PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Vergi Yapısı ile Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği

Yıl 2018, Sayı: 643, 47 - 70, 01.09.2018

Öz

Bir maliye politikası aracı olarak vergilerin ekonomik büyümeyle karşılıklı bir ilişkisinden söz etmek kuramsal olarak mümkündür. Ekonomik büyüme vergi tabanını genişleterek vergi gelirini etkileyebilmekte; vergilerdeki değişim de milli gelir dinamikleri yoluyla ekonomik büyümeyi etkileyebilmektedir. Ancak bu kuramsal kabulün ampirik olarak test edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle çalışmamız Türkiye’nin 1980-2015 dönemi verileriyle, vergi yapısını oluşturan vergi türleri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi Granger, Toda-Yamamoto ve Breitung-Candelon Frekans Alanı nedensellik testlerinden yararlanarak test etmiştir. Sonuçlar, toplam vergi gelirleri, dolaysız vergiler, dolaylı vergiler ve gelir vergileri ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığına işaret etmektedir. Diğer taraftan, elde edilen bulgular, toplam vergi gelirleri, dolaysız vergiler ve gelir vergisi ile ekonomik büyüme arasında nedensellik ilişkisi olduğunu göstermektedir

Kaynakça

 • ANASTASSIOU, Thomas and Chaido DRITSAKI; (2005),“Tax Revenues and Economic Growth: An Empirical Investigation for Greece Using Causality Analysis”,Journal of Social Sciences, 1(2), pp. 99-104.
 • ATKINSON, A. Barnes; (1977),“Optimal Taxation and the Direct Versus Indirect Tax Controversy”,The Canadian Journal of Economics, 10(4), pp. 590-606.
 • ATKINSON, A. Barnes and E. Joseph STIGLITZ; (1976),“The Design of Tax Structure: Direct Versus Indirect Taxation”,Journal of public Economics, 6(1-2), pp. 55-75.
 • BREITUNG, Jörg and Bertrand CANDELON; (2006), “Testing for Short- and Long-Run Causality: A Frequency-Domain Approach”, Journal of Econometrics, 132(2), pp. 363-378.
 • DICKEY, A. David and Wayne A. FULLER; (1981), “Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root”, Econometrica, 49, pp. 1057-1072.
 • DURKAYA, Mehmet ve Servet CEYLAN; (2006),“Vergi Gelirleri ve Ekonomik Büyüme”,Maliye Dergisi, 150, ss. 79-89.
 • EDGEWORTH, Y. Francis; (1897),“The Pure Theory of Taxation”,The Economic Journal, 7(25), pp. 46-70.
 • ERDOĞAN, Ebru, TOPÇU, Mert, ve Ozan BAHAR; (2013),“Vergi Gelirleri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisi Üzerine Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi”,Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 50(576), ss. 99-109.
 • GEWEKE, John; (1982), “Measurement of Linear Dependence and Feedback Between Multiple Time Series”, Journal of the American Statistical Association, 77, pp. 304-313.
 • GÖÇER, İsmet, MERCAN, Mehmet, BULUT, Şahin ve M. Metin DAM; (2010),“Ekonomik Büyüme ile Vergi Gelirleri Arasındaki İlişki: Sınır Testi Yaklaşımı”,Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 28, ss. 97-110.
 • GRANGER, W. J. Clive; (1969), “Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross- Spectral Methods”, Econometrica, 37(3), pp. 424-438.
 • HECKMAN, J. James; (1993),“What Has Been Learned About Labor Supply in the Past Twenty Years?”,The American Economic Review,83(2), pp. 116-121.
 • HICKS, K. Ursula; (1946),“The Terminology of Tax Analysis”,The Economic Journal, 56(221), pp. 38-50.
 • HOSOYA, Yuzo; (1991), “The Decomposition and The Measurement of the Interdependence between Second-Order Stationary Process”, Probability Related and Theory Fields, 88, pp. 429- 444.
 • JOHANSEN, Soren; (1991), “Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models”, Econometrica, 59(6), pp. 1551-1580.
 • KING, G. Robertand Sergio REBELO; (1990),“Public Policy and Economic Growth: Developing Neoclassical Implications”,Journal of Political Economy, 98(5), pp. 125-150.
 • KOSTERS, H. Martin; (1967),“Effects of an Income Tax on Labor Supply”, Arnold HARBERGER and Martin BAILY (Ed.). The Taxation of Income From Capital, Brookings Institution, Washington, DC, pp. 301-321.
