PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Enflasyon Muhasebesinde Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılmalı Analizi

Yıl 2007, Sayı 2, 87 - 104, 01.09.2007

Öz

Enflasyon varlıklar ve kaynaklar üzerinde parasal olup olmadıklarına göre farklı etkiler yaratmaktadır ve bu etkilerin toplamında ortaya çıkan net fark, enflasyon kazanç veya kaybı olarak nitelendirilmektedir. Bu kazanç ya da kaybı dikkate alıp almadıklarına ya da nasıl dikkate aldıklarına göre enflasyon düzeltme yöntemleri çeşitli şekillerde tasnif edilebilir. Bize göre; geleneksel muhasebe, genel fiyat düzeyi muhasebesi ve cari fiyat düzeyi muhasebesi olmak üzere üç ayrı yöntem söz konusudur. Dördüncü bir yöntem olarak genel fiyat düzeyi ile cari fiyat düzeyi yönteminin birlikte kullanıldığı karma yönteme de yer verilmesi mümkün olabilir. Bu yöntemlerin birbirleri ile olan benzerlik ve farklılıkları ise bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır

Kaynakça

 • AKDOĞAN, Nalan. (2004), Enflasyon Muhasebesi, Gazi Kitabevi, Ankara, Şubat.
 • DOĞAN, Zeki. (1995), “Enflasyonun Muhasebe Üzerindeki Etkisi ve Bu Etkiyi Yok Edecek Bir Muhasebe Modeli: İkame Maliyeti (Cari Değer) Muhasebesi”, Vergi Dünyası Dergisi, Mayıs.
 • FAHRAN, Ferhat. (2005), “Enflasyon Düzeltmesi Sonucunda Ortaya Çıkan Geçmiş Yıllar Zararlarının, Kar Dağıtımına Etkisinin Değerlendirilmesi”, Yaklaşım Dergisi, Yıl 13, Sayı 145, Ocak.
 • GÖKÇEN, Gürbüz. (2004), Enflasyon Muhasebesi, Yaylım Yayıncılık, İstanbul.
 • GÜCENME, Ümit. (2002), “İşletmelerin Mali Krizden Korunması İçin Bir Önlem: Enflasyon Muhasebesi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı 13, Ocak Sayısı.
 • KARAPINAR, Aydın. (2004), “Vergi Kanunu Kapsamında Enflasyon Muhasebesi Uygulaması”, Yaklaşım Dergisi, Yıl 12, Sayı 133, Ocak Sayısı.
 • KÜÇÜK, Muzaffer. (2005), “Değerleme ve Dönem Sonu İşlemleri”, Yaklaşım Dergisi Eki, Yıl 13, Sayı 145, Ocak Sayısı.
 • ÖRTEN, Remzi ve Aydın KARAPINAR. (2003), Enflasyon Muhasebesi, Gazi Kitabevi, Ankara, Nisan.
 • ÖRTEN, Remzi ve ÖZDEMİR, Fevzi Serkan. (2006), “Eczane İşletmelerinde Stokların Değerlemesi ve Dönem Karının Belirlenmesi”, Vergi Sorunları Dergisi, Nisan Sayısı.
 • ÖZULUCAN, Abitter. (2002), “Enflasyonun Muhasebe Verileri Üzerindeki Etkileri, Türkiye Muhasebe Standardı-2 ve Sermaye Piyasası Kurulu Seri:XI-NO:20 Çerçevesinde Önerilen Enflasyon Muhasebesi Yöntemi ve Enflasyon Muhasebesine Geçişte Alınabilecek Önlemler”, Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:9, Sayı: 1-2.
 • ÖZULUCAN, Abitter. (2002), Genel Muhasebe İlkeleri ve Uygulamaları (2.Baskı), Gazi Kitabevi, Ankara, Eylül.
 • TUAN, Kadir ve DOĞAN, Zeki. (1996), “İşletmelerde Enflasyon Muhasebesinin Kullanım Oranının Tespitine İlişkin Bir Alan Çalışması”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 1, Nisan.
 • YÜKSEL, Ahmet. (1997), Enflasyon Muhasebesi, Literatür Yayınları, No:23, İstanbul, Aralık. www.die.gov.tr
 • www.business.uiuc.edu/ciera/conferences/gottingen/papers/alexander.pdf

THE COMPARISON OF INFLATION CORRECTION METHODS

Yıl 2007, Sayı 2, 87 - 104, 01.09.2007

Öz

Inflation causes different effects on “ASSETS” and “LIABILITIES” in respect of the probability of their state of being monetary or not. Besides, the overall of these effects’ clear difference is described as inflation profit or loss. It can be classified as the Correction Methods of Inflation, according to the way of consideration regarding this profit or loss. Our point of view is that there are three different methods which are in question; namely, Traditional Accounting, General Price Level Accounting and Current Price Level Accounting. Another possible method which can be added as fourth one is Mixed Method in which current price level method and general price level method is used together. This paper aims to show these methods similarities and differences

