Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2602-4144 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | http://gastroia.dergi.comu.edu.tr/


Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research dergisi gastronomi ve seyahat alanında ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan özgün bilimsel çalışmaları araştırmacılar ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlayan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi (TURAM) tarafından çıkartılan bilimsel bir dergidir. Gastroia, uluslararası bir dergi olup yılda iki defa olmak üzere elektronik-online olarak yayımlanacaktır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Tüm makalelerde İngilizce özetin bulundurulması zorunludur. Dergi, gastronomi ve seyahate ilişkin olarak yeni eğilimler ve gelişmelere yönelik araştırma ve uygulama makalelerine öncelik verir.

Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research

ISSN 2602-4144 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | http://gastroia.dergi.comu.edu.tr/
Kapak Resmi


Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research dergisi gastronomi ve seyahat alanında ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan özgün bilimsel çalışmaları araştırmacılar ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlayan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi (TURAM) tarafından çıkartılan bilimsel bir dergidir. Gastroia, uluslararası bir dergi olup yılda iki defa olmak üzere elektronik-online olarak yayımlanacaktır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Tüm makalelerde İngilizce özetin bulundurulması zorunludur. Dergi, gastronomi ve seyahate ilişkin olarak yeni eğilimler ve gelişmelere yönelik araştırma ve uygulama makalelerine öncelik verir.

"2018 Troya Yılı" Özel Sayısı Son Sayı
Cilt 3 - Sayı 1 - Şub 2019
 1. Atina’da Ne Oldu? ‘Priamos Hazineleri’ ve Osmanlı Devleti’nin Tutumu
  Sayfalar 1 - 16
  Rüstem Aslan
 2. Dokuz Katmanlı Troya Mutfağı
  Sayfalar 17 - 34
  Serdar Sünnetçioğlu , Ayşe Sünnetçioğlu , Ferah Özkök , Ümit Çarbuğa
 3. Sustainable Cultural Heritage Management: Example of Troy Archaeological Site
  Sayfalar 35 - 58
  Melike Erdoğan , Şermin Atak Çobanoğlu
 4. Troya (Truva) Millî Parkında Osmanlı Arkeolojisi
  Sayfalar 59 - 121
  Ali Osman Uysal
 5. Antik Çağın Turizm Merkezi Olarak Troia
  Sayfalar 122 - 146
  Reyhan Korpe
 6. Troya Ören Yeri'nin Destinasyon Kişiliği
  Sayfalar 147 - 161
  Oğuzhan Dülgaroğlu , Lütfi Atay
 7. Truva’nın Ortaçağa Entelektüel Mirası: Bizans Kültür Hayatının Yapıtaşı Olarak Homeros
  Sayfalar 162 - 196
  Hıdır Nezih Bamyacı
 8. Karma Gerçeklikli Görsel Müze Olarak Troya Müzesinin Karma Görsellik Yöntemi ile İncelenmesi
  Sayfalar 197 - 224
  Oğuz Diker
Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research

  Dergimizin 2019 yılı ikinci sayısı (Cilt 3 - Sayı 3) yayınlanmıştır.