Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Elit Seviyedeki Bireysel Kadın Sporcuların Duygusal Zekâ Düzeylerinin İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt: 6 Sayı: 1, 110 - 122, 22.03.2021
https://doi.org/10.31680/gaunjss.881611

Öz

Duygusal zekâ bireyin kendini tanımasıyla birlikte başka insanlarla iletişim iletişim kurması ve bu iletişim sonucunda oluşan duyguları tanıması açısından insan hayatında önemli rol oynar. Sporcuların hayatında büyük bir öneme sahip olan duygular, fark edilmeli ve yönlendirilmelidir. Duygusal zekâ bu bağlamda büyük bir öneme sahiptir. Araştırma elit seviyedeki güreş ve atletizm branşlarındaki kadın sporcuların duygusal zekâ seviyelerini düzeylerini belirlemek için yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi, elit düzeyde kadın atletizm ve güreş takımlarında ve milli takımlarda halen aktif olarak görev alan 125 (77 atletizm ve 48 güreş) kadın sporcudan oluşmuştur. Çalışmada araştırmacı tarafından belirlenen demografik özellikler bilgi formu ve Schutte (1998) 33 soru olarak tarafından geliştirilen Sporda Duygusal Zekâ Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek Lane ve ark., (2009) tarafından sporcular için uyarlanmış, Adiloğulları ve Görgülü (2015) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılmıştır. Araştırmadan çıkan sonuçlara göre; atletizm ve güreş branşlarında elit seviyede mücadele eden kadın sporcuların uluslararası derece değişkeninde göre kendi duygularını değerlendirme alt boyutunda anlamlı farklılık olduğu saptanmıştır. (P<.05). Uluslararası derece elde eden sporcuların kendi duygularını değerlendirme alt boyutunda duygusal zekâ düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Branş değişkenine göre duygusal zekâ genel ortalama, duyguların kullanımı, duyguları düzenleme, başkalarının duygularını değerlendirme ve sosyal beceriler alt boyutlarında herhangi bir farka rastlanmamıştır(P>.05). Yaş değişkenine bakıldığında duyguların kullanımı ve duyguları düzenleme alt boyutlarında ise anlamlı farklılık olduğu görülmüştür(P<.05). Farkın 23 ve üzeri yaş grubunda olan sporculardan kaynaklandığı görülmüştür. Duygusal zekâ genel ortalama, kendi duygularını değerlendirme, başkalarının duygularını değerlendirme, sosyal beceriler alt boyutlarında ise yaş değişkenine göre gruplar arasında istatiksel açıdan farka rastlanmamıştır. (P>.05).

Kaynakça

  • Ayan, S., Soylu, Y., Bozdal, Ö., & Alincak, F. (2017). Investigation of emotional intelligence level of university students. European Journal of Physical Education and Sport Science.
  • Adiloğulları, İ., & Görgülü, R. (2015). Sporda Duygusal Zeka Envanteri'nin uyarlama çalışması. International Journal of Sport, Exercise & Training Sciences-IJSETS, 1(2), 83-94.
  • Bar-On R. (2005). “The Bar-On Model Of Emotional-Social Intelligence”. In P. Fernández-Berrocal and N. Extremera (Guest Editors), Special Issue on Emotional Intelligence, Psicothema, 17.
  • Birwatkar, V. P. (2014). Emotional intelligence: The invisible phenomenon in sports. European Journal of Sports and Exercise Science, 3(3), 19-31.
  • Bhochhibhoya, A., Branscum, P., Taylor, E. L., & Hofford, C. (2014). Exploring the Relationships of Physical Activity, Emotional Intelligence and Mental Health among College Students. American Journal of Health Studies, 29 (2), 191.
  • Extremera, N., Fernández-Berrocal, P., & Salovey, P. (2006). Spanish Version of the Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT) Version 2.0: Reliabilities, Age, and Gender Differences. Psicothema, 18, 42-48.
Toplam 6 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Hekimliği
Bölüm Sporda Psiko-Sosyal Alanlar
Yazarlar

Demet Öztürk Çelik 0000-0002-3387-9600

Osman Yılmaz 0000-0003-3846-2457

İbrahim Şahin 0000-0002-5956-6274

Mehmet Besler 0000-0002-5853-7914

Yayımlanma Tarihi 22 Mart 2021
Gönderilme Tarihi 16 Şubat 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 6 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Öztürk Çelik, D., Yılmaz, O., Şahin, İ., Besler, M. (2021). Elit Seviyedeki Bireysel Kadın Sporcuların Duygusal Zekâ Düzeylerinin İncelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 6(1), 110-122. https://doi.org/10.31680/gaunjss.881611

ISSN: 2536-5339

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi

16157

Bu dergi içerisinde yer alan eserler aksi belirtilmedikçe Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.