Biyografi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

PROF. DR. HATİCE FERİHA AKPINARLI’NIN AKADEMİK YAŞAMINA DAİR

Yıl 2020, PROF. DR. H. FERİHA AKPINARLI ARMAĞAN SAYISI, 1 - 15, 25.12.2020

Öz

Bu çalışmada değerli Hocamız Sayın Prof. Dr. Hatice Feriha Akpınarlı’nın hayatına, eğitim öğretim çalışmalarına, 41 yıllık akademik yaşamı boyunca Türk kültürüne, sanatına ve bilimine dair yapmış olduğu eşsiz ve değerli katkılarına değinilecektir. Prof. Dr. Hatice Feriha Akpınarlı, sosyal ve akademik yaşamında özverili, sabırlı, disiplinli, kararlı, mükemmeliyetçi duruşu ile bilimsel, sanatsal, araştırmacı ve yenilikçi bakış açısıyla akademik alanda önemli izler bırakmıştır. Ulusal-uluslararası dergilerde ve bilimsel toplantılarda yayınlamış olduğu pek çok akademik yayını bulunmaktadır. Bilimsel alanda yapmış olduğu özverili çalışma disiplinini, sanatsal alanda da göstermiş olan Prof. Dr. H.F.Akpınarlı, ulusal ve uluslararası alanda Türkiye başta olmak üzere Amerika, İngiltere, Azerbaycan, Makedonya, Rusya vb. çeşitli ülkelerde açmış olduğu kişisel ve karma sergiler, defileler ile Türk sanatının tanıtılmasında katkı sağlamış ve adından söz ettirmiştir. Mesleki ve alan bilgisini, uzmanlığını, yaşamından anekdotları akademik yaşamı boyunca ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde yetiştirdiği öğrencileri ile paylaşmıştır. Akademik hayatında en önemli amacı topluma ve ülkeye faydalı nesil yetiştirmek olan Prof. Dr. H.F.Akpınarlı, bilimsel ve sanatsal birikimini yürütmüş olduğu dersler, projeler ve tezlerde öğrencileri ile paylaşmıştır. Bununla birlikte geleneksel el sanatlarının hammadde, teknik, desen, tasarım sürecinde yöreye özgü niteliklerinin korunabilmesi, sürdürülebilmesi, geliştirebilmesi, markalaşarak pazarlanması ve yerel kalkınmaya katkı sağlaması amacıyla Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde disiplinler arası bilimsel ve sanatsal projeler yürütmüş, mesleki ve alan bilgisini akademi içinde olduğu kadar dışında da paylaşmıştır. Bu sayede istihdam olanağının kazandırılmasına, geleneğin yaşatılırken aynı zamanda Anadolu’nun eşsiz mirasının korunmasına çok önemli katkıları olmuş ve bilim, sanat ödüllerine layık görülmüştür. Ayrıca birçok sempozyum, kongrenin danışma, bilim ve sanat kurullarında görev almakla birlikte, seminer ve panellerde davetli konuşmacı olarak yer almış, konferanslar vermiştir. Bilim ve sanat yönüyle bizleri aydınlatan, geleceğimize ışık tutan ve yetiştiren Saygıdeğer hocamız Prof. Dr. H. Feriha Akpınarlı’nın akademik yaşamına dair değerli katkılarını kapsayan bu anlamlı çalışmayı hazırlamak bizi onurlandıracaktır. Çalışmada tarama yöntemi kullanılmış ve araştırma kapsamında veriler Prof. Dr. H. Feriha Akpınarlı’nın akademik özgeçmişi ve kendisi ile yapılan görüşmeler sonucunda elde edilmiştir.

Kaynakça

  • --------------------------- ---------------------------

ACADEMIC LIFE OF PROF. DR. ABOUT HATİCE FERİHA AKPINARLI

Yıl 2020, PROF. DR. H. FERİHA AKPINARLI ARMAĞAN SAYISI, 1 - 15, 25.12.2020

Öz

In this study, will refer to esteemed Professor Dr. Hatice Feriha Akpınarlı's life, her educational studies, her unique and valuable contributions who have made to Turkish culture, art and science during her 41-year academic life. Dear Prof. Dr. Akpınarlı has left significant marks in the academic field with her scientific, artistic, investigative and innovative perspective with his self-sacrificing, patient, disciplined, administrative, perfectionist stance in his social and academic life. There are many academic publications published in national and international journals and scientific meetings. Having demonstrated her devoted work discipline in the scientific field, also in the artistic field, Prof. Dr. H.F.Akpınarlı has contributed to the promotion of Turkish art and made a name for herself on a national and international field with solo and group exhibitions, fashion shows which were opened in various countries especially Turkey, America, England, Azerbaijan, Macedonia, Russia and so on. She has shared her professional and field knowledge, expertise, anecdotes from her life with some of the associate, undergraduate, graduate and doctoral students she trained throughout her academic life. Prof. Dr. H.F. Akpınarlı, whose most important aim in her academic life is to raise a beneficial generation for the society and the country, has always shared her scientific and artistic knowledge with her students with the lessons, projects and theses she has conducted. In addition to this, in her academic life, she has carried out interdisciplinary scientific and artistic projects in various regions of Anatolia in order to able to preserve, maintain, develop region-specific qualities to market by branding, and contribute to local development in the process of raw material, technique, pattern and design of traditional handicrafts has shared her professional and field knowledge outside as well as inside. In this way, it has made significant contributions to gain employment opportunities and while keeping the tradition alive also preserving the unique heritage of Anatolia, and has been awarded science and art awards. In addition to taking part in the board of consultancy, science and arts of many symposiums, congresses, she has participated in seminars and panels as an invited speaker and has gave conferences. It will honor us to prepare this meaningful work that encompasses valuable contributions to the academic life of our esteemed professor Prof. Dr. H. Feriha Akpınarlı, who enlightens us in terms of science and art, set light to our future and educates us. The scanning method was used in the study and within the scope of the research, the data was obtained as a result of made interviews with her and Prof. Dr. H. Feriha Akpınarlı's academic cv.

Kaynakça

  • --------------------------- ---------------------------

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fatma Nur BAŞARAN
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
0000-0002-6024-1709
Türkiye


Pınar ARSLAN
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
0000-0002-6917-3642
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Aralık 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 PROF. DR. H. FERİHA AKPINARLI ARMAĞAN SAYISI

Kaynak Göster

APA
BAŞARAN, F. N., & ARSLAN, P. (2020). PROF. DR. HATİCE FERİHA AKPINARLI’NIN AKADEMİK YAŞAMINA DAİR. Folklor Akademi Dergisi, 3(4), 1-15.