Yıl 2021, Cilt 6 , Sayı 1, Sayfalar 75 - 86 2021-03-22

Takım ve Bireysel Sporlarla Uğraşan Gençlerin Sosyal Fobi Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Özge AYDIN [1] , Selçuk GENÇAY [2]


Bu çalışma, Kahramanmaraş’ta takım ve bireysel sporlarla uğraşan gençlerin sosyal fobi düzeylerini farklı değişkenler açısından belirlemek amacı ile yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda Kahramanmaraş il merkezinde bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne (GHSİM) bağlı, takım ve bireysel sporlarla uğraşan gençler araştırmanın çalışma evrenini oluşturmuştur. Bu çalışma evreni içerisinde araştırmaya gönüllü olarak katılmak isteyen 105 takım sporcusu ve 54 bireysel olmak üzere toplam 159 sporcu araştırmanın örneklem grubunu oluşturmuştur. Veriler değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotları (Yüzde, Ortalama, Standart sapma) kullanılmıştır. Araştırma değişkenleri için kolmogorov simirnov normal dağılım testi uygulanmıştır. Kolmogorov-Smirnov testi sonucunda Liebowitz Sosyal Fobi Ölçeğinin Sosyal Fobi Korku, normal dağılış göstermemektedir. Bu durumda “Sosyal Fobi Korku” için nonparametrik testler; ikili karşılaştırmalarda Mann-Whitney U testi (MWU), ikiden fazla grup ortalamalarının değerlendirilmesin¬de Kruskall Wallis (KW) varyans analizi uygulanmıştır. Liebowitz Sosyal Fobi Ölçeği “Sosyal Kaçınma” normal dağılım göstermektedir. Bu nedenle veriler parametrik testlerden, Indenpendent sample-t test, One-way ANOVA testi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucuna göre, sporcuların sosyal fobi korku ve sosyal kaçınma boyutlarında cinsiyet, anne baba eğitim durumu, içe ve dışa dönüklük değişkenlerine göre anlamlı farklılık bulunmuştur. Aynı zamanda sosyal fobi korku ve sosyal kaçınma arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Analiz sonuçlarına göre sosyal fobi korku düzeyi arttıkça sosyal kaçınma düzeyi de artmaktadır.
sosyal fobi, takım sporu, bireysel spor
 • Gençay, S., Aydın, Ö. (2016). Analysis of social phobia levels of university students who and who do not do sports in terms of different variables. International Journal of Business and Social Science Vol. 7, No. 3; March 2016. 75-76s.
 • Gümüş, A.E. (2006). Sosyal kaygının benlik saygısına ve işlevsel olmayan tutumlara. göre yordanması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 26, 63-75s
 • İzgiç, F., Akyüz, G., Doğan, O., Kuğu, N. (2000). Üniversite öğrencilerinde sosyal fobi yaygınlığı, Anadolu Psikiyatri Dergisi. 207-214s.
 • Karagün, E. (2008). Sosyal fobi özellikleri gösteren üniversite öğrencilerinde rekreatif aktivitelerin fobik tutumlar üzerine etkisinin araştırılması. Doktora Tezi. Kocaeli.
 • Keskin, G., Orgun, F. (2007). Bir grup üniversite öğrencisinde sosyal fobi yaşama durumlarının ve başa çıkma stratejilerinin değerlendirilmesi. Anatolian Journal Psychiatry, 262-270s.
 • Köknel, Ö., Özuğurlu, K., Aytar, B.G. (1993). Davranış Bilimleri (Ruh Bilim). Yaylım Matbaası. İstanbul. 207-213, 234-237, 291-294s.
 • Kuru, E. (2003). Farklı statüdeki beden eğitimi bölümü öğrencilerinin kişilik özellikleri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 23(1) 175-191s.
 • Küçük, V., Koç, H. (2004). Psiko-sosyal gelişim süreci içerisinde insan ve spor ilişkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 10, 131–142s.
 • Leary, M.R., Kowalski, R.M. (1995). The self-presentation model of social phobia. social phobia: diagnosis, assessment and treatment. Rg Heimberg, Mr Liebowitz, Da Hope, Fr Schneier (Ed), New York: Guilford Pres. 94-113s.
 • Memik, N., Yıldız, Ö., Tural, Ü., Ağaoğlu, B. (2010). Sosyal fobinin yaygınlığı: bir gözden geçirme. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Kocaeli.
 • Noyan, H., Sertel Berk., H.Ö. (2007). Ergenlerde sosyal fobi, içe ve dışa dönük kişilik özellikleri ve okul başarı durumu. 45-46s.
 • Salar, B., Hekim M., Tokgöz, M. (2012). 15-18 yaş grubu takım ve ferdi spor yapan bireylerin duygusal durumlarının karşılaştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN:1309-1387 123-135s.
 • Schneier, F.R., Liebowitz, M.R., Abi-Dragman, A., Zea-Ponce, Y., Lin, S.H., Laruelle, M. (2000). Low dopamine d2 receptor binding potential in social phobia. Am J Psychiatry. 157:457–459s.
 • Tolulope, T., Olayinka, B., Omigbodun, O. (2009) Social phobia in nigerian university students: prevalence, correlates and co-morbidity. Socia Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 458-463.
 • Weinstock, L.S. (1999). Gender differences in the presentation and management of social anxiety disorder. J Clin Psychiatry. 9-13s.
 • Witchen, HU., Stein, H.B., Kessler, RC. (1999) Social phobia in a community sample of adolescents and young adults: prevalence , risk factors, and comorbidity. Psychol Med, 309-323.
Birincil Dil tr
Konular Spor Bilimleri
Bölüm Sporda Psiko-Sosyal Alanlar
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1817-3343
Yazar: Özge AYDIN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU, SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0977-4654
Yazar: Selçuk GENÇAY
Kurum: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 22 Mart 2021