Kaynakça

 • AKDOĞAN, Nalan. (2004), Enflasyon Muhasebesi, Gazi Kitabevi, Ankara, Şubat.
 • DOĞAN, Zeki. (1995), “Enflasyonun Muhasebe Üzerindeki Etkisi ve Bu Etkiyi Yok Edecek Bir Muhasebe Modeli: İkame Maliyeti (Cari Değer) Muhasebesi”, Vergi Dünyası Dergisi, Mayıs.
 • FAHRAN, Ferhat. (2005), “Enflasyon Düzeltmesi Sonucunda Ortaya Çıkan Geçmiş Yıllar Zararlarının, Kar Dağıtımına Etkisinin Değerlendirilmesi”, Yaklaşım Dergisi, Yıl 13, Sayı 145, Ocak.
 • GÖKÇEN, Gürbüz. (2004), Enflasyon Muhasebesi, Yaylım Yayıncılık, İstanbul.
 • GÜCENME, Ümit. (2002), “İşletmelerin Mali Krizden Korunması İçin Bir Önlem: Enflasyon Muhasebesi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı 13, Ocak Sayısı.
 • KARAPINAR, Aydın. (2004), “Vergi Kanunu Kapsamında Enflasyon Muhasebesi Uygulaması”, Yaklaşım Dergisi, Yıl 12, Sayı 133, Ocak Sayısı.
 • KÜÇÜK, Muzaffer. (2005), “Değerleme ve Dönem Sonu İşlemleri”, Yaklaşım Dergisi Eki, Yıl 13, Sayı 145, Ocak Sayısı.
 • ÖRTEN, Remzi ve Aydın KARAPINAR. (2003), Enflasyon Muhasebesi, Gazi Kitabevi, Ankara, Nisan.
 • ÖRTEN, Remzi ve ÖZDEMİR, Fevzi Serkan. (2006), “Eczane İşletmelerinde Stokların Değerlemesi ve Dönem Karının Belirlenmesi”, Vergi Sorunları Dergisi, Nisan Sayısı.
 • ÖZULUCAN, Abitter. (2002), “Enflasyonun Muhasebe Verileri Üzerindeki Etkileri, Türkiye Muhasebe Standardı-2 ve Sermaye Piyasası Kurulu Seri:XI-NO:20 Çerçevesinde Önerilen Enflasyon Muhasebesi Yöntemi ve Enflasyon Muhasebesine Geçişte Alınabilecek Önlemler”, Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:9, Sayı: 1-2.
 • ÖZULUCAN, Abitter. (2002), Genel Muhasebe İlkeleri ve Uygulamaları (2.Baskı), Gazi Kitabevi, Ankara, Eylül.
 • TUAN, Kadir ve DOĞAN, Zeki. (1996), “İşletmelerde Enflasyon Muhasebesinin Kullanım Oranının Tespitine İlişkin Bir Alan Çalışması”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 1, Nisan.
 • YÜKSEL, Ahmet. (1997), Enflasyon Muhasebesi, Literatür Yayınları, No:23, İstanbul, Aralık. www.die.gov.tr
 • www.business.uiuc.edu/ciera/conferences/gottingen/papers/alexander.pdf

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Fevzi Serkan ÖZDEMİR Bu kişi benim
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Arş. Gör.)


Seçkin ARSLAN Bu kişi benim
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Arş. Gör.)

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2007
Yayınlandığı Sayı Yıl 2007, Cilt , Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { gaziticaretturizm639553, journal = {Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-4838}, address = {}, publisher = {Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi}, year = {2007}, number = {2}, pages = {87 - 104}, title = {Enflasyon Muhasebesinde Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılmalı Analizi}, key = {cite}, author = {Özdemir, Fevzi Serkan and Arslan, Seçkin} }
APA Özdemir, F. S. & Arslan, S. (2007). Enflasyon Muhasebesinde Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılmalı Analizi . Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi , (2) , 87-104 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaziticaretturizm/issue/49894/639553
MLA Özdemir, F. S. , Arslan, S. "Enflasyon Muhasebesinde Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılmalı Analizi" . Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi (2007 ): 87-104 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaziticaretturizm/issue/49894/639553>
Chicago Özdemir, F. S. , Arslan, S. "Enflasyon Muhasebesinde Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılmalı Analizi". Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi (2007 ): 87-104
RIS TY - JOUR T1 - Enflasyon Muhasebesinde Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılmalı Analizi AU - Fevzi SerkanÖzdemir, SeçkinArslan Y1 - 2007 PY - 2007 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 87 EP - 104 VL - IS - 2 SN - 1301-4838- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi Enflasyon Muhasebesinde Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılmalı Analizi %A Fevzi Serkan Özdemir , Seçkin Arslan %T Enflasyon Muhasebesinde Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılmalı Analizi %D 2007 %J Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-4838- %V %N 2 %R %U
ISNAD Özdemir, Fevzi Serkan , Arslan, Seçkin . "Enflasyon Muhasebesinde Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılmalı Analizi". Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi / 2 (Eylül 2007): 87-104 .
AMA Özdemir F. S. , Arslan S. Enflasyon Muhasebesinde Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılmalı Analizi. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007; (2): 87-104.
Vancouver Özdemir F. S. , Arslan S. Enflasyon Muhasebesinde Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılmalı Analizi. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007; (2): 87-104.
IEEE F. S. Özdemir ve S. Arslan , "Enflasyon Muhasebesinde Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılmalı Analizi", Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı. 2, ss. 87-104, Eyl. 2007