Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Investigation of Music Teacher Candidates' Art Literacy Levels According to Several Variables

Yıl 2023, Cilt: 43 Sayı: 2, 677 - 695, 02.09.2023
https://doi.org/10.17152/gefad.1172643

Öz

In this study, it is aimed to determine the art literacy levels of music teacher candidates and to examine their art literacy levels according to various variables. The research was conducted with 105 music teacher candidates from different universities. The "Art Literacy Scale" developed by Yücetoker (2014) and the demographic information form prepared by the researcher was used to collect the data. When the findings are evaluated in general, it can be stated that the art literacy levels of the participants are not low. There was no significant difference between reading at least one book a month, and the type of high school they graduated with their art literacy levels. A significant difference was determined between daily instrument studying time, having individuals interested in art in their family, and individual instrument course success scores with their art literacy levels.

Kaynakça

 • Afacan, Ş. & Kaya, E.E. (2019). Güzel sanatlar fakültesi müzik bölümü öğrencilerinin sanat okuryazarlığı durumlarının incelenmesi. The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences, 5(2), 204-214. DOI: https://doi.org/10.34137/jilses.605559
 • Aydınlı Gürler, D. & Kaynak Akçaoğlu, T. (2021). Güzel sanatlar fakültesi müzik bölümü öğrencilerinin sanat okuryazarlığı düzeylerinin ve belirli değişkenlerle ilişkisinin incelenmesi. EKEV Akademi Dergisi, 86, 191-208. http://www.ekevakademi.org/Makaleler/1690229739_10%20Demet%20AYDINLI%20GURLER-Tugce%20KAYNAK%20AKCAOGLU.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Field A. (2009). Discovering statistics using SPSS (Third Edition). London: Sage. Karasar, N. (1998). Bilimsel araştırma yöntemi. (8. Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kurtaslan Yıldırım, H. (2017). Evaluatıon of Art Lıteracy Levels of Students Who Study In Fıne Arts Hıgh School In Terms Of Varıables. EKEV Akademi Dergisi, 70, 39-56. http://www.ekevakademi.org/Makaleler/473659757_03%20Hazan%20KURTASLAN%20YILDIRIM.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Mentiş Köksoy, A. (2018). Investigation of Art Literacy Levels of Fine Arts Education Students. Educational Research and Reviews, 13(8), 319-327. DOI: 10.5897/ERR2018.3517
 • Mishra P., Pandey C.M., Singh U., Gupta A., Sahu C., & Keshri A. (2019). Descriptive Statistics and Normality Tests for Statistical Data. Annals of Cardiac Anaesthesia, 22, 67-72. DOI: 10.4103/aca.ACA_157_18
 • Özer, B. (2018). Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Öğrencilerin Sanat Okuryazarlık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. EKEV Akademi Dergisi, 73, 441- 450. DOI: https://doi.org/10.34137/jilses.605559
 • San, İ. (1982). Sanat eğitimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1(15), 215-226. https://doi.org/10.1501/Egifak_0000000828
 • Taşkesen, S. ve Ekici, S. (2020). Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Sanat Okuryazarlık Düzeyleri İle Estetik Beğeni Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. EKEV Akademi Dergisi, 81, 411- 428. http://www.ekevakademi.org/Makaleler/1985072095_21%20Selma%20TASKESEN-Seycan%20EKICI.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Uyar, E. & Temiz, E. (2019). Amatör Ve Profesyonel Koristlerin Sanat Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi. Eurasian Journal of Music and Dance, (15), 69-77. DOI: 10.31722/ejmd.668498
 • Yücetoker, İ. (2014). Sanat Okuryazarlığı Ölçeğinin Hazırlanması Ve Geliştirilmesi. Sanat Eğitimi Dergisi, 2 (1), 112-126. DOI:10.7816/sed-02-01-06
 • Yücetoker, İ. (2015). Güzel Sanatlar Eğitimi Öğrencilerinin Sanat okuryazarlığı Düzeylerinin Değerlendirilmesi. EKEV Akademi Dergisi, 62, 669-676. http://www.ekevakademi.org/Makaleler/1203666830_35%20Izzet%20YUCETOKER.pdf adresinden erişilmiştir.

Müzik Öğretmeni Adaylarının Sanat Okuryazarlığı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Yıl 2023, Cilt: 43 Sayı: 2, 677 - 695, 02.09.2023
https://doi.org/10.17152/gefad.1172643

