Yıl 2017, Cilt , Sayı 209, Sayfalar 55 - 70 2017-10-15

Analysis of Occupational Accidents and Risk Factors Occurred on Turkish Flagged Ships

Fatih YILMAZ [1] , Mustafa Necmi İLHAN [2]


In this study, it is aimed to investigate the occupational accidents and risk factors on the Turkish flagged ships. For this purpose, the data on 234 cases of occupational accident occurred on the Turkish flagged ships between 06.10.2011 and 04.02.2014 registered in the database of Turkish Social Security Institution (SGK) were obtained, classified and analyzed with SPSS 21 software. As a result of the analysis, it was found that at least 44% of the 234 occupatlional accidents were occurred in the deck or cargo spaces of ​​the ships, top two activities mostly done by victims at the time of accidents were 'walking / climbing or going down stairs / entering and leaving the doors' and ‘maintenance & repair of machinery parts in engine room', top two events that mostly caused injury of victims were ‘slip - stumble - fall at the same level or from high’ and ‘loss of control (full or partial); compression, crushing, cutting or needle of a body or a limb by one or more objects’, most of the victims were Deck and Engine Ratings, 30-49 years old, married and educated at the level of high school and lower, and 67.1% of 234 occupational accident cases was resulted in "incapacity for work", 61.1% were resulted in "workday loss" and 2,6% was resulted in death of victims.
 
Ship, Transport, Maritime, Maritime management, Accident, Risk, Occupational safety, OHS
 • Ağartan, E. T. (2006). Gemi adamlarının çalışma yaşamı ve çalışma ilişkileri / Working life and working relations of the seafarers, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Akyüz, E. (2015). A decision-making model proposal on human reliability analysis on-board ships, Doktora Tezi, İTÜ, Graduate School of Science Engineering and Technology, İstanbul.
 • Aydın, T. (2015). Gemiadamlarının maslach tükenmişlik modeli ile incelenmesi / Examining of burnout levels of seafarers with maslach burnout, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Bal, E. (2011). Gemiadamlarında yorgunluğa neden olan etkenlerin analitik incelenmesi / The analytical investigation of factors affecting on fatigue of seafarers, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • BIMCO/ISF. (2010). Manpower 2010 Update The Worldwide Demand for and Supply of Seafarers Highlights. Bagsværd/Denmark: BIMCO/ISF, 1-2.
 • Ceyhun, G. Ç. (2006). Gemiadamlarının stres düzeyleri ve iş doyumları arasındaki ilişki: Bir denizcilik şirketinde uygulama / The relationship between stress level and job satisfaction of seafarers: A research in a maritime company, Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.
 • Ceylan, H. (2014). Türkiye’de inşaat sektöründe meydana gelen iş kazalarının analizi. International Journal of Engineering Research and Development, Vol.6, No.1, January 2014, 1-6.
 • Equasis. (2014). The world merchant fleet in 2014 Statistics from Equasis. Equasis, 5-6.
 • Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nün 11.07.2013 tarihli ve 2098 sayılı resmi yazısı.
 • Hansen, H., Nielsen, D. ve Frydenberg, M. (2002). Occupational accidents aboard merchant ships. Occup Environ Med, 85–91.
 • ILO. (1981a). C155 Occupational Safety and Health Convention. Geneva: ILO.
 • ILO. (1981b). R164 Occupational Safety and Health Recommendation. Geneva: ILO.
 • ILO. (1996). Code of Practice for Accident Prevention on Board Ship at Sea and in Port. Geneva: ILO.
 • ILO. (1998). Report of the Sixteenth International Conference of Labour Statisticians ICLS/16/199 8/V. Geneva: ILO.
 • ILO. (2002). P155 Protocol to the Occupational Safety and Health Convention, 1981. (Article 1). Geneva: ILO.
 • ILO. (2005). Limanlarda Sağlık ve Güvenlik ILO Uygulama Kodu (Safety and Health in Ports. An ILO Code of Practice). Geneva: ILO.
 • ILO. (2006). Maritime Labour Convention (MLC, 2006). Geneva: ILO.
 • ILO. (2009). Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems ILO-OHS 2001. Geneva: ILO.
 • ILO. (2012). The ILO’s Strategic Approach to Occupational Safety and Health (Cilt ILO Training Package on Development of a National Programme of Occupational Safety and Health (Module 1)). Geneva: ILO.
 • ILO. (2013). Buinding a Preventative Safety and Health Culture - A guide to the Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155), its 2002 Protocol and the Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention, 2006 (No. 187). Geneva: ILO.
 • IMO. (2000). Personal Safety And Social Responsibilities Model course 1.21 (2000 Edition). London: IMO.
 • IMO. (2002). Guidelines For Formal Safety Assessment (FSA) For Use in the IMO Rule-Making Process – MSC/Circ.1023, T5/1.01 MEPC/Circ.392, 5 April 2002. London: IMO.
 • IMO. (2007). Formal Safety Assessment Consolidated text of the Guidelines for Formal Safety Assessment (FSA) for use in the IMO rule-making process (MSC/Circ.1023−MEPC /Circ.392), MSC83/INF.2. London: IMO.
 • IMO. (2010). International Safety Management Code - ISM Code (2010 Edition). London: IMO.
 • Keçeci, T. (2015). Gemi kazası kompleks probleminin incelenmesi için kök sebep analizi yaklaşımı önerisi / A root cause analysis approach for maritime accident problem investigation, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kurt, Ö. (2010). Gemide çalışma koşullarının gemi adamları üzerindeki olumsuz etkileri / The negative effects of working conditions upon seamen on ships, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Nielsen, D. (1999). Deaths at sea - A study of fatalities on board Hong Kong-registered merchant ships (1986-95), Safety Science 32 (1999), 121-141.
 • Soares, C. G. ve Teiexeira, A. (2001). Risk assessment in maritime transport. Reliability Engeineering & System Safety 74 (2001), 299 - 309.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı’nın 01 Nisan 2014 tarihli ve 4992828 sayılı resmi yazısı.
 • Taç, U. (2012). Deniz ulaştırmasında, gemiadamlarının bilişsel (cognitive) performansının stresör faktörler altında modellenmesi ve operasyonel süreçlere etkisi / Modeling the cognition of seafarers under stresor factors and its effect on operational processes in maritime, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • UDHB. (2012). “Türk Bayraklı Gemilerin PSC Denetimlerinde 2012 Yılı Analizleri” Raporu. Ankara: UDHB Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü.
 • UDHB. (2015). "Ulaşan Erişen Türkiye" Raporu. Ankara: UDHB, 369.
 • UK P&I Club. (2015). Leadership in Action: Review of the Year 2015. London: UK P&I Club, 12-15.
 • United Nations Conference on Trade And Development (UNCTAD) (2015). Review Of Maritime Transport 2015. New York and Geneva.
 • Yüksekyıldız, H. Y. (2012). Vardiya zabitlerinin yorgunluk ve uykusuzluk hallerinin EEG ve köprü üstü simülatör yardımı ile belirlenmesi / Determination of fatigue and sleep states of watchkeeping officers with help EEG and bridge simulator, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
Bölüm Sayı
Yazarlar

