PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The Evaluation of Tourism Education in Turkey in Terms of Numerical Developments

Yıl 2014, Sayı 1, 79 - 97, 01.01.2014

Öz

In terms of businesses, accurate, reliable and updated data is important on followed plan in selection of human resource and on the development of strategies. As in all other sectors in the tourism sector to satisfy the need for skilled labor and an education system that meets the expectations of the industry for the development of related to tourism training and employment data need to be updated constantly and is collected in a reliable manner. In this study, recent numerical developments in tourism education in Turkey was evaluated. Research results show that, year by year the number of students in the field of tourism education has increased in a significant amount. However, increase the number of tourism education instructor especially in higher education is insufficient

Kaynakça

 • AEV, Avrupa Eğitim Vakfı (2002). Mesleki ve teknik eğitim sistemi raporu-Türkiye 2001 ulusal gözlemevi ülke raporu. Ankara: Ziraat Matbaacılık A.Ş.
 • Avcı, U. & Boylu, Y. (2006). A comparative study into the satisfaction of tourism students with their internship. Turk-Kazakh International Tourism Conference, Alanya, 1376-1384.
 • Christou, E. S. (1999). Hospitality management education in greece: an exploratory study. Tourism Management, 20(6), 683-691.
 • Demirezen, M. (2002). Piyasa meslek standartları. Planlama dergisi, özel sayı (DPT’nin kuruluşunun yılı), 213-218.
 • Demirkol, Ş. (2002). Turizm alanındaki lisansüstü programların analizi ve sektörel uyumlaştırmaya yönelik görüşler. Turizm eğitimi konferans-workshop, Ankara, 87-98.
 • Eber, S. (2003). Integrating sustainability into the undergraduate curriculum: leisure and tourism. The assocation of tourism in higher education guidelines, April (10).
 • Günay, D. & Günay, A. (2011). 1933’den günümüze Türk yükseköğretiminde niceliksel gelişmeler.Yükseköğretim ve bilim dergisi, 1(1), 1-22.
 • Hind, D. (2006). Integrating employability and management skills into the tourism curriculum at leeds metropolitan university. Hospitality, leisure, sport and tourism network, 1-10.
 • Kültür Ve Turizm Bakanlığı (2007). Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planı. Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını.
 • Maclaurın, D. (2005). Tourism education in Canada: past, present and future Directions. Journal of teaching in travel&tourism, 1/2(5), 1-25.
 • Mayaka, M. & Akama, J. S. (2007). System approach to tourism training and education: the kenyan case study. Tourism management, 28(1), 298-306.
 • Leslie, D. & Russell, H. (2006). The importance of foreign language skills in the tourism sector: a comparative study of student perceptions in the UK and Continental Europe. Tourism management, 27(6), 1397-1407.
 • Lin, Y. H. (2006). The incidence of sexual harassment of students while undergoing practicum training experience in the taiwanese hospitality industry-individuals reactions and relationships to perpetrators. Tourism management, 27(1), 51-68.
 • Lo, A. (2005). The past, present and future of hospitality and tourism higher education in Hong Kong.Journal of teaching in travel&tourism, 1/2(5), 137-166.
 • Okumuş, F. & Yağcı, Ö. (2005). Tourism higher education in Turkey. Journal of teaching in travel & tourism, 1/2(5), 89-116.
 • Olalı, H. (1984). The framework and problems of tourism education in Turkey. Tourism education congress, İstanbul, 206.
 • Olsen, M. & Khan, M. (1989). Mission and philosophy: graduate programs. Educators, 16-26.
 • Olcay, A. (2008). Türk turizminde eğitimin önemi. Gaziantep üniversitesi sosyal bilimler dergisi, 7(2), 390.
 • Pauze, E. F. (1993). Time for a new mission ın hospitality education. Hospitality tourism educators, (3), 61-62.
 • Ünlüönen, K. (1993). Türkiye’de yükseköğretim düzeyinde turizm eğitimi ve öğretimi. Dicle üniversitesi hukuk fakültesi dergisi, 6, 497-521.
 • Ünlüönen, K. & Boylu, Y. (2005). Türkiye’de yükseköğretim düzeyinde turizm eğitimindeki gelişmelerin değerlendirilmesi. Elektronik sosyal bilimler dergisi, 3(12), 11-32.
 • Ünlüönen, K. & Boylu, Y. (2009). Türkiye’deki Örgün Turizm Eğitimine İlişkin Rakamsal Gelişmelerin Değerlendirilmesi. 10. Ulusal Turizm Kongresi, Mersin.
 • Zhang, W. & Xixia, F. (2005). Tourism higher education in china: past and present, opportunities and challenges. Journal of teaching in travel&tourism, 1/2(5), 117-135.
 • ÇSGB, 2011: Turizm Sektöründe Çalışma Sürelerinin İyileştirilmesi Programlı Teftişi Sonuç Raporu
 • URL:http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/ShowProperty/WLP%20Repository/itkb/dosyalar/ya yinlar/yayinlar2013/2011_48] (Erişim Tarihi: 02.09.2013)
 • MEB, 2008: Ortaöğretimde Okul Çeşitliliğinin Azaltılması Genelgesi
 • URL:http://ogm.meb.gov.tr/gos_genelge.asp?alno=118] (Erişim Tarihi: 28.08.2013)
 • MEB, 20131: Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri Programları
 • URL:http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/01/01/365541/icerikler/mesleki-ve-teknik-egitimi- taniyalim-anadolu-otelcilik-ve-turizm-meslek-lisesi_554482.html] (Erişim Tarihi: 27.08.2013)
 • MEB, 20132: Milli Eğitim İstatistikleri
 • URL:http://sgb.meb.gov.tr/www/resmi-istatistikler/icerik/64] (Erişim Tarihi: 01.08.2013)
 • ÖSYM, 2010: 2009-2010 Yükseköğretim İstatistikleri
 • URL:http://www.osym.gov.tr/belge/1-12038/2009-2010-ogretim-yili-yuksekogretim-istatistikleri-kit- html] (Erişim Tarihi: 01.08.2013)
 • ÖSYM, 2011: 2010-2011 Yükseköğretim İstatistikleri
 • URL:http://osym.gov.tr/belge/1-12654/2010-2011-ogretim-yili-yuksekogretim-istatistikleri.html] (Erişim Tarihi: 01.08.2013)
 • ÖSYM, 2012: 2011-2012 Yükseköğretim İstatistikleri
 • URL:http://www.osym.gov.tr/belge/1-13575/2011-2012-ogretim-yili-yuksekogretim- istatistikleri.html] (Erişim Tarihi: 01.08.2013)
 • ÖSYM, 20131: 2012-2013 Yükseköğretim İstatistikleri
 • URL:http://www.osym.gov.tr/belge/1-19213/2012-2013-ogretim-yili-yuksekogretim- istatistikleri.html] (Erişim Tarihi: 01.08.2013)
 • ÖSYM, 20132: ÖSYS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
 • URL:http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2013/OSYS/Tablo4.pdf] (Erişim Tarihi: 05.08.2013)
 • Resmi Gazete, 2009: 27405 Sayılı Resmi Gazete
 • URL:http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/11
 • /20091113.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/11/20091113.htm] (Erişim Tarihi: 29.08.2013)
 • YÖK, 2013: Üniversitelerimiz
 • URL:http://www.yok.gov.tr/web/guest/universitelerimiz;jsessionid=7981C5EFA2D5107AE6969150A3F7654] (Erişim Tarihi: 05.08.2013)

