ISSN: 2147-3153
e-ISSN: 2148-2217
Başlangıç: 2012
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Kapak Resmi
       

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi (ISSN 2147-3153/e-ISSN 2148-2217), Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin resmi yayın organıdır. Yılda iki sayı, hakemli ve açık erişimli olarak Bahar ve Güz dönemlerinde yayımlanır. Dergi, dil, edebiyat, tarih, sanat, mimari, sosyoloji, ilahiyat gibi insan ve toplum bilimi alanlarını kapsamaktadır.

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi (ISSN 2147-3153/e-ISSN 2148-2217)'nde yayımlanmak üzere gönderilen tüm çalışmalar "iThenticate" intihal programında tarandıktan sonra değerlendirmeye alınmaktadır.

Dergi Tarihçesi

2021 - Sayı: 17

Araştırma Makalesi

10. Enderûna Giriş Yolları ve Enderun Teşkilatı

Araştırma Makalesi

13. Bilgi ve Belge Yönetimi Öğreniminde Meslekî Aidiyet ve Stajlar