ISSN: 2651-267X
Başlangıç: 2019
Yayımcı: Gaziantep Üniversitesi
Kapak Resmi
 

Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi yılda iki kez (Mayıs ve Kasım) yayınlanan uluslararası, hakemli, akademik bir dergidir. Dergimiz bilginin serbest dolaşımı ve yaygınlaştırılması için çalışan açık erişimli bir dergidir. Dergimiz makale sunumlarını memnuniyetle karşılamakta ve hiçbir aşamada herhangi bir yayın ücreti talep etmemektedir. Dergiye yüklenen makaleler iThenticate intihal programında taranmakta ve benzerlik oranı %20'yi aşan çalışmalar hakem sürecine dahil edilmeden RED edilmektedir. Makaleler en az iki hakem tarafından kör hakemlik uygulamasıyla değerlendirilmektedir.

Dergimiz 2024 yılı için ULAKBİM TR-Dizin İzleme sürecine alınmıştır.

open-access-logo.png ithenticate-badge-rec-reverse.png