 • LAFFER, B. Arthur; (1981),“Supply-side Economics”,Financial Analysts Journal, 37(5), pp. 29-43.
 • LIPSEY, G. Richard and Kelvin LANCASTER; (1956), “The General Theory of Second Best”,The Review of Economic Studies, 24(1), pp. 11-32.
 • LITTLE, M. D. Ian; (1951),“Direct Versus Indirect Taxes”,The Economic Journal, 61(243), pp. 577- 584.
 • MACURDY, Thomas; (1992), “Work Disincentive Effects of Taxes: A Reexamination of some Evidence”,The American Economic Review,82(2), pp. 243-249.
 • MISHRA, P. Kumar; (2011),“The Cointegration and Causality between Tax Revenue and Economic Growth in India”,IASMS Journal of Business Spectrum, 4(2), pp. 124-134.
 • MROZ, A. Thomas; (1987),“The Sensitivity of an Empirical Model of Married Women’s Hours of Work to Economic and Statistical Assumptions”,Econometrica,55(4), pp. 765-799.
 • MUCUK, Mehmet ve Volkan ALPTEKİN; (2008), “Türkiye’de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (1975-2006)”,Maliye Dergisi, 155, ss. 159-174.
 • PAKSOY, Sadettin ve Sumru BAKAN; (2010),“Türkiye’de Uygulanan Vergi Politikaları ve Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri: (1980 Sonrası)”,Electronic Journal of Social Sciences, 9(32), pp. 150-170.
 • PENCAVEL, John; (1986),“Labor Supply of Men: A Survey”,Orley ASHENFELTER and David CARD (Ed.). Handbook of Labor Economics Vol 2, Elsevier, Amsterdam, pp. 3-102.
 • PHILLIPS, C. B. Peter and Pierre PERRON; (1988), “Testing for A Unit Root in Time Series Regression”, Biometrica, 75(2), pp. 335-346.
 • POTERBA, M. James; (2002), “Recent Developments in and Future Prospects for Public Economics”,The American Economist, 46(2), pp. 20-30.
 • POULSON, W. Barry and Jules, G. KAPLAN; (2008),“State Income Taxes and Economic Growth”,Cato Journal, 28(1), pp. 53-71.
 • RAMSEY, P. Frank; (1927),“A Contribution to the Theory of Taxation”,The Economic Journal, 37(145), pp. 47-61.
 • REBELO, Sergio; (1991),“Long-run Policy Analysis and Long-run Growth”,Journal of political Economy, 99(3), pp. 500-521.
 • ROMER, Paul; (1986), “Increasing Returns and Long-run Growth”,Journal of Political Economy,94(5), pp. 1002-1037.
 • SOLOW, M. Robert; (1956),“A Contribution to the Theory of Economic Growth”,Quarterly Journal of Economics, 70(1), pp. 65-94.
 • TAHA, Roshaiza, LOGANATHAN, Nanthakumar and Sisira R. N. COLOMBAGE; (2011), “The Effect of Economic Growth on Taxation Revenue: The Case of a Newly Industrialized Country”,International Review of Business Research Papers, 7(1), pp. 319-329.
 • T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (BÜMKO); “Bütçe Büyüklükleri ve Bütçe Gerçekleşmeleri İstatistikleri,” http://www.bumko.gov.tr/TR,157/butce-buyuklukleri-ve- butce-gerceklesmeleri.html 12.05.2016.
 • T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü; “Konsolide Bütçe İstatistikleri,” https://www.muhasebat.gov.tr/content/merkezi-yonetim-kesin-hesaplari 12.05.2016.
 • TEMİZ, Dilek; (2008), “Türkiye’de Vergi Gelirleri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1960-2006 Dönemi”, http://debis.deu.edu.tr/userweb/iibf_kongre/dosyalar/temiz.pdf 28.02.2018.
 • TODA, Y. Hiro and Taku YAMAMOTO; (1995), “Statistical Inference in Vector Autoregressions with Possibly Tegrated Processes”,Journal of Econometrics, 66(1), pp. 225-250.
 • TÜİK; (2013), İstatistik Göstergeler 1923-2013, Yayın No: 4361, TÜİK Matbaası, Ankara.
 • ÜNLÜKAPTAN, İlter ve İbrahim ARISOY; (2011),“Vergi Yükü ve Yapısı ile İktisadi Büyüme Arasındaki Dinamik Etkileşimler Üzerine Uygulamalı Bir Analiz”,ODTÜ Gelişme Dergisi, 38(1), ss. 71-100.
 • WIDMALM, Frida; (2001),“Tax Structure and Growth: Are Some Taxes Better Than Others?”,Public Choice, 107, pp. 199-219.
 • YAVUZ, Hakan and Furkan BEŞEL; (2015), “Türkiye’de Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergi Gelirleri - Ekonomik Büyüme İlişkisi: Frekans Nedensellik Analizi”,Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 3(1), ss. 45-55.

