Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

C. Czerny Op. 299 17 Numaralı Etüdün Teknik Analizi

Yıl 2021, Cilt 41, Sayı 3, 2189 - 2215, 30.12.2021

Öz

Bu araştırmada, piyano eğitimi sürecinde sıklıkla kullanılan etüt kitaplarından C. Czerny Op. 299 etüt kitabının 17 numaralı etüdünün teknik bir analizinin yapılması amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Çalışmada yer alan verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Elde edilen veriler frekans (f) ve yüzde (%) hesaplamaları yapılarak çözümlenmiş ve tablolar halinde sunulmuştur. C. Czerny Op. 299 17 numaralı etüdün sağ ele kazandırdığı teknik beceriler, sol ele kazandırdığı teknik beceriler ve her iki elin birlikte kullanımına kazandırdığı teknik beceriler üç ayrı başlıkta gösterilmiştir. Yapılan teknik analizin ışığında incelenen verilere bakıldığı zaman; etüdün sağ elde non-legato ve repete tekniği yanı sıra çift sesler, tutan sesler, zayıf parmakların art arda kullanılması, ezgi duyurma ve tempoya uygun çalabilme çalışmalarını; sol elde non-legato tekniği ve akor tekniği, bir oktavı aşan atlamalı ses ve akorların çalınması, tutan sesler ve ezgi duyurma çalışmalarını; her iki elde ise sağ eldeki ezgiye karşı sol eldeki atlamalı ses ve akorların uyumlu çalınması, aynı anda sağ elde non-legato çalınırken sol elin legato çalınması ile tempoya uygun şekilde her iki elin eş zamanlı çalınması çalışmalarını yaptırmak üzere yazılmış bir etüt olduğu sonucuna varılmıştır. Etüt çalıştırılmadan önce bu araştırmada hazırlanmış olan alıştırmaların çalıştırılması önerilmektedir.

Kaynakça

 • Akın, Ö. (2006). Fiorillo’nun opus 3/31 numaralı etüdünün analizi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26 (2), 297-310.
 • Aslan, Ş. (2018). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Eğitim Yayınevi.
 • Bağçeci, S. E. (2003). Piyano eğitiminde müzikal analiz kavramı – kapsamı ve örnek klavye analizleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (1), 159-176.
 • Czerny, C. (1958). Schule der gelaufigkeit für klavier zu zwei handen opus 299. [Çevrim-içi: https://ks.imslp.net/files/imglnks/usimg/7/7e/IMSLP247052-PMLP03452-Czerny,_Carl- Schule_der_Gelaeufigkeit_Op_299_Peters_6963-66_filter.pdf]. Erişim tarihi: 01.12.2020.
 • Ertem, A. (2019). Okul öncesi piyano metotlarının erken çocukluk dönemi gelişim basamakları açısından incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Gün, E. (2014). Piyano performansı öz yeterlik ölçeğinin geliştirilmesi ve uygulanması. (Yayınlanmamış doktora tezi). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Burdur.
 • Gün, E. ve Köse, H. S. (2012). Piyano eğitiminde müzikal terimler ve çalma tekniklerine ilişkin bilişsel düzey analizi. E-Journal of New World Sciences Academy NWSA-Fine Arts, 7(3), 246-257.
 • Gün, E. ve Yıldız, G. (2013). Piyano eğitiminde başarıyı etkileyen faktörler. E-Journal of New World Sciences Academy NWSA-Fine Arts, 8(1), 103-114.
 • Kalkanoğlu, B. (2020). Piyano eğitiminde sol el: Czerny Op. 718 sol el etütlerinin analizi. Turkish Studies-Education, 15(3), 1939-1950. http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.42789
 • Koç, Y. (2017). Sosyal bilimlerde örnekleme kuramı. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(47), 480-495. http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12368
 • Kurtuldu, M. K. (2009). Czerny op. 299 30 numaralı etüde yönelik teknik ve biçimsel analiz. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), 28-38.
 • Küçük, A. (2002). Piyanistik organlar ve eforsuz kullanımları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (3), 69-76.
 • Özdemir, M. (2010). Nitel veri analizi: sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 323-343.
 • Öztürk, B. (2010). Carl czerny’nin opus 299/19 numaralı etüdünün piyano eğitimine yönelik analizi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27 (2), 241-258
 • Pazdirek, F. (2021). The universal handbook of musical literature. [Çevrim-içi: https://archive.org/stream/universalhandboo05pazd#page/n4/mode/1up/search/op.+849]. Erişim tarihi: 24.02.2021.
 • Poyrazoğlu, E. (2007). Carl Czerny’nin yaşamı ve il primo maestro di pianoforte etütlerinin incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Say, A. (2019). Müziğin kitabı. Islık Yayınları.
 • TDK, Türk Dil Kurumu (2005). Türkçe sözlük. Türk Dil Kurumu.
 • Tufan, E. (2004). Geleneksel makamlar kullanılarak yazılan etütlerin piyano eğitimi açısından önemi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 65-77.
 • Xin, L. (2018). Analysis of the practical value of czerny piano etudes. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 205, 782-783.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Atakan ERTEM (Sorumlu Yazar)
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1483-3148
Türkiye


Özlem AKIN ŞİŞMAN
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9275-8633
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 41, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gefad900031, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {41}, pages = {2189 - 2215}, doi = {}, title = {C. Czerny Op. 299 17 Numaralı Etüdün Teknik Analizi}, key = {cite}, author = {Ertem, Atakan and Akın Şişman, Özlem} }
APA Ertem, A. & Akın Şişman, Ö. (2021). C. Czerny Op. 299 17 Numaralı Etüdün Teknik Analizi . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 41 (3) , 2189-2215 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/67470/900031
MLA Ertem, A. , Akın Şişman, Ö. "C. Czerny Op. 299 17 Numaralı Etüdün Teknik Analizi" . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 41 (2021 ): 2189-2215 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/67470/900031>
Chicago Ertem, A. , Akın Şişman, Ö. "C. Czerny Op. 299 17 Numaralı Etüdün Teknik Analizi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 41 (2021 ): 2189-2215
RIS TY - JOUR T1 - C. Czerny Op. 299 17 Numaralı Etüdün Teknik Analizi AU - Atakan Ertem , Özlem Akın Şişman Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2189 EP - 2215 VL - 41 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi C. Czerny Op. 299 17 Numaralı Etüdün Teknik Analizi %A Atakan Ertem , Özlem Akın Şişman %T C. Czerny Op. 299 17 Numaralı Etüdün Teknik Analizi %D 2021 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 41 %N 3 %R %U
ISNAD Ertem, Atakan , Akın Şişman, Özlem . "C. Czerny Op. 299 17 Numaralı Etüdün Teknik Analizi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 41 / 3 (Aralık 2021): 2189-2215 .
AMA Ertem A. , Akın Şişman Ö. C. Czerny Op. 299 17 Numaralı Etüdün Teknik Analizi. GEFAD. 2021; 41(3): 2189-2215.
Vancouver Ertem A. , Akın Şişman Ö. C. Czerny Op. 299 17 Numaralı Etüdün Teknik Analizi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; 41(3): 2189-2215.
IEEE A. Ertem ve Ö. Akın Şişman , "C. Czerny Op. 299 17 Numaralı Etüdün Teknik Analizi", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 41, sayı. 3, ss. 2189-2215, Ara. 2021