Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2602-4144 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | http://gastroia.dergi.comu.edu.tr/


Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research dergisi gastronomi ve seyahat alanında ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan özgün bilimsel çalışmaları araştırmacılar ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlayan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi (TURAM) tarafından çıkartılan bilimsel bir dergidir. Gastroia, uluslararası bir dergi olup yılda iki defa olmak üzere elektronik-online olarak yayımlanacaktır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Tüm makalelerde İngilizce özetin bulundurulması zorunludur. Dergi, gastronomi ve seyahate ilişkin olarak yeni eğilimler ve gelişmelere yönelik araştırma ve uygulama makalelerine öncelik verir.

Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research

ISSN 2602-4144 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | http://gastroia.dergi.comu.edu.tr/
Kapak Resmi


Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research dergisi gastronomi ve seyahat alanında ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan özgün bilimsel çalışmaları araştırmacılar ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlayan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi (TURAM) tarafından çıkartılan bilimsel bir dergidir. Gastroia, uluslararası bir dergi olup yılda iki defa olmak üzere elektronik-online olarak yayımlanacaktır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Tüm makalelerde İngilizce özetin bulundurulması zorunludur. Dergi, gastronomi ve seyahate ilişkin olarak yeni eğilimler ve gelişmelere yönelik araştırma ve uygulama makalelerine öncelik verir.