Bibtex @araştırma makalesi { gaunjss838847, journal = {Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-5339}, eissn = {2536-5339}, address = {}, publisher = {Gaziantep Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {6}, pages = {75 - 86}, doi = {10.31680/gaunjss.838847}, title = {Takım ve Bireysel Sporlarla Uğraşan Gençlerin Sosyal Fobi Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Aydın, Özge and Gençay, Selçuk} }
APA Aydın, Ö , Gençay, S . (2021). Takım ve Bireysel Sporlarla Uğraşan Gençlerin Sosyal Fobi Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , 6 (1) , 75-86 . DOI: 10.31680/gaunjss.838847
MLA Aydın, Ö , Gençay, S . "Takım ve Bireysel Sporlarla Uğraşan Gençlerin Sosyal Fobi Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi" . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 6 (2021 ): 75-86 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaunjss/issue/60042/838847>
Chicago Aydın, Ö , Gençay, S . "Takım ve Bireysel Sporlarla Uğraşan Gençlerin Sosyal Fobi Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 6 (2021 ): 75-86
RIS TY - JOUR T1 - Takım ve Bireysel Sporlarla Uğraşan Gençlerin Sosyal Fobi Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi AU - Özge Aydın , Selçuk Gençay Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.31680/gaunjss.838847 DO - 10.31680/gaunjss.838847 T2 - Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 75 EP - 86 VL - 6 IS - 1 SN - 2536-5339-2536-5339 M3 - doi: 10.31680/gaunjss.838847 UR - https://doi.org/10.31680/gaunjss.838847 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi Takım ve Bireysel Sporlarla Uğraşan Gençlerin Sosyal Fobi Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi %A Özge Aydın , Selçuk Gençay %T Takım ve Bireysel Sporlarla Uğraşan Gençlerin Sosyal Fobi Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi %D 2021 %J Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi %P 2536-5339-2536-5339 %V 6 %N 1 %R doi: 10.31680/gaunjss.838847 %U 10.31680/gaunjss.838847
ISNAD Aydın, Özge , Gençay, Selçuk . "Takım ve Bireysel Sporlarla Uğraşan Gençlerin Sosyal Fobi Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 6 / 1 (Mart 2021): 75-86 . https://doi.org/10.31680/gaunjss.838847
AMA Aydın Ö , Gençay S . Takım ve Bireysel Sporlarla Uğraşan Gençlerin Sosyal Fobi Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. GUJSS. 2021; 6(1): 75-86.
Vancouver Aydın Ö , Gençay S . Takım ve Bireysel Sporlarla Uğraşan Gençlerin Sosyal Fobi Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 2021; 6(1): 75-86.
IEEE Ö. Aydın ve S. Gençay , "Takım ve Bireysel Sporlarla Uğraşan Gençlerin Sosyal Fobi Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi", Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, c. 6, sayı. 1, ss. 75-86, Mar. 2021, doi:10.31680/gaunjss.838847