Amaç ve Kapsam

Yayın İçeriği
Fırat Üniversitesi Deneysel ve Sayısal Mühendislik Dergisin'nin amacı, yüksek kaliteli mühendislik çalışmalarının yayınlanması için disiplinler arası bir dergiye hizmet etmektir. Editöryal çalışmalar hariç yayımlanan tüm makaleler tek taraflı kör akran değerlendirmesi sürecine tabidir.

Amaç ve Kapsam
Derginin amacı, bilimsel öneme sahip yüksek kaliteli yayınlar yayınlayarak bilime katkıda bulunmaktır. Bu amaçla, mühendislik bilimlerinde özgün araştırma makaleleri, derlemeler ve olgu sunumları yayınlanır. Biyomühendislik, Kimya Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ilgili tüm alanlarında makaleler yayınlamayı amaçlayan, bağımsız, tek kör hakemli, açık erişimli ve çevrimiçi yayın yapan bir dergidir. Bu alanların dışındaki diğer mühendislik alanlarından sunulan makaleler, konusuna göre editörlük tarafından değerlendirilmektedir. Makaleler, daha önce yayınlanmamış veya başka bir yerde yayınlanmak üzere gönderilmemiş orijinal verileri açıklamalıdır. Fırat Üniversitesi Deneysel ve Sayısal Mühendislik Dergisi gönderim kurallarına ve dergi kapsamına uygun görülen yazılar alanında uzman en az üç hakeme bilimsel değerlendirme için gönderilir. Uygunluğunu tartışan Fırat Üniversitesi Deneysel ve Sayısal Mühendislik Dergisi Editör Kurulu üyeleri, daha sonra her bir gönderiye ilişkin hakemlerin yorumlarını dikkate alır. Gönderilen tüm yazılar için nihai karar Baş Editör'e aittir. Fırat Üniversitesi Deneysel ve Sayısal Mühendislik Dergisi’nin Yayın Kurulu, Committee on Publication Ethics (COPE) kriterlerine uymayı taahhüt eder.

Konu Kategorisi:
Araştırma Alanları/Konu Kategorileri
Mühendislik:
                       • Biyomühendislik
                       • Kimya Mühendisliği
                       • İnşaat Mühendisliği
                       • Bilgisayar Mühendisliği
                       • Çevre Mühendisliği
                       • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
                       • Geomatik Mühendisliği
                       • Jeoloji Mühendisliği
                       • Makine Mühendisliği
                       • Mekatronik Mühendisliği
                       • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
                       • Yazılım Mühendisliği

Anahtar Kelimeler:

Yayın Dili
Tam Metin Yayın Dili:
• Birincil Dil: İngilizce

İngilizce ve Latin Alfabesiyle Yazılan İçerik:
• Makale Başlığı: Türkçe & İngilizce
• Yazar Adı: Türkçe & İngilizce (Latin Alfabesinde)
• Yazar Adresi: Türkçe & İngilizce (Latin Alfabesinde)
• Anahtar Kelimeler: Türkçe & İngilizce
• Kaynakça: İngilizce (Latin Alfabesinde)
Tam Metin: İngilizce (Latin Alfabesinde)

Makale Başvuruları
Gönderilen makaleler derginin amaç ve kapsamına uygun olmalıdır. Orijinal, yayınlanmamış ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmayan, her bir yazar tarafından içeriği ve gönderimi onaylanmış yazılar değerlendirmeye kabul edilir.

Okur Kitlesi
Hedef okuyucu kitlesi; sağlığın her alanı ile meslek mensupları, uzmanlar, araştırmacılar, uzmanlık ve doktora öğrencileri yanı sıra bu alanla ilgili öğrencileridir. Sürekli mesleki gelişim ve araştırma kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedefler.

Ücret Politikası
Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için hiçbir ad altında işleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz. Fırat Üniversitesi Deneysel ve Sayısal Mühendislik Dergisi yayın politikaları gereği sponsorluk ve reklam da kabul etmemektedir. Fırat Üniversitesi Deneysel ve Sayısal Mühendislik dergisinin tüm giderleri Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı tarafından karşılanmaktadır.

Telif Hakkı
Fırat Üniversitesi Deneysel ve Sayısal Mühendislik Dergisinde yayımlanan çalışmaların telif hakları yazarlarına aittir. Yazarlar gönderdikleri fikri eserin, Fırat Üniversitesi Deneysel ve Sayısal Mühendislik Dergisi tarafından Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı ile yayımlamasına izin verirler.

Makalelerin Özgünlüğü
Fırat Üniversitesi Deneysel ve Sayısal Mühendislik Dergisi daha önce başka bir yerde yayımlanan çalışmaları kabul etmez.

Yayımlanma Ayları
Şubat Haziran Ekim
Son Güncelleme Zamanı: 31.05.2024 13:41:01