e-ISSN: 2602-4039
Başlangıç: 1951
Yayın Aralığı: 6 Ayda 1
Yayıncı: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Kapak Resmi
       
Bu derginin 1951-2019 tarihlerindeki arşivi DergiPark'ta yer almış olup;
  • 2019 yılından sonra DergiPark'ta yeni sayı yayınlanmamıştır.
  • DergiPark üzerinden yeni makale başvurusu kabul etmemektedir.
Dergi Tarihçesi

2019 - Cilt: 69 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

2. Assessing land use change and moving sand transport in the western Hodna basin (central Algerian steppe ecosystems)