ISSN: 2147-3153
e-ISSN: 2148-2217
Başlangıç: 2012
Yayın Aralığı: 6 Ayda 1
Yayıncı: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Kapak Resmi
       

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi (ISSN 2147-3153/e-ISSN 2148-2217), Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin resmi yayın organıdır. Yılda iki sayı, hakemli ve açık erişimli olarak Bahar ve Güz dönemlerinde yayımlanır. Dergi, dil, edebiyat, tarih, sanat, mimarî, felsefe, psikoloji, sanat tarihi, hukuk, sosyoloji, ilahiyat gibi sosyal bilim alanlarını kapsamaktadır.

İletişim Dergi Tarihçesi

2022 - Sayı: 20

Araştırma Makalesi

5. Fransa, Bretön Ulusal Hareketi ve CELIB

Araştırma Makalesi

7. 1348 Veba Salgını ve İbn Haldun Üzerindeki Etkileri

Araştırma Makalesi

8. Şehrîzâde Mehmed Said: Hayatı ve Eserleri

Araştırma Makalesi

12. Filibeli Nûreddinzâde ve Kadr Sûresi Tefsiri

Araştırma Makalesi

16. Türk Edebiyatı Tarihi Çalışmalarında Hiyerarşik (Piramidal) Mekân Sorunu

Araştırma Makalesi

17. Menâúıb-ı èAli Es-Semarúandì’de -mIş eki

Araştırma Makalesi

18. Psikolojik İçerikli Dizi İzleyen Bireylerde Çocukluk Çağı Travmaları Bağlamında Parasosyal Etkileşim ve Psikolojik İyi Oluşun İncelenmesi

Araştırma Makalesi

19. Kemalizm, Dil ve Hegemonya