PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Uluslararası Dil Dergilerinde Yayımlanan Makalelerin İncelenmesi

Yıl 2016, Cilt 36, Sayı 2, 0 - 0, 21.12.2016

Öz

Dil alanında yayımlanmış olan makaleler dilin hangi boyutlarının ele alındığını göstermesi bakımından önem taşımaktadır. Bu araştırmada önemli indekslerde taranan “Language, Culture and Curriculum”, “Language and Education” ve “Language Assessment Quarterly” dergilerinin 2015 ve 2016 yılındaki araştırmalarının amaç, yöntem, çalışma grubu ve veri analizi bakımından incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubunu,  bu dergilerin 2015 ve 2016 yılında yayımlanan araştırmaları oluşmaktadır. Araştırma verileri, nitel araştırma tekniklerinden doküman incelemesi yoluyla toplanmış ve betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Bu araştırmada temalar; amaç/konu, araştırma deseni/yöntemi, çalışma grubu ve verilerin analizi olarak önceden belirlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda, araştırmalarda nitel çalışmaların ağırlık kazandığı ve araştırma konularında büyük oranda dilin yabancı dil olarak öğrenimine yer verildiği görülmüştür. Araştırmalarda çalışma grubu, yöntem ve analizlerde çoklu kullanımların olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Arık, R. S. ve Türkmen, M. (2009). Eğitim bilimleri alanında yayınlanan bilimsel dergilerde yer alan makalelerin incelenmesi. http://oc.eab.org.tr/egtconf/pdfkitap/pdf/488. pdf adresinden edinilmiştir.
 • Balcı, A. (2003). Eğitim örgütlerine yeni bakış açıları: Kuram-araştırma ilişkisi II. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 33, 26-61.
 • Balcı, A. ve Apaydın, Ç. (2009). Türkiye’de eğitim yönetimi araştırmalarının durumu: Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi dergisi örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15(59), 325-343.
 • Bush, T. & Crawford, M. (2012). Mapping the field over 40 years: A Historical Review. educational management administration and leadership. 40 (5), 537-543.
 • Büyükikiz, K. (2014). Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Hazırlanan Lisansüstü Tezler Üzerine Bir İnceleme. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(25), 203-213.
 • Coşkun, E., Özçakmak, H. ve Balcı, A. (2012). Türkçe eğitiminde eğilimler: 1981-2010 yılları arasında yapılan tezler üzerine bir meta-analiz çalışması. E. Yılmaz, M. Gedizli, E, Özcan ve Y. Koçmar (Ed.), Türkçenin eğitimi öğretimi üzerine çalışmalar içinde (s. 204-212). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çalık, M., Ünal, S., Coştu, B., ve Karataş, F. Ö. (2008). Trends in Turkish science education. Essays in Education, Special edition, 23-45.
 • Erdem, M. D., Gün, M., Şengül, M. ve Özkan, E. (2015). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Alanında Yazılmış Bilimsel Makalelerde Geçen Anahtar Sözcüklere İlişkin Bir İçerik Analizi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 213-237.
 • Eyüp, B., Uzuner Yurt, S., & Stebler, M. Z. (2012). Türk dili ve edebiyatı öğretimine yönelik yapılan akademik çalışmalar üzerine bir inceleme. Turkish Studies, 7(1), 1119-1131.
 • Glesne, C. & Peshkin, A. (1992). Becoming qualitative researchers an introduction. London: Longman Group Ltd.
 • Göktaş, Y., Hasançebi, F., Varışoğlu, B., Akçay, A., Bayrak, N., Baran, M., ve Sözbilir, M.(2012). Türkiye’deki eğitim araştırmalarında eğilimler: Bir içerik analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1), 443-460.
 • Göktaş, Y., Küçük, S., Aydemir, M., Telli, E., Arpacık, Ö., Yıldırım, G. ve Reisoğlu, İ. (2012). Türkiye’de eğitim teknolojileri araştırmalarındaki eğilimler: 2000-2009 dönemi makalelerinin içerik analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 12, 443-460.
 • Güzel, A. (2003). Türkçenin eğitimi-öğretimi bölümlerinde kurulması gerekli görülen anabilim dalları hakkında yeni projelerimiz. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 13, 13-86.
 • Hallinger, P. (2013). A conceptual framework for systematic reviews of research in educational leadership and management. Journal of Educational Administration, 51 (2), 126 – 149.
 • İncekara, S. (2009). Uluslararası alanda coğrafya eğitimi araştırmaları ve Türkiye’den örnekler: Mevcut durum ve gelecek yönler. Doğu Coğrafya Dergisi, 21, 123-136.
 • Korkmaz, Z. (2007). Gramer Terimleri Sözlüğü, Ankara:. TDK Yayınları.
 • Odom, S. L., Brantlinger, E., Gersten, R., Horner, R. H., Thompson, B., & Harris, K. R. (2005). Research in special education: Scientific methods and evidence-based practices. Council for Exiceptional Children, 71(2), 137–148.
 • Ozan, C., ve Köse, E. (2014). Eğitim programları ve öğretim alanındaki araştırma eğilimleri. Sakarya University Journal of Education, 4(1), 116-136.
 • Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemleri (17.baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Maxwell, J. A. (1992). Understanding and validity in qualitative research. Harvard Educational Review, 62, 9791000.
 • Roberts, P. & Priest, H. (2006).Reliability and validity in research. Nursing Standard, 20, 41-45.
 • Sert, G., Kurtoğlu, M., Akıncı, A. ve Seferoğlu, S. S. (2012). Öğretmenlerin teknoloji kullanma durumlarını inceleyen araştırmalara bir bakış: Bir içerik analizi çalışması. Akademik Bilişim, 1-3 Şubat 2012, Uşak Üniversitesi, Uşak.
 • Sevim, O. ve İşcan, A. (2012). Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Alanında Yapılan Yüksek Lisans Tezlerinde Geçen Anahtar Kelimelere Dönük Bir İçerik Analizi. Turkish Studies, 7(1), 1863-1873.
 • Sözbilir, M., ve Kutu, H. (2008). Development and current status of science education research in Turkey. Essays in Education [Special issue], 1-22.
 • Şişman, M. (1998). Eğitim yönetiminde kuram ve araştırmada alternatif paradigma ve yaklaşımlar. Eğitim Yönetimi, 3(16), 395-422.
 • Turan, S., Karadağ, E., Bektaş, F., ve Yalçın, M. (2014). Türkiye’de eğitim yönetiminde bilgi üretimi: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi 2003-2013 yayınlarının incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 20(1), 93-119.
 • Ulutaş, F. ve Ubuz, B. (2008). Matematik eğitiminde araştırmalar ve eğilimler: 2000 ile 2006 yılları arası. İlköğretim Online, 7(3), 614-626.
 • Varışoğlu, B., Şahin, A., ve Göktaş, Y. (2013). Türkçe eğitimi araştırmalarında eğilimler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1776-1781.
 • Yalçın, N., Bilican, S., Kezer, F. ve Yalçın, Ö. (2009). Hacettepe üniversitesi eğitim fakültesi dergisinde yayınlanan makalelerin niteliği: İçerik analizi. http://oc.eab.org.tr/ egtconf/pdfkitap/pdf/488.pdf adresinden edinilmiştir.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek. H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Derya Yıldız>

