Yıl 2018, Cilt 2 , Sayı 2, Sayfalar 95 - 120 2018-12-20

KÜRESELLEŞEN ÇALIŞMA HAYATINDA KADININ ROLÜ

Büşra SAĞLIK [1] , Hacer Yeliz ÇELİK [2]


Geçmişten günümüze kadar, istihdam ve işsizlik her zaman önemli bir toplumsal
sorun olarak görülmektedir. Toplumsal refahı sağlamak için istihdam ve işsizlik
sorununun çözülmesi oldukça önemlidir. Bu nedenle kadın emeğinin çalışma
hayatına katılması, ülkelerin kalkınması açısından kritik rol oynamaya başlamış ve
stratejik adımların atılmasına zemin hazırlamıştır.
Bu araştırmada, çalışma hayatında kadının geçmişten bugüne yaşadığı değişim ve
küreselleşme bağlamında çalışma hayatında yaşanan dönüşümün emek
piyasasındaki rolü ele alınmaktadır. Kadınların emek piyasalarında yer almaları,
kadının özgüveninin artması, yaşam şartlarının iyileşmesi, kadının toplumsal açıdan
değerinin artması, ekonomik kalkınmanın sağlanması gibi birçok açıdan yüksek
fayda sağlaması mümkündür. Bununla birlikte, emek piyasasında kendini kanıtlayan
kadın çalışanların, başarılı olacaklarına dair inançlarının arttırılmasıyla ülkelerin
refah seviyelerinin de yükselmesi desteklenebilir.
Çalışma Hayatı, Küreselleşme
 • ADEM Korkmaz, G. K. (2012). Türkiye'de Kadının İşgücüne Katılımının Belirleyicileri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 42-65.
 • ALP, E., & YENİHAN, B. (2015). Değişe Sendikal Anlayış ve Sendika-Kadın İlişkisine Eleştirel Bir Yaklaşım. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(11), 125-148.
 • BELET, N. (2013). Kriz Olgusunun Kadına Yönelik Algıya ve Kadın İşgücüne Etkisi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1-28.
 • BOZKAYA, G. (2013). Kadınların İşgücüne Katılımını Belirleyen Faktörler: Türkiye Üzerine Bir Analiz. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 69-89.
 • ÇAKIR, E. H. (2011). Kadın İstihdamında Yerel Yönetimlerin Rolü, Görevleri ve Sorun Alanları. Amasya’da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ankara: Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı.
 • ÇİFÇİ, O. (1982). Kadın Sorunu ve Türkiye'de Kamu Görevlisi Kadınlar. Ankara: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi.
 • DEMİRTAŞ, G. (2017). Küresel Entegrasyonun Kadın İstihdamı Üzerine Etkisi: Ampirik Bir İnceleme. Yaşar Üniversitesi Dergisi, 339-349.
 • DEMİR, N. (2014). İş Hayatında Kadın. Kalkınmada Anahtar Verimlilik (310). Mart 2018 tarihinde https://anahtar.sanayi.gov.tr/tr/news/is-hayatinda-kadin/1854 adresinden alındı
 • DEMİR, R. (2018). Çalışma Ekonomisine Genel Bakış. İstanbul. Mart 2018 tarihinde file:///C:/Users/YEL%C4%B0Z%20%C3%87EL%C4%B0K/Downloads/% C3%87al%C4%B1%C5%9Fma+Ekonomisi.pdf adresinden alındı DERELİ, T. (2001). Teknolojik Değişmeler, Çalışma İlişkileri ve Yeni İstihdam Türleri. İş, Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 3(2), 62-64.
 • ECEVİT, Y. (2000). Kadın Erkek Eşitliğine Doğru Yürüyüş: Eğitim, Çalışma Yaşamı ve Siyaset. Ankara: Türk Sanayicileri ve İş adamları Derneği.
 • ESER, Ş. (1997). Part-Time Çalışmanın Türkiye'de Kadın İstihdamına Etkisi. Ankara: Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları.
 • FİLİZ, Y. (2011). Esnek Çalışma Biçimlerinin Kadın İstihdamına Etkileri: Avrupa Birliği İstihdam Politikaları. Ankara: T.C. BAŞBAKANLIK Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü.
 • GERŞİL, G. S. (2004). Küreselleşme ve Çok Uluslu İşletmelerin Çalışma İlişkilerine Etkileri. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1), 147-157.
 • GHOSE, A. K., MAJİD, N., & ERNST, C. (2010). Küresel İstihdam Sorunu. (Ö. F. Çolak, Çev.) Ankara: Elif Yayınevi.
 • GÖKBAYRAK, Ş. (2011). İşgücü Piyasaları ve Sosyal Güvenlikte Dönüşüm Ekseninde Kadınların Emeklilik Güvencesi. Çevre ve Toplum Dergisi, 165-190.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Büşra SAĞLIK
Kurum: KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

Yazar: Hacer Yeliz ÇELİK
Kurum: KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { fuuiibfdergi500257, journal = {Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {2602-2184}, address = {iibfdergifirat@gmail.com}, publisher = {Fırat Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {95 - 120}, doi = {}, title = {KÜRESELLEŞEN ÇALIŞMA HAYATINDA KADININ ROLÜ}, key = {cite}, author = {SAĞLIK, Büşra and ÇELİK, Hacer Yeliz} }
APA SAĞLIK, B , ÇELİK, H . (2018). KÜRESELLEŞEN ÇALIŞMA HAYATINDA KADININ ROLÜ. Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 2 (2) , 95-120 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/fuuiibfdergi/issue/41388/500257
MLA SAĞLIK, B , ÇELİK, H . "KÜRESELLEŞEN ÇALIŞMA HAYATINDA KADININ ROLÜ". Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 2 (2018 ): 95-120 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/fuuiibfdergi/issue/41388/500257>
Chicago SAĞLIK, B , ÇELİK, H . "KÜRESELLEŞEN ÇALIŞMA HAYATINDA KADININ ROLÜ". Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 2 (2018 ): 95-120
RIS TY - JOUR T1 - KÜRESELLEŞEN ÇALIŞMA HAYATINDA KADININ ROLÜ AU - Büşra SAĞLIK , Hacer Yeliz ÇELİK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 95 EP - 120 VL - 2 IS - 2 SN - 2602-2184- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi KÜRESELLEŞEN ÇALIŞMA HAYATINDA KADININ ROLÜ %A Büşra SAĞLIK , Hacer Yeliz ÇELİK %T KÜRESELLEŞEN ÇALIŞMA HAYATINDA KADININ ROLÜ %D 2018 %J Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 2602-2184- %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD SAĞLIK, Büşra , ÇELİK, Hacer Yeliz . "KÜRESELLEŞEN ÇALIŞMA HAYATINDA KADININ ROLÜ". Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 2 / 2 (Aralık 2018): 95-120 .
AMA SAĞLIK B , ÇELİK H . KÜRESELLEŞEN ÇALIŞMA HAYATINDA KADININ ROLÜ. fuuiibfdergi. 2018; 2(2): 95-120.
Vancouver SAĞLIK B , ÇELİK H . KÜRESELLEŞEN ÇALIŞMA HAYATINDA KADININ ROLÜ. Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2018; 2(2): 120-95.