Yazım Kuralları

Fırat Üniversitesi Deneysel ve Hesaplamalı Mühendislik Dergisi (FUJECE), ilgili çalışma alanlarına kaynak sağlamak amacıyla yayınlanmaktadır. FUJECE multidisipliner, hakemli, süreli ve açık erişimli bir dergidir. Derginin dili İngilizce'dir.

Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler uluslararası hakemler tarafından değerlendirilir. Makaleler, hakemlerin yorumları dikkate alınarak editörler tarafından yayına kabul edilir veya reddedilir. Dergi, hakemlerin yazarların kişisel bilgilerine erişimi olduğu, ancak yazarların hakem(ler) hakkındaki bilgilere erişimi olmadığı tek kör hakemlik sürecini takip eder. Hakem(ler)in geri bildirimlerine göre ilk gönderimde yayına hazır olmadığı düşünülen makaleler için majör (tekrar gözden geçirme) revizyonu veya minör (düzeltme gerekli) revizyon gerektiğinde yazarlara bilgi verilir. Bilimsel olarak yeterli görülmeyen makaleler reddedilir. Yazarlardan istenen revizyonlar majör revizyonlar için 30 gün, minör revizyonlar için 20 gün içinde tamamlanmalıdır. Revizyonları sağlamayan makaleler reddedilir.

Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler derginin makale yazım formatına göre yazılmalıdır. Bu şekilde yazılmayan yazılar basım sırasına dahil edilmez. Sadece derginin internet sitesine (https://dergipark.org.tr/en/pub/fujece) yapılan başvurular değerlendirmeye alınır. Gönderilen eserlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Tüm yazarların ORCID ID numarasına sahip olması gerekmektedir. Dergi, özgünlük, alaka düzeyi ve okunabilirliği sağlamak için makalelerin değerlendirilmesinde tek kör hakemlik sürecini takip eder.

Fırat Üniversitesi Deneysel ve Hesaplamalı Mühendislik Dergisi (FUJECE) orijinal “Araştırma Makaleleri”, “Değerlendirmeler” ve “Vaka Raporları” yayınlamaktadır.

Araştırma Makaleleri
Yukarıda belirtilen bilimsel alanlarda hazırlanan ve derginin amaç ve kapsamına uygun tam metin makaleler yayınlanmak üzere işleme alınır. Özgün araştırmaları bulgu ve sonuçlarıyla birlikte sunan, ilgili literatüre ve bilime katkıda bulunan araştırma makaleleri yayınlanmaya değer kabul edilir. Fırat Üniversitesi Deneysel ve Hesaplamalı Mühendislik Dergisi (FUJECE), temel ve uygulamalı bilimler alanlarında teorik, hesaplamalı ve deneysel olan özgün bilimsel çalışmalara odaklanmaktadır. Makale uzunluğunun 25 sayfayı geçmemesi tavsiye edilir.

Makaleleri İncele
Fırat Üniversitesi Deneysel ve Hesaplamalı Mühendislik Dergisi'nde (FUJECE) yayınlanacak makalelerin dili İngilizce olmalıdır. Derleme çalışmalarında yeterli sayıda bilimsel makaleye yer verilmelidir. Konu güncel bilgi ve teknoloji kullanılarak özetlenmelidir. Değerlendirmeler buna göre yapılmalı ve bulgular ilgili literatürle birlikte karşılaştırılmalı ve yorumlanmalıdır. Temel ve uygulamalı bilimler ve teknikler alanındaki tüm gelişmeler ve son bilimsel çalışmalardaki uygulamalar gözden geçirilebilir. Makale uzunluğunun 30 sayfayı geçmemesi tavsiye edilir. Minimum kaynak sayısı 50 olmalı ve bu kaynakların en az %40'ı (makalenin sunulduğu tarih dikkate alınarak) son beş yıl içinde yayınlanmış çalışmalar olmalıdır.

Vaka Çalışması
Vaka çalışmaları, pratik bir değere sahip yenilikler getirmeli, mevcut yöntemlerden daha üstün iyileştirmeler sağlamalı ve bu yenilik ve iyileştirmeleri açık, doğrudan ve öz bir şekilde vurgulamalıdır.
Örnek:
İş yeri kazaları ve meslek hastalıklarının sebepleri ve tavsiyeleri.

