Kitap İncelemesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

DİL BİLGİSİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ’NÜN İNGİLİZCE DİZİNİ ÜZERİNE

Yıl 2020, Sayı: 26, 231 - 236, 30.06.2020

Öz

Her bilim sahasının kendine özgü terimleri bulunur ve bu terimleri içeren sözlükler de o bilim sahası için önem arz ederler. Türk dili sahası için de dil bilgisi ve dil bilimi terimlerinden oluşan sözlükler büyük önem taşımaktadır. Türkçe için dil bilgisi ve dil bilimi terimleri sözlükleri profesyonel anlamda yirminci yüzyılda belirmiş; Vecihe Hatiboğlu, Berke Vardar, Ahmet Topaloğlu, Zeynep Korkmaz ve Günay Karaağaç gibi isimler terim sözlükleri kaleme almıştır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Yayın Değerlendirme
Yazarlar

Musa SALAN
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 30 Haziran 2020
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020 Sayı: 26

Kaynak Göster

APA Salan, M. (2020). DİL BİLGİSİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ’NÜN İNGİLİZCE DİZİNİ ÜZERİNE . Gazi Türkiyat , (26) , 231-236 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaziturkiyat/issue/68073/1057558