Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

The Contributions of Literature Courses to English Language Teaching Programmes

Yıl 2022, Cilt: 42 Sayı: 3, 2469 - 2497, 30.12.2022
https://doi.org/10.17152/gefad.1182100

Öz

This study aims to investigate the contributions of literary texts to English Language Teaching Programmes. The study focuses on the changing status of literature courses in the Higher Education in Turkey; discusses the pedagogical benefits of literature courses in language teaching education and intends to examine to what extent literature causes a positive change on student teachers’ personal growth and their linguistic, literary, cultural competence, as well as their command of English in reading, writing, listening, speaking, critical thinking skills, and their vocabulary repertoire. The data was conducted with 29 participants who completed their 3rd grade at Gazi University English Language Department. To find out the participants’ subjective opinions, experiences and beliefs, a semi-structured interview was used for the survey as a qualitative research method. The findings demonstrate that literature courses have led to a meaningful improvement in the participants both personally and academically. Yet, the results indicated that this positive change expected in the participants had been limited for certain items. Some suggestions were given for further studies.

Kaynakça

 • Brumfit, C. (1985). Language and literature teaching: From practice to principle. Oxford: Pergamon Press.
 • Çalişici, B. (2019). 2006-2018 yılları arasinda Türkiye’de öğretmen yetiştirme politikalarina ilişkin bir değerlendirme (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Carroli, P. (2008). Literature in second language education. London and New York: Continuum.
 • Carter, R. & McRae, J. (1996). Language, literature and the learner: creative classroom practice. London: Longman.
 • Carter, R. (2007). Literature and language teaching 1986-2006: A review. International Journal of Applied Linguistics, 17, 3-13.
 • Carter, R.A. & Long, M.N. (1991). Teaching Literature. London: Longman.
 • Collie, J. & Slater, S. (1987). Literature in the language classroom. Cambridge: Cambridge University.
 • Creswell, J. W. (2009). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. (3rd ed.) California: Sage Publishing.
 • Dörnyei, Z. (2007). Research methods in applied linguistics quantitative, qualitative and mixed methods. Spain: Oxford University.
 • Duff, A., Maley, A. (1990). Literature. Oxford: Oxford University Press.
 • Floris, D. (2004). The Power of Literature in EFL Classrooms. K@TA 2 , 6, 1-12.
 • Frantzen, D. (2002). Rethinking foreign language literature: Towards an integration of literature and language at all levels. In V. M. Scott, & H.Tucker (Eds.), SLA and the Literature Classroom: Fostering Dialogues (pp.109-130). Boston: Heinle&Heinle.
 • Ghosn, I. (2002). Four good reasons to use literature in primary school ELT. ELT Journal, 2 (56), 172-179.
 • Gilroy-Scott, N. (1983). Teaching literature overseas: language-base approaches. Oxford: Pergamon Press.
 • Hişmanoğlu, M. (2005). Teaching English through literature. Journal of Language and Linguistic Studies, 1, 53-66.
 • Kern, R. (2000). Literacy and language teaching. Oxford: Oxford University Press.
 • Khatib, M, Rahimi A.H. (2012). Literature and language teaching. Journal of Academic and Applied Studies. 2 (6). June 2012, 32-38.
 • Lazar, G. (1993). Literature and language teaching: a guide for teachers and trainers. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Lazar, G. (2008). Literature and Language Teaching. (16th ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Nasr, N. (2001). The use of poetry in TEFL: Literature in the new Lebanese curriculum. Revista de Filologia y su Didactica. N.24. 2001, 345- 363.
 • Paran, A. (2008). The role of literature in instructed foreign language learning and teaching: An evidence-based survey. Language Teaching, 41 (4), 465-496.
 • Stern, S. (1985). Teaching Literature in ESL/EFL: An Integrative Approach. Los Angeles: University of California. Tucker, G. R., & W. E. L. (1972). Sociocultural Aspects of Foreign-Language Study. Dodge, J. W. (ed.), Northeast Conference Reports. Montpellier, The Capital City Press, Vermont.
 • Van, T. (2009). The relevance of literary analysis to teaching literature in the EFL classroom. English Teaching Forum 2-9 (3).
 • Widdowson, H. (1982). The Use of Literature. In M. Hines & W. Rutherford (ed.). In: On TESOL 81. Washington, D.C.: TESOL.
 • Yüksek Öğretim Kurulu [YÖK] (1998). Eğitim fakülteleri öğretmen yetiştirme programlarinin yeniden düzenlenmesi. Ankara: Mart. Yüksek Öğretim Kurulu.
 • [YÖK] (2007). Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programlari. Yüksek Öğretim Kurulu.
 • [YÖK] (2018). Öğretmen yetiştirme lisans programlari.