JournalAgent sistemine bir yazı gönderirken yazarlar, gönderim sürecinin 9. Adımında ele alınan Hakem Önerisi bölümünde EN AZ ÜÇ potansiyel hakemin (yazarlarınkinden farklı kurumlardan) iletişim bilgilerini vermelidir. Buna göre, Baş Editör makaleyi önerilen hakemlere atama hakkını saklı tutar. Yazım Kurallarınını detaylı incelemek için lütfen tıklayınız.

Öz
Bu bölümde çalışmanın yeniliklerini vurgulayan ve ana bulgularını gösteren kısa bir özet verilmelidir. Özet metni iki yana yaslanmalı ve 10 punto olmalıdır. Özet yaklaşık olarak 100-250 kelime içermeli ve içerisinde yaygın olmayan kısaltma, alıntı, atıf, denklem, sembol ve alt indis veya üst indis içeren ifadeler kullanılmamalıdır.

Anahtar kelimeler
Özet metninden sonra 1 satır boşluk bırakıldıktan sonra 10 punto ile yazılmalı. En az 3 ve en çok 5 tane anahtar kelimenin ise sadece ilk kelimesinin baş harfi büyük yazılmalıdır. Anahtar kelimelerden sonra 1 satır boşluk olmalıdır.

Giriş
Fırat Üniversitesi Deneysel ve Hesaplamalı Mühendislik Dergisi temel mühendislik konularını kapsayan disiplinler arası bir dergidir. Dergimiz, mühendislik bilimlerindeki en güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeleri ilgili bilim insanlarına, mühendislere ve okuyucularına ulaştırmayı hedefler. Temel mühendislik alanlarındaki hem deneysel hem de kuramsal çalışmaların yer aldığı Fırat Üniversitesi Deneysel ve Hesaplamalı Mühendislik Dergisi, mühendisliğin hızla gelişen alanlarına ilişkin makalelerin yayımına öncelik tanır ve disiplinler arası yöntem ve teknolojiler üzerine odaklanmayı amaç edinir. Fırat Üniversitesi Deneysel ve Hesaplamalı Mühendislik Dergisine sunulacak makalelerde yazım düzenini sağlamak için hazırlanmış bu örneğe, derginin internet sayfasından ulaşılabilir. Makale sunumu MS-Word® 2007 ve üzeri sürümler kullanılarak hazırlanmalıdır.

Sayfa Düzeni ve Biçem
Sayfa düzeni için aşağıdaki kurallara uyulmalıdır. Makale sunumu hazırlanırken bu belgenin şablon olarak kullanılması yazım düzeni koşullarının yerine getirilmesi açısından önerilmektedir.

Temel düzen
Makale sayfaları, A4 (210 x 297 mm) kağıt boyutunda hazırlanmalıdır. Sayfa düzenlemede, üst 25 mm, sol ve sağ 25 mm ve alt 25 mm olmalıdır. Üstbilgi ve altbilgi 15 mm olmalıdır. Üstbilgi, tek ve çift sayfalarda farklı ve ilk sayfada farklı seçenekleri işaretlenmelidir. Üstbilgiler 8 punto Times New Roman fontunda olmalıdır. Makalenin İngilizce ve Türkçe başlığı Times New Roman fontuyla 12 punto, sadece ilk baş harfi büyük olacak şekilde, ortalı ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır. İngilizce ve Türkçe başlıktan sonra 10 nk boşluk bırakılmalıdır. Yazar adları Times New Roman fontu ile ortalı ve 10 punto olarak yazılmalıdır. Yazarların tüm isimlerinin sadece ilk harfleri büyük, soy isimlerinin ise tamamı büyük yazılmalıdır. Yazar isimlerinden sonra 10 nk boşluk bırakılmalıdır. Yazarların adres bilgileri belirtilen sıra ile her bir farklı adres bir satırda olacak şekilde verilmelidir. Yazarların adres bilgileri 9 punto yazılmalıdır. Yazarların adres bilgilerinin altına satır boşluğu bırakmadan yazarların isim sırasına göre E-posta adresleri 9 punto yazılmalıdır. Eğer aynı adres bilgisine sahip birden fazla yazar var ise E-posta adresleri isim sırası ile verilmelidir. E-posta adresinden sonra 9 punto yazı boyutunda 1 satır boşluk bırakılarak yazarlara ait ORCİD numaraları yazılmalıdır. ORCİD numaraları ile makale tarihi bilgilerini içeren satır arasında 9 punto yazı boyutunda bir satır boşluk bırakılması gerekir. Makale değerlendirme amacıyla dergiye ilk kez gönderildiğinde yazar bilgisine yer verilmelidir. Makale içerisinde kullanılan kısaltmalar ilk kullanıldığı yerde uzun yazımından sonra parantez içerisinde verilmeli, sonraki kullanımlarda sadece kısaltılmış hali verilmelidir.

