Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Kent ormanlarında rekreasyonel talep özelliklerinin mekan tercihine etkileri

Yıl 2019, Cilt 69, Sayı 2, 103 - 116, 01.07.2019

Öz

DOI: 10.26650/forestist.2019.19002


Doğal alanlar insanların rekreasyon ihtiyacını karşılamada önemlidir. Bu alanlar planlanırken, ziyaretçi ihtiyaçlarını karşılaması ve doğal çevreyi koruması amacıyla sürdürülebilir bir alan oluşturmaya dikkat edilmelidir. Doğayı korurken aynı zamanda ziyaretçilere ihtiyaç ve taleplerini karşılayan kaliteli rekreasyon olanakları sunabilmek için ziyaretçileri gözlemlemek önemlidir. Ziyaretçilerin hangi tür fonksiyonel alanları kullandığı, bu alanlara ulaşırken ne tarz rotaları tercih ettiği, en çok veya en az hangi yeri ziyaret ettiği, farklı grupların ne çeşit aktiviteleri tercih ettiği, alan içindeki akışı ve yoğunluğu saptamak, bu alanların daha iyi planlanması için gerekli bilgiyi sağlar. Bu tercihleri bilmek, ziyaretçi taleplerinin karşılamasını kolaylaştırır. Bu çalışmada, ziyaretçi akışını ortaya koymak amacıyla Kocaeli Kent Ormanı’nda ziyaretçilerin mekansal dağılımları incelenmiştir. Spatial Features ile yol özelliklerinin mekansal dağılım üzerine etkisi ortaya konmuştur. Ayrıca ziyaret ve Visitor Characteristics ile mekansal dağılım arasındaki ilişki incelenerek, önerilerde bulunulmuştur.

Cite this paper as: Canatanoğlu, E., Çağlayan, A.Y., Karagözoğlu, C., 2019. The Effects of Recreational Demand Characteristics on Space Preference in Urban Forests. Forestist 69(2): 103-116.

