Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Kamu Mali Yönetimine Bütünleşik Bakış: Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sisteminin Dünü, Bugünü, Geleceği

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 2, 955 - 985, 25.05.2023
https://doi.org/10.25295/fsecon.1111430

Öz

Birçok ülkede, mali yönetimin fonksiyonel süreçleri farklı kurumlarca yönetilen entegrasyon düzeyi yetersiz çeşitli bilişim sistemleri aracılığıyla yürütülmektedir. Ülkemiz mali yönetiminin farklı fonksiyonel süreçlerinde yaşanan entegrasyon sorunları bertaraf etmek üzere BKMYBS Projesi hayata geçirilmiştir. Yerli ve milli kaynaklarla yürütülen projeyle birlikte ülkemizin de içinde bulunduğu e-Dönüşüm sürecine önemli katkı sunulmuş olacaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinasyonunda ve önemli paydaş kamu idarelerinin katkılarıyla yürütülen projenin temel hedeflerinden biri mali süreçlerin elektronik ortamda yürütülmesidir. Bu hedef doğrultusunda proje kapsamındaki kamu idarelerinin kullanımına sunulacak referans uygulamaların yanında, proje kapsamında oluşturulan teknik mimariye uygun olarak belirlenecek entegrasyon kurallarına uygun iş süreçlerini ortaya koyarak, mali iş süreçlerinin daha sağlıklı yürütülmesi amaçlanmaktadır.
Çalışmada, literatür taramasıyla elde edilen kaynaklar, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile projenin paydaşı diğer kamu idarelerinin katkılarıyla oluşturulan dokümantasyon, kamu idarelerinin tecrübeleri ile projenin çıktılarından faydalanılarak Türkiye’de BKMYBS Projesinin dünü, bugünü ve geleceği hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır. BKMYBS Projesinin Türkiye uygulaması hakkında daha önce yazılmış kapsamlı bir çalışma bulunmamaktadır. Bu minvalde çalışmanın literatüre önemli bir katkı yapması hedeflenmektedir.

Kaynakça

 • Anameriç, H. (2005). Yönetim Bilgi Sistemlerinin Yönetim Fonksiyonları Üzerine Etkisi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 45(2), 25-43.
 • Bae, Kang, Heo, & Choi, (2013). Korean Experience of Financial Management Information System: Construction, Operation and Results. Yonsei University.
 • Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Politika Belgesi ve Eylem Planı (2017-2020), https://ms.hmb.gov.tr/uploads/sites/3/2019/06/BKMYBS-Politika-Belgesi-Eylem-Plani.pdf.
 • Dener, C., & Min, S. Y. (2013). Financial Management Information Systems and Open Budget Data: Do Governments Report on Where The Money Goes?. Washington, The World Bank.
 • Dener, C., Watkins, J. A., & Dorotinsky, W. L. (2011). Financial Management Information Systems (25 Years of World Bank Experience on What Works and What Doesn't), Washington, The World Bank.
 • Dener, C., Watkins, J. A., & Dorotinsky, W. L. (2011). Mali Yönetim Bilgi Sistemleri. Washington, The World Bank.
 • Diamond, J., & Khemani, P. (2005). Introducing Financial Management Information Systems in Developing Countries. IMF Working Paper No: WP/05/196. https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2005/wp05196.pdf.
 • Dünya Bankasının Mali Yönetim Bilgi Sistemleri (Fmis) Veri Tabanı, https://datacatalog.worldbank.org/dataset/financial-management-information-systems-database.
 • Hashim, A., Bill, A. (2001). Treasury Reference Model. World Bank Technical Paper No: 505. Washington, The World Bank.
 • Hashim, A., Fünkfkirchen, M,P. (2018). Lessons From Reforming Financial Management Information Systems. Policy Research Working Paper No:8312. Hashim, A. (2014). A Handbook on Financial Management Information Systems For Government. Washington DC. World Bank.
 • o'Brien, J., & Marakas, G. (2008). Introduction to Information Systems. The McGraw-Hill.
 • Peterson, S. (2006). Automating Public Financial Management in Developing Countries. John F. Kennedy School of Government Working Paper No:RWP06-043.
 • Polat, N. (2007). Yönetim Bilgi Sistemi ve Sayıştayda Yürütülen Çalışmalar. Sayıştay Dergisi, 65, 187-198.
 • USAID. (2008). Integrated Financial Management Information Systems. USAID database: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADK595.pdf.
 • Zang, P., Fui-Hoon, F., & Preece, J. (2004). Hci Studies in Management Information Systems. Behaviour and Information Technology, 23(3),147-151.

