Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Troya Ören Yeri'nin Destinasyon Kişiliği

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 1, 147 - 161, 28.02.2019
https://doi.org/10.32958/gastoria.509236

Öz

Destinasyonların da insanlar gibi bazı kişilik özelliklerine sahip olduğu bilinmektedir. Destinasyonları benzerlerinden ayıran ve ön plana çıkaran destinasyon kişilik özellikleri, destinasyona rekabet avantajı sağlayabilmektedir. Çanakkale'nin öne çıkan çekim unsurlarından biri olan ve Türkiye'de önemli arkeolojik sit alanları arasında yer alan Troya Ören Yeri’nin destinasyon kişiliğin belirlenmesi amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Çalışmada Troya Ören Yeri’nin destinasyon kişiliği, Tripadvisor.com web sitesinde ören yerini ziyaret eden kişilerin yorumları değerlendirilerek belirlenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda, nitel araştırma yöntemlerden birisi olan içerik analizi yöntemi kullanılarak web sitesindeki yorum içerikleri analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonrasında Troya Ören Yeri’nin destinasyon kişiliğinin samimiyet-heyecan, yetkinlik ve sertlik olmak üzere üç boyutta öne çıktığı tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Aaker, A. D. (1990). Brand extensions: The good, the bad and the ugly. Journal of Management Review, 31(4), 1-8.
 • Aaker, J. L. (1997). Dimensions of brand personality. Journal of Marketing Research, 34, 347-356.
 • Akpınar, E. (2007). Türkiye’nin Dünya Miras Listesi’ndeki yeri ve yeni bir aday önerisi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 81-106.
 • Arıkan, R. (2013). Araştırma yöntem ve teknikleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Atay, L. ve Dülgaroğlu, O. (2017). Markalaşma Açısından Cunda Adası’nın Destinasyon Kişiliği’nin Tespitine Yönelik Bir Çalışma. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(38), 383-396.
 • Atay, L. Dülgaroğlu, O. ve Gökdemir, S. (2018). Bir kış turizmi merkezi olan Uludağ’ın destinasyon kişiliğini tespit etmeye yönelik bir çalışma. Uluslararası Sivas Turizm Kongresi/Sempozyum’da Sunulmuş Bildiri. Sivas, 23-25 Şubat 2018, 61-69.
 • Buhalis, D. (2000). Marketing the competitive destination of future. Tourism Management, 21(1), 97-116.
 • Coşkun, R., Altunışık, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2015). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri: Spss uygulamalı. Sakarya: Sakarya Kitabevi.
 • Ekinci, Y. ve Hosany, S. (2006). Destination personality: An application of brand personality to tourism destinations. Journal of Travel Research, 45(2), 127-139.
 • Gomez Aguilar, A. Yagüe, G. ve Villasenor, R. (2014). Destination brand personality: An application to spanish tourism. Int. J. Tourism Research, 18(3), 210-219.
 • Hosany, S. Ekinci Y. ve Uysal, M. (2006). Destination image and destination personality: An application of branding theories to tourism places. Journal of Business Research, 59, 638-642.
 • Kayan, İ. (1996). Troya’da son 6000 yılda doğal çevre değişimleri. Yerleşim ve çevre sorunları: Çanakkale ili. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Basımı.
 • Kim, S. ve Lehto, X. (2013). Projected and perceived destination brand personalities: The case of South Korea. Journal of Travel Research, 52(1), 117-130.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı. (T.y.). Truva Antik Kenti. Erişim Tarihi: 12.12.2018, http://basin.kulturturizm.gov.tr/TR-45525/truva-antik-kenti.html.
 • Meethan, K. (1996). Place, ımage and power: brighton as a resort, the tourist image, myths and myth making in tourism. England: John Wiley & Sons Ltd.
 • Melian-Gonzalez, A. ve Garcia-Falcon J. M. (2003). Competitive potential of tourism in destinations, Annals of Tourism Research, 30(3), 720-740.
 • Murphy, J. (1990). Assesing the value of brands, Long Range Planning, 23(3), 23-29.
 • Özdemir, G. (2008). Destinasyon pazarlaması. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Papadimitriou, D. Apostolopoulou A. ve Kaplanidou, K. (2014). Destination personality, affective image, and behavioral intentions in domestic urban tourism. Journal of Travel Research, 54(3), 302-315.
 • Sahin, S. ve Baloglu, S. (2011). Brand personality and destination image of Istanbul, An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 22(1), 69-88.
 • Sop, S. A. Kılıç, B. ve Kurnaz, H. (2012). Destinasyon kişiliği ve memnuniyet İlişkisi: Yerli turistler üzerine bir araştırma. 13. Ulusal Turizm Kongresi/Sempozyum’da Sunulmuş Bildiri. Antalya, 6-9 Aralık.
 • Strauss, A. ve Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory procedurs and tecniques. Newbury Park: Sage Publishing.
 • Usakli, A. ve Baloglu, S. (2011). Brand personality of tourist destinations: An application of self-congruity theory. Tourism Management, 32(1), 114-127.
 • Wood, L. (2000). Brands and brand equity: Definition and management. Management Decision, 38(9), 108-118.
 • Xie, K. ve Lee, J. (2013). Toward the perspective of cognitive destination image and destination personality: The case of Beijing. Journal of Travel & Tourism Marketing, 30(6), 538–556.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Destination Personality of Archaeological Site of Troy