Kaynakça

  • Arnberger, A., Hinterberger, B., 2003. Visitor monitoring merhods for managing public use pressures in the Danube Floodplains National Park, Austria. Journal for Nature Conservation 11: 260-267. Ateşoğlu, İ., 2008. Bartın Balamba Orman İçi Dinlenme Yeri Rekreasyon Hizmetlerinin Ekonomik Değerinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Bulut Z., Karahan F., Sezen, I., 2010. Determining visual beauties of natural waterscapes: a case study for tortum valley (erzurum/turkey). Scientific Research and Essay 5(2): 170-182. Cole, D.N., Cahill, K., Hof, M., 2005. Why model recreation use? In: Cole, D. (Ed.), Computer Simulation Modeling of Recreation Use: Current Status, Case Studies and Future Directions. General Technical Report RMRS-GTR-143. Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station, Fort Collins, CO, U.S., pp.1-2. Daniel, T.C., 2002. Modeling visitor flow from the visitor perspective: the psychology of landscape navigation. In: Arnberger, A., Brandenburg, C., Muhar, A. (Eds.), Monitoring and Management of Visitor Flows in Recreational and Protected Areas. January 30-February 2, Vienna, Austria, pp.159-165. Erkkonen, J., Sievänen, T., 2002. Standardisation of visitor surveys–experiences from Finland. In: Arnberger, A., Brandenburg, C., Muhar, A. (Eds.), Monitoring and Management of Visitor Flows in Recreational and Protected Areas. January 30-February 2, Vienna, Austria, pp. 252-257. Elands, B.H.M., Marwijk, R., 2008. Keep an eye on nature experiences: implications for management and simulation. In: Gimblett, R., Skov-Petersen, H. (Eds.), Monitoring, Simulation, and Management of Visitor Landscapes, University of Arizona Press, Tuscon, USA, pp. 59-84, ISBN: 978-0-8165-2728-1. Gimblett, R., Skov-Petersen, H. (Eds.), 2008. Monitoring, Simulation, and Management of Visitor Landscapes. University of Arizona Press, Tucson, USA, pp. 59-84, ISBN: 978-0-8165-2728-1. Golledge, R.G., Gärling, T., 2003. Spatial behavior in transportation modeling and planning. In: Goulias, K. G. (Ed.), Transportation Systems Planning: Methods and Applications, CRC Press LLC, ISBN-9780849302732. Gül, A.U., Kurdoğlu, O., 2002. Biyolojik çeşitlilik ve görsel kalitenin sayısal olarak ortaya konması. Orman Amenajmanında Kavramsal Açılımlar ve Yeni Hedefler Sempozyumu, BildirilerKitabı, İstanbul, 18-19 April 2002, 212-219. Hansen, A.S., 2013. On outdoor recreation in Swedish Coastal and Marine Areas. Working Papers in Human Geography, Göteborgs Universitet Department of Economy and Society. Kaptanoğlu, A.Y.Ç., 2006. Peyzaj Değerlendirmesinde Görsel Canlandırma Tekniklerinin Kullanıcı Tercihine Etkileri. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Kaptanoğlu, A.Y.Ç., 2010. Korunan alanlardaki rekreasyonel talep özelliklerinin saptanmasında ziyaretçi gözlem yöntemlerinin kullanımı. İÜ Orman Fakültesi Dergisi 60(2): 69-76. KBB, 2015. Available from: http://www.kocaeli.bel.tr/icerik/kocaelisharp8217nin-sosyo-ekonomikyapisi/320/9813 (Ziyaret tarihi: 15 March 2015). Kıroğlu, E., 2007. Erzurum Kenti ve Yakın Çevresindeki Bazı Rekreasyon Alanlarının Görsel Peyzaj Kalitesi Yönünden Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Kiper, T., Öztürk, A.G., 2011. Kent ormanlarının rekreasyonel kullanımı ve yerel halkın farkındalığı: Edirne Kent (izzet arseven) Ormanı örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 8(2): 105-118. Kurdoğlu, O., Düzgündeş, E., 2011. Artvin kent ormanının rekreasyon olanakları ve kullanıcı tercihlerinin irdelenmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 12(2): 199-210. Lyon, K., Marwijk, R., Siikamaki, P., Cottrell, S., 2011. Biodiversity Hotspots and Visitor Flows in Oulanka National Park, Finland. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, Special Issue: Tourism in Protected Natural Areas: The Nordic-Baltic Context, 11(1): 100-111. Marwijk, R.v., Elands, B.H.M., Lengkeek, J., 2007. Experiencing Nature: The recognition of The symbolic environment within research and management of visitor flows. Forest Snow and Landscape Research 81(1-2): 59–76. Muhar, A., Arnberger, A., Brandenburg, C., 2002. Methods for visitor monitoring in recreational and protected areas: an overview. In: Arnberger, A., Brandenburg, C., Muhar, A. (Eds.), Monitoring and Management of Visitor Flows in Recreational and Protected Areas. January 30-February 2, Vienna, Austria, pp.1-6. OGM, 2008. Kent Ormanı. Available from: http://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Yayinlar/Kent%20Ormanlar%C4%B1.pdf (Ziyaret tarihi: 05 July2016). Orellana, D., Bregt, A.K., Ligtenberg, A., Wachowicz, M., 2011. Exploring visitor movement patterns in natural recreational areas. Tourism Management (33): 672-682. Ribe, R.G., 1989. The aesthetic of forestry what has emprical preference research taught us? Environmental Management 13(1): 55-74. Sandal, E.K., Karademir, N., 2013. Kahramanmaraş’ta yeşil alanların yeterliliği ile halkın beklentilerinin ve bilinç düzeyinin belirlenmesi. Doğu Coğrafya Dergisi 18(29): 155-176. Skov-Petersen, H., 2005. Feeding the Agents: Collecting Parameters for Agent-Based Models. Computers in Urban Planning and Urban Management. In: Batty, S. E. (ed.), Centre for Advanced Spatial Analysis, University College London, pp. nr 60. Şahinbaş, İ., 2010. Kocaeli Doğa Yürüyüş Parkurları. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İstanbul. Taczanowska, K., 2009. Modelling the Spatial Distribution of Visitors in Recreational Areas. Phd Thesis, BOKU-Universität für Bodenkultur. Talay, İ., Kaya, F., Belkayalı, N., 2010. Sosyo-ekonomik yapının rekreasyonel eğilim ve talepler üzerine etkisi: Bartın Kenti örneği. AÜ Coğrafi Bilimler Dergisi 8(2): 147-156. Topal, T., 2014. Kocaeli Kent Ormanı ve Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüs Alanı’nın Kuş Faunası. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Tsunetsugua, Y., Leeb, J., Parkc, B.J., Tyrväinend, L., Kagawaa, T., Miyazaki, Y., 2013. Physiological and psychological effects of viewing urban forest landscapes assessed by multiple measurements. Landscape and Urban Planning (113): 90–93. TUİK (Türkiye İstatik Kurumu) 2015. Available from: http://www.tuik.gov.tr/PreTable.do?alt_id=1047 (Ziyaret tarihi: 03.03.2015). Tyrväinen, L., Pauleit, S., Seeland, K., Vries, S., 2005. Benefits and uses of urban forests and trees. In: Konıjnendıjk, C.C., Randrup, T., Nilsson, K., Schippn, J. (Eds.), Urban Forest and Trees, Chapter I, Springer Science+Business Media, Nedherlands, pp. 81-114, ISBN: 978-3-540-25126-2. Uslu, Ş., Ayaşlıgil, T., 2007. Kent ormanlarının rekreasyonel amaçlı kullanımı ve istanbul ili örneğinde irdelenmesi. YTÜ Mimarlık Fakültesi E-Dergisi 2(4): 2, 4. Watson, A.E., Cole, D.N., Turner, D.L., Reynolds, P.S., 2000. Wilderness Recreation Use Estimation: A Handbook Of Methods and Systems, Gen. Tech. Rep. RMRS-GTR-56, Ogden, U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station, 198.