Başlıklar
Başlıklar numaralandırılmalı, 1. derece başlıklarda tüm kelimelerin baş harfleri büyük, alt başlıklarda ise sadece ilk kelimenin baş harfi büyük olmalı ve tamamı koyu karakterler ile yazılmalıdır. Başlıklardan önce ve sonra bir 1 satır boşluk bırakılmalıdır. Makalenin ana başlığı 12 punto büyüklüğünde sola yaslanmış olmalıdır. İkinci ve üçüncü seviye alt başlıklar 12 punto büyüklüğünde ve sola hizalı yazılmalıdır. Dördüncü seviye başlık kullanmayınız.

Yazı tipi
Ana metin için düz ve iki yana yaslanmış 11 punto büyüklüğünde tek satır aralıklı “Times New Roman” yazı tipi kullanılmalıdır. Vurgu gerektiren haller gibi özel durumlarda eğik veya kalın yazı karakterleri de kullanılabilir. Paragraf girintisi kullanılmamalıdır. Paragraflar arasında tek satır aralıklı bir boşluk bırakılmalıdır.

Denklemler
Denklemlerin her biri ayrı satıra yazılmalı ve numaralandırılmalıdır. Denklemler sola denklem numaraları ise sağa hizalanmış olmalıdır. Hücrelerin sol ve sağ kenar boşlukları sıfırlanmalıdır. Denklem yazmak için MS-Word® 2007 ve üzeri sürümlerde bulunan denklem düzenleyicisi kullanılmalıdır. Aşağıda, örnek olarak denklem (1) verilmiştir. Denklemden önce ve sonra 1 satır boşluk bırakılmalıdır.

y=mx+n (1)

Metin içerisinde verilen denklemlerin veya denklemde kullanılan değişkenlerin yazımında da MS-Word® 2007 ve üzeri sürümlerde bulunan denklem düzenleyicisi kullanılmalıdır. Metin içerisinde kullanılan sayı ve birimi aynı satırda olmalıdır. Ondalıklı sayılarda ondalık ayıracı olarak virgül yerine nokta kullanılmalıdır (örneğin 3,5 yerine 3.5 kullanılmalıdır). Eğer binler basamağı ayracı kullanılacaksa, nokta kullanılmamalıdır. Virgül veya boşluk kullanılabilir (1,000,000 veya 1 000 000 veya 1000000)

Şekiller
Bütün şekiller sütuna (veya şekil iki sütunu da kaplıyorsa sayfaya) göre ortalanmalıdır. Her bir şekil metin içindeki sıralanmasına göre numaralandırılmalıdır. Şekil başlıkları şeklin altına ortalanarak konulmalıdır. Her bir şekil bir numara (örneğin Şekil 1.) ve başlık bulunmalıdır, ayrıca koyu yazılmalıdır. Şekil açıklamalarında sadece ilk kelimenin baş harfi büyük olmalı ve koyu olmamalıdır. Şekil ve tablolardaki yazılar 10 punto olmalıdır. Ayrıca şekille şekil yazısı arasında tek satır boşluk bırakılmalıdır. Boşluğun puntosu 10 punto olmalıdır.
Çizim veya grafik biçimindeki şekiller ayrı bir resim düzenleme veya grafik programında çizilerek en az 300 dpi çözünürlüğünde resim dosyası olarak kaydedildikten sonra metin içinde ilgili yere eklenmelidir. Şekiller bulanık görünmemelidir. Eğer varsa şekil içindeki yazılar net okunabilmelidir ve bu yazıların boyutu metin içindeki yazıların boyutunu aşmamalıdır. Alıntı yapılmış veya yeniden düzenlenmiş şekiller için mutlaka kaynak gösterilmelidir.

