Amaç ve Kapsam

Gastronomi, turizm ve seyahat alanlarında değişen sektörel, toplumsal ve çevresel şartlar çerçevesinde ortaya çıkan bilimsel ve toplumsal ihtiyaçlar bağlamında ortaya konulan akademik çalışmalar için bir platformun oluşturulması ve bu çalışmaların kamuoyun ile paylaşılması amaçlanmaktadır.

Gastroia, ulusal ve uluslararası düzeyde gastronomi, turizm, seyahat alanları ile bu alanlara kaynaklık eden bilimsel disiplinler bağlamında   kendi bilimsel yöntem ve yaklaşımlarıyla ortaya konulduğu, tartışıldığı, özgün araştırma makalelerine ve görüş yazılarına yer vermektedir. 


Yayımlanma Ayları
Mart Ekim