The effects of recreational demand characteristics on space preference in urban forests

Yıl 2019, Cilt 69, Sayı 2, 103 - 116, 01.07.2019

Öz

DOI: 10.26650/forestist.2019.19002


Natural areas are important in meeting the needs of people in recreation. While these areas are planned, care should be taken to create a sustainable space to protect the natural environment and meet the needs of visitors. It is also important to observe visitors to provide quality recreation facilities that meet the needs and demands of visitors while protecting nature. The types of functional areas used by visitors, the kinds of routes preferred by reaching these areas, the most or least visited places, and the kinds of activities preferred by different groups to determine the flow and density of the area provide the necessary information to plan these areas in a better way. Knowing this preference makes it easier to meet the demand of visitors. In the present study, the spatial distribution of visitors in Kocaeli Urban Forest was investigated to reveal the flow of visitors. The effect on the spatial distribution of road attributes with spatial features has been revealed. Furthermore, the relationship between the visit and the spatial distribution characteristics was analyzed. Finally, the study was revised completely, and suggestions were made about the urban forest.

Cite this paper as: Canatanoğlu, E., Çağlayan, A.Y., Karagözoğlu, C., 2019. The Effects of Recreational Demand Characteristics on Space Preference in Urban Forests. Forestist 69(2): 103-116.


