Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı: 3, 98 - 109, 30.09.2019
https://doi.org/10.25295/fsecon.2019.03.007

Öz

Kaynakça

 • Arslan, M. O. (2010), “Küresel Keynesçilik ve Küresel Ekonomik Kriz”. Ege Akademik Bakis 10/4, 1231-1242.
 • Bieler, A. (2013), Democratic global Keynesianism as a way out of crisis? Critical reflections on Heikki Patomäki’s The Great Eurozone Disaster. Erişim Tarihi: Temmuz 10, 2019 http://andreasbieler.blogspot.com.tr/2013/09/democratic-global-keynesianism-as-way.html.
 • Brand, U. (2006), “The World Wide Web of Anti-Neoliberalism: Emerging Forms of Post-Fordist Protest and the Impossibility of Global Keynesianism” içinde Neoliberal Hegemony. A global critic 236-251, ed. D. Plehwe et al. New York: Routledge.
 • Demmers, J., Jilberto, A. E. F., ve Hogenboom, B. (Eds.) (2004), Good governance in the era of global neoliberalism: conflict and depolitisation in Latin America, Eastern Europe, Asia, and Africa. Psychology Press.
 • Fontana, G. (2009), Whither New Consensus Macroeconomics? The Role of Government and Fiscal Policy in Modern Macroeconomics. The Levy Economics Institute WP no.563.
 • Galbraith, J. K. (1995), “Global Keynesianism in the wings?”. World Policy Journal, 12/3, 65-69.
 • Hayter, T. (1981), The creation of world poverty. London: Pluto.
 • Köhler, G. (1998a), What is Global Keynesianism?. Erişim Tarihi: Temmuz 10, 2019 http://wsarch.ucr.edu/archive/papers/kohler/kohler2.htm
 • Köhler, G. (1998B), “The Structure of Global Money and World Tables of Unequal Exchange”. Journal of World-Systems Research 4, 145-168.
 • Köhler, G. (1999a), “Global Keynesianism and beyond”. Journal of World-Systems Research, 5, 252-274.
 • Köhler, G. (1999b), A Theory of World Income. Erişim Tarihi: Temmuz 10, 2019 http://wsarch.ucr.edu/archive/papers/kohler/KohlerWInc.html.
 • Patomäki, H. (2009), “Neoliberalism and the global financial crisis”. New Political Science, 31/4, 431-442.
 • Patomäki, H. (2013), Resolving the Euro Crisis: Towards Democratic Global Keynesianism. Erişim Tarihi: Temmuz 10, 2019 http://www2.euromemorandum.eu/uploads/patomaeki_resolving_the_euro_crisis_towards_global_keynesianism.pdf.
 • Paul,J. (1996), The United Nations and Global Social-Economic Policy: Global Keynesianism for a New Era. Erişim Tarihi: Temmuz 10, 2019 https://www.globalpolicy.org/social-and-economic-policy/social-and-economic-policy-at-the-un/reform-of-ecosoc-and-the-social-and-economic-policy-process-at-the-un/47425.html.
 • Sheppard, E., ve Leitner, H. (2010), “Quo vadis neoliberalism? The remaking of global capitalist governance after the Washington Consensus”. Geoforum, 41/2, 185-194.

Küresel Keynesçilik Yaklaşımı Bağlamında Küresel Maliye Politikaları

Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı: 3, 98 - 109, 30.09.2019
https://doi.org/10.25295/fsecon.2019.03.007

Öz

Bu çalışma klasik Keynesyen yaklaşımın, günümüzün koşullarına göre revize edilmiş bir yaklaşım olan küresel Keynesyen iktisadi anlayışını ortaya koymak amacıyla yazılmıştır. Buna göre Küresel Keynesçilik yaklaşımı, küresel talep yetersizliğini en aza indirecek küresel gelir, küresel para ve küresel gelir dağılımı gibi politika önermelerinden oluşmaktadır. Bu politika araçları, kamu kesimi tarafından oluşturulacak bir mekanizma ile küresel ekonomik faaliyette meydana gelen talep yetersizliği sorununa çözüm olmaktadır.

Kaynakça

 • Arslan, M. O. (2010), “Küresel Keynesçilik ve Küresel Ekonomik Kriz”. Ege Akademik Bakis 10/4, 1231-1242.
 • Bieler, A. (2013), Democratic global Keynesianism as a way out of crisis? Critical reflections on Heikki Patomäki’s The Great Eurozone Disaster. Erişim Tarihi: Temmuz 10, 2019 http://andreasbieler.blogspot.com.tr/2013/09/democratic-global-keynesianism-as-way.html.
 • Brand, U. (2006), “The World Wide Web of Anti-Neoliberalism: Emerging Forms of Post-Fordist Protest and the Impossibility of Global Keynesianism” içinde Neoliberal Hegemony. A global critic 236-251, ed. D. Plehwe et al. New York: Routledge.
 • Demmers, J., Jilberto, A. E. F., ve Hogenboom, B. (Eds.) (2004), Good governance in the era of global neoliberalism: conflict and depolitisation in Latin America, Eastern Europe, Asia, and Africa. Psychology Press.
 • Fontana, G. (2009), Whither New Consensus Macroeconomics? The Role of Government and Fiscal Policy in Modern Macroeconomics. The Levy Economics Institute WP no.563.
 • Galbraith, J. K. (1995), “Global Keynesianism in the wings?”. World Policy Journal, 12/3, 65-69.
 • Hayter, T. (1981), The creation of world poverty. London: Pluto.
 • Köhler, G. (1998a), What is Global Keynesianism?. Erişim Tarihi: Temmuz 10, 2019 http://wsarch.ucr.edu/archive/papers/kohler/kohler2.htm
 • Köhler, G. (1998B), “The Structure of Global Money and World Tables of Unequal Exchange”. Journal of World-Systems Research 4, 145-168.
 • Köhler, G. (1999a), “Global Keynesianism and beyond”. Journal of World-Systems Research, 5, 252-274.
 • Köhler, G. (1999b), A Theory of World Income. Erişim Tarihi: Temmuz 10, 2019 http://wsarch.ucr.edu/archive/papers/kohler/KohlerWInc.html.
 • Patomäki, H. (2009), “Neoliberalism and the global financial crisis”. New Political Science, 31/4, 431-442.
 • Patomäki, H. (2013), Resolving the Euro Crisis: Towards Democratic Global Keynesianism. Erişim Tarihi: Temmuz 10, 2019 http://www2.euromemorandum.eu/uploads/patomaeki_resolving_the_euro_crisis_towards_global_keynesianism.pdf.
 • Paul,J. (1996), The United Nations and Global Social-Economic Policy: Global Keynesianism for a New Era. Erişim Tarihi: Temmuz 10, 2019 https://www.globalpolicy.org/social-and-economic-policy/social-and-economic-policy-at-the-un/reform-of-ecosoc-and-the-social-and-economic-policy-process-at-the-un/47425.html.
 • Sheppard, E., ve Leitner, H. (2010), “Quo vadis neoliberalism? The remaking of global capitalist governance after the Washington Consensus”. Geoforum, 41/2, 185-194.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa Alpin GÜLŞEN

0000-0002-2860-4469
Türkiye


Ali Gökhan GÖLÇEK

0000-0002-7948-7688

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 3 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Gülşen, M. A. & Gölçek, A. G. (2019). Küresel Keynesçilik Yaklaşımı Bağlamında Küresel Maliye Politikaları . Fiscaoeconomia , 3 (3) , 98-109 . DOI: 10.25295/fsecon.2019.03.007

 Fiscaoeconomia is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.