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 1, 147 - 161, 28.02.2019
https://doi.org/10.32958/gastoria.509236

Öz

Destinations are also known to have some personality traits such as people. The destination personality characteristics that coming into prominence and distinguishing destinations from their counterparts can provide a competitive advantage to the destination. This study was conducted to determine destination personality of The Archaeological Site of Troy where one of the hightlighting component of Çanakkale and important archaeological sites in Turkey. In this study, was tried to determine the destination personality of The Archaeological Site of Troy by evaluating the comments of the people who visited the place on the Tripadvisor.com website. In this context, content of the website was analyzed through content analysis method which is one of the qualitative research methods. After the analysis, it was determined that the destination personality of The Archaeological Site of Troy was prominent in three dimensions as sincerity-excitement, competence and ruggedness.

Kaynakça

 • Aaker, A. D. (1990). Brand extensions: The good, the bad and the ugly. Journal of Management Review, 31(4), 1-8.
 • Aaker, J. L. (1997). Dimensions of brand personality. Journal of Marketing Research, 34, 347-356.
 • Akpınar, E. (2007). Türkiye’nin Dünya Miras Listesi’ndeki yeri ve yeni bir aday önerisi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 81-106.
 • Arıkan, R. (2013). Araştırma yöntem ve teknikleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Atay, L. ve Dülgaroğlu, O. (2017). Markalaşma Açısından Cunda Adası’nın Destinasyon Kişiliği’nin Tespitine Yönelik Bir Çalışma. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(38), 383-396.
 • Atay, L. Dülgaroğlu, O. ve Gökdemir, S. (2018). Bir kış turizmi merkezi olan Uludağ’ın destinasyon kişiliğini tespit etmeye yönelik bir çalışma. Uluslararası Sivas Turizm Kongresi/Sempozyum’da Sunulmuş Bildiri. Sivas, 23-25 Şubat 2018, 61-69.
 • Buhalis, D. (2000). Marketing the competitive destination of future. Tourism Management, 21(1), 97-116.
 • Coşkun, R., Altunışık, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2015). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri: Spss uygulamalı. Sakarya: Sakarya Kitabevi.
 • Ekinci, Y. ve Hosany, S. (2006). Destination personality: An application of brand personality to tourism destinations. Journal of Travel Research, 45(2), 127-139.
 • Gomez Aguilar, A. Yagüe, G. ve Villasenor, R. (2014). Destination brand personality: An application to spanish tourism. Int. J. Tourism Research, 18(3), 210-219.
 • Hosany, S. Ekinci Y. ve Uysal, M. (2006). Destination image and destination personality: An application of branding theories to tourism places. Journal of Business Research, 59, 638-642.
 • Kayan, İ. (1996). Troya’da son 6000 yılda doğal çevre değişimleri. Yerleşim ve çevre sorunları: Çanakkale ili. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Basımı.
 • Kim, S. ve Lehto, X. (2013). Projected and perceived destination brand personalities: The case of South Korea. Journal of Travel Research, 52(1), 117-130.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı. (T.y.). Truva Antik Kenti. Erişim Tarihi: 12.12.2018, http://basin.kulturturizm.gov.tr/TR-45525/truva-antik-kenti.html.
 • Meethan, K. (1996). Place, ımage and power: brighton as a resort, the tourist image, myths and myth making in tourism. England: John Wiley & Sons Ltd.
 • Melian-Gonzalez, A. ve Garcia-Falcon J. M. (2003). Competitive potential of tourism in destinations, Annals of Tourism Research, 30(3), 720-740.
 • Murphy, J. (1990). Assesing the value of brands, Long Range Planning, 23(3), 23-29.
 • Özdemir, G. (2008). Destinasyon pazarlaması. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Papadimitriou, D. Apostolopoulou A. ve Kaplanidou, K. (2014). Destination personality, affective image, and behavioral intentions in domestic urban tourism. Journal of Travel Research, 54(3), 302-315.
 • Sahin, S. ve Baloglu, S. (2011). Brand personality and destination image of Istanbul, An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 22(1), 69-88.
 • Sop, S. A. Kılıç, B. ve Kurnaz, H. (2012). Destinasyon kişiliği ve memnuniyet İlişkisi: Yerli turistler üzerine bir araştırma. 13. Ulusal Turizm Kongresi/Sempozyum’da Sunulmuş Bildiri. Antalya, 6-9 Aralık.
 • Strauss, A. ve Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory procedurs and tecniques. Newbury Park: Sage Publishing.
 • Usakli, A. ve Baloglu, S. (2011). Brand personality of tourist destinations: An application of self-congruity theory. Tourism Management, 32(1), 114-127.
 • Wood, L. (2000). Brands and brand equity: Definition and management. Management Decision, 38(9), 108-118.
 • Xie, K. ve Lee, J. (2013). Toward the perspective of cognitive destination image and destination personality: The case of Beijing. Journal of Travel & Tourism Marketing, 30(6), 538–556.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Oğuzhan DÜLGAROĞLU (Sorumlu Yazar)
CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY, FACULTY OF TOURISM
0000-0002-1992-0531
Türkiye