Yayımlanma Tarihi 21 Aralık 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 36, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { gefad320355, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {36}, number = {2}, pages = {0 - 0}, title = {Uluslararası Dil Dergilerinde Yayımlanan Makalelerin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Yıldız, Derya} }
APA Yıldız, D. (2016). Uluslararası Dil Dergilerinde Yayımlanan Makalelerin İncelenmesi . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 36 (2) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/29793/320355
MLA Yıldız, D. "Uluslararası Dil Dergilerinde Yayımlanan Makalelerin İncelenmesi" . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 36 (2016 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/29793/320355>
Chicago Yıldız, D. "Uluslararası Dil Dergilerinde Yayımlanan Makalelerin İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 36 (2016 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Uluslararası Dil Dergilerinde Yayımlanan Makalelerin İncelenmesi AU - DeryaYıldız Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 36 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Uluslararası Dil Dergilerinde Yayımlanan Makalelerin İncelenmesi %A Derya Yıldız %T Uluslararası Dil Dergilerinde Yayımlanan Makalelerin İncelenmesi %D 2016 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 36 %N 2 %R %U
ISNAD Yıldız, Derya . "Uluslararası Dil Dergilerinde Yayımlanan Makalelerin İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 36 / 2 (Aralık 2016): 0-0 .
AMA Yıldız D. Uluslararası Dil Dergilerinde Yayımlanan Makalelerin İncelenmesi. GEFAD. 2016; 36(2): 0-0.
Vancouver Yıldız D. Uluslararası Dil Dergilerinde Yayımlanan Makalelerin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 36(2): 0-0.
IEEE D. Yıldız , "Uluslararası Dil Dergilerinde Yayımlanan Makalelerin İncelenmesi", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 36, sayı. 2, ss. 0-0, Ara. 2016