Kaynakça

  • Arnberger, A., Hinterberger, B., 2003. Visitor monitoring merhods for managing public use pressures in the Danube Floodplains National Park, Austria. Journal for Nature Conservation 11: 260-267. Ateşoğlu, İ., 2008. Bartın Balamba Orman İçi Dinlenme Yeri Rekreasyon Hizmetlerinin Ekonomik Değerinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Bulut Z., Karahan F., Sezen, I., 2010. Determining visual beauties of natural waterscapes: a case study for tortum valley (erzurum/turkey). Scientific Research and Essay 5(2): 170-182. Cole, D.N., Cahill, K., Hof, M., 2005. Why model recreation use? In: Cole, D. (Ed.), Computer Simulation Modeling of Recreation Use: Current Status, Case Studies and Future Directions. General Technical Report RMRS-GTR-143. Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station, Fort Collins, CO, U.S., pp.1-2. Daniel, T.C., 2002. Modeling visitor flow from the visitor perspective: the psychology of landscape navigation. In: Arnberger, A., Brandenburg, C., Muhar, A. (Eds.), Monitoring and Management of Visitor Flows in Recreational and Protected Areas. January 30-February 2, Vienna, Austria, pp.159-165. Erkkonen, J., Sievänen, T., 2002. Standardisation of visitor surveys–experiences from Finland. In: Arnberger, A., Brandenburg, C., Muhar, A. (Eds.), Monitoring and Management of Visitor Flows in Recreational and Protected Areas. January 30-February 2, Vienna, Austria, pp. 252-257. Elands, B.H.M., Marwijk, R., 2008. Keep an eye on nature experiences: implications for management and simulation. In: Gimblett, R., Skov-Petersen, H. (Eds.), Monitoring, Simulation, and Management of Visitor Landscapes, University of Arizona Press, Tuscon, USA, pp. 59-84, ISBN: 978-0-8165-2728-1. Gimblett, R., Skov-Petersen, H. (Eds.), 2008. Monitoring, Simulation, and Management of Visitor Landscapes. University of Arizona Press, Tucson, USA, pp. 59-84, ISBN: 978-0-8165-2728-1. Golledge, R.G., Gärling, T., 2003. Spatial behavior in transportation modeling and planning. In: Goulias, K. G. (Ed.), Transportation Systems Planning: Methods and Applications, CRC Press LLC, ISBN-9780849302732. Gül, A.U., Kurdoğlu, O., 2002. Biyolojik çeşitlilik ve görsel kalitenin sayısal olarak ortaya konması. Orman Amenajmanında Kavramsal Açılımlar ve Yeni Hedefler Sempozyumu, BildirilerKitabı, İstanbul, 18-19 April 2002, 212-219. Hansen, A.S., 2013. On outdoor recreation in Swedish Coastal and Marine Areas. Working Papers in Human Geography, Göteborgs Universitet Department of Economy and Society. Kaptanoğlu, A.Y.Ç., 2006. Peyzaj Değerlendirmesinde Görsel Canlandırma Tekniklerinin Kullanıcı Tercihine Etkileri. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Kaptanoğlu, A.Y.Ç., 2010. Korunan alanlardaki rekreasyonel talep özelliklerinin saptanmasında ziyaretçi gözlem yöntemlerinin kullanımı. İÜ Orman Fakültesi Dergisi 60(2): 69-76. KBB, 2015. Available from: http://www.kocaeli.bel.tr/icerik/kocaelisharp8217nin-sosyo-ekonomikyapisi/320/9813 (Ziyaret tarihi: 15 March 2015). Kıroğlu, E., 2007. Erzurum Kenti ve Yakın Çevresindeki Bazı Rekreasyon Alanlarının Görsel Peyzaj Kalitesi Yönünden Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Kiper, T., Öztürk, A.G., 2011. Kent ormanlarının rekreasyonel kullanımı ve yerel halkın farkındalığı: Edirne Kent (izzet arseven) Ormanı örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 8(2): 105-118. Kurdoğlu, O., Düzgündeş, E., 2011. Artvin kent ormanının rekreasyon olanakları ve kullanıcı tercihlerinin irdelenmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 12(2): 199-210. Lyon, K., Marwijk, R., Siikamaki, P., Cottrell, S., 2011. Biodiversity Hotspots and Visitor Flows in Oulanka National Park, Finland. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, Special Issue: Tourism in Protected Natural Areas: The Nordic-Baltic Context, 11(1): 100-111. Marwijk, R.v., Elands, B.H.M., Lengkeek, J., 2007. Experiencing Nature: The recognition of The symbolic environment within research and management of visitor flows. Forest Snow and Landscape Research 81(1-2): 59–76. Muhar, A., Arnberger, A., Brandenburg, C., 2002. Methods for visitor monitoring in recreational and protected areas: an overview. In: Arnberger, A., Brandenburg, C., Muhar, A. (Eds.), Monitoring and Management of Visitor Flows in Recreational and Protected Areas. January 30-February 2, Vienna, Austria, pp.1-6. OGM, 2008. Kent Ormanı. Available from: http://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Yayinlar/Kent%20Ormanlar%C4%B1.pdf (Ziyaret tarihi: 05 July2016). Orellana, D., Bregt, A.K., Ligtenberg, A., Wachowicz, M., 2011. Exploring visitor movement patterns in natural recreational areas. Tourism Management (33): 672-682. Ribe, R.G., 1989. The aesthetic of forestry what has emprical preference research taught us? Environmental Management 13(1): 55-74. Sandal, E.K., Karademir, N., 2013. Kahramanmaraş’ta yeşil alanların yeterliliği ile halkın beklentilerinin ve bilinç düzeyinin belirlenmesi. Doğu Coğrafya Dergisi 18(29): 155-176. Skov-Petersen, H., 2005. Feeding the Agents: Collecting Parameters for Agent-Based Models. Computers in Urban Planning and Urban Management. In: Batty, S. E. (ed.), Centre for Advanced Spatial Analysis, University College London, pp. nr 60. Şahinbaş, İ., 2010. Kocaeli Doğa Yürüyüş Parkurları. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İstanbul. Taczanowska, K., 2009. Modelling the Spatial Distribution of Visitors in Recreational Areas. Phd Thesis, BOKU-Universität für Bodenkultur. Talay, İ., Kaya, F., Belkayalı, N., 2010. Sosyo-ekonomik yapının rekreasyonel eğilim ve talepler üzerine etkisi: Bartın Kenti örneği. AÜ Coğrafi Bilimler Dergisi 8(2): 147-156. Topal, T., 2014. Kocaeli Kent Ormanı ve Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüs Alanı’nın Kuş Faunası. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Tsunetsugua, Y., Leeb, J., Parkc, B.J., Tyrväinend, L., Kagawaa, T., Miyazaki, Y., 2013. Physiological and psychological effects of viewing urban forest landscapes assessed by multiple measurements. Landscape and Urban Planning (113): 90–93. TUİK (Türkiye İstatik Kurumu) 2015. Available from: http://www.tuik.gov.tr/PreTable.do?alt_id=1047 (Ziyaret tarihi: 03.03.2015). Tyrväinen, L., Pauleit, S., Seeland, K., Vries, S., 2005. Benefits and uses of urban forests and trees. In: Konıjnendıjk, C.C., Randrup, T., Nilsson, K., Schippn, J. (Eds.), Urban Forest and Trees, Chapter I, Springer Science+Business Media, Nedherlands, pp. 81-114, ISBN: 978-3-540-25126-2. Uslu, Ş., Ayaşlıgil, T., 2007. Kent ormanlarının rekreasyonel amaçlı kullanımı ve istanbul ili örneğinde irdelenmesi. YTÜ Mimarlık Fakültesi E-Dergisi 2(4): 2, 4. Watson, A.E., Cole, D.N., Turner, D.L., Reynolds, P.S., 2000. Wilderness Recreation Use Estimation: A Handbook Of Methods and Systems, Gen. Tech. Rep. RMRS-GTR-56, Ogden, U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station, 198.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Orman Mühendisliği
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Emel CANATANOĞLU Bu kişi benim
Republic of Turkey General Directorate of Highways, Van,


