Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

EVALUATION OF WEB SITES OF 4 AND 5 STAR ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS IN MARMARA REGION

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 2, 64 - 84, 15.10.2018
https://doi.org/10.32958/gastoria.436028

Öz

 The attribute of the websites of the operation has critical importance for
the success of the business in an increasingly competitive environment.
Accommodation establishments should ensure the integration of the content of
their websites with customer requirements. Accommandation establishments that
put up these requirements to websites more preferable than other business
websites with missing content. In this study 304 amount 4 and 5 star
accommodation establishments’ websites that operating in the Marmara region
were evaluated with content analysis method. As a result of the research
determined that most of the features of accommodation establishments’ web sites
are contact information, hotel map display, about us, restaurant, hotel pictures,
room pictures, room options information, language options, activities. It was
found to be least used features of the accommodation establishments’ web sites;
exchange information, currency converter, background music, frequently asked
questions, online customer service, feedback form, mobile application. 

Kaynakça

  • Reference1 Doç.Dr. Şevki Ulama

MARMARA BÖLGESİNDEKİ 4 VE 5 YILDIZLI KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 2, 64 - 84, 15.10.2018
https://doi.org/10.32958/gastoria.436028

Öz

Giderek artan rekabet ortamında konaklama işletmelerine ait web sitelerinin
niteliği, işletmenin başarısı için kritik öneme sahiptir. Konaklama
işletmeleri web sitelerinin içeriği ile müşteri gereksinimlerinin
entegrasyonunu sağlamalıdır. İnternet sitelerinde bu gereksinimleri karşılayan
konaklama işletmeleri eksik içeriğe sahip web sitesi sunan işletmelere göre
daha fazla tercih edilebilir. Bu çalışmada Marmara Bölgesi’nde faaliyet
gösteren 4 ve 5 yıldızlı 304 adet konaklama işletmesinin web siteleri içerik
analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda konaklama
işletmelerinin internet sitelerinde en çok yer verdiği özellikler; iletişim
bilgileri, otelin harita gösterimi, hakkımızda, restoran, otel resimleri, oda
resimleri, oda seçenekleri bilgisi, dil seçeneği, aktiviteler olduğu
belirlenmiştir. Konaklama işletmelerinin web sitelerinde en az kullanılan
özelliklerin ise döviz bilgisi, döviz çevirici, arka plan müziği, sık sorulan
sorular, online müşteri hizmetleri, geri bildirim formu, mobil uygulama olduğu
saptanmıştır.

Kaynakça

  • Reference1 Doç.Dr. Şevki Ulama

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Turizm (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nihan ÖZKAN
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
0000-0002-9574-7961
Türkiye


Şevki ULAMA
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
0000-0002-5874-8797
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Ekim 2018
Gönderilme Tarihi 25 Haziran 2018
Kabul Tarihi 18 Ekim 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Özkan, N. & Ulama, Ş. (2018). MARMARA BÖLGESİNDEKİ 4 VE 5 YILDIZLI KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ . Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research , 2 (2) , 64-84 . DOI: 10.32958/gastoria.436028