e-ISSN: 2822-2881
Başlangıç: 2022
Yayımcı: Fırat Üniversitesi
Kapak Resmi
 

Fırat Üniversitesi Deneysel ve Hesaplamalı Mühendislik Dergisi (FUJECE), temel bilimler ve mühendislik bilimleri alanlarını kapsayan bilimsel ve hakemli bir dergidir. Dergi, daha önce yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere başka bir dergiye, konferansa vb. sunulmamış deneysel, sayısal ve analitik çözümlü bilimsel çalışmaları yayınlar. Dergi sadece İngilizce yazılmış makaleleri kabul etmekte ve yılda 3 kez (Şubat, Haziran ve Ekim) online olarak yayınlanmaktadır. Biyomühendislik, Kimya Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği gibi mühendislik alanlarına öncelik verilirken, diğer mühendislik dalları ile ilgili makaleler Yayın Kurulu tarafından değerlendirilerek ilgili alan editörüne yönlendirilmektedir.

• Fırat Üniversitesi Deneysel ve Hesaplamalı Mühendislik Dergisi (FUJECE) dergisi, Cilt: 2 Sayı: 3’ten itibaren makalelerine lisanslama bilgisini yerleştirecektir.
• Fırat Üniversitesi Deneysel ve Hesaplamalı Mühendislik Dergisi 01.08.2023 tarihi itibari ile lisans bilgisinde değişikliğe giderek lisans bilgisini CC-BY-NC olarak güncellemiştir.
• Yazarlar, Fırat Üniversitesi Deneysel ve Sayısal Mühendislik Dergisi yayınlanan çalışmalarının telif hakkına sahiptirler ve çalışmaları Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) olarak lisanslıdır. Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı, eserin ticari kullanım dışında her boyut ve formatta paylaşılmasına, kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve orijinal esere uygun şekilde atıfta bulunmak kaydıyla yeniden düzenleme, dönüştürme ve eserin üzerine inşa etme dâhil adapte edilmesine izin verir.


2024 - Cilt: 3 Sayı: 2