Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

ÇİZGİ FİLMLERİN ARAPÇA ÖĞRETİMİNDE MATERYAL OLARAK KULLANILMASI

Yıl 2021, Cilt 41, Sayı 3, 1597 - 1619, 30.12.2021

Öz

Günümüzde yabancı dil öğrenimi ve öğretimi gelişen çağa ayak uydurmada ve toplumlararası iletişimde önemli bir rol oynamaktadır. Sınıf ortamında uygun bir öğretim materyalinin seçilmesi dil becerilerinin kazandırılmasına büyük katkı sağlar. Görsel-işitsel araçlar kapsamına giren çizgi filmler, eğlence ürünü olmasının yanı sıra öğrencilerin birden fazla duyu organına hitap etmesi, ilgi ve dikkat çekici olması, kavramları somutlaştırması ve böylece öğrenmede kolaylık sağlaması açısından elverişli bir öğretim materyalidir. Bu araştırmada yaygın olarak izlenen beş adet fasih Arapça çizgi film incelenerek içerik (konu), telaffuz, sözcük varlığı, toplum kültürünü yansıtma yönleriyle değerlendirilmiştir. Bu araçların Arapça öğretiminde kullanımı bir sistem çerçevesinde ele alınmıştır. Bu izlenen çizgi filmlerden yola çıkarak ne tür çizgi filmlerin hangi seviyede daha etkin ve yararlı olacağı ortaya konulmaya çalışılmış olup yabancı dil olarak Arapça öğretiminde öğretim materyali olarak çizgi filmlerin kullanımının önemi ve en verimli şekilde nasıl kullanılabileceği açıklanmıştır. Bu çalışmanın gelecek araştırmalara katkı sağlayacağı ve ışık tutacağı düşünülmektedir.

Kaynakça

 • Aksan, D. (2004). Türkçenin sözvarlığı. Ankara: Engin Yayınevi.
 • Avrupa Konseyi (2009). Diller için Avrupa ortak başvuru metni öğrenme-öğretme- değerlendirme (Çev: T.T.K.B. Komisyonu). Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Aycan, K. (2012). Konuşma ve ses eğitimi arasında konuşmanın ezgisi açısından akrabalık ilişkisi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,7, 299-306.
 • Aytan, N. ve Tunçel, H. (2015). Yabancılara Türkçe öğretiminde çizgi film kullanımı. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 3(2), 235- 246.
 • Bursalı, H. ve Ünal, F. (2015). Çizgi dizilerin 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin söz varlığına katkısı. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(29), 60-74.
 • Çilek, E. (2017). Arapça öğretiminde bilişsel stratejilerin kullanılmasının dinlediğini anlama becerisine etkisi. Türk ve İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, (10), 465-479.
 • Demirel, Ö. (2019). Yabancı dil öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Gökdayı, H. (2008). Türkçede kalıp sözler. Bilig, (44), 89-110.
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Kirch, M. ve Speck-Hamdan, A. (2007). One, two, three mit Dora, Elefant & Co. TelevIZIon, 20(1), 18- 23.
 • Köprülü, S. G. (2016). Erken yaşta yabancı dil öğreniminde çizgi filmlerin yeri. Diyalog Interkulturelle Zeitschrift Für Germanistik, 4(1), 88-98.
 • Od, Ç. (2013). Erken yaşta yabancı dil öğretiminde çizgi filmlerin dinlediğini anlama ve konuşma becerilerine katkısı. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(10), 499-508.
 • Yağlı, A. (2018). Çizgi filmlerin yabancı dil öğretiminde kullanılması Martine (Ayşegül) örneği. Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, 4(12), 702-709. Zeytinkaya, D. (2018). Filmler yabancı dil öğretiminde nasıl etkin bir şekilde kullanılabilir. Turkophone, 5(5), 30-37.

The Use of Cartoon Film As Material in Arabic Language Teaching

Yıl 2021, Cilt 41, Sayı 3, 1597 - 1619, 30.12.2021

Öz

Today, foreign language learning and teaching plays an important role in keeping up with the developing era and in inter-communal communication. Choosing an appropriate teaching material in the classroom makes a great contribution to gaining language skills. Cartoons, which are included in the scope of audio-visual tools, are not only entertainment products, but also a convenient teaching material for students to appeal to more than one sense organ, to be interesting and attractive, to concretize concepts and thus to facilitate learning. In this study, five fasih Arabic cartoons, which are widely watched, were examined and evaluated in terms of content (subject), pronunciation, vocabulary, and reflection of social culture, and the use of these tools in Arabic teaching was discussed in a system. Based on these watched cartoons, it was tried to reveal what kind of cartoons would be more effective and useful at what level, and the importance of the use of cartoons as a teaching material in teaching Arabic as a foreign language and how to use them in the most efficient way was explained. It is thought that this study will contribute and shed light on future research.