Tablolar
Bir tablo örneği olarak Tablo 1 verilmiştir. Kullanım amacına göre değişik bazı tablolar da kullanılabilir. Tablo başlığı, tablonun üstünde yer almalıdır. Tablo Başlığı için bu şablonun Stil Galerisinde “Resim Yazısı” ismiyle tanımlanmış stil kullanılmalıdır.

Tablo içindeki metinlerde 10 punto büyüklüğünde “Times New Roman” yazı tipi kullanılmalıdır. İhtiyaç duyulması halinde tablodaki metinlerin boyutu 8 puntoya kadar küçültülebilir. Tablo içinde kullanılan denklemlerin veya denklem değişkenlerinin yazımında da MS-Word® 2007 ve üzeri sürümlerde bulunan denklem düzenleyicisi kullanılmalıdır.
Sunulan tablolara, şekillere ve denklemlere metin içerisindeki atıflar bu şablonda kullanıldığı gibi numaraları ile birlikte verilmelidir (“aşağıdaki şekilde/tabloda/denklemde” gibi belirsiz ifadeler kullanılmamalıdır). Birden fazla tabloya, şekle veya denkleme aynı anda atıf yapılmak istenirse “,” ve “-“ noktalama işaretleri kullanılabilir. Burada “,” “ve” anlamını, “-“ ise “aralık” anlamını tanımlamaktadır.
Makaledeki her şekle, tabloya ve denkleme metin içerisinde bulunduğu yerden önce atıf yapılmalıdır.

Sayfa Numaraları
Makaleye sayfa numaraları eklenmemelidir. Makalelerde sayfa başlığı veya altlığı şeklinde üst ve alt bilgi kullanılmamalıdır. Bu gibi düzenlemeler dergi yetkililerince yapılacaktır.

Diğer Yazım Kuralları
% işareti ile sayı arasında boşluk olmamalıdır. İngilizce bölümlerde yüzde (%) işareti sayıdan sonra (ör. 23%) kullanılır.
Şekil ve tablo numaralarına gelen ekler küçük ünlü uyumuna göre yazılmalıdır (1’de, 2’de, 3’te, 4’te, 5’te, 6’da, 7’de, 8’de, 9’da).
Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu esas alınır: cm’yi (santimetreyi), kg’dan (kilogramdan), mm’den (milimetreden). Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde ise kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır: BDT’ye, TDK’den, THY’de, TRT’den, TL’nin vb. Ancak kısaltması büyük harflerle yapıldığı hâlde bir kelime gibi okunan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın okunuşu esas alınır: ASELSAN’da, BOTAŞ’ın, NATO’dan, UNESCO’ya vb.
Metin içerisindeki kısaltmalar TDK kısaltmalar dizinine göre yapılmalıdır: vb. (ve benzeri), vd. (ve diğerleri), vs (vesaire), ör. (örnek), bk. (bakınız), dk. (dakika), g (gram), m (metre)
Şekil veya tablonun kendisi ve başlığı farklı sütun veya sayfalarda olmayacak şekilde yerleştirilmelidir.

Sonuçlar
Fırat Üniversitesi Deneysel ve Hesaplamalı Mühendislik Dergisi Koordinatörlüğü, makalelerini bu taslağa uygun bir şekilde hazırlayıp sorunsuz olarak dergiye ulaştırdıkları için tüm yazarlara teşekkür eder.

Teşekkür
Bu bölümün kullanımı isteğe bağlıdır. Ancak makale değerlendirme amacıyla dergiye ilk kez gönderildiğinde bu bölüm boş bırakılmamalıdır. Makalelerde eğer varsa destek alınan kurum, proje, kişi, vb. bilgiler bu bölümde belirtilebilir.

Yazar Katkı Beyanı
Yazarların çalışmaya olan katkıları bu bölümde kısaca belirtilmelidir. Katkı oranları verilirken yazar isimleri yerine yazar sıra numaraları kullanılmalıdır (örn. Yazar 1, Yazar 2 gibi). Yazarların çalışmaya koydukları katkılar fikrin oluşturulması, tasarımın yapılması, kaynak ve malzemelerin temini, veri toplama, analizlerin gerçekleştirilmesi, literatür taraması, yazım ve eleştirel inceleme gibi makalenin hazırlanmasında gerekli olan kriterler dikkate alınarak açıklanacaktır. Çalışmada yazar olarak yer almayan ancak çalışmaya katkı sunan kişi veya kurum var ise bu bölümde ayrıca belirtilebilir.
Örnek: Gerçekleştirilen çalışmada Yazar 1 fikrin oluşması, tasarımın yapılması ve literatür taraması başlıklarında; Yazar 2 elde edilen sonuçların değerlendirilmesi, kullanılan malzemelerin temin edilmesi ve sonuçların incelenmesi başlıklarında; Yazar 3 yazım denetimi ve içerik açısından makalenin kontrol edilmesi başlıklarında katkı sunmuşlardır.

