilişkilendirilmesi ve bütün bu faaliyetleri disiplinleri bir araya getirerek bütünleşik bir anlayışa oturtturulmasını zorunlu kılmaktadır. Bu anlayışın gerçekleşmesi durumunda 21. yüzyıl becerileri teoriden çıkıp pratikte bir anlamlı hale gelecektir. 21. yüzyıl becerilerini geliştiren toplumların öğrencilerin yeni ürünler ve yeni teknolojiler geliştireceğini ve buna dayalı olarak yeni meslekler ortaya çıkacağını ve yeni pazarlar ortaya çıkacağını göstermektedir. Dolayısıyla yakın zaman yayın hayatına başlayan “Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi” adlı online dergimizde değerlendirmek üzere eğitim bilimleri alanında (okul öncesi, ilköğretim, ortaokul, lise, eğitim fakültesi ve diğer eğitim paydaşları) gerçekleştirilen fen, matematik, girişimcilik ve teknoloji konulu araştırma makalelerinizi bekliyoruz. Disiplinler arası çalışmalara öncelik verileceğini bilmenizi isteriz. FMGT Eğitimi Dergisi hakemli bir dergi olup yılda üç kez yayımlanmaktadır. Dergiye gönderilecek araştırma makaleleri Türkçe veya İngilizce olarak yazılabilir.