The Relationship between Tax Structure and Economic Growth in Turkey

Yıl 2018, Sayı: 643, 47 - 70, 01.09.2018

Öz

It is theoretically possible to talk about the mutual relationship between taxation as a means of fiscal policyand economic growth.While economic growth can affect tax revenue by expanding the tax base; the change in taxes can also affect economic growth through national income dynamics. However, this theoretical acceptance must be tested empirically. For this reason, our study has tested the relationship between the tax types that compose the tax structure and economic growth for Turkey’s 1980-2015 period, using the Granger, Toda-Yamamoto and Breitung-Candelon Frequency Domain causality tests.The results indicate the existence of a long run relationship between total tax revenues, indirect taxes, direct taxes, income taxes and economic growth. On the other hand, the findings have shown that there exists a causal relationship between total tax revenues, indirect taxes, income taxes and economic growth

Kaynakça

 • ANASTASSIOU, Thomas and Chaido DRITSAKI; (2005),“Tax Revenues and Economic Growth: An Empirical Investigation for Greece Using Causality Analysis”,Journal of Social Sciences, 1(2), pp. 99-104.
 • ATKINSON, A. Barnes; (1977),“Optimal Taxation and the Direct Versus Indirect Tax Controversy”,The Canadian Journal of Economics, 10(4), pp. 590-606.
 • ATKINSON, A. Barnes and E. Joseph STIGLITZ; (1976),“The Design of Tax Structure: Direct Versus Indirect Taxation”,Journal of public Economics, 6(1-2), pp. 55-75.
 • BREITUNG, Jörg and Bertrand CANDELON; (2006), “Testing for Short- and Long-Run Causality: A Frequency-Domain Approach”, Journal of Econometrics, 132(2), pp. 363-378.
 • DICKEY, A. David and Wayne A. FULLER; (1981), “Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root”, Econometrica, 49, pp. 1057-1072.
 • DURKAYA, Mehmet ve Servet CEYLAN; (2006),“Vergi Gelirleri ve Ekonomik Büyüme”,Maliye Dergisi, 150, ss. 79-89.
 • EDGEWORTH, Y. Francis; (1897),“The Pure Theory of Taxation”,The Economic Journal, 7(25), pp. 46-70.
 • ERDOĞAN, Ebru, TOPÇU, Mert, ve Ozan BAHAR; (2013),“Vergi Gelirleri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisi Üzerine Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi”,Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 50(576), ss. 99-109.
 • GEWEKE, John; (1982), “Measurement of Linear Dependence and Feedback Between Multiple Time Series”, Journal of the American Statistical Association, 77, pp. 304-313.
 • GÖÇER, İsmet, MERCAN, Mehmet, BULUT, Şahin ve M. Metin DAM; (2010),“Ekonomik Büyüme ile Vergi Gelirleri Arasındaki İlişki: Sınır Testi Yaklaşımı”,Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 28, ss. 97-110.
 • GRANGER, W. J. Clive; (1969), “Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross- Spectral Methods”, Econometrica, 37(3), pp. 424-438.
 • HECKMAN, J. James; (1993),“What Has Been Learned About Labor Supply in the Past Twenty Years?”,The American Economic Review,83(2), pp. 116-121.
 • HICKS, K. Ursula; (1946),“The Terminology of Tax Analysis”,The Economic Journal, 56(221), pp. 38-50.
 • HOSOYA, Yuzo; (1991), “The Decomposition and The Measurement of the Interdependence between Second-Order Stationary Process”, Probability Related and Theory Fields, 88, pp. 429- 444.
 • JOHANSEN, Soren; (1991), “Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models”, Econometrica, 59(6), pp. 1551-1580.
 • KING, G. Robertand Sergio REBELO; (1990),“Public Policy and Economic Growth: Developing Neoclassical Implications”,Journal of Political Economy, 98(5), pp. 125-150.
 • KOSTERS, H. Martin; (1967),“Effects of an Income Tax on Labor Supply”, Arnold HARBERGER and Martin BAILY (Ed.). The Taxation of Income From Capital, Brookings Institution, Washington, DC, pp. 301-321.
 • LAFFER, B. Arthur; (1981),“Supply-side Economics”,Financial Analysts Journal, 37(5), pp. 29-43.