Etik kurul onayı ve çıkar çatışması beyanı
TR Dizin Dergi Değerlendirme kriterlerine göre, insan ve hayvanların deneysel veya diğer bilimsel çalışmalarda kullanılması, insanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar, hayvanlar üzerinde yapılan klinik çalışmalar, kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar, anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney ve görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü çalışmalar etik kurul izni alınmasını gerekmektedir. Eğer gerçekleştirilen çalışmada kullanılan veriler etik kurul izin belgesi gerektiren türde ise, bu bölümde açıklanmalı, etik kurul izin belgesi makale ile birlikte sunulmalıdır.
Çalışmanın yayınlanmasında etik kurul izni alınmasına gerek yok ise aşağıda yer alan bilgi notunun yazılması gerekmektedir:

“Hazırlanan makalede etik kurul izni alınmasına gerek yoktur”
Hazırlanan makalede çıkar çatışmasının olup olmadığı bu bölümde belirtilmelidir. Eğer çıkar çatışması var ise çıkar çatışmasının olduğu kişi/kurum ve gerekçesi hakkında bilgi verilmelidir. Çıkar çatışması yoksa aşağıdaki bilgi notu yazılmalıdır:
“Hazırlanan makalede herhangi bir kişi/kurum ile çıkar çatışması bulunmamaktadır”

Kaynaklar
Metin içerisindeki atıflar köşeli parantez içinde numaralandırılmalıdır. Kaynak listesi makalenin sonunda metninde ilk görünüm sırası takip edilecek şekilde verilmelidir. Metin içerisinde birden fazla yayına atıf yapılması gerekiyorsa “ve” anlamında “,” ve/veya “arası tüm yayınlar” anlamında “-“ kullanılmalıdır. Örneğin [1],[2],[5] şeklindeki yazım 1, 2 ve 5 numaralı yayınlara atıf yapar. [3-9] şeklindeki yazım 3 ve 9 dâhil olmak üzere 3 ve 9 arasındaki tüm yayınlara atıf yapar.
Kaynakların yazımında “Chicago” isimli stil kullanılmalıdır. Her bir kaynak başladığı sütunda/sayfada bitmelidir. Kaynaklar 10 punto ve tek satır aralıklı olarak yazılmalıdır.

Kaynaklar için örnekler aşağıda verilmiştir:

Kaynak bir makale ise: Her yazarın; soyadı (boşluk) Adının baş harfi ve varsa diğer adlarının baş harfleri büyük ve bitişik yazılır (yazarlar arasında virgül, en son yazardan sonra nokta işareti var). Tırnak içerisinde “Makalenin başlığı”. Dergi adı italik (Kısaltma kullanılmamalı), cilt(sayı), sayfa aralığı, yıl.

Bennert T, Hanson D, Maher A. “Influence of pavement surface type on tire/pavement generated noise”. Journal of Testing & Evaluation, 33(2), 94-100, 2005.
Yalçın M, Fırat R, Kaya M. “İndiksiyon fırında suni yaşlandırılan 6013 alüminyum alaşımın korozyon davranışının incelenmesi”. Fırat Üniversitesi Deneysel ve Hesaplamalı Mühendislik Dergisi, 20(1), 25-30, 2014.

Kaynak bir kitap ise: Her yazarın; soyadı (boşluk) Adının baş harfi ve varsa diğer adlarının baş harfleri büyük ve bitişik yazılır (yazarlar arasında virgül, en son yazardan sonra nokta işareti var). Kitabın adı (italik). Basım sayısı (varsa). basıldığı il/eyalet, basıldığı ülke, basan kurum/kuruluş, basım yılı.

Haupt RL, Haupt SE. Practical Genetic Algorithms. 2nd ed. New York, USA, Wiley, 2004.
Ostwald PF ve Munoz J. Manufacturing Processes and Materials. New York, USA, John Wiley & Sons, 1997.

