Arşivleme ve Veri Dağıtım Politikası

Arşivleme ve Veri Dağıtım Politikası
Editör, yayınlanan materyalin güvenli bir şekilde arşivlenmesini sağlar. Fırat Üniversitesi Deneysel ve Sayısal Mühendislik Dergisi yayınladığı makaleleri açık erişim esasına göre yazar(lar)ın herhangi bir işlem yapmasına gerek olmaksızın elektronik arşivlere gönderir ve tam erişime açık hale getirir. Yazar veya fon sağlayan kuruluş, yazarın kabul edilen makalesinin bir kopyasını arşiv sitelerine yükleyebilir.
Fırat Üniversitesi Deneysel ve Sayısal Mühendislik Dergisi, tüm makalelerini CC-BY-NC Creative Commons lisansı kapsamında açık erişimli tutmayı ve tam metin içeriğini arşiv platformlarında ve dergi web sitesinde depolamayı taahhüt eder.

Arşiv Politikası: LOCKSS
Depo Politikası: Dergi Web Sitesi

Fırat Üniversitesi Deneysel ve Sayısal Mühendislik Dergisi (e-ISSN: 2822-2881 ) dergisinin yayımcısı, araştırma sonuçlarının yayılmasını destekleme politikasına uygun olarak arşiv politikasını duyurmaktan memnuniyet duyar.
• Fırat Üniversitesi Deneysel ve Sayısal Mühendislik dergisi yazarlara, bir makalenin kendi kendine arşivleme (yazarın kişisel web sitesi) ve/veya yayınlandıktan sonra kurumsal bir havuzda arşivleme için bir makalenin (yayıncı pdf) nihai yayınlanmış sürümünün kullanılmasına izin verir.
• Yazarlar, makalelerini halka açık ve/veya ticari konu tabanlı arşivlerde kendi kendilerine arşivleyebilirler. Ambargo süresi yoktur ancak yayınlanan kaynak belirtilmeli ve dergi ana sayfasına veya makalelerin DOI'sine bir bağlantı ayarlanmalıdır.
• Yazarlar makalenin çıktısını PDF belgesi olarak indirebilirler. Yazarlar makalenin kopyalarını meslektaşlarına herhangi bir ambargo olmaksızın gönderebilir.
• Fırat Üniversitesi Deneysel ve Sayısal Mühendislik dergisi, makalelerin tüm sürümlerine izin verir (Gönderilen sürüm, kabul edilmiş versiyon, yayınlanmış versiyon) ambargo olmaksızın yazarın tercih ettiği bir kurumsal veya başka bir arşivde saklanacaktır.
• Fırat Üniversitesi Deneysel ve Sayısal Mühendislik dergisi, kalıcı arşivler oluşturulmasına izin vermek için LOCKSS sistemi kullanmaktadır. Stanford Üniversite Kütüphanelerine dayanan LOCKSS Programı, kütüphanelere ve yayıncılara kalıcı ve yetkili sayısal içeriğe erişimi sağlamak için ödüllü, düşük maliyetli, açık kaynak dijital koruma araçları sunar. LOCKSS Programı, “çok sayıda kopyanın güvenliğini sağlama” ilkesi üzerine kurulmuş, kütüphanenin liderliğindeki bir dijital koruma sistemidir. LOCKSS Programı, açık kaynaklı uç uca dijital koruma yazılımı kullanarak kütüphaneleri geliştirir ve destekler.

Dergide Yayımlanan Versiyon
Yayım Türü: Açık Erişim
OAI: https://dergipark.org.tr/api/public/oai/fujece/
LOCKSS: https://dergipark.org.tr/tr/pub/fujece/lockss-manifest 
RSS: https://dergipark.org.tr/tr/pub/fujece/rss-feeds 
Ambargo Süresi: Ambargo süresi yoktur.
Açık Erişim Lisansı: CC BY-NC 4.0
Telif Hakkı Sahibi: Yazar(lar) telif hakkını korur.
Arşiv Yeri: Kurumsal Arşiv, Crossref, Dergi Web Sitesi, Kurumsal Site, Yazarın Kişisel Web Sitesi, Halka Açık ve/veya Ticari Konu Tabanlı Arşivler.
Politika Koşulları: Atıf ve alıntı standartlarına uyularak dergiye atıf yapılmalıdır. DOI ile yayıncı sürümüne bağlanmalıdır.

Hakem Süreci Sonunda Kabul Edilen Versiyon
Ambargo Süresi: Yok
Arşiv Yeri: Dergi Web Sitesi, Kurumsal Site, Yazarın Kişisel Web Sitesi, Halka Açık ve/veya Ticari Konu Tabanlı Arşivler.
Telif Hakkı Sahibi: Yazar(lar) telif hakkını korur.

Dergiye Gönderilen İlk Metin
Ambargo Süresi: Yok
Arşiv Yeri: Dergi Web Sitesi, Kurumsal Site, Yazarın Kişisel Web Sitesi, Halka Açık ve/veya Ticari Konu Tabanlı Arşivler.

Kalıcı Makale Tanımlayıcı: DOI
Fırat Üniversitesi Deneysel ve Sayısal Mühendislik dergisi her makalesine doi atamaktadır.

ORCID: Evet
Fırat Üniversitesi Deneysel ve Sayısal Mühendislik dergisi, ORCID ID'lerinin makale meta verilerinde bulunması zorunlu tutar. ORCID ID, yazarları benzersiz şekilde tanımlayan alfa sayısal bir koddur.

Ücret Politikası
Fırat Üniversitesi Deneysel ve Sayısal Mühendislik dergisi tüm giderleri Fırat Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için hiçbir ad altında işleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz. Fırat Üniversitesi Deneysel ve Sayısal Mühendislik dergisi yayın politikaları gereği sponsorluk ve reklam da kabul etmemektedir.