Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 3, Sayfalar 222 - 238 2019-09-15

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Uygulamalarinin İncelenmesi
Investigation of Entrepreneurship Applications of Vocational School Students

HÜLYA BOZYOKUŞ [1] , ESEN İYİGÜN [2] , RIDVAN EZENTAŞ [3]


Bu araştırmanın amacı, Meslek Yüksekokulu öğrencilerin girişimcilik eğilimleri ve girişimcilik dersi hakkındaki düşünlerini incelemektir. Bu çalışmada, öğrencilerinin demografik yapısı ve girişimcilik hakkındaki düşünceleri ile Girişimcilik eğilimi ve girişimcilik dersine yönelik düşünceleri arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören 237 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada anket uygulama yöntemiyle toplanan ampirik veriler kullanılmıştır.  Yapılan istatistikî analizler sonucunda öğrencilerin cinsiyetleri ile girişimcilik eğilimleri ve ders hakkında görüşleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Erkeklerin kendi işlerini kurma konusunda kızlara göre daha cesaretli oldukları ve girişimcilik dersi erkekleri olumlu yönde etkilerken kızları olumsuz etkilediği tespit edilmiştir. Bununla beraber öğrencilerin girişimcilik düşünceleri ile girişimcilik eğilimleri ve ders hakkındaki görüşleri arasında anlamlı ilişkiler elde edilmiştir. Kendi işini kurmayı düşünen öğrencilerin aldığı eğitim sayesinde girişimci olabilecekleri düşüncesi ağırlık kazanmış olup potansiyellerinin girişimciliğe uygun olduğu gözlemlenmiştir. Babası işyeri sahibi olan öğrencilerin, sürekli hedef geliştiren, kendi başına karar verebilen ve kural dışı davranmayı göze alabilen bireyler oldukları, ayrıca aldığı eğitim sayesinde potansiyellerinin girişimciliğe uygun olduğu ve girişimciliği bir kariyer olarak düşündükleri tespit edilmiştir.

The aim of this study is to examine the students' thoughts about entrepreneurship trends and entrepreneurship course. In this study, the relationships between the students' ideas about the demographic structure and entrepreneurship and their thoughts on entrepreneurship tendencyentrepreneurship course were investigated. The participants of the study consisted of 237 students studying at Bursa Uludağ University Vocational School of Technical Sciences. In the research, empirical data were collected by using survey method. As a result of the statistical analysis, it was seen that there was a significant relationship between students' gender and entrepreneurial tendencies and their opinions about the course. It was determined that males were more courageous in setting up their own businesses and that entrepreneurship lesson had a positive effect on boys and negatively affected girls. However, significant relationships between entrepreneurial thoughts and entrepreneurial tendencies and opinions about the course were obtained. It is observed that the students who think about establishing their own business can become entrepreneurs thanks to the education they received and their potentials are suitable for entrepreneurship. It is determined that the students who have a father's workplace are individuals who are constantly developing goals, can make decisions on their own and are willing to behave illegally, and that their potentials are suitable for entrepreneurship and that they consider entrepreneurship as a career. 

