PDF BibTex RIS Kaynak Göster

A RESEARCH ON DEFINING MUSEUM EXPERIENCE EXPECTATIONS OF EPHESUS ARCHAEOLOGICAL SITE VISITORS

Yıl 2014, Cilt: 16 Sayı: 2, 113 - 133, 01.12.2014

Öz

Dispute being non-profit organizations, it is possible to say that there is a competition
among museums on gaining the highest share in the visitor markets. Understanding
visitors’ museum experience expectations is very important for success of marketing
activities. In this study, visitors’ museum experience expectations investigated in the
sample of foreign visitors to Ephesus Archaeological Site. For this purpose, a survey
type research was implemented. 295 foreign visitors to Ephesus Archaeological Site
participated to the survey. Findings of the study indicated that gender of respondents
distributes equally. In addition to that, it was indicated 37 percent of participants are
above age of 50. 35 percent of respondents reported that they have visited Turkey
previously. Also, it was found that internet is most used information source before the
trip. Findings showed that museum experience expectations of foreign visitors can be
examined in four dimensions as; personal identification, historical reminiscences,
cultural entertainment and escape. Significant differences were found in the dimensions
of museum experience expectations according to visitors; age, marital status and
employment. Study ends with some suggestions on museum management

EFES ÖRENYERİ ZİYARETÇİLERİNİN MÜZE DENEYİMİ BEKLENTİLERİNİ BELİRLEMEYE DÖNÜK BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2014, Cilt: 16 Sayı: 2, 113 - 133, 01.12.2014

Öz

Müzeler her ne kadar kar amacı gütmeyen kuruluşlar olsalar da, günümüzde ziyaretçi pastasından, en fazla payı almak için müzeler arasında bir rekabet bulunmaktadır. Ziyaretçilerin müze deneyimine ilişkin beklentilerinin anlaşılması, müzelerde yürütülen pazarlama çabalarının başarısı açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmada, ziyaretçilerin müze deneyimi beklentileri, Efes Ören Yeri’ni ziyaret eden yabancı ziyaretçiler örnekleminde incelenmiştir. Bu amaçla tarama tipinde tasarlanmış bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 295 yabancı ziyaretçi katılmıştır. Elde edilen verilere göre, araştırmaya katılanların cinsiyetleri eşit bir dağılıma sahiptir. Bununla birlikte, katılımcıların % 37’si 50 yaş üstü gruba dahil oldukları tespit edilmiştir. Anketi yanıtlayanların % 35’i Türkiye’yi daha önce ziyaret ettiklerini belirtmişlerdir. Katılımcıların seyahat öncesi en yaygın olarak kullandıkları bilgi kaynağı internettir. Veriler, Efes Ören Yeri’ni ziyaret eden yabancı ziyaretçilerinin müze deneyimi beklentilerinin; kişisel özdeşim kurma, tarihsel hatırlatıcılık, kültürel eğlence ve kaçış başlıklarında incelenebileceğini göstermektedir. Çalışma kapsamında, ziyaretçilerin müze deneyimi beklentilerinin ziyaretçilerin demografik özelliklerine (yaş, medeni durum, çalışma durumu) göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Çalışma müze yönetimine ilişkin öneriler ile son bulmaktadır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA63BF94BG
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Serhat HARMAN Bu kişi benim


Yılmaz AKGÜNDÜZ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014 Cilt: 16 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA
HARMAN, S., & AKGÜNDÜZ, Y. (2014). EFES ÖRENYERİ ZİYARETÇİLERİNİN MÜZE DENEYİMİ BEKLENTİLERİNİ BELİRLEMEYE DÖNÜK BİR ARAŞTIRMA. Gazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(2), 113-133.
MLA
HARMAN, Serhat ve Yılmaz AKGÜNDÜZ. “EFES ÖRENYERİ ZİYARETÇİLERİNİN MÜZE DENEYİMİ BEKLENTİLERİNİ BELİRLEMEYE DÖNÜK BİR ARAŞTIRMA”. Gazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c. 16, sy. 2, 2014, ss. 113-3.
Chicago
HARMAN, Serhat, ve Yılmaz AKGÜNDÜZ. “EFES ÖRENYERİ ZİYARETÇİLERİNİN MÜZE DENEYİMİ BEKLENTİLERİNİ BELİRLEMEYE DÖNÜK BİR ARAŞTIRMA”. Gazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 16, sy. 2 (Aralık 2014): 113-33.
EndNote
HARMAN S, AKGÜNDÜZ Y (01 Aralık 2014) EFES ÖRENYERİ ZİYARETÇİLERİNİN MÜZE DENEYİMİ BEKLENTİLERİNİ BELİRLEMEYE DÖNÜK BİR ARAŞTIRMA. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 16 2 113–133.
ISNAD
HARMAN, Serhat - AKGÜNDÜZ, Yılmaz. “EFES ÖRENYERİ ZİYARETÇİLERİNİN MÜZE DENEYİMİ BEKLENTİLERİNİ BELİRLEMEYE DÖNÜK BİR ARAŞTIRMA”. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 16/2 (Aralık 2014), 113-133.
AMA
HARMAN S, AKGÜNDÜZ Y. EFES ÖRENYERİ ZİYARETÇİLERİNİN MÜZE DENEYİMİ BEKLENTİLERİNİ BELİRLEMEYE DÖNÜK BİR ARAŞTIRMA. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Aralık 2014;16(2):113-133.
Vancouver
HARMAN S, AKGÜNDÜZ Y. EFES ÖRENYERİ ZİYARETÇİLERİNİN MÜZE DENEYİMİ BEKLENTİLERİNİ BELİRLEMEYE DÖNÜK BİR ARAŞTIRMA. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2014;16(2):113-3.
IEEE
S. HARMAN ve Y. AKGÜNDÜZ, “EFES ÖRENYERİ ZİYARETÇİLERİNİN MÜZE DENEYİMİ BEKLENTİLERİNİ BELİRLEMEYE DÖNÜK BİR ARAŞTIRMA”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c. 16, sy. 2, ss. 113–133, 2014.
JAMA
HARMAN S, AKGÜNDÜZ Y. EFES ÖRENYERİ ZİYARETÇİLERİNİN MÜZE DENEYİMİ BEKLENTİLERİNİ BELİRLEMEYE DÖNÜK BİR ARAŞTIRMA. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2014;16:113–133.