Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yol kenarları boyunca ağaç çaplarının değişimi: Bursa Karacabey ıhlamur ormanı örneği

Yıl 2019, Cilt 69, Sayı 2, 81 - 86, 01.07.2019

Öz

DOI: 10.26650/forestist.2019.18014


Yol ağları, orman ekosistemleri üzerinde habitatların bozulması ve parçalanması gibi önemli etkilere sahiptir. Öte yandan, yol kenarı boyunca ışık mevcudiyetinde görülen artış, bitki türlerinin çeşitliliğine ve miktarını da yansımaktadır. Bu çalışmada, yol kenar etkisinin ağaçların büyümesi üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla Ihlamur meşceresinde bulunan örnek bir yol ağı boyunca ağaç çaplarındaki değişim ölçülmüştür. Çalışma, Ihlamurun Türkiye’de en geniş yayılış gösterdiği Bursa’nın Karacabey ilçesinde gerçekleştirilmiştir. Arazi verileri yol kenarındaki 5 metre genişliğindeki şeritlerden seçilen ve yol kenarından uzakta kontrol bölgesinden seçilen örnek ağaçlardan toplanmıştır. Verilerin toplanması sırasında belirlenen bölgelerdeki tüm örnek ağaçların göğüs yüksekliği çapı ölçülmüş ve artım burgusu ile artım kalemleri alınmıştır. Daha sonra, yol kenarındaki ağaçlar ile kontrol bölgesinde yer alan ağaçlar arasında çap ve çap artımı değerlerinde bir farklılık olup olmadığını belirlemek için istatistiksel analiz yapılmıştır. Sonuçlara göre, yol kenarından olan mesafenin arttırılmasıyla, ortalama ağaç çaplarında ve çap artımı değerlerinde azalma görülmüştür. Yol kenarındaki ağaçlar ve kontrol bölgesinde yer alan ağaçlar arasında çap değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Öte yandan, çap artım değerleri arasında anlamlı bir fark tespit edilmemiştir.

Cite this paper as: Akay, A.E., Taş, İ., Gencal, B., 2019. Variation of Tree Diameters along Road Edges: The Case of Karacabey Linden Forest in Bursa, Turkey. 

Kaynakça

  • • Bembenek, M., Giefing, D.F., Karaszewski, Z., Łacka, A., Mederski, P.S., 2013. Strip road impact on selected wood defects of Norway spruce (Piceaabies (L.) H. Karst). Drewno 56: 63-76. • Eker, M., Çoban, H.O., 2010. Impact of road network on the structure of a multifunctional forest landscape unit in southern Turkey. Journal of Environmental Biology 31: 157-168. • Gülci, S., Akay, A.E., Oğuz, H., Gülci, N., 2017. Assessment of the Road Impacts on Coniferous Species within the Road-Effect Zone Using NDVI Analysis Approach. Fresenius Environmental Bulletin 26(2a): 1654-1662. • Gümüş, S., 2015. Evaluation of forest road networks located in Karadeniz Technical University Research and Practice Forest. European Journal of Forest Engineering 1(1):15-20. • Naghdi, R., Bonyad, A., Amini, A.M., 2017. Road effect on diameter growth of trees in Caspian forests of Iran. Caspian Journal of Environmental Sciences 15(1): 47-55. • Picchio, R,, Tavankar, F., Venanzi, R., Lo Monaco, A., Nikooy, M., 2018. Study of Forest Road Effect on Tree Community and Stand Structure in Three Italian and Iranian Temperate Forests. Croatian Journal of Forest Engineering 39(1): 57-70. • Stempski, W., Jablonski, K., 2014. Differentiation of Tree Diameters at Strip Roads in a Young Pine Tree-Stand. Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 13(1): 37-46. • Tuttu, G., Ursavaş, S., Söyler, R., 2017. Harvest Amounts and Ethnobotanical Uses of the Linden Flowers in Turkey, Anatolian Journal of Forest Research 3(1): 60-66. • Yilmaz, E., Makineci, E., Demir, M., 2010. Skid road effects on annual ring widths and diameter increment of fir (Abies bornmulleriana Mattf.) trees. Transportation Research Part D: Transport and Environment 15: 350-355.

Variation of tree diameters along road edges: the case of Karacabey linden forest in Bursa, Turkey

Yıl 2019, Cilt 69, Sayı 2, 81 - 86, 01.07.2019

Öz

DOI: 10.26650/forestist.2019.18014


Roads have important effects on forest ecosystems including degradation and fragmentation of habitats. However, light availability along the road edge increases which reflects the diversity and amount of plant species. This study is aimed to investigate the road edge effect on tree growing by measuring the differentiation of tree diameters along a sample road located within Linden stands. The study was conducted in Karacabey province of Bursa where Linden has the largest distribution in Turkey. Field data were collected from sample trees selected from 5-meter-wide stripes at road edge and from control zone away from road edge. The tree diameters at breast height (DBH) and trunk core samples were collected from sample trees located in the specified zones. Statistical analysis was conducted to indicate whether there is a differences in DBH and DBH growth values between trees at road edge and ones at control zone. The results indicated that increasing distance from road edge resulted in reduction in the average tree diameters as well as DBH growth values. There was a statistically significant difference between DBH values for trees at road edge and ones at control zone. On the other hand, there was no significant difference between DBH growth values.

Cite this paper as: Akay, A.E., Taş, İ., Gencal, B., 2019. Variation of Tree Diameters along Road Edges: The Case of Karacabey Linden Forest in Bursa, Turkey. 

