BibTex RIS Kaynak Göster

EVALUATION OF CREDIT DEMAND AND THE IMPORTANCE OF FINANCIAL INFORMATION IN EVALUATION OF CREDIT DEMAND

Yıl 2013, Cilt: 15 Sayı: 1, 98 - 122, 01.06.2013

Öz

One of the main functions of banks is to provide loans. In giving loan
decisions in competitive market conditions, they try to protect themselves as much as
possible from credit risk by analyzing the loan-demanding firms.
The purpose of this study is to evaluate the commercial loan requests and to
determine the importance bankers give to financial information in evaluating these
loan requests. In addition, this study aims to help banks, which have an important role
in the financial system, perform their most important functions properly. In the study,
private and public sector bank employees of Turkey were surveyed electronically and
by face to face interviews. As a result, intelligence of the companies between banks and
in the market, debt collection status, financial structure and financial statements were
identified as the most important factors. On the other hand, it was determined that
bankers, in the process of loan evaluation, evaluate all kinds of performance
companies put forward and give weight to the principal activities of the companies.

KREDİ TALEBİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KREDİ TALEBİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE FİNANSAL BİLGİNİN ÖNEMİ

Yıl 2013, Cilt: 15 Sayı: 1, 98 - 122, 01.06.2013

Öz

Bankaların ana işlevlerinden biri de kredi vermektir. Bankalar kredi kararı verirken rekabetçi piyasa koşullarında kredi talebinde bulunan firmaları analiz ederek kredi riskinden mümkün olduğunca korunmaya çalışırlar.Bu çalışmanın amacı ticari kredi taleplerinin değerlendirilmesi ve kredi taleplerinin değerlendirilmesinde bankacıların finansal bilgiye verdikleri önemin tespit edilmesidir. Ayrıca finansal sistem içerisinde önemli bir konuma sahip olan bankaların en önemli işlevlerinin sağlıklı bir şekilde yerine getirmelerine yardımcı olmaktır. Bu çalışma kapsamında Türkiye’de faaliyet gösteren; özel ve kamu banka çalışanlarına, elektronik ortamda ve yüz yüze görüşme yöntemiyle anket uygulanmıştır. Çalışma sonucunda şirketin piyasadaki ve bankalar arasındaki istihbaratı, şirketin alacaklarını tahsil durumu, şirketlerin finansal yapısı ve finansal tabloları en önemli unsurlar olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, kredi değerlendirme sürecinde bankacıların, şirketlerin ortaya koydukları her türlü performansı değerlendirdikleri ve ana faaliyet konusu olan unsurlara ağırlık verdikleri tespit edilmiştir.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA59VC59EV
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orhan Ünal Bu kişi benim

Nilüfer Yücedağ

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2013 Cilt: 15 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Ünal, O., & Yücedağ, N. (2013). KREDİ TALEBİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KREDİ TALEBİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE FİNANSAL BİLGİNİN ÖNEMİ. Gazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(1), 98-122.
AMA Ünal O, Yücedağ N. KREDİ TALEBİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KREDİ TALEBİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE FİNANSAL BİLGİNİN ÖNEMİ. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Haziran 2013;15(1):98-122.
Chicago Ünal, Orhan, ve Nilüfer Yücedağ. “KREDİ TALEBİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KREDİ TALEBİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE FİNANSAL BİLGİNİN ÖNEMİ”. Gazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 15, sy. 1 (Haziran 2013): 98-122.
EndNote Ünal O, Yücedağ N (01 Haziran 2013) KREDİ TALEBİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KREDİ TALEBİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE FİNANSAL BİLGİNİN ÖNEMİ. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 15 1 98–122.
IEEE O. Ünal ve N. Yücedağ, “KREDİ TALEBİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KREDİ TALEBİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE FİNANSAL BİLGİNİN ÖNEMİ”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c. 15, sy. 1, ss. 98–122, 2013.
ISNAD Ünal, Orhan - Yücedağ, Nilüfer. “KREDİ TALEBİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KREDİ TALEBİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE FİNANSAL BİLGİNİN ÖNEMİ”. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 15/1 (Haziran 2013), 98-122.
JAMA Ünal O, Yücedağ N. KREDİ TALEBİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KREDİ TALEBİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE FİNANSAL BİLGİNİN ÖNEMİ. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2013;15:98–122.
MLA Ünal, Orhan ve Nilüfer Yücedağ. “KREDİ TALEBİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KREDİ TALEBİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE FİNANSAL BİLGİNİN ÖNEMİ”. Gazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c. 15, sy. 1, 2013, ss. 98-122.
Vancouver Ünal O, Yücedağ N. KREDİ TALEBİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KREDİ TALEBİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE FİNANSAL BİLGİNİN ÖNEMİ. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2013;15(1):98-122.