Ayça Yeşim ÇAĞLAYAN> (Sorumlu Yazar)
İstanbul University-Cerrahpaşa, Faculty of Forestry, İstanbul, Turkey


Cengiz KARAGÖZOĞLU Bu kişi benim
Marmara University, Faculty of Sport Sciences, İstanbul, Turkey

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 69, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { forestist591232, journal = {Forestist}, eissn = {2602-4039}, address = {Istanbul University Faculty of Forestry Valide Sultan Cad. No:1 34473 Bahcekoy / Sariyer / Istanbul}, publisher = {İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa}, year = {2019}, volume = {69}, number = {2}, pages = {103 - 116}, title = {The effects of recreational demand characteristics on space preference in urban forests}, key = {cite}, author = {Canatanoğlu, Emel and Çağlayan, Ayça Yeşim and Karagözoğlu, Cengiz} }
APA Canatanoğlu, E. , Çağlayan, A. Y. & Karagözoğlu, C. (2019). The effects of recreational demand characteristics on space preference in urban forests . Forestist , 69 (2) , 103-116 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/forestist/issue/47040/591232
MLA Canatanoğlu, E. , Çağlayan, A. Y. , Karagözoğlu, C. "The effects of recreational demand characteristics on space preference in urban forests" . Forestist 69 (2019 ): 103-116 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/forestist/issue/47040/591232>
Chicago Canatanoğlu, E. , Çağlayan, A. Y. , Karagözoğlu, C. "The effects of recreational demand characteristics on space preference in urban forests". Forestist 69 (2019 ): 103-116
RIS TY - JOUR T1 - Kent ormanlarında rekreasyonel talep özelliklerinin mekan tercihine etkileri AU - EmelCanatanoğlu, Ayça YeşimÇağlayan, CengizKaragözoğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Forestist JF - Journal JO - JOR SP - 103 EP - 116 VL - 69 IS - 2 SN - -2602-4039 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Forestist The effects of recreational demand characteristics on space preference in urban forests %A Emel Canatanoğlu , Ayça Yeşim Çağlayan , Cengiz Karagözoğlu %T The effects of recreational demand characteristics on space preference in urban forests %D 2019 %J Forestist %P -2602-4039 %V 69 %N 2 %R %U
ISNAD Canatanoğlu, Emel , Çağlayan, Ayça Yeşim , Karagözoğlu, Cengiz . "The effects of recreational demand characteristics on space preference in urban forests". Forestist 69 / 2 (Temmuz 2019): 103-116 .
AMA Canatanoğlu E. , Çağlayan A. Y. , Karagözoğlu C. The effects of recreational demand characteristics on space preference in urban forests. FORESTIST. 2019; 69(2): 103-116.
Vancouver Canatanoğlu E. , Çağlayan A. Y. , Karagözoğlu C. The effects of recreational demand characteristics on space preference in urban forests. Forestist. 2019; 69(2): 103-116.
IEEE E. Canatanoğlu , A. Y. Çağlayan ve C. Karagözoğlu , "The effects of recreational demand characteristics on space preference in urban forests", Forestist, c. 69, sayı. 2, ss. 103-116, Tem. 2019