Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2023, Cilt: 2 Sayı: 2, 69 - 79, 14.06.2023
https://doi.org/10.5505/fujece.2023.21939

Öz

Kaynakça

 • [1] Balun B, Nemutlu ÖF, Sarı A. “TBDY 2018 Basitleştirilmiş tasarım kurallarının taban kesme kuvvetine etkisinin incelenmesi”. Türk Doğa ve Fen Dergisi, 9, 173-181, 2020.
 • [2] Celep Z. Deprem mühendisliğine giriş ve depreme dayanıklı yapı tasarımı. Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. 2017; İstanbul.
 • [3] Alyamaç KE, Erdoğan AS. “Geçmişten günümüze afet yönetmelikleri ve uygulamada karşılaşılan tasarım hataları”. Deprem Sempozyumu, Kocaeli, 23-25 Mart 2005.
 • [4] TEC 2007. Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Ankara.
 • [5] TBEC 2018. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ankara.
 • [6] Taş ÖF, Sayın E, Öncü ME. “Yeni Betonarme Binalar için Etkin Kesit Rijitlikleri ve Statik İtme Analizleri”. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 34, 505-516, 2022.
 • [7] Başaran V. “Türkiye bina deprem yönetmeliğine (TBDY2019) göre Afyonkarahisar için deprem yüklerinin değerlendirilmesi”. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 18, 1028-1035, 2018.
 • [8] Aksoylu C, Arslan MH. “2007 ve 2019 Deprem yönetmeliklerinde betonarme binalar için yer alan farklı deprem kuvveti hesaplama yöntemlerinin karşılaştırılmalı olarak irdelenmesi”. International Journal of Engineering Research and Development, 13, 359-374, 2007.
 • [9] Bozer A. “Tasarım spektral ivme katsayılarının DBYBHY 2007 ve TBDY 2018 yönetmeliklerine göre karşılaştırması”. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, 11, 393-404, 2020.
 • [10] Döndüren MS, Şeyda H, Ecemiş AS. “Betonarme bir binanın eşdeğer deprem yükü yöntemi ile DBYBHY 2007 ve TBDY 2018 yönetmeliklerine göre analizi”. Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi, 9, 327-342, 2021.
 • [11]Özmen A, Sayın E. “Deprem etkisinde çok katlı betonarme bir binanın TDY-2007 ve TBDY-2018 Deprem Yönetmeliklerine göre eşdeğer deprem yüklerinin karşılaştırılması”. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi”. 4, 124-133, 2021.
 • [12] Ünsal İ, Öncel FA, Şahan F. “TDY 2007 ve TBDY 2018 Yönetmeliklerine göre Yapı Yüksekliğinin Taban Kesme Kuvveti ve Tepe Deplasmanı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi”. Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi, 8, 930-942, 2020.
 • [13] Nemutlu ÖF, Balun B, Benli A, Ali S. “Bingöl ve Elazığ illeri özelinde 2007 ve 2018 Türk Deprem Yönetmeliklerine göre ivme spektrumlarının değişiminin incelenmesi”. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, 11, 1341-1356, 2020.
 • [14] Öztürk M, Selekoğlu ES. Baran T. “Eşdeğer deprem yükü yöntemi bakımından TBDY-2019 ile DBYBHY-2007 kıyaslaması”. International Conference on Innovation, Sustainability, Technology and Education in Civil Engineering, (iSTE-CE'2019), 1157-1167, 2019.
 • [15] Karaca H, Oral M, Erbil M. “Yapısal tasarım bağlamında 2007 ve 2018 deprem yönetmeliklerinin karşılaştırılması, Niğde Örneği”. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 9, 898-903, 2020.
 • [16] Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması, https://tdth.afad.gov.tr, Erişim Tarihi: 21.09.2022.
 • [17] TS 498, Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 1987.
 • [18] Özşahin B. “Türkiye bina deprem yönetmeliği 2019’a göre Kırklareli için deprem yüklerinin değerlendirilmesi”. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 9, 836-863, 2021.
 • [19] Özşahin B. “Edirne ili özelinde 2019 ve 2007 Türk Deprem Yönetmeliklerine göre yatay tasarım ivme spektrumlarının

Comparison of equivalent earthquake load method for TEC-2007 and TBEC-2018: Adıyaman province example

Yıl 2023, Cilt: 2 Sayı: 2, 69 - 79, 14.06.2023
https://doi.org/10.5505/fujece.2023.21939