Kaynakça

  • • Bembenek, M., Giefing, D.F., Karaszewski, Z., Łacka, A., Mederski, P.S., 2013. Strip road impact on selected wood defects of Norway spruce (Piceaabies (L.) H. Karst). Drewno 56: 63-76. • Eker, M., Çoban, H.O., 2010. Impact of road network on the structure of a multifunctional forest landscape unit in southern Turkey. Journal of Environmental Biology 31: 157-168. • Gülci, S., Akay, A.E., Oğuz, H., Gülci, N., 2017. Assessment of the Road Impacts on Coniferous Species within the Road-Effect Zone Using NDVI Analysis Approach. Fresenius Environmental Bulletin 26(2a): 1654-1662. • Gümüş, S., 2015. Evaluation of forest road networks located in Karadeniz Technical University Research and Practice Forest. European Journal of Forest Engineering 1(1):15-20. • Naghdi, R., Bonyad, A., Amini, A.M., 2017. Road effect on diameter growth of trees in Caspian forests of Iran. Caspian Journal of Environmental Sciences 15(1): 47-55. • Picchio, R,, Tavankar, F., Venanzi, R., Lo Monaco, A., Nikooy, M., 2018. Study of Forest Road Effect on Tree Community and Stand Structure in Three Italian and Iranian Temperate Forests. Croatian Journal of Forest Engineering 39(1): 57-70. • Stempski, W., Jablonski, K., 2014. Differentiation of Tree Diameters at Strip Roads in a Young Pine Tree-Stand. Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 13(1): 37-46. • Tuttu, G., Ursavaş, S., Söyler, R., 2017. Harvest Amounts and Ethnobotanical Uses of the Linden Flowers in Turkey, Anatolian Journal of Forest Research 3(1): 60-66. • Yilmaz, E., Makineci, E., Demir, M., 2010. Skid road effects on annual ring widths and diameter increment of fir (Abies bornmulleriana Mattf.) trees. Transportation Research Part D: Transport and Environment 15: 350-355.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Orman Mühendisliği
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Abdullah Emin AKAY> (Sorumlu Yazar)
Department of Forest Engineering, Bursa Technical University, Faculty of Forestry, Bursa, Turkey


İnanç TAŞ Bu kişi benim
Department of Forest Engineering, Bursa Technical University, Faculty of Forestry, Bursa, Turkey


Burhan GENCAL Bu kişi benim
Department of Forest Engineering, Bursa Technical University, Faculty of Forestry, Bursa, Turkey

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 69, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { forestist591202, journal = {Forestist}, eissn = {2602-4039}, address = {Istanbul University Faculty of Forestry Valide Sultan Cad. No:1 34473 Bahcekoy / Sariyer / Istanbul}, publisher = {İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa}, year = {2019}, volume = {69}, number = {2}, pages = {81 - 86}, title = {Variation of tree diameters along road edges: the case of Karacabey linden forest in Bursa, Turkey}, key = {cite}, author = {Akay, Abdullah Emin and Taş, İnanç and Gencal, Burhan} }
APA Akay, A. E. , Taş, İ. & Gencal, B. (2019). Variation of tree diameters along road edges: the case of Karacabey linden forest in Bursa, Turkey . Forestist , 69 (2) , 81-86 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/forestist/issue/47040/591202
MLA Akay, A. E. , Taş, İ. , Gencal, B. "Variation of tree diameters along road edges: the case of Karacabey linden forest in Bursa, Turkey" . Forestist 69 (2019 ): 81-86 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/forestist/issue/47040/591202>
Chicago Akay, A. E. , Taş, İ. , Gencal, B. "Variation of tree diameters along road edges: the case of Karacabey linden forest in Bursa, Turkey". Forestist 69 (2019 ): 81-86
RIS TY - JOUR T1 - Yol kenarları boyunca ağaç çaplarının değişimi: Bursa Karacabey ıhlamur ormanı örneği AU - Abdullah EminAkay, İnançTaş, BurhanGencal Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Forestist JF - Journal JO - JOR SP - 81 EP - 86 VL - 69 IS - 2 SN - -2602-4039 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Forestist Variation of tree diameters along road edges: the case of Karacabey linden forest in Bursa, Turkey %A Abdullah Emin Akay , İnanç Taş , Burhan Gencal %T Variation of tree diameters along road edges: the case of Karacabey linden forest in Bursa, Turkey %D 2019 %J Forestist %P -2602-4039 %V 69 %N 2 %R %U
ISNAD Akay, Abdullah Emin , Taş, İnanç , Gencal, Burhan . "Variation of tree diameters along road edges: the case of Karacabey linden forest in Bursa, Turkey". Forestist 69 / 2 (Temmuz 2019): 81-86 .
AMA Akay A. E. , Taş İ. , Gencal B. Variation of tree diameters along road edges: the case of Karacabey linden forest in Bursa, Turkey. FORESTIST. 2019; 69(2): 81-86.
Vancouver Akay A. E. , Taş İ. , Gencal B. Variation of tree diameters along road edges: the case of Karacabey linden forest in Bursa, Turkey. Forestist. 2019; 69(2): 81-86.
IEEE A. E. Akay , İ. Taş ve B. Gencal , "Variation of tree diameters along road edges: the case of Karacabey linden forest in Bursa, Turkey", Forestist, c. 69, sayı. 2, ss. 81-86, Tem. 2019