Yıl 2019, Cilt 3 , Sayı 3, Sayfalar 98 - 109 2019-09-30

Küresel Keynesçilik Yaklaşımı Bağlamında Küresel Maliye Politikaları

Mustafa Alpin GÜLŞEN [1] , Ali Gökhan GÖLÇEK [2]


Bu çalışma klasik Keynesyen yaklaşımın, günümüzün koşullarına göre revize edilmiş bir yaklaşım olan küresel Keynesyen iktisadi anlayışını ortaya koymak amacıyla yazılmıştır. Buna göre Küresel Keynesçilik yaklaşımı, küresel talep yetersizliğini en aza indirecek küresel gelir, küresel para ve küresel gelir dağılımı gibi politika önermelerinden oluşmaktadır. Bu politika araçları, kamu kesimi tarafından oluşturulacak bir mekanizma ile küresel ekonomik faaliyette meydana gelen talep yetersizliği sorununa çözüm olmaktadır.
Global Keynesianism, Global Finance Policies
 • Arslan, M. O. (2010), “Küresel Keynesçilik ve Küresel Ekonomik Kriz”. Ege Akademik Bakis 10/4, 1231-1242.
 • Bieler, A. (2013), Democratic global Keynesianism as a way out of crisis? Critical reflections on Heikki Patomäki’s The Great Eurozone Disaster. Erişim Tarihi: Temmuz 10, 2019 http://andreasbieler.blogspot.com.tr/2013/09/democratic-global-keynesianism-as-way.html.
 • Brand, U. (2006), “The World Wide Web of Anti-Neoliberalism: Emerging Forms of Post-Fordist Protest and the Impossibility of Global Keynesianism” içinde Neoliberal Hegemony. A global critic 236-251, ed. D. Plehwe et al. New York: Routledge.
 • Demmers, J., Jilberto, A. E. F., ve Hogenboom, B. (Eds.) (2004), Good governance in the era of global neoliberalism: conflict and depolitisation in Latin America, Eastern Europe, Asia, and Africa. Psychology Press.
 • Fontana, G. (2009), Whither New Consensus Macroeconomics? The Role of Government and Fiscal Policy in Modern Macroeconomics. The Levy Economics Institute WP no.563.
 • Galbraith, J. K. (1995), “Global Keynesianism in the wings?”. World Policy Journal, 12/3, 65-69.
 • Hayter, T. (1981), The creation of world poverty. London: Pluto.
 • Köhler, G. (1998a), What is Global Keynesianism?. Erişim Tarihi: Temmuz 10, 2019 http://wsarch.ucr.edu/archive/papers/kohler/kohler2.htm
 • Köhler, G. (1998B), “The Structure of Global Money and World Tables of Unequal Exchange”. Journal of World-Systems Research 4, 145-168.
 • Köhler, G. (1999a), “Global Keynesianism and beyond”. Journal of World-Systems Research, 5, 252-274.
 • Köhler, G. (1999b), A Theory of World Income. Erişim Tarihi: Temmuz 10, 2019 http://wsarch.ucr.edu/archive/papers/kohler/KohlerWInc.html.
 • Patomäki, H. (2009), “Neoliberalism and the global financial crisis”. New Political Science, 31/4, 431-442.
 • Patomäki, H. (2013), Resolving the Euro Crisis: Towards Democratic Global Keynesianism. Erişim Tarihi: Temmuz 10, 2019 http://www2.euromemorandum.eu/uploads/patomaeki_resolving_the_euro_crisis_towards_global_keynesianism.pdf.
 • Paul,J. (1996), The United Nations and Global Social-Economic Policy: Global Keynesianism for a New Era. Erişim Tarihi: Temmuz 10, 2019 https://www.globalpolicy.org/social-and-economic-policy/social-and-economic-policy-at-the-un/reform-of-ecosoc-and-the-social-and-economic-policy-process-at-the-un/47425.html.
 • Sheppard, E., ve Leitner, H. (2010), “Quo vadis neoliberalism? The remaking of global capitalist governance after the Washington Consensus”. Geoforum, 41/2, 185-194.
Birincil Dil en
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2860-4469
Yazar: Mustafa Alpin GÜLŞEN
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7948-7688
Yazar: Ali Gökhan GÖLÇEK

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2019

APA Gülşen, M , Gölçek, A . (2019). Küresel Keynesçilik Yaklaşımı Bağlamında Küresel Maliye Politikaları . Fiscaoeconomia , 3 (3) , 98-109 . DOI: 10.25295/fsecon.2019.03.007