Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Molinsky ve Bliss’in Kategorisine göre Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde İletişimsel Kelime Etkinlikleri

Yıl 2023, Cilt: 43 Sayı: 3, 2179 - 2204, 30.12.2023
https://doi.org/10.17152/gefad.1191736

Öz

Yabancı dil öğreniminde yetkinlik, kelime kazanımı ve kelimelerin iletişimsel süreç içerisinde etkin kullanımı ile doğrudan ilgilidir. Kelime serveti, o dilde kendimizi ifade edebilme yetkinliğini belirlemektedir. Öğrenciler, hedef dilde kendilerini ifade etme sürecinde farklı ortam ve bağlamlarda bulunurlar. Daha önce bu ortam ve bağlamlara maruz kalmamışlarsa konuşma ve yazma becerilerinde kendilerini istendik seviyede anlatamadıkları gibi anlama becerilerinin de geliştirilmesi gerektiği görülmektedir. Bu sebeple kelime dağarcığı yetkinliği ve bu dağarcığın farklı ortamlarda iletişim temelli kullanılmış olması önem taşımaktadır. Öğrenci, yeni bir kelime ile karşılaştığında onu anlaması, hatırlayabilmesi, kelimeyi karşısındaki kişiye ve duruma uygun şekilde kullanması için sınıf içerisinde farklı stratejiler içeren etkinlikler kullanılmalıdır. Bu çalışmada, Molinsky ve Bliss’in (1994) kelime öğretiminde kullanılacak iletişimsel aktiviteleri gruplandırdığı 11 farklı kategori, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi sürecinde kullanılmak üzere özgün ya da adapte edilmiş etkinlik örnekleri ile somutlaştırılmıştır. Bu iletişimsel temelli etkinlikler yoluyla Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin; duyuşsal hazırbulunuşluklarının istendik seviyeye çekilerek, duygusal filtrelerinin düşürülüp (Krashen, 1982), algılarını öğrenmeye daha açık hale getirmek ve kazanılan bilgileri daha kalıcı hâle getirmek amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi deseninin kullanıldığı çalışmada, A1, A2, B1, B2 seviyesinde kullanılabilecek etkinlikler farklı beceri gruplarını da kapsayacak şekilde örneklendirilmiş ve kullanım alanları açıklanmıştır.

Destekleyen Kurum

yok

Kaynakça

 • Avrupa Konseyi. (2013). Diller için Avrupa ortak öneriler çerçevesi. Almanya. Erişim adresi:https://www.telc.net/fileadmin/user_upload/Publikationen/Diller_iain_Avrupa_Ortak_o neriler_AEeraevesi.pdf
 • Corbin, J. ve Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Thousand Oaks: Sage.
 • Gouıin, F. (1894). The art of teaching and studying languages. London: G. Philip and Son. Krashen, S.D. (1982). Principles and practice in second language acquisition. Oxford:Pergamon Press.
 • McCarthy, M. J. (1990). Vocabulary. Oxford: Oxford University Press. Molinsky, S.J. ve Bliss, B. (1994). Handbook of vocabulary teaching strategies. New Jersey: Prentice Hall Regents.
 • Oxford, R. ve Scarcella, R. (1994). Second language vocabulary learning among adults:State of the art in vocabulary instruction. System, 22 (2), 231-243.
 • Rubin, J. (1975). What the ‘good language learner’ can teach us? TESOL Quarterly, 9, 41-51. Samston, M.S.D. (2001). More AbraVocabra: The amazingly sensible approach to teachingvocabulary. Colorado: Cottonwood Press.
 • Schmitt, N., ve Schmitt, D. (2000). Vocabulary in language teaching. USA: Cambridge University Press.
 • Scrivener, J. (2005). Learning teaching. Oxford: Macmillan.
 • Stoffer, I. (1995). University foreign language students’ choice of vocabulary learning strategies as related to individual difference variables. Yayınlanmamış Doktora Tezi. The University of Alabama, Alabama. Takac, V. P. (2008). Vocabulary learning strategies and foreign language acquisition. England: Multilingual Matters.
 • Takıl, N. B. (2016). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde resimyazılar ve bağlamsal cümlelerle kelime kazanımı. Journal of Turkish Studies, 11(3), 2131-2150.
 • Unin, N. ve Bearing, P. (2016). Brainstorming as a way to approach atudent-centered learning in the ESL classroom. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 224, 605- 612.
 • Willis, J. (2008). Teaching the brain to read. USA: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Wilkins, D.A. (1972). Linguistics in language teaching. London: Edward Arnold.
 • Wilson, C. (2013). Brainstorming and beyond: A user-centered design method. USA: Morgan Kaufman.
 • Wittgenstein, L. (2016). Tractatus logico philosophicus. İstanbul: Metis Yayınları.

Communicative Activities in Vocabulary Teaching in Teaching Turkish as a Foreign Language according to Category of Molinsky and Bliss

Yıl 2023, Cilt: 43 Sayı: 3, 2179 - 2204, 30.12.2023
https://doi.org/10.17152/gefad.1191736

Öz

Competence in foreign language learning is directly related to word acquisition and effective use of these words in the communicative process. The efficiency of vocabulary determines the competence
to express ourselves in that language. Students find themselves in different environments and contexts while expressing themselves in the target language. If they have not been in these environments and contexts before, it becomes difficult to express themselves at the desired level in their speaking and writing skills and their comprehension skills need to be developed. For this reason, it is important that vocabulary competence and the use of vocabulary should be employed communicatively in different environments. When the student encounters a new word, activities that include different strategies should be used in the class in order for the student to understand, remember, and use it appropriately according to the interlocutor and the situation. In this study, 11 different categories of original or adapted examples of communicative vocabulary teaching activities are provided that are grouped by Molinsky and Bliss (1994). Through these communicative-based activities, it is aimed to bring the emotional readiness of learners to the desired level, lower their affective filters (Krashen, 1982), help their perceptions to be more open to learning and make the acquired knowledge more permanent. Document analysis was employed as a qualitative research method in this study in which A1, A2, B1 and B2 level activities that involved different skills are exemplified and their aims for use are explained.

