ISSN: 2147-3153
e-ISSN: 2148-2217
Başlangıç: 2012
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Kapak Resmi
       

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi (ISSN 2147-3153/e-ISSN 2148-2217), Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin resmi yayın organıdır. Yılda iki sayı, hakemli ve açık erişimli olarak Bahar ve Güz dönemlerinde yayımlanır. Dergi, dil, edebiyat, tarih, sanat, mimari, sosyoloji, ilahiyat gibi insan ve toplum bilimi alanlarını kapsamaktadır.

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi (ISSN 2147-3153/e-ISSN 2148-2217)'nde yayımlanmak üzere gönderilen tüm çalışmalar "iThenticate" intihal programında tarandıktan sonra değerlendirmeye alınmaktadır.

Dergi Tarihçesi

2021 - Sayı: 17

Araştırma Makalesi

6. Victor Hugo’nun Mimari Koruma Düşüncesine Katkıları ve “Yıkıcılarla Savaş” Makalesi

Araştırma Makalesi

10. Enderûna Giriş Yolları ve Enderun Teşkilatı

Araştırma Makalesi

12. Ortaçağ Dönemi Derviş Topluluklarını Nasıl Kavramsallaştırmalı?

Araştırma Makalesi

13. Bilgi ve Belge Yönetimi Öğreniminde Meslekî Aidiyet ve Stajlar

Araştırma Makalesi

14. Fantazmagorik Bir Mekân Olarak Twitter ve Simülatik Flâneurler

Araştırma Makalesi

17. Memlükler’de Kur’ân Tilâveti ve Kıraat İlmi

Araştırma Makalesi

19. Osmanlı Hâşiye Kültürüne Bir Katkı: Koca Mehmed Râgıb Paşa ve Beydâvî Hâşiyesi

Araştırma Makalesi

20. Sosyal Fonksiyonları Bakımından Tekkelerin Osmanlı’daki Yeri

Araştırma Makalesi

23. Abdullah Cevdet’in Din Algısında Tezahür Eden Toplumsal Kaygı

Kitap İncelemesi

4. Muhammed Mustafa el-Aʿzami, On Schacht’s Origins of Muhammadan Jurisprudence

Kitap İncelemesi

5. Stephen J. Lee, Avrupa Tarihinden Kesitler 1494-1789, çev. Ertürk Demirel