ISSN: 2602-4144
Başlangıç: 2017
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research dergisi gastronomi ve seyahat alanında ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan özgün bilimsel çalışmaları araştırmacılar ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlayan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  tarafından çıkartılan bilimsel bir dergidir. Gastroia, uluslararası bir dergi olup yılda iki defa olmak üzere elektronik-online olarak yayımlanacaktır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Tüm makalelerde İngilizce özetin bulundurulması zorunludur. Dergi, gastronomi ve seyahate ilişkin olarak yeni eğilimler ve gelişmelere yönelik araştırma ve uygulama makalelerine öncelik verir.

2021 - Cilt: 5 Sayı: 3

Etki Değeri

Dergimiz 2020 yılı SOBİAD etki değeri 0,539 olarak belirlenmiştir.


Yeni Sayı

Dergimizin yeni sayısı (Vol. 5 No.1) yayınlanmıştır.