Öz

In this study, in terms of their approach to the equivalent earthquake load method, a comparison of the Turkish building earthquake
codes published in 2007 and 2018 was made. For the study a reinforced concrete residential building, which is thought to be designed
for the Adiyaman provincial center and its other districts was selected. It is assumed that the residential building has three spanning in
the x and y directions (in plane) and the structural system consists of columns-beams. The floor height of the building was taken as 3
m for each floor and the number of floor was chosen as six, considering the construction style of Adıyaman province. The first natural
vibration period of the residential building was determined with the help of the Rayleigh ratio formula and the empirical approach.
Then, according to both earthquake codes, the base shear forces were determined separately for different soil classes using the structural
characteristics of the residential building. Firstly, each code was evaluated within itself, and then a comparison of the codes with each
other was made.

Kaynakça

 • [1] Balun B, Nemutlu ÖF, Sarı A. “TBDY 2018 Basitleştirilmiş tasarım kurallarının taban kesme kuvvetine etkisinin incelenmesi”. Türk Doğa ve Fen Dergisi, 9, 173-181, 2020.
 • [2] Celep Z. Deprem mühendisliğine giriş ve depreme dayanıklı yapı tasarımı. Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. 2017; İstanbul.
 • [3] Alyamaç KE, Erdoğan AS. “Geçmişten günümüze afet yönetmelikleri ve uygulamada karşılaşılan tasarım hataları”. Deprem Sempozyumu, Kocaeli, 23-25 Mart 2005.
 • [4] TEC 2007. Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Ankara.
 • [5] TBEC 2018. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ankara.
 • [6] Taş ÖF, Sayın E, Öncü ME. “Yeni Betonarme Binalar için Etkin Kesit Rijitlikleri ve Statik İtme Analizleri”. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 34, 505-516, 2022.
 • [7] Başaran V. “Türkiye bina deprem yönetmeliğine (TBDY2019) göre Afyonkarahisar için deprem yüklerinin değerlendirilmesi”. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 18, 1028-1035, 2018.
 • [8] Aksoylu C, Arslan MH. “2007 ve 2019 Deprem yönetmeliklerinde betonarme binalar için yer alan farklı deprem kuvveti hesaplama yöntemlerinin karşılaştırılmalı olarak irdelenmesi”. International Journal of Engineering Research and Development, 13, 359-374, 2007.
 • [9] Bozer A. “Tasarım spektral ivme katsayılarının DBYBHY 2007 ve TBDY 2018 yönetmeliklerine göre karşılaştırması”. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, 11, 393-404, 2020.
 • [10] Döndüren MS, Şeyda H, Ecemiş AS. “Betonarme bir binanın eşdeğer deprem yükü yöntemi ile DBYBHY 2007 ve TBDY 2018 yönetmeliklerine göre analizi”. Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi, 9, 327-342, 2021.
 • [11]Özmen A, Sayın E. “Deprem etkisinde çok katlı betonarme bir binanın TDY-2007 ve TBDY-2018 Deprem Yönetmeliklerine göre eşdeğer deprem yüklerinin karşılaştırılması”. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi”. 4, 124-133, 2021.
 • [12] Ünsal İ, Öncel FA, Şahan F. “TDY 2007 ve TBDY 2018 Yönetmeliklerine göre Yapı Yüksekliğinin Taban Kesme Kuvveti ve Tepe Deplasmanı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi”. Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi, 8, 930-942, 2020.
 • [13] Nemutlu ÖF, Balun B, Benli A, Ali S. “Bingöl ve Elazığ illeri özelinde 2007 ve 2018 Türk Deprem Yönetmeliklerine göre ivme spektrumlarının değişiminin incelenmesi”. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, 11, 1341-1356, 2020.
 • [14] Öztürk M, Selekoğlu ES. Baran T. “Eşdeğer deprem yükü yöntemi bakımından TBDY-2019 ile DBYBHY-2007 kıyaslaması”. International Conference on Innovation, Sustainability, Technology and Education in Civil Engineering, (iSTE-CE'2019), 1157-1167, 2019.
 • [15] Karaca H, Oral M, Erbil M. “Yapısal tasarım bağlamında 2007 ve 2018 deprem yönetmeliklerinin karşılaştırılması, Niğde Örneği”. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 9, 898-903, 2020.
 • [16] Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması, https://tdth.afad.gov.tr, Erişim Tarihi: 21.09.2022.
 • [17] TS 498, Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 1987.
 • [18] Özşahin B. “Türkiye bina deprem yönetmeliği 2019’a göre Kırklareli için deprem yüklerinin değerlendirilmesi”. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 9, 836-863, 2021.
 • [19] Özşahin B. “Edirne ili özelinde 2019 ve 2007 Türk Deprem Yönetmeliklerine göre yatay tasarım ivme spektrumlarının