Kaynakça

 • Avrupa Konseyi. (2013). Diller için Avrupa ortak öneriler çerçevesi. Almanya. Erişim adresi:https://www.telc.net/fileadmin/user_upload/Publikationen/Diller_iain_Avrupa_Ortak_o neriler_AEeraevesi.pdf
 • Corbin, J. ve Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Thousand Oaks: Sage.
 • Gouıin, F. (1894). The art of teaching and studying languages. London: G. Philip and Son. Krashen, S.D. (1982). Principles and practice in second language acquisition. Oxford:Pergamon Press.
 • McCarthy, M. J. (1990). Vocabulary. Oxford: Oxford University Press. Molinsky, S.J. ve Bliss, B. (1994). Handbook of vocabulary teaching strategies. New Jersey: Prentice Hall Regents.
 • Oxford, R. ve Scarcella, R. (1994). Second language vocabulary learning among adults:State of the art in vocabulary instruction. System, 22 (2), 231-243.
 • Rubin, J. (1975). What the ‘good language learner’ can teach us? TESOL Quarterly, 9, 41-51. Samston, M.S.D. (2001). More AbraVocabra: The amazingly sensible approach to teachingvocabulary. Colorado: Cottonwood Press.
 • Schmitt, N., ve Schmitt, D. (2000). Vocabulary in language teaching. USA: Cambridge University Press.
 • Scrivener, J. (2005). Learning teaching. Oxford: Macmillan.
 • Stoffer, I. (1995). University foreign language students’ choice of vocabulary learning strategies as related to individual difference variables. Yayınlanmamış Doktora Tezi. The University of Alabama, Alabama. Takac, V. P. (2008). Vocabulary learning strategies and foreign language acquisition. England: Multilingual Matters.
 • Takıl, N. B. (2016). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde resimyazılar ve bağlamsal cümlelerle kelime kazanımı. Journal of Turkish Studies, 11(3), 2131-2150.
 • Unin, N. ve Bearing, P. (2016). Brainstorming as a way to approach atudent-centered learning in the ESL classroom. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 224, 605- 612.
 • Willis, J. (2008). Teaching the brain to read. USA: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Wilkins, D.A. (1972). Linguistics in language teaching. London: Edward Arnold.
 • Wilson, C. (2013). Brainstorming and beyond: A user-centered design method. USA: Morgan Kaufman.
 • Wittgenstein, L. (2016). Tractatus logico philosophicus. İstanbul: Metis Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nazife Burcu TAKIL 0000-0003-0937-7595

Burtay Hatice INCE 0000-0001-9902-6574

Proje Numarası yok
Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 43 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA TAKIL, N. B., & INCE, B. H. (2023). Molinsky ve Bliss’in Kategorisine göre Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde İletişimsel Kelime Etkinlikleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43(3), 2179-2204. https://doi.org/10.17152/gefad.1191736
AMA TAKIL NB, INCE BH. Molinsky ve Bliss’in Kategorisine göre Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde İletişimsel Kelime Etkinlikleri. GEFAD. Aralık 2023;43(3):2179-2204. doi:10.17152/gefad.1191736
Chicago TAKIL, Nazife Burcu, ve Burtay Hatice INCE. “Molinsky Ve Bliss’in Kategorisine göre Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde İletişimsel Kelime Etkinlikleri”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43, sy. 3 (Aralık 2023): 2179-2204. https://doi.org/10.17152/gefad.1191736.
EndNote TAKIL NB, INCE BH (01 Aralık 2023) Molinsky ve Bliss’in Kategorisine göre Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde İletişimsel Kelime Etkinlikleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43 3 2179–2204.
IEEE N. B. TAKIL ve B. H. INCE, “Molinsky ve Bliss’in Kategorisine göre Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde İletişimsel Kelime Etkinlikleri”, GEFAD, c. 43, sy. 3, ss. 2179–2204, 2023, doi: 10.17152/gefad.1191736.
ISNAD TAKIL, Nazife Burcu - INCE, Burtay Hatice. “Molinsky Ve Bliss’in Kategorisine göre Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde İletişimsel Kelime Etkinlikleri”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43/3 (Aralık 2023), 2179-2204. https://doi.org/10.17152/gefad.1191736.
JAMA TAKIL NB, INCE BH. Molinsky ve Bliss’in Kategorisine göre Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde İletişimsel Kelime Etkinlikleri. GEFAD. 2023;43:2179–2204.
MLA TAKIL, Nazife Burcu ve Burtay Hatice INCE. “Molinsky Ve Bliss’in Kategorisine göre Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde İletişimsel Kelime Etkinlikleri”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 43, sy. 3, 2023, ss. 2179-04, doi:10.17152/gefad.1191736.
Vancouver TAKIL NB, INCE BH. Molinsky ve Bliss’in Kategorisine göre Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde İletişimsel Kelime Etkinlikleri. GEFAD. 2023;43(3):2179-204.