Kaynakça

 • Aksan, D. (2004). Türkçenin sözvarlığı. Ankara: Engin Yayınevi.
 • Avrupa Konseyi (2009). Diller için Avrupa ortak başvuru metni öğrenme-öğretme- değerlendirme (Çev: T.T.K.B. Komisyonu). Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Aycan, K. (2012). Konuşma ve ses eğitimi arasında konuşmanın ezgisi açısından akrabalık ilişkisi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,7, 299-306.
 • Aytan, N. ve Tunçel, H. (2015). Yabancılara Türkçe öğretiminde çizgi film kullanımı. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 3(2), 235- 246.
 • Bursalı, H. ve Ünal, F. (2015). Çizgi dizilerin 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin söz varlığına katkısı. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(29), 60-74.
 • Çilek, E. (2017). Arapça öğretiminde bilişsel stratejilerin kullanılmasının dinlediğini anlama becerisine etkisi. Türk ve İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, (10), 465-479.
 • Demirel, Ö. (2019). Yabancı dil öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Gökdayı, H. (2008). Türkçede kalıp sözler. Bilig, (44), 89-110.
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Kirch, M. ve Speck-Hamdan, A. (2007). One, two, three mit Dora, Elefant & Co. TelevIZIon, 20(1), 18- 23.
 • Köprülü, S. G. (2016). Erken yaşta yabancı dil öğreniminde çizgi filmlerin yeri. Diyalog Interkulturelle Zeitschrift Für Germanistik, 4(1), 88-98.
 • Od, Ç. (2013). Erken yaşta yabancı dil öğretiminde çizgi filmlerin dinlediğini anlama ve konuşma becerilerine katkısı. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(10), 499-508.
 • Yağlı, A. (2018). Çizgi filmlerin yabancı dil öğretiminde kullanılması Martine (Ayşegül) örneği. Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, 4(12), 702-709. Zeytinkaya, D. (2018). Filmler yabancı dil öğretiminde nasıl etkin bir şekilde kullanılabilir. Turkophone, 5(5), 30-37.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Zeliha ÇİLEK (Sorumlu Yazar)
BARTIN ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMÜ, MÜTERCİM TERCÜMANLIK (ARAPÇA) ANABİLİM DALI
0000-0003-2703-9207
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 41, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gefad863295, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {41}, pages = {1597 - 1619}, doi = {}, title = {ÇİZGİ FİLMLERİN ARAPÇA ÖĞRETİMİNDE MATERYAL OLARAK KULLANILMASI}, key = {cite}, author = {Çilek, Zeliha} }
APA Çilek, Z. (2021). ÇİZGİ FİLMLERİN ARAPÇA ÖĞRETİMİNDE MATERYAL OLARAK KULLANILMASI . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 41 (3) , 1597-1619 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/67470/863295
MLA Çilek, Z. "ÇİZGİ FİLMLERİN ARAPÇA ÖĞRETİMİNDE MATERYAL OLARAK KULLANILMASI" . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 41 (2021 ): 1597-1619 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/67470/863295>
Chicago Çilek, Z. "ÇİZGİ FİLMLERİN ARAPÇA ÖĞRETİMİNDE MATERYAL OLARAK KULLANILMASI". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 41 (2021 ): 1597-1619
RIS TY - JOUR T1 - ÇİZGİ FİLMLERİN ARAPÇA ÖĞRETİMİNDE MATERYAL OLARAK KULLANILMASI AU - Zeliha Çilek Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1597 EP - 1619 VL - 41 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi ÇİZGİ FİLMLERİN ARAPÇA ÖĞRETİMİNDE MATERYAL OLARAK KULLANILMASI %A Zeliha Çilek %T ÇİZGİ FİLMLERİN ARAPÇA ÖĞRETİMİNDE MATERYAL OLARAK KULLANILMASI %D 2021 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 41 %N 3 %R %U
ISNAD Çilek, Zeliha . "ÇİZGİ FİLMLERİN ARAPÇA ÖĞRETİMİNDE MATERYAL OLARAK KULLANILMASI". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 41 / 3 (Aralık 2021): 1597-1619 .
AMA Çilek Z. ÇİZGİ FİLMLERİN ARAPÇA ÖĞRETİMİNDE MATERYAL OLARAK KULLANILMASI. GEFAD. 2021; 41(3): 1597-1619.
Vancouver Çilek Z. ÇİZGİ FİLMLERİN ARAPÇA ÖĞRETİMİNDE MATERYAL OLARAK KULLANILMASI. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; 41(3): 1597-1619.
IEEE Z. Çilek , "ÇİZGİ FİLMLERİN ARAPÇA ÖĞRETİMİNDE MATERYAL OLARAK KULLANILMASI", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 41, sayı. 3, ss. 1597-1619, Ara. 2021