Öz

Bu araştırmada, müzik öğretmeni adaylarının sanat okuryazarlığı düzeylerini belirlemek ve sanat okuryazarlığı düzeylerini çeşitli değişkenlere göre incelemek amaçlanmıştır. Araştırma farklı üniversitelerden müzik öğretmeni adayı 105 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında Yücetoker (2014) tarafından geliştirilen “Sanat Okuryazarlığı Ölçeği” ve araştırmacı tarafından hazırlanan demografik bilgi formu kullanılmıştır. Bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, katılımcıların sanat okuryazarlığı düzeylerinin düşük olmadığı ifade edilebilir. Katılımcıların ayda en az bir kitap okuma ve mezun oldukları lise türü ile sanat okuryazarlığı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Ancak, günlük çalgı çalışma süresi, ailede sanatla ilgilenen birey olma durumu ve bireysel çalgı dersi başarı puanı ile sanat okuryazarlığı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Afacan, Ş. & Kaya, E.E. (2019). Güzel sanatlar fakültesi müzik bölümü öğrencilerinin sanat okuryazarlığı durumlarının incelenmesi. The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences, 5(2), 204-214. DOI: https://doi.org/10.34137/jilses.605559
 • Aydınlı Gürler, D. & Kaynak Akçaoğlu, T. (2021). Güzel sanatlar fakültesi müzik bölümü öğrencilerinin sanat okuryazarlığı düzeylerinin ve belirli değişkenlerle ilişkisinin incelenmesi. EKEV Akademi Dergisi, 86, 191-208. http://www.ekevakademi.org/Makaleler/1690229739_10%20Demet%20AYDINLI%20GURLER-Tugce%20KAYNAK%20AKCAOGLU.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Field A. (2009). Discovering statistics using SPSS (Third Edition). London: Sage. Karasar, N. (1998). Bilimsel araştırma yöntemi. (8. Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kurtaslan Yıldırım, H. (2017). Evaluatıon of Art Lıteracy Levels of Students Who Study In Fıne Arts Hıgh School In Terms Of Varıables. EKEV Akademi Dergisi, 70, 39-56. http://www.ekevakademi.org/Makaleler/473659757_03%20Hazan%20KURTASLAN%20YILDIRIM.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Mentiş Köksoy, A. (2018). Investigation of Art Literacy Levels of Fine Arts Education Students. Educational Research and Reviews, 13(8), 319-327. DOI: 10.5897/ERR2018.3517
 • Mishra P., Pandey C.M., Singh U., Gupta A., Sahu C., & Keshri A. (2019). Descriptive Statistics and Normality Tests for Statistical Data. Annals of Cardiac Anaesthesia, 22, 67-72. DOI: 10.4103/aca.ACA_157_18
 • Özer, B. (2018). Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Öğrencilerin Sanat Okuryazarlık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. EKEV Akademi Dergisi, 73, 441- 450. DOI: https://doi.org/10.34137/jilses.605559
 • San, İ. (1982). Sanat eğitimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1(15), 215-226. https://doi.org/10.1501/Egifak_0000000828
 • Taşkesen, S. ve Ekici, S. (2020). Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Sanat Okuryazarlık Düzeyleri İle Estetik Beğeni Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. EKEV Akademi Dergisi, 81, 411- 428. http://www.ekevakademi.org/Makaleler/1985072095_21%20Selma%20TASKESEN-Seycan%20EKICI.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Uyar, E. & Temiz, E. (2019). Amatör Ve Profesyonel Koristlerin Sanat Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi. Eurasian Journal of Music and Dance, (15), 69-77. DOI: 10.31722/ejmd.668498
 • Yücetoker, İ. (2014). Sanat Okuryazarlığı Ölçeğinin Hazırlanması Ve Geliştirilmesi. Sanat Eğitimi Dergisi, 2 (1), 112-126. DOI:10.7816/sed-02-01-06
 • Yücetoker, İ. (2015). Güzel Sanatlar Eğitimi Öğrencilerinin Sanat okuryazarlığı Düzeylerinin Değerlendirilmesi. EKEV Akademi Dergisi, 62, 669-676. http://www.ekevakademi.org/Makaleler/1203666830_35%20Izzet%20YUCETOKER.pdf adresinden erişilmiştir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sanat Eğitimi (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Merih DOĞAN
Ankara Üniversitesi
0000-0001-7455-5613
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 2 Eylül 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 43 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gefad1172643, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2023}, volume = {43}, number = {2}, pages = {677 - 695}, doi = {10.17152/gefad.1172643}, title = {Müzik Öğretmeni Adaylarının Sanat Okuryazarlığı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Doğan, Merih} }
APA Doğan, M. (2023). Müzik Öğretmeni Adaylarının Sanat Okuryazarlığı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 43 (2) , 677-695 . DOI: 10.17152/gefad.1172643
MLA Doğan, M. "Müzik Öğretmeni Adaylarının Sanat Okuryazarlığı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi" . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43 (2023 ): 677-695 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/79724/1172643>
Chicago Doğan, M. "Müzik Öğretmeni Adaylarının Sanat Okuryazarlığı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43 (2023 ): 677-695
RIS TY - JOUR T1 - Müzik Öğretmeni Adaylarının Sanat Okuryazarlığı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi AU - MerihDoğan Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.17152/gefad.1172643 DO - 10.17152/gefad.1172643 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 677 EP - 695 VL - 43 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.1172643 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.1172643 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Müzik Öğretmeni Adaylarının Sanat Okuryazarlığı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi %A Merih Doğan %T Müzik Öğretmeni Adaylarının Sanat Okuryazarlığı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi %D 2023 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 43 %N 2 %R doi: 10.17152/gefad.1172643 %U 10.17152/gefad.1172643
ISNAD Doğan, Merih . "Müzik Öğretmeni Adaylarının Sanat Okuryazarlığı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43 / 2 (Eylül 2023): 677-695 . https://doi.org/10.17152/gefad.1172643
AMA Doğan M. Müzik Öğretmeni Adaylarının Sanat Okuryazarlığı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. GEFAD. 2023; 43(2): 677-695.
Vancouver Doğan M. Müzik Öğretmeni Adaylarının Sanat Okuryazarlığı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2023; 43(2): 677-695.
IEEE M. Doğan , "Müzik Öğretmeni Adaylarının Sanat Okuryazarlığı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 43, sayı. 2, ss. 677-695, Eyl. 2023, doi:10.17152/gefad.1172643