 • Akat, İ, Gönül B. & Gülay B. (1997). İşletme Yönetimi, İzmir: Barış Yayınları.
 • Akpınar, S. (2009). Girişimciliğin Temel Bilgileri, Kocaeli: Umuttepe Kitabevi.
 • Aytaç, Ö. & Süleyman İ. (2007). Girişimcilik ve Girişimci Kültür: Sosyolojik Bir Perspektif, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 101-120.
 • Balaban, Ö. & Özdemir, Y. (2008). Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik Eğilimi Üzerindeki Etkisi: Sakarya Üniversitesi İİBF Örneği, ÇOMÜ Girişimcilik Ve Kalkınma Dergisi (3: 2), 133-147.
 • Baumol, W. J. (1989). Productivity and American Leadership, New York, NY: Batey Blackman and E.N. Wolff.
 • Çetinkaya B. Ö. (2011). Dünya’da ve Türkiye’de Girişimcilik Eğitimi, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Çetinkaya B. Ö. & Erdurur, K. (2013). Girişimci Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimindeki Etkisi: Potansiyel Girişimciler Üzerinde Bir Araştırma, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8 (2), 57-78
 • İlhan, S. (2005). Bazı Değişkenler Açısından Elazığ’da Girişimci Profili, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(1), 217-248.
 • Gartner, William B. (1988). Who is an entrepreneur? Is the wrong question? American Journal of Small Business, 12 (4), 11-32.
 • Gerber, M. E. (2009). Girişimcilik Tutkusu (Tayfur Keskin, Çev.), İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Hansemark, O. (1998). The Effects of an Entrepreneurship Programme on Need for Achievement and Locus of Control of Reinforcement, International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 4 (1), 28-50.
 • Karadal, H. (2016). Girişimcilik Bilgisi., İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Kırzner, I. (1982). Uncertainty, Discovery and Human Actions: A Study of the Entrepreneurial Profile in the Missiam System, Method, Process and Austrian Economics. Mass: Lexington Books.
 • KOSGEB. (2010). Genel Destek Programları Yönetmeliği. Ankara: KOSGEB.
 • KOSGEB (2018). KOSGEB 2018 Yılı Performans Programı.
 • Korkmaz, S. (2000). Girişimcilik ve Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 18(1), 163-169.
 • Koh, C. H. (1996). Testing Hypotheses of Entrepreneurial Characteristics A Study of Hong Kong MBA Students. Journal of Managerial Psychology, 11 (3), 12-25.
 • Kuratko, D. F. (2005). The Emergence of Entrepreneurship Education: Development, Trends, and Challenges, Entrepreneurship Theory and Practice, 29(5), 577-598.
 • Mirze, S. K. (2010). İşletme: Literatür Yayıncılık.
 • Mueller, S. & Anisya T. (2000). Culture and Entrepreneurial Potential: A Nine Country Study of Locus of Control and Innovativeness, Journal of Business Venturing, 16, 51-75.
 • Solomon, G. (2007). An Examination of Entrepreneurship Education in the United States, Journal of Small Business and Enterprise Development, 14(2), 168-182.
 • Teoh, H. Y. & See L. F. (1994). Moderating effects of tolerance for ambiguity and risk taking propensity on the role conflict-perceived performance relationship: Evidence from Singaporean Entrepreneurs, Journal of Business Venturing, 12, 67- 81.
 • Uluyol, O. (2013). Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi: Gölbaşı Meslek Yüksekokulu Örneği, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(15), 349-372.
 • Yaghoubi, N. M., Salarzehı, H., Aramesh H. & Hamid A. (2010). An Evaluation of Independent Entrepreneurship Obstacles in Industrial SME’s, European Journal of Social Sciences, 15(4), 512-520.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8619-8334
Yazar: HÜLYA BOZYOKUŞ
Kurum: BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6821-0248
Yazar: ESEN İYİGÜN
Kurum: FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4508-6456
Yazar: RIDVAN EZENTAŞ
Kurum: BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { fmgted623508, journal = {Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi}, issn = {2667-5323}, address = {}, publisher = {Oregda}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {222 - 238}, doi = {}, title = {Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Uygulamalarinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {BOZYOKUŞ, HÜLYA and İYİGÜN, ESEN and EZENTAŞ, RIDVAN} }
APA BOZYOKUŞ, H , İYİGÜN, E , EZENTAŞ, R . (2019). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Uygulamalarinin İncelenmesi. Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi , 2 (3) , 222-238 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/fmgted/issue/50988/623508
MLA BOZYOKUŞ, H , İYİGÜN, E , EZENTAŞ, R . "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Uygulamalarinin İncelenmesi". Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi 2 (2019 ): 222-238 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/fmgted/issue/50988/623508>
Chicago BOZYOKUŞ, H , İYİGÜN, E , EZENTAŞ, R . "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Uygulamalarinin İncelenmesi". Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi 2 (2019 ): 222-238
RIS TY - JOUR T1 - Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Uygulamalarinin İncelenmesi AU - HÜLYA BOZYOKUŞ , ESEN İYİGÜN , RIDVAN EZENTAŞ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 222 EP - 238 VL - 2 IS - 3 SN - 2667-5323- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Uygulamalarinin İncelenmesi %A HÜLYA BOZYOKUŞ , ESEN İYİGÜN , RIDVAN EZENTAŞ %T Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Uygulamalarinin İncelenmesi %D 2019 %J Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi %P 2667-5323- %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD BOZYOKUŞ, HÜLYA , İYİGÜN, ESEN , EZENTAŞ, RIDVAN . "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Uygulamalarinin İncelenmesi". Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi 2 / 3 (Eylül 2019): 222-238 .
AMA BOZYOKUŞ H , İYİGÜN E , EZENTAŞ R . Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Uygulamalarinin İncelenmesi. FMGT Eğitimi Dergisi. 2019; 2(3): 222-238.
Vancouver BOZYOKUŞ H , İYİGÜN E , EZENTAŞ R . Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Uygulamalarinin İncelenmesi. Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi. 2019; 2(3): 238-222.