Yazar: Fatih YILMAZ

Yazar: Mustafa Necmi İLHAN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2017

Bibtex @araştırma makalesi { gdt379734, journal = {Gemi ve Deniz Teknolojisi}, issn = {1300-1973}, eissn = {2651-530X}, address = {}, publisher = {TMMOB Gemi Mühendisleri Odası}, year = {2017}, volume = {}, pages = {55 - 70}, doi = {}, title = {Analysis of Occupational Accidents and Risk Factors Occurred on Turkish Flagged Ships}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Fatih and İlhan, Mustafa Necmi} }
APA Yılmaz, F , İlhan, M . (2017). Analysis of Occupational Accidents and Risk Factors Occurred on Turkish Flagged Ships . Gemi ve Deniz Teknolojisi , (209) , 55-70 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gdt/issue/34371/379734
MLA Yılmaz, F , İlhan, M . "Analysis of Occupational Accidents and Risk Factors Occurred on Turkish Flagged Ships" . Gemi ve Deniz Teknolojisi (2017 ): 55-70 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gdt/issue/34371/379734>
Chicago Yılmaz, F , İlhan, M . "Analysis of Occupational Accidents and Risk Factors Occurred on Turkish Flagged Ships". Gemi ve Deniz Teknolojisi (2017 ): 55-70
RIS TY - JOUR T1 - Analysis of Occupational Accidents and Risk Factors Occurred on Turkish Flagged Ships AU - Fatih Yılmaz , Mustafa Necmi İlhan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Gemi ve Deniz Teknolojisi JF - Journal JO - JOR SP - 55 EP - 70 VL - IS - 209 SN - 1300-1973-2651-530X M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gemi ve Deniz Teknolojisi Analysis of Occupational Accidents and Risk Factors Occurred on Turkish Flagged Ships %A Fatih Yılmaz , Mustafa Necmi İlhan %T Analysis of Occupational Accidents and Risk Factors Occurred on Turkish Flagged Ships %D 2017 %J Gemi ve Deniz Teknolojisi %P 1300-1973-2651-530X %V %N 209 %R %U
ISNAD Yılmaz, Fatih , İlhan, Mustafa Necmi . "Analysis of Occupational Accidents and Risk Factors Occurred on Turkish Flagged Ships". Gemi ve Deniz Teknolojisi / 209 (Ekim 2017): 55-70 .
AMA Yılmaz F , İlhan M . Analysis of Occupational Accidents and Risk Factors Occurred on Turkish Flagged Ships. Gemi ve Deniz Teknolojisi. 2017; (209): 55-70.
Vancouver Yılmaz F , İlhan M . Analysis of Occupational Accidents and Risk Factors Occurred on Turkish Flagged Ships. Gemi ve Deniz Teknolojisi. 2017; (209): 55-70.
IEEE F. Yılmaz ve M. İlhan , "Analysis of Occupational Accidents and Risk Factors Occurred on Turkish Flagged Ships", Gemi ve Deniz Teknolojisi, sayı. 209, ss. 55-70, Eki. 2017