Sayılar
Erken Görünümdeki Sayılar
Özel Sayılar
IV. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU ÖZEL SAYISI Son Sayı
Cilt 3 - Sayı 4 - 31 Ara 2019
 1. Kalabalık Restoran Algısının Davranışsal Niyetlere Etkisi
  Sayfalar 488 - 497
  Nurhayat İFLAZOĞLU , A. Celil ÇAKICI
 2. LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ VEREN ÜNİVERSİTELERİN DERS PROGRAMLARININ KIRSAL TURİZM AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 498 - 516
  Emre UYGUN , Selen LEVENT , Emrah ÖZKUL
 3. Yeni Çevresel Paradigma: Turizm Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 517 - 525
  Caner ÇALIŞKAN , Erhan BOĞAN , Bekir Bora DEDEOĞLU
 4. Turizm Eğitiminde Akreditasyon: TURAK Örneği (Accreditation in Tourism Education: TURAK Example)
  Sayfalar 526 - 540
  Onur ÇELEN , Muharrem TUNA
 5. MARKA AŞKININ DAVRANIŞSAL NİYETE ETKİSİ
  Sayfalar 541 - 550
  Emrah ÖRGÜN , Emrah KESKİN , Ali SOLUNOĞLU
 6. TURİST REHBERİ ADAYLARINDA YENİ YİYECEK DENEME KORKUSU (NEOPHOBIA)
  Sayfalar 551 - 561
  Sevda SAHİLLİ BİRDİR , Nurhayat İFLAZOĞLU , Kemal BİRDİR
 7. Açık Alan Rekreasyon Etkinliklerine Katılan Bireylerin Pozitif ve Negatif Duygu Durumlarının Karşılaştırılması
  Sayfalar 562 - 578
  Gamze ERYILMAZ , Kamil UNUR
 8. Drivers to Build A Powerful Country Tourism Brand: An Empirical Study On Millenials Segment
  Sayfalar 579 - 596
  Laura JUÁREZ , Abdullah USLU , Maria-francisca BLASCO
 9. Turizm Öğrencilerinin Mesleki Motivasyon Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma: Akdeniz Üniversitesi Manavgat Turizm Fakültesi Örneği
  Sayfalar 597 - 611
  Ahmet BÜYÜKŞALVARCI , Hüseyin KELEŞ
 10. Yiyecek İçecek İşletmelerinde Sosyal Medya Kullanımı ve Kriz Yönetimi
  Sayfalar 612 - 623
  Enes GÜRHANİ , Hülya TAŞTAN
 11. Gastronomi Turlarının Coğrafi İşaretli Ürünler Aracılığı ile Oluşturulması: Batı Karadeniz Turları Örneği
  Sayfalar 624 - 639
  Şaban KARGİGLİOĞLU , Gül ERKOL BAYRAM , Yavuz ÇETİN
 12. İzmir’deki Türk Hamamlarının Turizm Ürünü Olarak Değerlendirilmesi
  Sayfalar 640 - 652
  Atilla AKBABA , Buğcan GÜVENOL , Mehmet Cem SAĞLAM
 13. Kahramanmaraş Ilıca Kaplıcaları’nın Termal Turizm Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 653 - 671
  Fatma EBAN , Meryem SAMIRKAŞ KOMŞU
 14. KARADUVAR’IN SAKİN ŞEHİR MODELİNE GÖRE SWOT ANALİZİ
  Sayfalar 672 - 688
  Meryem SAMIRKAŞ KOMŞU , Ufuk Cem KOMŞU , Meryem Ezgi ÖZKAN
 15. Türkiye’deki Kırsal Turizm Politikaları
  Sayfalar 689 - 701
  Muharrem Tuğcan İNAN , Zehra EĞE
 16. Üniversite Öğrencilerinin Zorunlu Staj Tecrübeleri ve Turizm Kariyerine Bakış Açıları
  Sayfalar 702 - 722
  Yasemin KOÇAK , Eda HAZARHUN , İrem ENSER
 17. Kırsal Turizm Destinasyonlarının Tanıtılmasında Sosyal Medya’nın Rolü
  Sayfalar 723 - 738
  Sarp Tahsin KUMLU , Hande ALTINTAŞ , Emrah ÖZKUL
 18. Kırsal Turizmin Gelişimine Yönelik Yerel Halkın Yaklaşımı: Avanos Göynük Köyü Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 739 - 752
  Eda ÖZGÜL KATLAV , Derman KÜÇÜKALTAN
 19. Arslantepe Höyüğü TripAdvisor Çevrimiçi Yorumlarının İçerik Analizi İle İncelenmesi
  Sayfalar 753 - 764
  Yunus TOPSAKAL
 20. ÖN LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN KIRSAL TURİZM ALGILAMALARINA YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 765 - 775
  Burçin Cevdet ÇETİNSÖZ , Barış ALTUNTAŞ
 21. Tüketicilerin Kuşak Farklılıkları ve Fiziki Hizmet Alanı Algılamaları: Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 776 - 787
  Bekir Bora DEDEOĞLU , Caner ÇALIŞKAN , Erhan BOĞAN
 22. Somut Olmayan Kültürel Miras Kapsamında Mutfak Kültürünün Sürdürülebilirliği: Türkiye’deki Gastronomi Müzeleri Örneği
  Sayfalar 788 - 804
  İpek İtır CAN , Hilal AĞCAKAYA
 23. AĞLASUN İLÇESİNİN GASTRONOMİ TURİZMİ POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ, KÜLTÜR VE KIRSAL TURİZME ENTEGRASYONU
  Sayfalar 805 - 822
  Utku ONGUN , Ali İNANIR , Olcay KİLİNÇ
 24. Hatay İli Hristiyanlarının Dini Bayramlarında Gastronomi Geleneklerinin İnanç Turizmi Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 823 - 835
  Aylin Sinem POLAT , Burçin Cevdet ÇETİNSÖZ
 25. CHARLİE’NİN MODERN ZAMANLAR’INDAN, GOOGLE’IN GENÇ ÇIRAKLAR’INA; İŞ YAŞAMINDA GELENEKSELDEN REKREATİFE GEÇİŞ
  Sayfalar 836 - 846
  Göknil Nur KOÇAK , Meryem Ezgi ÖZKAN , Aslı TANER
 26. Turizm Şirketlerinin Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği
  Sayfalar 847 - 860
  Cemil SÜSLÜ , Alpaslan ATEŞ , Mehmet Ali GÖK
 27. Coğrafi işaretli ürünlerin gastronomi turizmi kapsamında değerlendirilmesi: Akdeniz bölgesi örneği
  Sayfalar 861 - 872
  İrfan Yazıcıoğlu , Alper Işın , Eren Yalçın
Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research

  Dergimizin 2019 yılı ikinci özel sayısı (Cilt 3 - Sayı 4) yayınlanmıştır.