Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Türk Spor Yönetim Yapısının (Merkez ve Taşra) 1938’den Günümüze İncelenmesi

Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 2, 18 - 45, 31.12.2020

Öz

Bu çalışmada, 1938’den günümüze Türk spor yönetiminin temel unsuru olan kamu (merkez ve taşra) spor örgütünün, amaç ve örgüt yapısı bağlamında incelenmesi amaçlanmıştır. Bunun için çalışmada literatür taraması yöntemi kullanılmıştır. Türk spor yönetiminin tarihini oluşturan kurumlardan, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü-BTGM (1938-1989), Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü-GSGM (1989-2011), Gençlik ve Spor Bakanlığı-GSB (2011-devam), Spor Genel MüdürlüğüSGM (2011-2018) ve Spor Hizmetleri Genel MüdürlüğüSHGM’nün (2018-devam) örgüt yapıları ile birbirinin devamı olan bu yapıların arasındaki farklılıklar ve benzerlikler ortaya konulmaya çalışılmıştır. 1938 sonrası ve onu izleyen dönemlerde (GSGM, SGM, GSB, SHGM) kamu örgütünde sporun merkeziyetçi bir anlayışla ele alındığı görülmektedir. Ülke kamu yönetiminin genelinde görülen bürokrasi ve hantallığın, spor yönetim yapısını ve hizmetin gerçekleştirilmesini olumsuz etkilediği söylenebilir. Son yıllarda siyasi ve ekonomik olarak dünyanın hızlı bir değişime uğraması, bilim ve teknolojideki gelişmelerle birlikte ihtiyaç ve beklentilerin farklılaşması ile insana ve yaşam standartlarına verilen önem de bir o kadar artmıştır. Bu nedenle ülkemiz açısından da geleceği de öngörebilen bir spor yönetimi anlayışının oluşturulması önem kazanmaktadır.

Kaynakça

  • Ak, A. (2017). Türk sporunda sorunlar ve çözüm önerileri. Ankara: Spor Yayınevi ve Kitabevi.
  • Allen, L. (1958). Management and organisation. New York: McGraw-Hill. https://doi.org/10.1177%2F074171365901000112
  • Budak, G. ve Budak, G. (2002). İşletme Yönetimi. İzmir: Fakülteler Kitabevi.
  • Dinçer, Ö. ve Fidan, Y. (1996). İşletme yönetimine giriş. (5. Bs). İstanbul: Beta Yayınları.
  • Dolaşır, S. (2005). Değişim yönetimi ve spor örgütleri. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3 (1) 11-15. https://doi.org/10.1501/Sporm_0000000035
  • Ekenci, G. ve Serarslan, M. Zahit (1997). Gelişim aşamaları bakımından Türk Spor Teşkilatı ve değerlendirilmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, II (1997), 3: 72-81
  • Ekmekçi, R. (2013). Spor yönetimi: Kavram ve özellikler, spor yönetimi. (Ed. M. Argan), Eskişehir: T. C. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
  • Eroğlu Y. ve Türkmen, A. (2017). Türkiye’de spor yönetimi değerlendirmesi: Spor yöneticisi Görüşleri. Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi, Sayı 1, cilt 10, s.49-61, Türkiye Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Eda ADATEPE (Sorumlu Yazar)
BAYBURT ÜNİVERSİTEİ
0000-0003-1254-9300
Türkiye


Nuran GELEN Bu kişi benim
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Sevda ÇİFTÇİ Bu kişi benim
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Başvuru Tarihi 30 Kasım 2020
Kabul Tarihi 25 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Adatepe, E. , Gelen, N. & Çiftçi, S. (2020). Türk Spor Yönetim Yapısının (Merkez ve Taşra) 1938’den Günümüze İncelenmesi . FOCUSS Spor Yönetimi Araştırmaları Dergisi , 1 (2) , 18-45 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/focuss/issue/59325/851668