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular İnşaat Yapım Mühendisliği
Bölüm Research Articles
Yazarlar

Musa YETKİN
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6259-4137
Türkiye


Ömer Faruk TAŞ Bu kişi benim
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1431-5316
Türkiye


Erkut SAYIN Bu kişi benim
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0266-759X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 14 Haziran 2023
Kabul Tarihi 2 Nisan 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { fujece1316647, journal = {Firat University Journal of Experimental and Computational Engineering}, eissn = {2822-2881}, address = {Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Deneysel ve Hesaplamalı Mühendislik Dergisi Yayın Koordinatörlüğü 23119 Elazığ/TÜRKİYE}, publisher = {Fırat Üniversitesi}, year = {2023}, volume = {2}, number = {2}, pages = {69 - 79}, doi = {10.5505/fujece.2023.21939}, title = {Comparison of equivalent earthquake load method for TEC-2007 and TBEC-2018: Adıyaman province example}, key = {cite}, author = {Yetkin, Musa and Taş, Ömer Faruk and Sayın, Erkut} }
APA Yetkin, M. , Taş, Ö. F. & Sayın, E. (2023). Comparison of equivalent earthquake load method for TEC-2007 and TBEC-2018: Adıyaman province example . Firat University Journal of Experimental and Computational Engineering , 2 (2) , 69-79 . DOI: 10.5505/fujece.2023.21939
MLA Yetkin, M. , Taş, Ö. F. , Sayın, E. "Comparison of equivalent earthquake load method for TEC-2007 and TBEC-2018: Adıyaman province example" . Firat University Journal of Experimental and Computational Engineering 2 (2023 ): 69-79 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/fujece/issue/78053/1316647>
Chicago Yetkin, M. , Taş, Ö. F. , Sayın, E. "Comparison of equivalent earthquake load method for TEC-2007 and TBEC-2018: Adıyaman province example". Firat University Journal of Experimental and Computational Engineering 2 (2023 ): 69-79
RIS TY - JOUR T1 - Comparison of equivalent earthquake load method for TEC-2007 and TBEC-2018: Adıyaman province example AU - MusaYetkin, Ömer FarukTaş, ErkutSayın Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.5505/fujece.2023.21939 DO - 10.5505/fujece.2023.21939 T2 - Firat University Journal of Experimental and Computational Engineering JF - Journal JO - JOR SP - 69 EP - 79 VL - 2 IS - 2 SN - -2822-2881 M3 - doi: 10.5505/fujece.2023.21939 UR - https://doi.org/10.5505/fujece.2023.21939 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Firat University Journal of Experimental and Computational Engineering Comparison of equivalent earthquake load method for TEC-2007 and TBEC-2018: Adıyaman province example %A Musa Yetkin , Ömer Faruk Taş , Erkut Sayın %T Comparison of equivalent earthquake load method for TEC-2007 and TBEC-2018: Adıyaman province example %D 2023 %J Firat University Journal of Experimental and Computational Engineering %P -2822-2881 %V 2 %N 2 %R doi: 10.5505/fujece.2023.21939 %U 10.5505/fujece.2023.21939
ISNAD Yetkin, Musa , Taş, Ömer Faruk , Sayın, Erkut . "Comparison of equivalent earthquake load method for TEC-2007 and TBEC-2018: Adıyaman province example". Firat University Journal of Experimental and Computational Engineering 2 / 2 (Haziran 2023): 69-79 . https://doi.org/10.5505/fujece.2023.21939
AMA Yetkin M. , Taş Ö. F. , Sayın E. Comparison of equivalent earthquake load method for TEC-2007 and TBEC-2018: Adıyaman province example. FUJECE. 2023; 2(2): 69-79.
Vancouver Yetkin M. , Taş Ö. F. , Sayın E. Comparison of equivalent earthquake load method for TEC-2007 and TBEC-2018: Adıyaman province example. Firat University Journal of Experimental and Computational Engineering. 2023; 2(2): 69-79.
IEEE M. Yetkin , Ö. F. Taş ve E. Sayın , "Comparison of equivalent earthquake load method for TEC-2007 and TBEC-2018: Adıyaman province example", Firat University Journal of Experimental and Computational Engineering, c. 2, sayı. 2, ss. 69-79, Haz. 2023, doi:10.5505/fujece.2023.21939