 • LIPSEY, G. Richard and Kelvin LANCASTER; (1956), “The General Theory of Second Best”,The Review of Economic Studies, 24(1), pp. 11-32.
 • LITTLE, M. D. Ian; (1951),“Direct Versus Indirect Taxes”,The Economic Journal, 61(243), pp. 577- 584.
 • MACURDY, Thomas; (1992), “Work Disincentive Effects of Taxes: A Reexamination of some Evidence”,The American Economic Review,82(2), pp. 243-249.
 • MISHRA, P. Kumar; (2011),“The Cointegration and Causality between Tax Revenue and Economic Growth in India”,IASMS Journal of Business Spectrum, 4(2), pp. 124-134.
 • MROZ, A. Thomas; (1987),“The Sensitivity of an Empirical Model of Married Women’s Hours of Work to Economic and Statistical Assumptions”,Econometrica,55(4), pp. 765-799.
 • MUCUK, Mehmet ve Volkan ALPTEKİN; (2008), “Türkiye’de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (1975-2006)”,Maliye Dergisi, 155, ss. 159-174.
 • PAKSOY, Sadettin ve Sumru BAKAN; (2010),“Türkiye’de Uygulanan Vergi Politikaları ve Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri: (1980 Sonrası)”,Electronic Journal of Social Sciences, 9(32), pp. 150-170.
 • PENCAVEL, John; (1986),“Labor Supply of Men: A Survey”,Orley ASHENFELTER and David CARD (Ed.). Handbook of Labor Economics Vol 2, Elsevier, Amsterdam, pp. 3-102.
 • PHILLIPS, C. B. Peter and Pierre PERRON; (1988), “Testing for A Unit Root in Time Series Regression”, Biometrica, 75(2), pp. 335-346.
 • POTERBA, M. James; (2002), “Recent Developments in and Future Prospects for Public Economics”,The American Economist, 46(2), pp. 20-30.
 • POULSON, W. Barry and Jules, G. KAPLAN; (2008),“State Income Taxes and Economic Growth”,Cato Journal, 28(1), pp. 53-71.
 • RAMSEY, P. Frank; (1927),“A Contribution to the Theory of Taxation”,The Economic Journal, 37(145), pp. 47-61.
 • REBELO, Sergio; (1991),“Long-run Policy Analysis and Long-run Growth”,Journal of political Economy, 99(3), pp. 500-521.
 • ROMER, Paul; (1986), “Increasing Returns and Long-run Growth”,Journal of Political Economy,94(5), pp. 1002-1037.
 • SOLOW, M. Robert; (1956),“A Contribution to the Theory of Economic Growth”,Quarterly Journal of Economics, 70(1), pp. 65-94.
 • TAHA, Roshaiza, LOGANATHAN, Nanthakumar and Sisira R. N. COLOMBAGE; (2011), “The Effect of Economic Growth on Taxation Revenue: The Case of a Newly Industrialized Country”,International Review of Business Research Papers, 7(1), pp. 319-329.
 • T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (BÜMKO); “Bütçe Büyüklükleri ve Bütçe Gerçekleşmeleri İstatistikleri,” http://www.bumko.gov.tr/TR,157/butce-buyuklukleri-ve- butce-gerceklesmeleri.html 12.05.2016.
 • T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü; “Konsolide Bütçe İstatistikleri,” https://www.muhasebat.gov.tr/content/merkezi-yonetim-kesin-hesaplari 12.05.2016.
 • TEMİZ, Dilek; (2008), “Türkiye’de Vergi Gelirleri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1960-2006 Dönemi”, http://debis.deu.edu.tr/userweb/iibf_kongre/dosyalar/temiz.pdf 28.02.2018.
 • TODA, Y. Hiro and Taku YAMAMOTO; (1995), “Statistical Inference in Vector Autoregressions with Possibly Tegrated Processes”,Journal of Econometrics, 66(1), pp. 225-250.
 • TÜİK; (2013), İstatistik Göstergeler 1923-2013, Yayın No: 4361, TÜİK Matbaası, Ankara.
 • ÜNLÜKAPTAN, İlter ve İbrahim ARISOY; (2011),“Vergi Yükü ve Yapısı ile İktisadi Büyüme Arasındaki Dinamik Etkileşimler Üzerine Uygulamalı Bir Analiz”,ODTÜ Gelişme Dergisi, 38(1), ss. 71-100.
 • WIDMALM, Frida; (2001),“Tax Structure and Growth: Are Some Taxes Better Than Others?”,Public Choice, 107, pp. 199-219.
 • YAVUZ, Hakan and Furkan BEŞEL; (2015), “Türkiye’de Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergi Gelirleri - Ekonomik Büyüme İlişkisi: Frekans Nedensellik Analizi”,Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 3(1), ss. 45-55.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Mehmet SONGUR Bu kişi benim
Arş. Gör. Dr. Munzur Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü. E-posta