Edebiyat Derslerinin İngiliz Dili Eğitimi Programlarına Katkıları

Yıl 2022, Cilt: 42 Sayı: 3, 2469 - 2497, 30.12.2022
https://doi.org/10.17152/gefad.1182100

Öz

Bu çalışma, edebi metinlerin İngiliz Dili Eğitimi programlarına katkısını araştırmayı hedeflemektedir. Edebiyat derslerinin YÖK’ün yüksek eğitimi yeniden yapılandırma sürecinde değişen konumu, dil eğitiminde faydaları konularına değinerek, çalışmada edebiyatın öğretmen adaylarının kişisel ve dil gelişimine katkıları; okuma, yazma, konuşma, dinleme ve eleştirel düşünme becerilerinin yanı sıra kelime dağarcıkları açısından öğretmen adaylarını ne derece geliştirdiği araştırılmaktadır. Çalışma, Gazi Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi ABD’de 3. sınıfı tamamlamış ve programdaki mevcut 2. ve 3. sınıf edebiyat derslerini görmüş 29 gönüllü öğrencinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Katılımcıların konu ile ilgili kişisel fikirleri, deneyimleri ve inançlarını derinlemesine yansıtabilmeleri amacıyla nitel veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşmeler uygulanmıştır. Görüşmenin bulguları edebiyat derslerinin katılımcılar üzerinde hem kişisel gelişim hem de edebi, dilsel, kültürel ve iletişimsel yeterlilik konularında olumlu yönde etkisi olduğunu göstermiştir. Ancak bu olumlu etki belli alanlarda ve sınırlı derecede gerçekleşmiş olup ideal seviyeye ulaşılamamıştır. Çalışmanın sonunda gelecekteki çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • Brumfit, C. (1985). Language and literature teaching: From practice to principle. Oxford: Pergamon Press.
 • Çalişici, B. (2019). 2006-2018 yılları arasinda Türkiye’de öğretmen yetiştirme politikalarina ilişkin bir değerlendirme (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Carroli, P. (2008). Literature in second language education. London and New York: Continuum.
 • Carter, R. & McRae, J. (1996). Language, literature and the learner: creative classroom practice. London: Longman.
 • Carter, R. (2007). Literature and language teaching 1986-2006: A review. International Journal of Applied Linguistics, 17, 3-13.
 • Carter, R.A. & Long, M.N. (1991). Teaching Literature. London: Longman.
 • Collie, J. & Slater, S. (1987). Literature in the language classroom. Cambridge: Cambridge University.
 • Creswell, J. W. (2009). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. (3rd ed.) California: Sage Publishing.
 • Dörnyei, Z. (2007). Research methods in applied linguistics quantitative, qualitative and mixed methods. Spain: Oxford University.
 • Duff, A., Maley, A. (1990). Literature. Oxford: Oxford University Press.
 • Floris, D. (2004). The Power of Literature in EFL Classrooms. K@TA 2 , 6, 1-12.
 • Frantzen, D. (2002). Rethinking foreign language literature: Towards an integration of literature and language at all levels. In V. M. Scott, & H.Tucker (Eds.), SLA and the Literature Classroom: Fostering Dialogues (pp.109-130). Boston: Heinle&Heinle.
 • Ghosn, I. (2002). Four good reasons to use literature in primary school ELT. ELT Journal, 2 (56), 172-179.
 • Gilroy-Scott, N. (1983). Teaching literature overseas: language-base approaches. Oxford: Pergamon Press.
 • Hişmanoğlu, M. (2005). Teaching English through literature. Journal of Language and Linguistic Studies, 1, 53-66.
 • Kern, R. (2000). Literacy and language teaching. Oxford: Oxford University Press.
 • Khatib, M, Rahimi A.H. (2012). Literature and language teaching. Journal of Academic and Applied Studies. 2 (6). June 2012, 32-38.
 • Lazar, G. (1993). Literature and language teaching: a guide for teachers and trainers. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Lazar, G. (2008). Literature and Language Teaching. (16th ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Nasr, N. (2001). The use of poetry in TEFL: Literature in the new Lebanese curriculum. Revista de Filologia y su Didactica. N.24. 2001, 345- 363.
 • Paran, A. (2008). The role of literature in instructed foreign language learning and teaching: An evidence-based survey. Language Teaching, 41 (4), 465-496.
 • Stern, S. (1985). Teaching Literature in ESL/EFL: An Integrative Approach. Los Angeles: University of California. Tucker, G. R., & W. E. L. (1972). Sociocultural Aspects of Foreign-Language Study. Dodge, J. W. (ed.), Northeast Conference Reports. Montpellier, The Capital City Press, Vermont.
 • Van, T. (2009). The relevance of literary analysis to teaching literature in the EFL classroom. English Teaching Forum 2-9 (3).
 • Widdowson, H. (1982). The Use of Literature. In M. Hines & W. Rutherford (ed.). In: On TESOL 81. Washington, D.C.: TESOL.
 • Yüksek Öğretim Kurulu [YÖK] (1998). Eğitim fakülteleri öğretmen yetiştirme programlarinin yeniden düzenlenmesi. Ankara: Mart. Yüksek Öğretim Kurulu.
 • [YÖK] (2007). Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programlari. Yüksek Öğretim Kurulu.
 • [YÖK] (2018). Öğretmen yetiştirme lisans programlari.
Toplam 27 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Semra Saraçoğlu 0000-0001-8331-7705