TÜRKİYE’DEKİ TURİZM EĞİTİMİNİN RAKAMSAL GELİŞMELER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2014, Sayı 1, 79 - 97, 01.01.2014

Öz

İşletmeler açısından insan kaynağı seçiminde izlenmesi gereken plan ve stratejilerin oluşturulması hususunda doğru, güvenilir ve güncellenebilir veriler önem taşımaktadır. Diğer tüm sektörlerde olduğu gibi turizm sektöründe de nitelikli işgücü ihtiyacını karşılayan ve sektörün beklentilerine cevap veren bir eğitim sisteminin geliştirilmesi noktasında turizm eğitimine ve istihdamına ait verilerin sürekli ve güvenilir bir biçimde toplanarak güncellenmesi gerekmektedir. Türkiye’de turizm eğitimindeki son rakamsal gelişmelerin değerlendirildiği bu araştırmada yıllar itibariyle turizm eğitimi alan öğrenci sayısında önemli miktarlarda artış olduğu göze çarpmaktadır. Öte yandan özellikle yükseköğretimde turizm eğitimi veren öğretim elemanı sayısındaki artışın, öğrenci sayısındaki artış karşısında yetersiz kaldığı görülmektedir.

Kaynakça

 • AEV, Avrupa Eğitim Vakfı (2002). Mesleki ve teknik eğitim sistemi raporu-Türkiye 2001 ulusal gözlemevi ülke raporu. Ankara: Ziraat Matbaacılık A.Ş.
 • Avcı, U. & Boylu, Y. (2006). A comparative study into the satisfaction of tourism students with their internship. Turk-Kazakh International Tourism Conference, Alanya, 1376-1384.
 • Christou, E. S. (1999). Hospitality management education in greece: an exploratory study. Tourism Management, 20(6), 683-691.
 • Demirezen, M. (2002). Piyasa meslek standartları. Planlama dergisi, özel sayı (DPT’nin kuruluşunun yılı), 213-218.
 • Demirkol, Ş. (2002). Turizm alanındaki lisansüstü programların analizi ve sektörel uyumlaştırmaya yönelik görüşler. Turizm eğitimi konferans-workshop, Ankara, 87-98.
 • Eber, S. (2003). Integrating sustainability into the undergraduate curriculum: leisure and tourism. The assocation of tourism in higher education guidelines, April (10).
 • Günay, D. & Günay, A. (2011). 1933’den günümüze Türk yükseköğretiminde niceliksel gelişmeler.Yükseköğretim ve bilim dergisi, 1(1), 1-22.
 • Hind, D. (2006). Integrating employability and management skills into the tourism curriculum at leeds metropolitan university. Hospitality, leisure, sport and tourism network, 1-10.
 • Kültür Ve Turizm Bakanlığı (2007). Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planı. Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını.
 • Maclaurın, D. (2005). Tourism education in Canada: past, present and future Directions. Journal of teaching in travel&tourism, 1/2(5), 1-25.
 • Mayaka, M. & Akama, J. S. (2007). System approach to tourism training and education: the kenyan case study. Tourism management, 28(1), 298-306.
 • Leslie, D. & Russell, H. (2006). The importance of foreign language skills in the tourism sector: a comparative study of student perceptions in the UK and Continental Europe. Tourism management, 27(6), 1397-1407.
 • Lin, Y. H. (2006). The incidence of sexual harassment of students while undergoing practicum training experience in the taiwanese hospitality industry-individuals reactions and relationships to perpetrators. Tourism management, 27(1), 51-68.
 • Lo, A. (2005). The past, present and future of hospitality and tourism higher education in Hong Kong.Journal of teaching in travel&tourism, 1/2(5), 137-166.
 • Okumuş, F. & Yağcı, Ö. (2005). Tourism higher education in Turkey. Journal of teaching in travel & tourism, 1/2(5), 89-116.