Kaynak kitaptan bir bölüm ise: Kitaptaki bölüm yazar(lar)ının; soyadı (boşluk) Adının baş harfi ve varsa diğer adlarının baş harfleri büyük ve bitişik yazılır (yazarlar arasında virgül, en son yazardan sonra nokta işareti var). Kitaptaki bölümün adı italik. Editör(ler): (İngilizcede Editor(s):) Editörün veya editörlerin soyadı (boşluk) Adının baş harfi ve varsa diğer adlarının baş harfleri büyük ve bitişik yazılır (editörler arasında virgül, en son editörden sonra nokta işareti var). Kitabın adı, bölümün sayfa aralığı, basıldığı il/eyalet, ülke, basan kurum/kuruluş, yıl.

Garcia JH, Erik L, Norces R, Bauer T. Automated Statistical Testing for Embedded Systems. Editors: Zander J, Schieferdecker I, Mosterman PJ. Model-Based Testing for Embedded Systems, 111–146, Boca Raton, Florida, USA, CRC Press, 2012.

Kaynak kongreden alınmış bir tebliğ ise: Her yazarın; soyadı (boşluk) Adının baş harfi ve varsa diğer adlarının baş harfleri büyük ve bitişik yazılır (yazarlar arasında virgül, en son yazardan sonra nokta işareti var). Tırnak içerisinde “Bildirinin başlığı”. Sempozyum/konferans/kongrenin; adı (italik), yapıldığı il/eyalet, ülke, etkinlik tarih aralığı.

Lu SAH, Garcia AH. “Digital boundary controller for single-phase grid-connected CSI”. IEEE 2008 Power Electronics Specialists Conference, Rhodes, Greece,112-119, 15–19 June 2008.
Yetkin B, Önöz B, Yalçın B, Tunç O, Kalın M. “Üç Farklı Elostomer katkılı Bağlayıcıların Reolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması”. Beşinci Ulusal Ulaştırma Kongresi, İstanbul, Türkiye, 10-211, 12-14 Eylül 2017.

Kaynak basılmış tez ise: Yazarın soyadı (boşluk) Adının baş harfi ve varsa diğer adlarının baş harfleri büyük ve bitişik yazılır. Tezin başlığı. Yüksek Lisans Tezi (MSc Thesis)/Doktora Tezi (PhD Thesis/Dissertation), Üniversitenin adı, il/eyalet, ülke, yıl.

Boynukalın Z. Emotion Analysis of Turkish Texts by Using Machine Learning Methods. MSc Thesis, Middle East Technical University, Ankara, Turkey, 2012.
Ceylan H. Şehir İçi Ulaşım Ağlarının Armoni Araştırması Optimizasyon Tekniği ile Tasarımı. Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Denizli, Türkiye, 2009.

Kaynak rapor/standart ise: Her yazarın; soyadı (boşluk) Adının baş harfi ve varsa diğer adlarının baş harfleri büyük ve bitişik yazılır (yazarlar arasında virgül, en son yazardan sonra nokta işareti var) (Rapor/standart kurum/kuruluş tarafından yazılmışsa kurum/kuruluş adı). Tırnak içerisinde “Raporun/Standartın adı”. (varsa) raporun/standartın yayımlandığı bölüm, kurum/kuruluş adı (Rapor/standart kurum/kuruluş tarafından yazılmışsa kurum/kuruluş adının tekrar yazılmasına gerek yok), il/eyalet, ülke, (varsa) rapor/standart türü, rapor/standart numarası, yıl.

Erik P, Lupatkin WL. “V-line Surface-Wave Radiation and Scanning”. Department of Electrical Engineering, Columbia University, New York, USA, Scientific Report, 85, 1991.
Devlet Planlama Teşkilatı. “Devlet Yardımlarını Değerlendirme Özel İhtisas Komisyonu Raporu”. Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara, Türkiye, 2681, 2004.

Kaynak web sayfasında alınmış ise: Sayfanın ait olduğu kurumun/kişinin adı. Tırnak içinde “Sayfanın Başlığı”. Sayfanın internet adresi, (Erişim tarihi (gün.ay.yıl)).

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. “Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği”. http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.16821&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=et%20%C3%BCr%C3%BCnleri (21.12.2014).

Ek A
Ekler en sonda sınıflandırılarak verilmelidir. Ekler gerektiğinde ayrı bir sayfadan başlayabilir.