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 42 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Saraçoğlu, S. (2022). The Contributions of Literature Courses to English Language Teaching Programmes. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42(3), 2469-2497. https://doi.org/10.17152/gefad.1182100
AMA Saraçoğlu S. The Contributions of Literature Courses to English Language Teaching Programmes. GEFAD. Aralık 2022;42(3):2469-2497. doi:10.17152/gefad.1182100
Chicago Saraçoğlu, Semra. “The Contributions of Literature Courses to English Language Teaching Programmes”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42, sy. 3 (Aralık 2022): 2469-97. https://doi.org/10.17152/gefad.1182100.
EndNote Saraçoğlu S (01 Aralık 2022) The Contributions of Literature Courses to English Language Teaching Programmes. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 3 2469–2497.
IEEE S. Saraçoğlu, “The Contributions of Literature Courses to English Language Teaching Programmes”, GEFAD, c. 42, sy. 3, ss. 2469–2497, 2022, doi: 10.17152/gefad.1182100.
ISNAD Saraçoğlu, Semra. “The Contributions of Literature Courses to English Language Teaching Programmes”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42/3 (Aralık 2022), 2469-2497. https://doi.org/10.17152/gefad.1182100.
JAMA Saraçoğlu S. The Contributions of Literature Courses to English Language Teaching Programmes. GEFAD. 2022;42:2469–2497.
MLA Saraçoğlu, Semra. “The Contributions of Literature Courses to English Language Teaching Programmes”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 42, sy. 3, 2022, ss. 2469-97, doi:10.17152/gefad.1182100.
Vancouver Saraçoğlu S. The Contributions of Literature Courses to English Language Teaching Programmes. GEFAD. 2022;42(3):2469-97.