An İntegrated View on Public Financial Management: Past, Present and Future of Integrated Public Financial Management Information System in Turkey

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 2, 955 - 985, 25.05.2023
https://doi.org/10.25295/fsecon.1111430

Öz

In many countries, functional processes of public financial management are carried out through various systems managed by different institutions and whose integration level is not at the ideal level. IFMIS has been adopted as an important step against these integration problems encountered in different functional processes of public financial management in our country. With the project carried out entirely with domestic and national resources, a significant contribution will be made to e-transformation process in which our country is also involved. One of the main objectives of the project, which is carried out under the coordination of the Ministry of Treasury and Finance and with the contributions of important stakeholder public administrations is execution of financial processes in electronic environment. In line with this goal, it is aimed to carry out financial business processes in a healthier way by revealing business processes in accordance with the integration rules to be determined in accordance with the technical architecture created within the scope of the project, as well as the reference applications to be made available to the public administrations within the scope of the project.
In the study, it is aimed to provide information about the past, present and future of the IFMIS Project in Turkey by making use of the resources obtained through the literature review, the documentation created with the contributions of the Ministry of Treasury and Finance and other public administrations that are the stakeholders of the project, the experiences of the public administrations and the outputs of the project. There is no comprehensive study about the Turkish implementation of the IFMIS Project. In this respect, it is aimed that the study will make an important contribution to the literature.

Kaynakça

 • Anameriç, H. (2005). Yönetim Bilgi Sistemlerinin Yönetim Fonksiyonları Üzerine Etkisi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 45(2), 25-43.
 • Bae, Kang, Heo, & Choi, (2013). Korean Experience of Financial Management Information System: Construction, Operation and Results. Yonsei University.
 • Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Politika Belgesi ve Eylem Planı (2017-2020), https://ms.hmb.gov.tr/uploads/sites/3/2019/06/BKMYBS-Politika-Belgesi-Eylem-Plani.pdf.
 • Dener, C., & Min, S. Y. (2013). Financial Management Information Systems and Open Budget Data: Do Governments Report on Where The Money Goes?. Washington, The World Bank.
 • Dener, C., Watkins, J. A., & Dorotinsky, W. L. (2011). Financial Management Information Systems (25 Years of World Bank Experience on What Works and What Doesn't), Washington, The World Bank.
 • Dener, C., Watkins, J. A., & Dorotinsky, W. L. (2011). Mali Yönetim Bilgi Sistemleri. Washington, The World Bank.
 • Diamond, J., & Khemani, P. (2005). Introducing Financial Management Information Systems in Developing Countries. IMF Working Paper No: WP/05/196. https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2005/wp05196.pdf.
 • Dünya Bankasının Mali Yönetim Bilgi Sistemleri (Fmis) Veri Tabanı, https://datacatalog.worldbank.org/dataset/financial-management-information-systems-database.
 • Hashim, A., Bill, A. (2001). Treasury Reference Model. World Bank Technical Paper No: 505. Washington, The World Bank.
 • Hashim, A., Fünkfkirchen, M,P. (2018). Lessons From Reforming Financial Management Information Systems. Policy Research Working Paper No:8312. Hashim, A. (2014). A Handbook on Financial Management Information Systems For Government. Washington DC. World Bank.
 • o'Brien, J., & Marakas, G. (2008). Introduction to Information Systems. The McGraw-Hill.
 • Peterson, S. (2006). Automating Public Financial Management in Developing Countries. John F. Kennedy School of Government Working Paper No:RWP06-043.
 • Polat, N. (2007). Yönetim Bilgi Sistemi ve Sayıştayda Yürütülen Çalışmalar. Sayıştay Dergisi, 65, 187-198.
 • USAID. (2008). Integrated Financial Management Information Systems. USAID database: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADK595.pdf.
 • Zang, P., Fui-Hoon, F., & Preece, J. (2004). Hci Studies in Management Information Systems. Behaviour and Information Technology, 23(3),147-151.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Koray PİRÇEKLİ
Hazine ve Maliye Bakanlığı
0000-0003-0782-7820
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Mayıs 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 7 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA
PİRÇEKLİ, K. (2023). Kamu Mali Yönetimine Bütünleşik Bakış: Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sisteminin Dünü, Bugünü, Geleceği. Fiscaoeconomia, 7(2), 955-985. https://doi.org/10.25295/fsecon.1111430

 Fiscaoeconomia is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.