Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2602-4144 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | http://gastroia.dergi.comu.edu.tr/


Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research dergisi gastronomi ve seyahat alanında ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan özgün bilimsel çalışmaları araştırmacılar ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlayan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi (TURAM) tarafından çıkartılan bilimsel bir dergidir. Gastroia, uluslararası bir dergi olup yılda iki defa olmak üzere elektronik-online olarak yayımlanacaktır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Tüm makalelerde İngilizce özetin bulundurulması zorunludur. Dergi, gastronomi ve seyahate ilişkin olarak yeni eğilimler ve gelişmelere yönelik araştırma ve uygulama makalelerine öncelik verir.

Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research

ISSN 2602-4144 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | http://gastroia.dergi.comu.edu.tr/
Kapak Resmi


Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research dergisi gastronomi ve seyahat alanında ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan özgün bilimsel çalışmaları araştırmacılar ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlayan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi (TURAM) tarafından çıkartılan bilimsel bir dergidir. Gastroia, uluslararası bir dergi olup yılda iki defa olmak üzere elektronik-online olarak yayımlanacaktır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Tüm makalelerde İngilizce özetin bulundurulması zorunludur. Dergi, gastronomi ve seyahate ilişkin olarak yeni eğilimler ve gelişmelere yönelik araştırma ve uygulama makalelerine öncelik verir.

Cilt 4 - Sayı 2 - 30 Eki 2020
 1. MENÜ ANALİZİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR İNCELEME
  Sayfalar 159 - 173
  Gaye KIZILCALIOĞLU
 2. YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNİN ÖRGÜTSEL YAPISI VE HİYERARŞİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KONYA İLİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 174 - 184
  Ayse Büşra MADENCİ
 3. KAMP DENEYİMİ YAŞAYAN BİREYLERİN GLAMPİNG’E İLİŞKİN ALGILARININ BELİRLENMESİ
  Sayfalar 185 - 196
  Emre Ozan AKSÖZ, Begüm ÖNEM, Birgül AYDIN
 4. COĞRAFİ İŞARET TESCİLLİ SOĞUK BİR LEZZET: GÖRELE DONDURMASI
  Sayfalar 197 - 217
  Haluk CEBECİ, Mehmet ŞEN
 5. INVESTIGATION OF PHYSICAL ENVIRONMENT AS A PART OF MICRO DIMENSION IN RESTAURANTS: A STUDY ON LOCAL CONSUMERS
  Sayfalar 218 - 250
  Neslihan SERÇEOĞLU, Mehmet ÇETİNKAYA
 6. GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI DOKTORA ÖĞRENCİLERİNİN ÇİĞ BESLENME (RAW FOOD) ALGILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 251 - 269
  Elif Esma KARAMAN, Aykut Göktuğ SOYLU
 7. POSTMODERNİZMİN TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜNE ETKİLERİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 270 - 286
  Ceyhun UÇUK, Lütfi BUYRUK
 8. GOOGLE ANALİTİK VE TURİZM ENDÜSTRİSİNDE UYGULAMALARI
  Sayfalar 287 - 299
  Güntekin ŞİMŞEK
 9. POTATOES WITH ITS HISTORY, USAGE IN TURKISH-FRENCH CUISINE AND OUTSTANDING
  Sayfalar 300 - 312
  Çağla ÖZER, Franck BRUWİER, Pelin OLGAY
 10. KÜLTÜREL BİR MİRAS; TÖREN KEŞKEĞİ GELENEĞİ
  Sayfalar 313 - 321
  Görkem TEYİN
 11. YENİ MUTFAK EĞİLİMLERİNDEN MOLEKÜLER GASTRONOMİ KONUSUNDA MUTFAK PERSONELİNİN BİLGİ VE GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ, DALAMAN ÖRNEĞİ
  Sayfalar 322 - 336
  Ülker ÇOLAKOĞLU, Selma ATABEY
Yeni Sayı

Dergimizin yeni sayısı (Vol. 4 No.3) yayınlanmıştır.

Etki Değeri

Dergimiz 2019 yılı SOBİAD etki değeri 0,538 olarak belirlenmiştir.