Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Adalet ve Siyaset İlişkisi Üzerine

Yıl 2018, Sayı: 12 - Güz, 63 - 74, 25.12.2018
https://doi.org/10.16947/fsmia.502182

Öz

Adalet, tarih boyunca değerli bulunulan, kutsanan ve bir ideal olarak ulaşılmaya çalışılan
önemli bir kavram olmuştur. Bu idealin gerçekleşebilmesi için de siyasetle birlikte
düşünülmüş, adaletin toplumda yerleşebilmesi için de ahlaktan ve uygulamalı ahlak olarak
görülen siyasetten istifade edilmeye çalışılmıştır.
Hemen hemen her filozofun kafa yorduğu, teori ürettiği adalet hakkında görüş birliğinin
olduğunu söylemek güçtür. Modern zamanlarda ortaya çıkan ideolojiler de nihai
amaç olarak adaletin toplumda tesisini amaçlamışlardır. Bu ideolojiler içerisinde sadece
muhafazakârlık, adil bir devleti önemsemekle birlikte, adaleti gerçekleştirmek için ortaya
atılan teori ve ideolojilere soğuk bakmaktadır. Onlar için her insanın içerisinde zaten bu
ilkeyi taşıması gerekir.
Adalet tarih boyunca bu kadar önemsenmesine rağmen, günümüzde pozitivizm ve
postmodernizm gibi akımlar, adaletin metafizik ve sübjektif bir değer olduğunu iddia
ederek, bu kavramın yasalarda ve toplumsal düzende egemen olmasına karşı çıkmaktadırlar.
Bununla birlikte adalet, insanlık tarihi boyunca önemli bir kavram olma özelliğini
hala korumaktadır.

Kaynakça

  • Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, çev. Saffet Babür, 4. bs., İstanbul, BilgesuYayıncılık, 2012.

On the Justice and Politics

Yıl 2018, Sayı: 12 - Güz, 63 - 74, 25.12.2018
https://doi.org/10.16947/fsmia.502182

Öz

Justice has been a significant concept that is seen as valuable, sacred and ideal to be

reached. In order to attain this ideal, justice has always been handled with politics. It is

tried to utilize from politics that is accepted as applied morality so as to put justice in a

place in society.

It is hard to say that there is a consensus on justice whom many philosophers mediated

on and produced theories on. Ideologies generated in modern times have aimed to

establish justice in societies as an ultimate target. In those ideologies, merely conservatism

takes a dim view of theories and ideologies for realizing justice although it notices

about fair government. For conservatives, all people should already carry this principle

with himself.

Though justice has been considered as important during history, current approaches

like positivism and postmodernism by claiming that justice is a metaphysical and subjective

worth, oppose to its dominance in legislation and social order. After all, justice has

still protected its character of being a significant concept during the history of humanity.

Kaynakça

  • Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, çev. Saffet Babür, 4. bs., İstanbul, BilgesuYayıncılık, 2012.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırmalar ve İncelemeler
Yazarlar

İsmail Safi 0000-0002-3672-5754

Yayımlanma Tarihi 25 Aralık 2018
Kabul Tarihi 25 Aralık 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Sayı: 12 - Güz

Kaynak Göster

APA Safi, İ. (2018). Adalet ve Siyaset İlişkisi Üzerine. FSM İlmi Araştırmalar İnsan Ve Toplum Bilimleri Dergisi(12), 63-74. https://doi.org/10.16947/fsmia.502182
AMA Safi İ. Adalet ve Siyaset İlişkisi Üzerine. FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi. Aralık 2018;(12):63-74. doi:10.16947/fsmia.502182
Chicago Safi, İsmail. “Adalet Ve Siyaset İlişkisi Üzerine”. FSM İlmi Araştırmalar İnsan Ve Toplum Bilimleri Dergisi, sy. 12 (Aralık 2018): 63-74. https://doi.org/10.16947/fsmia.502182.
EndNote Safi İ (01 Aralık 2018) Adalet ve Siyaset İlişkisi Üzerine. FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi 12 63–74.
IEEE İ. Safi, “Adalet ve Siyaset İlişkisi Üzerine”, FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, sy. 12, ss. 63–74, Aralık 2018, doi: 10.16947/fsmia.502182.
ISNAD Safi, İsmail. “Adalet Ve Siyaset İlişkisi Üzerine”. FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi 12 (Aralık 2018), 63-74. https://doi.org/10.16947/fsmia.502182.
JAMA Safi İ. Adalet ve Siyaset İlişkisi Üzerine. FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi. 2018;:63–74.
MLA Safi, İsmail. “Adalet Ve Siyaset İlişkisi Üzerine”. FSM İlmi Araştırmalar İnsan Ve Toplum Bilimleri Dergisi, sy. 12, 2018, ss. 63-74, doi:10.16947/fsmia.502182.
Vancouver Safi İ. Adalet ve Siyaset İlişkisi Üzerine. FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi. 2018(12):63-74.