Amaç ve Kapsam

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisinin amacı; spor bilimlerinin Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi, Hareket ve Antrenman Bilimleri, Spor Sağlık Bilimleri, Sporda Psiko-Sosyal Alanlar, Spor Yönetim Bilimleri ve Rekreasyon alanlarıyla birlikte, disiplinlerarası özelliği nedeniyle farklı bilim alanlarıyla kesişim noktalarında yapılan özgün araştırmalarla derinlemesine inceleme ve yorumlamalara dayalı derleme çalışmaları yayımlayarak hedef kitle ile paylaşmaktır.

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 1996 yılından bu yana yayın yaşamını sürdüren, yılda dört kez yayımlanan hakemli ve bilimsel bir dergidir. Derginin dili Türkçedir ancak yabancı yazarların İngilizce yazılarına da yer verilmektedir. Dergimizde, spor bilimlerinin tüm alanları ile ilgili nicel, nitel araştırmalara, en son literatürü kapsamlı biçimde değerlendiren derleme çalışmalarına, model önerilerine ve benzeri özgün yazılara yer verilir. İleri araştırma yöntem ve teknikleri kullanılan güncel çalışmalara öncelik tanınır.

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi yılda dört kez yayımlanan bilimsel ve hakemli bir dergidir.


Gazi Journal of Physical Education and Sports Sciences is a scientific and peer-reviewed journal published quarterly.