Lütfi ATAY
CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY, FACULTY OF TOURISM
0000-0003-2598-6227
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Şubat 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gastoria509236, journal = {Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research}, issn = {2602-4144}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {147 - 161}, doi = {10.32958/gastoria.509236}, title = {Troya Ören Yeri'nin Destinasyon Kişiliği}, key = {cite}, author = {Dülgaroğlu, Oğuzhan and Atay, Lütfi} }
APA Dülgaroğlu, O. & Atay, L. (2019). Troya Ören Yeri'nin Destinasyon Kişiliği . Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research , "2018 Troya Yılı" Özel Sayısı , 147-161 . DOI: 10.32958/gastoria.509236
MLA Dülgaroğlu, O. , Atay, L. "Troya Ören Yeri'nin Destinasyon Kişiliği" . Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 (2019 ): 147-161 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gastoria/issue/43598/509236>
Chicago Dülgaroğlu, O. , Atay, L. "Troya Ören Yeri'nin Destinasyon Kişiliği". Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 (2019 ): 147-161
RIS TY - JOUR T1 - Troya Ören Yeri'nin Destinasyon Kişiliği AU - Oğuzhan Dülgaroğlu , Lütfi Atay Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.32958/gastoria.509236 DO - 10.32958/gastoria.509236 T2 - Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research JF - Journal JO - JOR SP - 147 EP - 161 VL - 3 IS - 1 SN - 2602-4144- M3 - doi: 10.32958/gastoria.509236 UR - https://doi.org/10.32958/gastoria.509236 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research Troya Ören Yeri'nin Destinasyon Kişiliği %A Oğuzhan Dülgaroğlu , Lütfi Atay %T Troya Ören Yeri'nin Destinasyon Kişiliği %D 2019 %J Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research %P 2602-4144- %V 3 %N 1 %R doi: 10.32958/gastoria.509236 %U 10.32958/gastoria.509236
ISNAD Dülgaroğlu, Oğuzhan , Atay, Lütfi . "Troya Ören Yeri'nin Destinasyon Kişiliği". Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 / 1 (Şubat 2019): 147-161 . https://doi.org/10.32958/gastoria.509236
AMA Dülgaroğlu O. , Atay L. Troya Ören Yeri'nin Destinasyon Kişiliği. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research. 2019; 3(1): 147-161.
Vancouver Dülgaroğlu O. , Atay L. Troya Ören Yeri'nin Destinasyon Kişiliği. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research. 2019; 3(1): 147-161.
IEEE O. Dülgaroğlu ve L. Atay , "Troya Ören Yeri'nin Destinasyon Kişiliği", Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research, c. 3, sayı. 1, ss. 147-161, Şub. 2019, doi:10.32958/gastoria.509236