Cihan YÜKSEL Bu kişi benim
Mersin Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü. E-posta

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Sayı: 643

Kaynak Göster

APA
SONGUR, M., & YÜKSEL, C. (2018). Vergi Yapısı ile Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği. Finans Politik Ve Ekonomik Yorumlar(643), 47-70.
MLA
SONGUR, Mehmet ve Cihan YÜKSEL. “Vergi Yapısı Ile Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği”. Finans Politik Ve Ekonomik Yorumlar, sy. 643, 2018, ss. 47-70.
Chicago
SONGUR, Mehmet, ve Cihan YÜKSEL. “Vergi Yapısı Ile Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği”. Finans Politik Ve Ekonomik Yorumlar, sy. 643 (Eylül 2018): 47-70.
EndNote
SONGUR M, YÜKSEL C (01 Eylül 2018) Vergi Yapısı ile Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar 643 47–70.
ISNAD
SONGUR, Mehmet - YÜKSEL, Cihan. “Vergi Yapısı Ile Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği”. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar 643 (Eylül 2018), 47-70.
AMA
SONGUR M, YÜKSEL C. Vergi Yapısı ile Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği. FPEYD. Eylül 2018;(643):47-70.
Vancouver
SONGUR M, YÜKSEL C. Vergi Yapısı ile Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği. FPEYD. 2018(643):47-70.
IEEE
M. SONGUR ve C. YÜKSEL, “Vergi Yapısı ile Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği”, FPEYD, sy. 643, ss. 47–70, Eylül 2018.
JAMA
SONGUR M, YÜKSEL C. Vergi Yapısı ile Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği. FPEYD. 2018;:47–70.