 • Olalı, H. (1984). The framework and problems of tourism education in Turkey. Tourism education congress, İstanbul, 206.
 • Olsen, M. & Khan, M. (1989). Mission and philosophy: graduate programs. Educators, 16-26.
 • Olcay, A. (2008). Türk turizminde eğitimin önemi. Gaziantep üniversitesi sosyal bilimler dergisi, 7(2), 390.
 • Pauze, E. F. (1993). Time for a new mission ın hospitality education. Hospitality tourism educators, (3), 61-62.
 • Ünlüönen, K. (1993). Türkiye’de yükseköğretim düzeyinde turizm eğitimi ve öğretimi. Dicle üniversitesi hukuk fakültesi dergisi, 6, 497-521.
 • Ünlüönen, K. & Boylu, Y. (2005). Türkiye’de yükseköğretim düzeyinde turizm eğitimindeki gelişmelerin değerlendirilmesi. Elektronik sosyal bilimler dergisi, 3(12), 11-32.
 • Ünlüönen, K. & Boylu, Y. (2009). Türkiye’deki Örgün Turizm Eğitimine İlişkin Rakamsal Gelişmelerin Değerlendirilmesi. 10. Ulusal Turizm Kongresi, Mersin.
 • Zhang, W. & Xixia, F. (2005). Tourism higher education in china: past and present, opportunities and challenges. Journal of teaching in travel&tourism, 1/2(5), 117-135.
 • ÇSGB, 2011: Turizm Sektöründe Çalışma Sürelerinin İyileştirilmesi Programlı Teftişi Sonuç Raporu
 • URL:http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/ShowProperty/WLP%20Repository/itkb/dosyalar/ya yinlar/yayinlar2013/2011_48] (Erişim Tarihi: 02.09.2013)
 • MEB, 2008: Ortaöğretimde Okul Çeşitliliğinin Azaltılması Genelgesi
 • URL:http://ogm.meb.gov.tr/gos_genelge.asp?alno=118] (Erişim Tarihi: 28.08.2013)
 • MEB, 20131: Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri Programları
 • URL:http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/01/01/365541/icerikler/mesleki-ve-teknik-egitimi- taniyalim-anadolu-otelcilik-ve-turizm-meslek-lisesi_554482.html] (Erişim Tarihi: 27.08.2013)
 • MEB, 20132: Milli Eğitim İstatistikleri
 • URL:http://sgb.meb.gov.tr/www/resmi-istatistikler/icerik/64] (Erişim Tarihi: 01.08.2013)
 • ÖSYM, 2010: 2009-2010 Yükseköğretim İstatistikleri
 • URL:http://www.osym.gov.tr/belge/1-12038/2009-2010-ogretim-yili-yuksekogretim-istatistikleri-kit- html] (Erişim Tarihi: 01.08.2013)
 • ÖSYM, 2011: 2010-2011 Yükseköğretim İstatistikleri
 • URL:http://osym.gov.tr/belge/1-12654/2010-2011-ogretim-yili-yuksekogretim-istatistikleri.html] (Erişim Tarihi: 01.08.2013)
 • ÖSYM, 2012: 2011-2012 Yükseköğretim İstatistikleri
 • URL:http://www.osym.gov.tr/belge/1-13575/2011-2012-ogretim-yili-yuksekogretim- istatistikleri.html] (Erişim Tarihi: 01.08.2013)
 • ÖSYM, 20131: 2012-2013 Yükseköğretim İstatistikleri
 • URL:http://www.osym.gov.tr/belge/1-19213/2012-2013-ogretim-yili-yuksekogretim- istatistikleri.html] (Erişim Tarihi: 01.08.2013)
 • ÖSYM, 20132: ÖSYS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
 • URL:http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2013/OSYS/Tablo4.pdf] (Erişim Tarihi: 05.08.2013)
 • Resmi Gazete, 2009: 27405 Sayılı Resmi Gazete
 • URL:http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/11
 • /20091113.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/11/20091113.htm] (Erişim Tarihi: 29.08.2013)
 • YÖK, 2013: Üniversitelerimiz
 • URL:http://www.yok.gov.tr/web/guest/universitelerimiz;jsessionid=7981C5EFA2D5107AE6969150A3F7654] (Erişim Tarihi: 05.08.2013)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Emin ARSLAN Bu kişi benim
Gazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi


Yasin BOYLU Bu kişi benim
Gazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt , Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { gaziturizm622223, journal = {Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi}, issn = {2149-0163}, address = {}, publisher = {Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi}, year = {2014}, number = {1}, pages = {79 - 97}, title = {TÜRKİYE’DEKİ TURİZM EĞİTİMİNİN RAKAMSAL GELİŞMELER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Arslan, Emin and Boylu, Yasin} }
APA Arslan, E. & Boylu, Y. (2014). TÜRKİYE’DEKİ TURİZM EĞİTİMİNİN RAKAMSAL GELİŞMELER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ . Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi , (1) , 79-97 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaziturizm/issue/48837/622223
MLA Arslan, E. , Boylu, Y. "TÜRKİYE’DEKİ TURİZM EĞİTİMİNİN RAKAMSAL GELİŞMELER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ" . Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi (2014 ): 79-97 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaziturizm/issue/48837/622223>
Chicago Arslan, E. , Boylu, Y. "TÜRKİYE’DEKİ TURİZM EĞİTİMİNİN RAKAMSAL GELİŞMELER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi (2014 ): 79-97
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DEKİ TURİZM EĞİTİMİNİN RAKAMSAL GELİŞMELER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - EminArslan, YasinBoylu Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 79 EP - 97 VL - IS - 1 SN - 2149-0163- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi TÜRKİYE’DEKİ TURİZM EĞİTİMİNİN RAKAMSAL GELİŞMELER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Emin Arslan , Yasin Boylu %T TÜRKİYE’DEKİ TURİZM EĞİTİMİNİN RAKAMSAL GELİŞMELER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2014 %J Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi %P 2149-0163- %V %N 1 %R %U
ISNAD Arslan, Emin , Boylu, Yasin . "TÜRKİYE’DEKİ TURİZM EĞİTİMİNİN RAKAMSAL GELİŞMELER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi / 1 (Ocak 2014): 79-97 .
AMA Arslan E. , Boylu Y. TÜRKİYE’DEKİ TURİZM EĞİTİMİNİN RAKAMSAL GELİŞMELER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. GÜTFD. 2014; (1): 79-97.
Vancouver Arslan E. , Boylu Y. TÜRKİYE’DEKİ TURİZM EĞİTİMİNİN RAKAMSAL GELİŞMELER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi. 2014; (1): 79-97.
IEEE E. Arslan ve Y. Boylu , "TÜRKİYE’DEKİ TURİZM EĞİTİMİNİN RAKAMSAL GELİŞMELER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ", Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, sayı. 1, ss. 79-97, Oca. 2014